Hong Kong - tramvaje v Nových Teritoriích (únor 2014)

Nová Teritoria jsou oblastí na severozápadním okraji území Hong Kongu, na dohled od čínského města Shenzen. Dělí se na dvě základní oblasti (města) - Tuen Mun a Yuen Long. Dohromady zde žije asi milion obyvatel. Osídlování těchto řídce obydlených oblastí začalo teprve v 70. letech 20. století. Vznikla zde obří sídliště s opět vysokou zástavbou. S menším zpožděním vznikl také zcela nový tramvajový systém. Základ sítě byl zprovozněn v roce 1988, doplňkové tratě byly dokončeny v roce 1997, 6 let před otevřením železniční metrolinky z centra Hong Kongu. Do té doby základní systém dopravy se poté stal spíše návaznou sítí na toto rychlé nadzemní metro, které vás za necelou půlhodinu dopraví do centra Hong Kongu.

Tramvajový systém, který provozuje společnost MTR (provozovatel metra v Hong Kongu), má 68 zastávek, přes 36 km tratí a jezdí zde cca 140 jednosměrných tramvajových vozů o délce 20 metrů s vysokou podlahou, kvůli které mají všechna nástupiště výšku cca 1 metr. Jezdí se vlevo. Všechny vozy vypadají podobně, i když pocházejí ze 4 různých dodávek tří různých výrobců (většina vozů je z Austrálie, některé pak z Japonska). Všechny vozy mají na levém boku troje posuvné dveře a jsou vybaveny klimatizací, někdy až příliš účinnou. Vozy jsou natřeny v modročervenostříbrné kombinaci, novější vozy a...
Detail dopravního schématu hongkongského metra, které obsahuje i samostatný tramvajový systém na severozápadě státu znázorněný žlutou barvou.
Tramvaj v přestupní zastávce u konečné stanice metra Tuen Mun. Odtud dojedete do Hong Kongu asi za půl hodiny.
Nejstarší typ tramvaje vyrobený v Austrálii. Podobně jako i ostatní dopravní prostředky se zdejší tramvaje pohybují v levostranném provozu.
Vysoká nástupiště najdete na všech zastávkách - tramvaje se stejně vysokou podlahou nemají schody.
Autobusová garáž dopravce KMB ve městě Tuen Mun. Většinu autobusových linek zde ale provozuje tramvajově-metrový dopravce MTR.
Nejstarší vozy z roku 1988 mají poměrně výrazně zkosená čela a široké zadní okno, použitelné jako nouzový východ. Další série z roku 1992 se od té předchozí příliš neliší, spolu s dodávkou řídicích vozů bylo zakoupeno také deset vozů z elektrickou výzbrojí, ale bez stanoviště řidiče, které se používají jako druhé ve dvojici. Systém používání sólovozů a dvojic vypadal při návštěvě poněkud náhodně, přičemž spoje zajišťované pouze jedním vozem bývaly poměrně silně zaplněné. Nejnovější série vozů z roku 2009 má sice podobné uspořádání jako předchozí dodávky, ale vzhled čela a dveří je výrazně...
Velmi zajímavá konečná je u přístavu na jihu města Tuen Mun - proti sobě jsou tu ukončeny tramvajové linky od východu a západu - každá linka má svoje nástupiště.
Schéma tramvajových linek včetně tarifního pásmování. Jízdní řády tu najdete také, i když na většině zastávek jsou také on-line displeje.
Interiér tramvajového vozu. Bezbariérovost je zajištěna vysokou nástupní hranou. Čtyřnápravové tramvaje s otočnými podvozky zajišťují pohodlnou jízdu i v těch nejklikatějších úsecích.
Nejnovější typ tramvaje uprostřed výhybny u zdejší tramvajové vozovny.
Tato kopcovitá trať uprostřed husté zástavby je linkou 505 pojížděna pouze jednosměrně.
Ve stanicích jsou umístěny validátory elektronických jízdenek (v automatu na každé zastávce si lze koupit buď jednorázovou jízdenku nebo použít čipovou kartu Octopus). V tramvajích platí i síťové turistické jízdenky MTR. Při opouštění nástupiště je opět nutné označit jízdenku nebo přiložit kartu. Cena jízdného se odvíjí od počtu projetých tarifních zón. Na zastávkách jsou kromě kompletních papírových informací také digitální tabule s aktuálními příjezdy nejbližších spojů. Na vytížených zastávkách najdete zřízence ve žlutých tričkách nebo košilích, kteří usměrňují cestující (kterých není...
Jedna z nejrušnějších křižovatek i přestupních uzlů - stanice Siu Hong, kde lze také přestoupit na hongkongské metro.
Linka 505 na této tramvajové křižovatce (Siu Hong) končí, některé linky zde mění číslo. Díky přestupům na metro i mezi sebou je tu velmi rušno.
V provozu je celkem 11 tramvajových linek s různými intervaly (ve všední dny se intervaly pohybují mezi 4 a 18 minutami), na většině linek je však interval 6-9 minut. Některé linky se ovšem mezi sebou převlékají, takže mají intervaly stejné. Linky číselné řady 500 se pohybují pouze na území města Tuen Mun, linky řady 600 jezdí ze severního konce (Yuen Long) na jih a linky 700 míří do samostatného města Tin Shui na severozápadě sítě. Některé linky mají přívlastek P, který značí buďto špičkový provoz a nebo zkrácenou variantu základních linek. Síť tramvají doplňují dvoupatrové autobusy buďto...
Křižovatka Siu Hong je obklopena obytnými věžáky závratných výšek.
Centrum města Tuen Mun je vzdáleno jednu tramvajovou zastávku od konečné stanice metra. Pro velký počet linek jsou v každém směru dvě nástupiště.
Přímo pod viaduktem stanice metra Tin Shui Wai lze přestoupit na tramvaje mířící do stejnojmenného novoměsta.
Tramvajová síť je nejvíce rozvětvena na jihu ve městě Tuen Mun. Městem je vedeno několik paralelních tratí, které se různě protínají. Nejdůležitější přestupní stanicí je konečná stanice západní linky vlakometra (Tuen Mun), za kterou následuje zastávka Městské centrum. Poblíž je jedna smyčka v uliční úrovni s ukončením meziměstské linky 751 a jedna v krytém nadzemním parkovišti i s autobusovým terminálem, kde končí městská linka 505. Na jihu tramvajové sítě se nachází velkolepé obratiště, nad kterým stojí výškové budovy. Toto obratiště leží přímo u lodního přístavu na severu zdejšího mořského...
Dopravce Airbus u přestupní stanice Tin Shui Wai. I když je toto panelákové město postavené na zelené louce zdánlivě kvalitně a dostatečně obslouženo tramvajemi, autobusových linek tu také najdete několik.
Tramvajové nádraží uprostřed města Tin Shui. Normálně zde však žádná linka nekončí.
Další významný dopravní terminál najdete u vlakové stanice Siu Hong na severním okraji města Tuen Mun, kde tvoří kolejová křižovatka trojúhelník, uprostřed kterého se odehrávají všechny přestupy. Mezi sebou se tu převlékají dvě místní linky, které jezdí pouze na území města Tuen Mun (614P a 615P). Každá z nich pak jede z jedné strany na jih k přístavu. Na stejné koleji je v tomto trojúhelníku ukončena také městská linka 505, která se pak vrací díky blízké odbočce do města. Dál na sever pokračují meziměstské linky 610, 614, 615 a 751 po již meziměstské trati dál do města Yuen Long. Toto město...
Na protisměrných okružních linkách 705 a 706, které nepřekročí hranice města Tin Shui, jsou vypravovány pouze tramvajové dvojice.
Konečná zastávka linky 761P "Tin Yat" je také obklopena obytnými mrakodrapy plnými miniaturních bytů.
Z této zastávky je to nejblíž do přírodního parku Wetland, odkud je výhled také na čínský Shenzen.
Schéma sítě nechybí nad žádnými dveřmi zdejších tramvají. Ostatní plochy zabírají různé bezpečnostní piktogramy a upozornění.
Zhruba v polovině cesty mezi městy Yuen Long a Tuen Mun je odbočka do nového sídlištního města Tin Shui, kam míří meziměstská linka 751 z jihu a meziměstská linka 761P ze severu. Tratě v tomto městě tvoří okruh, který začíná u stanice metra Tin Shui Wai a vede mezi závratně vysokými věžáky, přičemž tento okruh protíná ještě jedna krátká spojovací trať pro linku 751. Na okruhu jezdí kromě meziměstských linek hlavně dvě místní okružní protisměrné linky 705 a 706 vypravované vždy ve dvojících a v krátkých intervalech (cca 5 minut). Na okruhu se nacházejí dvě obratiště. V severozápadní části...
V zádi tramvajových vozů najdete také nouzové únikové dveře pro případ požáru nebo jiné vážné nehody. Klimatizaci mají všechny vozy a nutno říci, že velmi účinnou.
Severovýchodní konec tramvajové sítě u stanice metra Yuen Long. Smyčka je tradičně schovaná uprostřed parkovacího domu, který zároveň slouží jako vestibul stanice metra i nákupní centrum.