Toulky Itálií - 1.díl (červenec 2006)

Pohled do severní Itálie těsně pod Alpami, kde je ještě znám vliv německo-švýcarské preciznosti. Tomu odpovídá i poměrně kvalitní a hustá síť veřejné dopravy, ať už ve městech či mimo ně. Pohled do Bolzana, Brixenu i městeček severně od Milána kolem úchvatných zdejších jezer. I zde už dokonce znají pojem integrovaná doprava, i když většinou jen díky existenci několika málo dopravců.