Hlavní město Tyrolska leží v hlubokém údolí podél řeky Inn obklopeném horskými štíty s úchvatnými výhledy. Innsbruck je s více než 130 000 obyvateli 5. největším městem Rakouska a jedním z pěti rakouských tramvajových provozů. Město je ideální kombinací možností turistického, kulturního i dopravního využití. V poslední době se zdejší tramvajová síť výrazně rozrostla a kompletně byl obnoven vozový park tramvají včetně příměstské linky STB vedoucí daleko za město. Místní MHD tu poskytuje nezastupitelnou roli turistických výtahů do okolních kopců, čemuž jí pomáhají také četné lanovky. Tou nejzajímavější je bezesporu pozemní lanovka Hungerburgbahn s moderními stanicemi a prodlouženou trasou pod centrem města.

Tramvaje v Innsbrucku neměly ještě před 15 lety na růžích ustláno, dnes už je ale všechno jinak. Dřívější skromná síť, která byla reprezentována pouze dvěma čistě městskými linkami (1 a 3) a doplněná příměstskými linkami 6 a STB, se mezi roky 2012 a 2019 nebývale rozrostla. Tramvaje postupně nahradily dvě trolejbusové linky O a R, které jezdily v druhé éře trolejbusů mezi lety 1988 a 2007. Díky zcela nové trati východním směrem do předměstí Neu Rum vznikly nové městské linky 2 a 5. Linka 5 aspiruje na další příměstskou tramvaj, neboť se plánuje její prodloužení východním směrem do města Rum a...
Linka 2 je nejfrekventovanější tramvajovou linkou v Innsbrucku – přes den jezdí každých 5-10 minut a využívá nové dlouhé tratě na západě i východě města. Zde projíždí spolu s linkami 1 a 3 centrem města. Pro nové linky 2 a 5 bylo dodatečně pořízeno dalších 20 tramvají Bombardier.
Jedna z nejnovějších tramvají Bombardier z poslední série 20 vozů dodávaných od roku 2018 projíždí po Muzejní ulici v centru. Hustý cykloprovoz tu má za následek bariérové uspořádání zastávek, které leží až za jízdním pruhem pro kola. Tramvaje v Innsbrucku jezdí na metrovém rozchodu.
Před Hlavním nádražím je ukončena příměstská linka STB, na níž už také jezdí městské tramvaje Bombardier. Linka STB odtud vyráží každou půlhodinu a spolu s linkou 1 míří na jih města, kde se odpojuje na samostatnou jednokolejnou trať.
Již od roku 2004 je přestavěn přednádražní prostor u Hlavního nádraží a tramvajové koleje na místním metrovém rozchodu jsou připraveny pro dlouho uvažovanou novou trať, která by přímo spojila Hlavní nádraží s jihem města, kudy by pak vedla příměstská linka STB.
Zastávka Leipziger Platz východně od Hlavního nádraží, kde se odpojuje od roku 2019 nová dlouhá trať do předměstí Neu Rum. Od té doby přibyly nové linky 2 a 5. Původně tudy jezdila pouze linka 3 ve směru do jihovýchodní čtvrti Amras.
V roce 2012 byl východní konec linky 3 prodloužen o jednu zastávku do centra čtvrti Amras. Vznikla zde tato úsporná konečná, která nahradila původní smyčku o 300 metrů západněji. Dnes už místo ní postavili obytný dům.
Linka 3 přijíždí na kolejový přejezd, který zakončuje tuto jednu z nejstarších linek na východě města ve čtvrti Amras. Linka 3 jezdící v intervalu 10 minut dnes končí jednosměrným objezdem centra, dříve vedla až na západ, kde jí nahradily nové linky 2 a 5. Kvůli provozu širších tramvají Bombardier musela být před více než 10 lety prakticky celá tramvajová síť přestavěna.
Autobusové linky MHD jsou v Innsbrucku označeny písmeny. Jednou z doplňkových je linka B, jejíž provoz zajišťují tyto minibusy Solaris. Linka B je společně s dalšími městskými i příměstskými linkami vedena přes Hlavní nádraží a zajišťuje obsluhu čtvrti Schlachthof severně od centra, kde se chystá nová železniční zastávka.
Přes Hlavní nádraží vede také páteřní autobusová linka F, která spojuje letiště na západě, centrum a průmyslově-obytné čtvrti na východě města. Kloubové autobusy Mercedes-Benz Citaro tu jezdí každých 15 minut. Vozy vybraných linek jsou opatřeny polepy lákajícími na svezení konkrétní linkou.
Tramvajový park byl kompletně obnoven již v letech 2008-9, kdy bylo dodáno 32 pětičlánkových obousměrných tramvají Bombardier Flexity, které nahradily přestárlé vozy Lohner a Düwag. Kvůli mohutnému rozšíření tramvajové sítě po roce 2017 bylo objednáno ještě dalších 20 tramvají stejného typu, které se od předchozí série liší v detailech, na první pohled bílými diodami informačních panelů. Unifikace vozového parku se týkala také příměstské linky STB, která vede daleko na jih do místních kopců. Kvůli novým širším tramvajím musela být přebudována původní tramvajová síť, ale se zachováním...
U Hlavního nádraží je ukončena také řada regionálních autobusových linek, které jsou číslovány od 501 výše, a stejně jako místní MHD jsou zapojeny do regionálního systému pod zkratkou VVT. Nově dodávané autobusy jsou opatřeny jednotným žlutým nátěrem.
Po celém Innsbrucku jsou rozesety tyto jednoduché jízdenkové automaty, kde si pomocí platební karty můžete koupit jízdenku na MHD. Mnohde jsou sdruženy s parkovacími automaty, takže si jízdenku MHD můžete koupit i na místech daleko od zastávek MHD.
Kapacitní 15metrové Volvo určené pro regionální linky na konečné před Hlavním nádražím. Na příměstských linkách můžete potkat i kloubové autobusy.
Rozlehlé kolejiště Hlavního nádraží, které dělí Innsbruck na východní a západní část. Centrum města leží hned vedle západě od nádraží. Přímou obsluhu Hlavního nádraží zajišťují kromě autobusů také tramvajové linky 3, 5 a STB (zbylé městské linky 1 a 2 však jezdí poblíž po hlavní Muzejní ulici). Na Hlavním nádraží se také potkávají všechny linky místního S- Bahnu (S1 až S5).
Starší Citaro v dřívějším innsbruckém bílém nátěru se stříbrným pruhem na městské lince M. Bílé byly dříve i starší tramvaje Lohner nebo Düwag jezdící i na příměstské lince STB. Dnes už mají všechna vozidla MHD jednotný vínový nátěr.
Velice zajímavá linka J s novými Citary polepenými reklamou na tuto horskou linku, která vás každých 10 minut odveze na turisticky poutavá místa na kopcích jižně i severně od Innsbrucku. Na severu s ní dojedete až do čtvrti Hungerburg u horní stanice zdejší pozemní lanovky.
Také poměrně kopcovitá linka K se prodírá úzkými uličkami severně od centra Innsbrucku po překonání řeky Inn po jednom z mostů. Značení autobusových linek většinou vychází z počátečních písmen míst, kam tyto linky historicky směřovaly nebo stále míří.
Další midibusovou linkou, kde se svezete těmito malými Solarisy, je linka W jezdící v půlhodinových intervalech ke zdejší Alpské zoo v kopcích severně od centra. Poblíž je také jedna ze dvou mezilehlých stanic zdejší pozemní lanovky Hungerburgbahn.
Od roku 2007 jezdí místní pozemní lanovka Hungerburgbahn mnohem blíže centru Innsbrucku díky nové konečné pozemní stanici Congress. Nová trasa s proměnným sklonem využívá technologie otočných kabin udržujících podlahu ve stále vodorovné poloze.
Druhá zastávka pozemní lanovky v centru Innsbrucku (Löwenhaus / ORF) poblíž původní konečné stanice. Design všech 4 zastávek v moderní podobě navrhla známá Zaha Hadid. Lanovku vyrobila firma Leitner.
Tramvajové linky, které nově pokrývají také okrajové čtvrti na západě i východě Innsbrucku, jsou doplněny autobusovými linkami, které jsou značeny písmeny. Vozový park innsbruckého dopravního podniku je také poměrně monotónní, naprosto převažují standardní a kloubové vozy Mercedes-Benz Citaro. Pro midibusové linky B a W jsou k dispozici midibusy Solaris. Městské tramvajové i autobusové linky včetně příměstské tramvaje STB provozuje místní dopravní podnik IVB. Příměstské linky značené čísly 500 a výše částečně také. Innsbrucká MHD je součástí integrované dopravy Tyrolska (VVT), do které jsou...
Nový most, po kterém překonává pozemní lanovka Hungerburgbahn v již téměř vodorovné poloze řeku Inn. Poté začíná strmě stoupat nahoru směrem k horní stanici Hungerburg.
Žlutý vůz u mezilehlé stanice Alpenzoo. Také sem se můžete alternativně dostat autobusem MHD. Lanovkou je to však mnohem rychlejší a jezdí každých 15 minut. Lanovka v nové podobě i trase v roce 2007 nahradila předchozí stoletou první éru.
Vůz o pěti samostatných kabinách s podlahou vždy ve vodorovné poloze vyjíždí z horní stanice Hungerburg směrem do centra Innsbrucku. Kromě této nové rychlé lanovky se odtud můžete dostat do centra města také autobusovou linkou J.
Na pozemní lanovku Hungerburgbahn navazuje v její horní stanici soustava dvou kabinových lanovek, které vás rychle dovezou v 15mintuovém intervalu až na úchvatnou vyhlídku „Top of the Innsbruck“, neboli vrchol Hafelekarspitze ve výšce 2334 m n. m.
Horní část kabinové lanovky na vrchol Hafelekarspitze s neopakovatelnými výhledy na celý Innsbruck. Díky soustavě lanovek se sem dostanete až z centra Innsbrucku zhruba za 45 minut.
V roce 2019 byla tramvajová síť rozšířena o rekordních 3,5 km východním směrem přes Olympijské městečko do čtvrti Neu Rum. S tím byly zavedeny dvě nové linky 2 a 5. Zatímco linka 5 končí na obrázku vlevo na provizorním přejezdu, linka 2 jede ještě o zastávku dál do definitivní konečné Josef-Kerschbaumer-Strasse. Linka 5 odtud bude pokračovat příměstským úsekem do města Rum.
Konečná linky 2 Josef-Kerschbaumer-Strasse ve východní čtvrti Neu Rum. Dvojka jezdí každých 5-10 minut a společně s linkou 5 tvoří souhrnný 5minutový interval spojující Innsbruck od východu na západ. Pro nové linky bylo objednáno 20 nových tramvají, které jsou postupně dodávány od roku 2018.
Páteřní linka 2 končí na západě v kopcovité čtvrti Peerhofsiedlung. Tramvaje sem jezdí od roku 2017, před zavedením nových linek 2 a 5 sem jezdila trojka. A ještě před natažením tramvajových kolejí sem jezdila jedna ze dvou novodobých trolejbusových linek označená písmenem O.
Západní konečná budoucí příměstské linky 5 „Technik West“ funguje od roku 2017. Sem zajíždí také část spojů linky 2. Odtud povedou do tří let tramvajové koleje dál za město do městečka Völs. Linka 5 tak bude spojovat hustě osídlenou aglomeraci podél řeky Inn od Völsu až po Rum.
Regionální doprava se soustřeďuje v Innsbrucku u jeho hlavního nádraží, kde se potkává jednak 5 linek místního S-Bahnu provozovaného rakouskými národními dráhami, tak i většina místních příměstských a regionálních autobusových linek, na kterých potkáte standardní, 15metrové i kloubové autobusy v citrónově žlutém nátěru. Přednádražní prostor hlavního nádraží je zároveň moderním dopravním terminálem již od roku 2004 a přímo před hlavním nádražím můžete nastoupit do tramvajových linek 3 a 5 a končí zde také příměstská linka STB.
Jedna z regionálních linek národního dopravce Postbus zapojených do systému tyrolské regionální dopravy VVT na západním okraji Innsbrucku. Regionální linky na rozdíl od místních příměstských jsou číslovány čtyřcifernými čísly.
Linka 1 vede z jižní konečné Bergisel na sever města v intervalu 10 minut. K ní se zde připojuje i příměstská linka STB s půlhodinovým intervalem. Obě linky pak vedou kolem západního nádraží.
Konečná Bergisel na jihovýchodě města, kde proti sobě končí městská linka 1 a venkovská linka 6 stoupající do kopců jižně od Innsbrucku. Zatímco jednička jezdí v desetiminutovém intervalu, šestka jen jednou za hodinu.
Setkání linek 1 a 6 ve smyčce Bergisel. Šestka končí vlevo obratem přímo na této koleji, linka 1 se obrací objížděním smyčky. Příměstská linka 6 jezdí až od dopoledne a mimo sezónu končí velmi brzy. Ve dnech školy je provozován ještě jeden ranní spoj.
Jižní konečná linky 6 uprostřed obce Igls v kopcích jižně od Innsbrucku. Cestou se trať klikatí lesem i loukami včetně několika tunelů. Tato pomalá linka s hodinovým intervalem nemůže konkurovat autobusové lince J jezdící každých 10 minut, proto je její vytížení velmi nízké a je spíše využívána pro výletníky nebo obyvatele mezilehlých obcí.
Bývalé koncové nádraží příměstské tramvaje STB u zdejší tramvajové i autobusové vozovny na jižním okraji města, kde je zároveň dopravní muzeum. Kvůli významnému rozšíření tramvají v posledních letech byla postavena nová hala pro tramvaje kousek odtud. Již dlouhá léta odtud linka STB pokračuje po městské tramvajové síti do centra Innsbrucku.
O víkendech vyráží na jízdy po centru města také historické tramvaje z místního dopravního muzea. Cena jízdenky je v ceně vstupného do muzea. Tento vůz Lohner z roku 1960 dojezdil na místních linkách v roce 1990.
Jízdenky na příměstské tramvajové lince STB pro vnější tarifní zóny zakoupíte u řidiče. Ve všech tramvajích najdete v této části kromě vyvěšeného plánku MHD také jeho tištěnou verzi volně k odebrání.
Interiér nejnovější dvacetikusové série tramvají Bombardier Flexity se oproti původním 32 vozům z let 2008-9 mírně liší. Všechny tramvaje jsou plně nízkopodlažní, daní jsou však pevné podvozky. V době návštěvy v rámci koronavirových opatření otvíraly tramvaje ve všech zastávkách všechny dveře.
Trasa 18 km dlouhé příměstské tramvajové linky STB (Stubaitalbahn) z rakouského Innsbrucku do kopců podél říčky Ruetz byla v roce 2017 o něco zkrácena díky novému viaduktu poblíž zastávky Mutters Kreith. Do tohoto koncového úseku do městečka Fulpmes se jezdí pouze jednou za hodinu. Linka STB funguje do roku 1904.
Starý, již uzavřený viadukt na lince STB u obce Kreith. Díky zlepšením na trase dnes trvá cesta celou linkou STB 63-65 minut. Dřívější tříčlánkové tramvaje Düwag byly postupně nahrazeny městskými vozy Bombardier s pevnými podvozky.
Centrum Innsbrucku je sice protkáno tramvajovými kolejemi, v minulosti však koleje vedly i přes hlavní radniční náměstí, dnes už je tu čistě pěší zóna. A ještě před 15 lety tudy projížděly i trolejbusové linky, jejichž druhá éra skončila po téměř 20 letech v roce 2007. Trolejbusové linky O a R byly nahrazeny autobusy, nedávno také novými tramvajovými linkami 2 a 5. Ambiciózní plán na rozvoj tramvajové dopravy snad již za pár let získá finální podobu prodloužením nové linky 5 západním i východním směrem dál do aglomerace v okolí Innsbrucku.
Linka STB stoupá z Innsbrucku na jih malebnou venkovskou tyrolskou krajinou po jednokolejné trati s výhybnami. V závěrečném úseku do městečka Fulpmes pak zase klesá do údolí řeky Ruetz.
Konečná stanice linky STB v městečku Fulpmes. Pro tuto linku je z původních 32 tramvají Bombardier vyčleněno 6 vozů, jezdit sem ale mohou i vozy z nejnovější série. Do roku 2009 zde jezdily tříčlánkové tramvaje Düwag GT8 původem z Haagu. Po dosloužení zde byly některé z nich prodány do polské Lodže.
Západní konečná linky F u místního letiště. Kloubové autobusy innsbruckého dopravního podniku potkáte na linkách C, F a R. Během návštěvy v důsledku koronavirových opatření bylo kromě povinného nošení roušek v dopravních prostředcích zavedeno také povinné zastavování autobusů ve všech zastávkách a otvírání dveří bez nutnosti mačkat tlačítka. Jelikož jsou zde všechny zastávky na znamení, poměrně to zdržovalo a řidiči museli pro dodržení jízdního řádu volit dynamičtější způsob jízdy.
Nové kloubové Citaro objíždí blokovou smyčku Rehgasse v západní čtvrti Höttinger Au. Mohutné betonové sloupy dosud připomínají dvacetiletou druhou éru trolejbusů v Innsbrucku, která skončila v roce 2007. Sem jezdila druhá linka označená jako R – stejná linka zde zůstala dodnes, byť v podání klasických autobusů.
Příměstská linka 501 spolu s dalšími městským autobusy projíždí také centrem Innsbrucku včetně tohoto historického vítězného obloku poblíž zastávky Triumphpforte / Casino.