Hong Kong - autobusy (únor 2014)

Sedmimilionový Hong Kong má sice poměrně rozsáhlou síť metra, velkou část dopravní zátěže však vozí autobusy. V Hong Kongu je z důvodu nedostatku prostoru hnáno vše do výšky, nejinak je tomu také ve veřejné dopravě - autobusy jsou v drtivé většině dvoupatrové, silnice jsou často vedeny v podzemí nebo naopak na estakádách. Jezdí se vlevo a jezdí se často. Zejména v centru Hong Kongu, ať už na samotném ostrově nebo v pevninském městě Kowloon převažují autobusy nad individuální dopravou. Na těch nejrušnějších ulicích se prohání jeden autobus za druhým.

V Hong Kongu jezdí úctyhodných cca 700 autobusových linek, které provozuje na základě franšízy udělované místní vládou několik soukromých dopravců. Každá linka a každý dopravce má svůj vlastní tarif, všechny však spojuje možnost placení čipovou kartou Octopus, na kterou se dá nahrát finanční obnos. Jednotlivé jízdné se platí buď kartou nebo předem připravenými mincemi do kasičky u řidiče při nástupu - drobné se nevrací. Výše jízdného závisí na konkrétní délce linky a každá linka je pásmována - čím dříve na trase nastoupíte, tím více platíte. Jízdné však příliš drahé není. Například při cestě...
Spleť autobusů na centrální třídě hongkongského ostrova, kde jezdí jeden autobus za druhým v souběhu s jedinou zdejší tramvajovou tratí.
Starší bílé autobusy největšího dopravce KMB na konečné stanici hnědé linky metra Wu Kai Sha daleko za centrem města.
Na mnoha linkách trvá přepravní špička skoro celý všední den. Linek je velké množství a vyznat se ve zdejší autobusové síti není lehké, žádné ucelené schéma sítě neexistuje, a pokud ano, tak nikoli dobře veřejně dostupné. Zcela běžné jsou dosti dlouhé souběhy s linkami metra nebo tramvaje v případě centrální hongkongské třídy. Každá oblast má svoje vlastní číslování - samostatnou číselnou řadu má ostrov Hong Kong, pevninské město Kowloon a nebo třeba severozápadní Nová Teritoria Linky jsou v každé oblasti číslovány různě, od 1 výše, mají různá přídavná písmena, která značí buď typ linky nebo...
Jízdní řád jedné z páteřních linek spojujících ostrov Hong Kong s pevninským Kowloonem prostřednictvím podmořského tunelu. Tyto linky jsou po celý den velmi vytížené, o čemž svědčí i velmi krátké intervaly. Na každém jízdním řádu je zveřejněna cena jízdného, která se odvíjí od vzdálenosti ke konečné zastávce.
Jeden z nejnovějších autobusů dopravce Citybus, který operuje převážně na ostrově Hong Kong.
První podmořský silniční tunel spojující Hong Kong s Kowloonem byl otevřen v roce 1972. Dnes spojují hongkongský ostrov s pevninou 3 silniční tunely - u všech se platí mýtné formou mýtných bran na jednom z břehů. Autobusové linky vedoucí těmito tunely jsou velmi oblíbené, již od začátku podmořského provozu řešili autobusoví dopravci jak co nejvíce navýšit kapacitu autobusů. Museli však většinou volit kompromis mezi velkou kapacitou a co největší manévrovatelností i výkonem pro úzké kopcovité ulice na hongkongském ostrově. Zvítězily tedy maximálně jedenáctimetrové tříosé vozy s co nejmenším...
I autobusy musejí při cestě po dálnicích nebo tunely projíždět mýtnými branami. Oranžovozelenobílé autobusy patří dopravci New World First Bus.
Největším autobusovým dopravcem je společnost KMB (Kowloon Motor Buses) s nejdelší tradicí - zajišťuje dopravu v Hong Kongu již od roku 1933. Jedná se o jednoho z největších soukromých provozovatelů veřejné autobusové dopravy na světě. Na 390 linkách jezdí téměř 4000 autobusů, které jsou deponovány v 15 garážích a obsluhuje je cca 12 000 zaměstnanců. Autobusy KMB jezdí především na pevninské části Hong Kongu, starší autobusy mají bílou barvu, novější jsou pak ve zlatavém nátěru.
Uprostřed obytné zástavby v okrajové čtvrti Chai Wan na východě Hong Kongu najdete i tyto bývalé vícepodlažní autobusové garáže.
Další dva větší dopravci, mající nyní společného vlastníka, provozují linky zejména na vlastním ostrově Hong Kong. Jedná se o firmu Citybus provozující cca stovku linek a necelou tisícovku autobusů. Vozy jsou natřeny ve žlutomodré kombinaci. Součástí firmy jsou i červenožluté letištní autobusy pod značkou CityFlyer. Druhým ostrovním dopravcem je firma New World First Bus, která provozuje přes 700 oranžovozelenobílých autobusů na necelé stovce linek. Je to jeden z nejmladších dopravců a vznikl teprve v roce 1998, kdy převzal linky po končícím dopravci CMB (China Motor Buses), kdysi hlavním...
U konečné stanice fialové linky metra LOHAS Park se stavějí obrovské věžáky jako součást stejnojmenného obytného komplexu.
Autobusy provozuje také firma MTR, čili provozovatel metra v celém Hong Kongu a tramvají v Nových Teritoriích. Cca 150 bílých autobusů zajišťuje provoz na napájecích linkách právě v oblasti Nových Teritorií na severozápadě Hong Kongu, kde doplňuje systém tramvají a navazuje na ně i na zdejší západní železniční metrolinku. Díky stejnému dopravci jsou v těchto autobusech uznávány i turistické jízdenky na metro a tramvaje. Napaječové linky na metro nebo tramvaje jsou běžně označeny přívlastkem K (podle názvu dřívějšího provozovatele západní železniční linky KCRC).
Novější autobusy majoritního dopravce KMB mají tento zlatý nátěr. Linky KMB jezdí především na pevnině v největším městě Kowloon.
Jak již bylo uvedeno, autobusů pro pravidelné linky je v Hongkongu kolem 6500. Naprostá většina je dvoupodlažních, pro některé méně používané linky nebo pro extrémně kopcovité linky se používají jednopodlažní, dnes již nízkopodlažní autobusy. Dvoupatrové autobusy mají zpravidla dvoje dveře v přední části autobusu - přední dveře jsou určeny pro nástup, další dveře pro výstup. Vozový park se v průběhu času vyvíjel, autobusům se postupně zvyšoval potřebný výkon, snižovala výška podlahy a vozy byly vybavovány klimatizací. Dnes již je klimatizace samozřejmostí a nízká podlaha téměř také (zejména...
Na malém autobusovém nádraží u stanice Kwun Tong končí i tato linka s nepříliš zde častým provozem jednopodlažních autobusů. Poblíž vede na vysoké estakádě nejstarší zelená linka metra.
V místech, kde nastupuje více lidí, se lidé řadí do front. Pro usměrnění a nepomíchání front na různé linky jsou často na takových zastávkách různá zábradlí nebo namalované čáry na chodníku i s čísly linek. V některých velmi vytížených nácestných zastávkách (například severní vjezd do centrálního podmořského tunelu mezi Kowloonem a Hong Kongem) nechybí ani živí usměrňovači front, které se tu tvoří opravdu dlouhé. V koncových terminálech má zpravidla každá linka svoje vlastní nástupiště. Odstavné plochy pro autobusy bývají občas na takových nádražích ve více úrovních, ostatně i některé autobusové garáže jsou vícepatrové, což při nutnosti uskladnění dvoupatrových autobusů znamená poměrně úctyhodné stavby.
Samostatnou kapitolou jsou autobusové zastávky. V místech, kde se sjíždí mnoho linek do jedné ulice, jakou je například hlavní třída v severní části ostrova Hong Kong, je autobusů tolik, že jednoduše nemůžou zastavovat všechny na jednom místě. Každá linka nebo skupina linek jedoucích do stejného směru zastavuje zpravidla u samostatného sloupku, mikrobusy pro 16 osob mají také své samostatné sloupky. Při tak velkém množství linek se stává, že po ulici jdete kolem nepřetržitého sledu označníků, každý pro jinou linku a než skončí jedna sada zastávek pro všechny linky, už pomalu začíná další....
Victoria Peak - alternativní možností (k přeplněné pozemní lanovce), jak se dostat na nejznámější hongkongskou vyhlídku, je využít často jezdící linku 15. Vyveze vás z centra hongkonského ostrova a cestou překonáte během poněkud adrenalinové jízdy cca 400 metrů převýšení.
V Hong Kongu je v provozu také řada nočních linek s poněkud vyšším tarifem.
Do systému veřejné dopravy patří i mikrobusy pro 16 osob, kterých je v Hong Kongu přes 4000 a které zajišťují dopravu na předem stanovených trasách zejména tam, kde se klasické autobusy nevejdou nebo nevyplatí. Mikrobusy jezdí v krémovém nátěru buďto ze zeleným nebo červeným pruhem, mají samostatné číslování linek (zvlášť pro Hong Kong i Kowloon, ale i další města v okolí), zvláštní zastávkové označníky a jsou provozovány jednotlivými řidiči, podobně jako taxíky. Ty jezdí v Hong Kongu v červené barvě a v hojném počtu. Ostatně klasických soukromých aut je tu málo, zřejmě kvůli naprosto...
Do všech autobusů se nastupuje pouze přednimi dveřmi a platí se do kasičky v hotovosti bez možnosti vrácení drobných nebo čipovou kartou Octopus.
Autobusové stanoviště North Point na okraji stejnojmenné čtvrti. Vyjíždějí odtud autobusy západním a jižním směrem pro obsluhu všech zbývajících částí hongkongského ostrova. Přes noc zůstává většina autobusů deponována na obratištích.
Zvláštní zmínku si zaslouží autobusová doprava do kopcovitých terénů hlavního hongkongského ostrova a také doprava na mezinárodní letiště ležící poměrně daleko od centra města. Tzv. čtvrť Mid-Levels se nachází nad mrakodrapovým centrem ostrovního Hong Kongu na úpatí nejznámějšího kopce Victoria Peak. Obytné i kancelářské budovy jsou tu postaveny ve strmém svahu a k těmto budovám vedou až neuvěřitelně klikaté ulice a důmyslné systémy nadchodů, schodišť a spojovacích můstků pro pěší. Není divu, že autobusové linky tu mají co dělat, aby náročné sklonové poměry zvládly. Přesto sem běžně jezdí...
Společnost New World First provozuje také lodní linky mezi ostrovem Hong Kong a pevninským Kowloonem. Hlavní proud lidí ale cestuje metrem nebo autobusy jedoucími podmořskými tunely.
Ukázka jízdního řádu jedné z autobusových linek i s barevným vyznačením tarifních pásem a intervalů pro tuto linku. Nechybí ani nepostradatelná bezpečnostní upozornění.
Mikrobusy pro 16 osob doplňují základní sť "velkých" autobusů. Potkáte je hlavně v okrajových částech města, neboť zajíždějí především tam, kde již klasické autobusové linky nevedou.
Dech bere také cesta linkou 15 od centrální stanice metra směrem na vyhlídkový komplex Victoria Peak. Pomáhá tak odlehčovat věčně přetížené pozemní lanovce (Peak Tram). Dvoupatrové autobusy jezdí na lince 15 maximálně každých 10 minut, v případě turistické poptávky častěji. Stejně se ale na tuto linku stojí dlouhé fronty. Cesta linkou 15 nejlépe s výhledem z horní paluby autobusu nabízí nejen úchvatné výhledy při postupném stoupání od mořské hladiny až do výšky cca 450 metrů, ale také poněkud adrenalinové situace, když se zkušený řidič směle prodírá klikatými serpentinami, kde z jedné strany...
Jedno ze stanovišť mikrobusů u konečné stanice modrého metra Chai Wan. Mikrobusem se pak můžete dovézt do všech koutů zdejšího rozhlehlého sídliště.
Firma Long Win Bus provozuje pod značkou Airbus většinu linek na letištním ostrově Lantau, kde se také nachází obytná čtvrť i velký zábavní park.
Zvláštní skupinu tvoří letištní linky, které vozí lidi z různých míst Hong Kongu na zdejší mezinárodní letiště. To funguje teprve od roku 1998 a kromě expresního metra má husté spojení také pomocí autobusů. Linky z letiště jsou označeny písmenem A a zpravidla je na nich výrazně vyšší tarif než na klasických městských linkách. Většinou zde potkáte dvoupatrové autobusy. Letištní linky provozuje zejména firma Cityflyer (součást dopravce Citybus) nebo Long Win Bus pod komerčním názvem Airbus. Tyto linky nejezdí tak často, proto mívají zveřejněny i přesné časy odjezdů z konečných.
Červenožluté autobusy CityFlyer a oranžovobílé vozy Airbus jezdí z různých koutů Hong Kongu na zdejší mezinárodní letiště. Část cestujících ale volí pro cestu na letiště rychlejší metro.
Na jedné z letištních linek se můžete potkat i s tímto obstarožním jednopodlažním Mercedesem.
A ještě poslední pohled na autobusy od letištní budovy - po nadzemní estakádě jezdí kromě autobusů také expresní metro do centra Hong Kongu. Autobusem je to pomalejší, ale levnější.