Jedenáctimilionové město na samém východním okraji Indie v Západním Bengálsku vás přenese v čase o pěkných pár desítek let zpátky. Chudé město pokryté neprodyšnou poklicí smogu postupně chátrá v centru a rozvíjí se na okrajích. Stále zoufale nedostatečná dopravní infrastruktura způsobuje permanentní zácpy a znemožňuje dostat se někam rychle a včas. I když měla Kalkata první systém metra v Indii už v roce 1984, dosud pořádně funguje pouze první linka. Druhá zatím obsluhuje pouze nová luxusní předměstí na východě a třetí je teprve ve zkušebním provozu. Kalkata má ale systém poměrně rychlé a časté příměstské železnice, nejrozsáhlejší v Indii, a je také jediným indickým městem s provozem tramvají, které tu ale dost živoří a aktuálně tvoří už jen zlomek původních rozsahu. A zbytek dopravní džungle tvoří prastaré věčně přecpané autobusy s divokými řidiči i průvodčími. To vše dokreslují žluté taxíky v designu z 50. let minulého století i koloniální rikši poháněné lidskou silou. Kalkatské úřady ale v současné době pořizují 1200 nových elektrobusů, které doplní první stovku, která tu už jezdí. Elektrobusy přinesou do kalkatských ulic také dosud velmi vzácnou bezbariérovost i klimatizaci.

Metro v Kalkatě vyjelo jako první v Indii v roce 1984. Tehdy ještě na krátkém úseku v centru. Postupně, o 10 let později se první severojižní linka opět o něco rozrostla a poslední její úsek na severu byl otevřen v roce 2022. Tato základní linka je vedena většinou pod zemí, pouze na okrajích vyjíždí na denní světlo. V pětiminutových intervalech tu jezdí osmivozové soupravy dvou generací, ve špičkách beznadějně přeplněné, naštěstí však klimatizované. Zejména v centru není úplně lehké najít vstup do metra, obvykle obložený různými obchody nebo reklamou. Před vstupem na nástupiště je potřeba...
Nejstarší a přesto už 3. generace metra na zdejší první lince, jejíž malá část byla otevřena už v roce 1984 jako první metro v Indii a dodnes tvoří základ MHD v Kalkatě. V centru vede pod zemí, zde u stanice Mahanyak Uttam Kumar vyjíždí na povrch. Předchozí dvě generace vozidel vypadaly podobně, ale nebyly klimatizované a dnes už jsou vyřazeny. Tato zde jezdí v počtu 13 vlaků od roku 2010.
Takto vypadá zatím nejnovější generace vlaků metra ICF/MEDHA na první lince na její jižní konečné Kavi Subhash. Tyto osmivozové vlaky od indického výrobce jezdí v počtu 18 kusů od roku 2019. Již brzy by ale měly vyjet další zbrusu nové soupravy, tentokrát od čínského výrobce CRRC.
Mapa metra v Kalkatě, kde jsou již trochu s předstihem naznačeny i rozestavěné úseky druhé zelené linky, a naopak zde není vyznačena již částečně zprovozněná třetí linka. První modrá linka, částečně otevřená v roce 1984, je zatím jedinou plnohodnotnou linkou metra, která je díky tomu hlavně v centru přetížená. A její nejsevernější úsek, kam jezdí jen část vlaků, byl otevřen teprve v roce 2021.
Ukázka „rozcestníku“ na nástupišti metra s vyjmenováním jednotlivých stanic ve třech jazycích. Některé cedule ještě nereflektují poslední prodloužení první linky severním směrem o dvě stanice, které nastalo již před dvěma lety.
Aktuálně nejstarší typ souprav z roku 2010 v ponuré podzemní stanici první linky v centru Kalkaty. Původně se začínalo se čtyřvozovými vlaky, dnes zde jezdí soupravy osmivozové. Předchozích 18 souprav z 80. let s podobně vypadajícími čely, už bylo vyřazeno a nahrazeno novým typem ICF/MEDHA. Celkem je tak pro první linku k dispozici kolem 30 vlaků.
Interiér nejstarších souprav z roku 2010 na první modré lince metra. Oproti svým předchůdcům už jsou naštěstí klimatizované, což o to více kontrastuje s horkem ve stanicích, hlavně těch podzemních. Tyto soupravy už také mají o něco přívětivější interiér – ty předchozí se spíš podobaly standardu příměstských vlaků.
Vstup do stanice metra Central, obestavěný různými stánky či provizorními obydlími. Většina domů v centru vypadá, jako by měly v brzké době spadnout.
O něco výraznější vstup do povrchové stanice metra na jihu Kalkaty. Naopak nadzemní stanice bývají velmi výraznou dominantou širokého okolí a vedení linky metra je zde ještě výraznější díky nadzemním estakádám.
Chlouba Indie, metro v Kalkatě. Na této mapce jsou vyznačeny hlavní kalkatské pamětihodnosti, kterých není mnoho, stejně jako zahraničních turistů. Zelenou barvou je vyvedena první linka metra, tenkými čarami pak příměstské vlaky, červeně je zvýrazněna městská vlaková linka podél břehů řeky Hooghly.
Nové stanice metra, ať už na lince 1, nebo na dalších linkách, vypadají o poznání lépe a honosněji, a o to více kontrastují s okolní špínou kalkatských ulic. Druhá zelená linka byla otevřena teprve v roce 2020 a spojuje východní okraj centra s novou luxusní čtvrtí Salt Lake City na východ od původní Kalkaty. První dvě stanice jsou podzemní, ostatní už nadzemní a tvoří v okolním prostoru výraznou dominantu. Dnešní koncová stanice pod hlavním nádražím Sealdah, díky které je tato linka jakžtakž napojena na ostatní dopravu, byla otevřena teprve v roce 2022. A staví se její velmi potřebné západní...
Nástupiště stanice metra centrálního úseku první linky. Na displejích se dovíte aktuální čas i čas příjezdu nejbližší soupravy. Na bílých displejích je pak odpočítávání vteřin do jejich příjezdu.
Nejnovější severní konečná první linky metra z roku 2021 Dakshineswar integrovaná se stanicí příměstské železnice. Nejnovější stanice leží poblíž mostu přes řeku Hooghly a také v blízkosti chrámu a poutního místa navštěvovaného místními obyvateli.
Druhá linka metra byla zprovozněna teprve v roce 2020 a vede z centra na východ do nového výstavního předměstí Salt Lake City s novými výškovými obytnými i administrativními budovami i velkým parkem.
Na informačním panelu na nástupišti nejnovější stanice druhé linky metra Sealdah pod místním hlavním nádražím už je zobrazena kompletní trasa včetně rozestavěného úseku směrem pod centrem Kalkaty a dál na západ pod řekou Hooghly k místnímu nádraží Howrah. Toto prodloužení zásadně zlepší dostupnost centra i hustě osídlených západních předměstí za řekou. Díky stanici Esplanade bude druhá linka metra napojena na první i rozestavěnou třetí linku.
Na druhé lince metra jezdí tyto šestivozové indické soupravy BEML, kterých je k dispozici 14. Stanice druhé linky mají dveřní stěny na nástupištích a kromě prvních dvou jsou všechny nadzemní.
Vstup do zatím konečné stanice druhé linky metra přilepený na původní budovu zdejšího hlavního nádraží Sealdah. Metro sem bylo prodlouženo teprve v roce 2022, do té doby končilo o stanici dál bez napojení na cokoli dopravně významného. Odtud bude metro pokračovat dál na západ pod centrem i pod řekou k nádraží Howrah.
Interiér nových indických vozů metra pro linku 2. Tato linka jezdí v intervalu 10-15 minut a jízdné je o něco dražší než u první linky. Ostatně i klientela této linky je díky jejímu vedení do moderní čtvrti Salt Lake City výrazně odlišná od první linky.
Další nedávno otevřená linka má číslo 3 a v době návštěvy fungovala teprve v testovacím provozu v nadzemním úseku o 5 stanicích v nejjižnější části této trasy vedené nad hlavní ulicí v předměstích Behala a Thakurpukur. V této podobě nemá linka přílišný význam, navíc jízdné je nastaveno poměrně vysoko a jezdí se omezenou rychlostí po jedné koleji s jednou soupravou zapůjčenou z linky 1 v intervalu 60 minut. Ve finální podobě by měla třetí linka dojet až na západní okraj centra do uzlu Esplanade, kde se potká s první a snad i druhou linkou metra. Metro se staví i na dalších místech Kalkaty,...
Jedna z nadzemních stanic druhé linky metra vedené do nové čtvrti Salt Lake City. Velkolepé nadzemní stanice jsou viditelné z širokého okolí.
Dynamicky se rozvíjející východní předměstí Kalkaty jsou cílem stavitelů nových tras metra, které budou vedeny nad zemí v ose místních hlavních silnic. V plánu je prodloužení druhé linky metra i výstavba zcela nové linky 6, která naváže na jihu na dnešní konečnou linky 1 a povede tudy kolem Slaného jezera k nynější konečné linky 2 a bude pokračovat dál na východ a sever až k letišti.
Stavba metra pokračuje i v centru Kalkaty, zde bude nová přestupní stanice Esplanade, kde bude možné přestoupit jak na stávají první linku, tak i na prodlouženou linku 2 směrem na západ k nádraží Howrah za řekou, i na třetí linku do jižních předměstí. Na této významné křižovatce na západním okraji centra se dnes nastupuje kromě městských i na příměstské a dálkové autobusové linky.
Třetí linka metra je zatím ve zkušebním provozu od prosince 2022 a zatím má 5 stanic. Začalo se jižní částí trasy vedené od severu na jih nad hlavní silnicí uprostřed předměstí Behala a Thakurpukur. Zkušební provoz tu probíhá s jedinou soupravou zapůjčenou z linky 1.
Čistoskvoucí nástupiště jedné z nových stanic třetí linky metra. Ačkoli zkušební provoz tu probíhá pouze po jedné koleji v intervalu 60 minut, v každé stanici zřízenec permanentně zametá a čistí všechny plochy i na druhém nástupišti, kde ještě nic nejezdí.
Mezi prvními pěti stanicemi nejnovější linky metra jezdí jediná souprava v intervalu 60 minut. Není tedy divu, že i vzhledem k poměrně vysokému jízdnému je tu cestujících pomálu.
Součástí výzdoby konečné stanice metra linky 3 z roku 2022 je i vyobrazení staršího typu metra, který jezdí na lince 1. Pod nadzemní estakádou pro metro vede rušná místní třída s čilým provozem autobusů, které na rozdíl od metra jedou až do centra Kalkaty. Stavba prodloužení této linky až do přestupní stanice Esplanade už snad mnoho let trvat nebude.
Kalkata má nejrozsáhlejší síť příměstských vlaků v Indii, které jsou asi nejrychlejším a nejpohodlnějším, i když pro cizince velmi dobrodružným způsobem, jak cestovat po místní aglomeraci. Devíti- nebo dvanáctivozové elektrické jednotky jezdí jak do širokého okolí Kalkaty, tak vás povozí i na čistě městské okružní lince podél břehů širokého koryta řeky Hooghly. Příměstské vlaky vyjíždějí ze dvou hlavních nádraží – Sealdah na východním a Howrah na západním břehu řeky Hooghly. Nejvíce linek vyjíždí z nádraží Sealdah blízko centra Kalkaty z jižních a východních skupin nástupišť. Koncové nádraží...
Většinu příměstských vlaků provozuje Eastern Railways (ER). Devíti- nebo dvanáctivozové elektrické jednotky několika typů mají tento fialovošedý nátěr. Většina vlaků vyjíždí z hlavního nádraží Sealdah na východním okraji centra Kalkaty.
Další typ příměstského vlaku na jižním předměstí ve stanici Kavi Subhash, kde je také konečná linky metra 1. Vlající lidé ze dveří vlaků nejsou známka jeho přetížení, ale spíš snaha o příjemnější jízdu a ochlazení ve zdejším horkém počasí.
Jižní skupina nástupišť na hlavním kalkatském nádraží Sealdah. Kalkata má nejrozsáhlejší síť příměstských vlaků v Indii s cca 500 stanicemi a 1500 km tratí. Vlaky odtud na jih vyrážejí na různé linky každých pár minut.
Kalkata má také jednu městskou okružní linku, která využívá částečně jednokolejnou trať podél břehu řeky Hooghly. V každém vlaku je část vozů vyhrazena ženám.
Ponurý, ale prostorný interiér příměstských elektrických jednotek. Část vozů je uzpůsobena i pro přepravu nákladu, čehož místní obyvatelé hojně využívají.
V místních vedrech je cestování příměstským vlakem velmi příjemné, pokud se vám podaří ukořistit VIP místo u některých z permanentně otevřených dveří. Vlaky tu jezdí poměrně rychle, ale zjevně tu moc často nějaké nehody neřeší.
Asi nejstarší typ příměstské elektrické jednotky s malými čelními okny na lince z hlavního nádraží Sealdah na západ. Za touto stanicí Dakshineswar následuje most přes řeku Hooghly, pomocí kterého se vlaky dostávají na hustě osídlená předměstí západně od Kalkaty.
Příměstské vlaky jezdí až do 2 hodin ráno, nicméně to nejzajímavější rojení nastává ve špičkách, kdy lidé berou útokem hlavně výchozí stanice. Kapacitních vlakových jednotek od různých indických výrobců je k dispozici cca 200.
Příměstský vlak vyčkává na odjezd z hlavního nádraží Sealdah. Pasažéři už většinou zaujali své pozice. Ti nejšťastnější sedí a nebo stojí ve dveřích. Některá zavazadla lze z úsporných důvodů uložit i mimo interiér vlaku.
Čilý ruch na hlavním nádraží Sealdah, kde jsou cestujícím poskytovány všemožné služby. Můžete si také koupit jízdenku u pokladny, za kterou zaplatíte směšně nízkou částku. A nebo nemusíte, riziko kontroly ve vlaku nebo na nástupišti se limitně blíží nule.
Část vozů příměstských vaků je vybavena sedadly a také je poměrně dobře osvětlena. Nezbytností ve zdejším subtropickém klimatu jsou velké větráky a permanentně otevřená okna a dveře.
Hned na západním břehu řeky Hooghly leží koncové nádraží Howrah, prý největší nádraží v Indii. Vyjíždějí odtud jak příměstské linky, tak i dálkové vlaky směrem na západ do zbytku Indie. Nyní je s centrem Kalkaty spojeno pouze autobusy nebo lodí s přestupem na vlak, už se ale staví prodloužení linky metra 2, díky kterému odtud budete v centru metropole za pár minut.
Tabule plná informací o odjezdech příměstských i dálkových vlaků z nádraží Howrah na západním břehu řeky Hoohgly. Jedná se prý o největší vlakové nádraží v Indii – má 23 nástupišť.
Stanice na trase okružní městské vlakové linky BBD Bagh, kde je přístaviště velkých přívozů přes ještě větší řeku Hooghly směrem k vlakovému nádraží Howrah. Tato trať je většinou jednokolejná a výhybny najdete pouze v některých zastávkách.
Jedno ze tří silničních přemostění řeky Hooghly je tento asi nejnovější most spojující jižní část Kalkaty s předměstím Howrah za řekou. Vlaky se přes řeku dostávají po jediném mostě na severu metropole.
Stanice Majherhat na jihu Kalkaty, kde se městská okružní vlaková linka napojuje na další trať od jihozápadu. Kousek odtud bude také nová stanice třetí linky metra. I zde na jižních předměstích se intenzivně staví výškové budovy.
Poměrně luxusní nádražní budova stanice Majherhat na jihu Kalkaty, kde se stýká několik vlakových linek, které pak pokračují do centra Kalkaty. Pro místní obyvatele to je nejrychlejší způsob cestování, jako ostatně i z dalších okrajových částí města i celé aglomerace.
Jediné indické město, kde jezdí tramvaje, je právě Kalkata. Kdysi rozsáhlý systém byl postupně redukován a po posledním zrušení dalších 5 linek zůstaly v provozu už jen dvě navzájem oddělené tratě v jižní části centra Kalkaty. Některé úseky jsou ale i nadále udržovány pod proudem a v rámci nedávných oslav výročí 150 let tramvajové dopravy v Kalkatě byly některé úseky dokonce znovu tramvajemi projety. Aktuálně je v provozu linka 25 z uzlu Esplanade skrz centrum k vozovně Ballygunge a také dvojlinka 24/29 na jižním okraji centra kus v souběhu s první linkou metra. Obě linky mají cestovní...
Tramvajová vozovna Tollygunge na jižní konečné dvojlinky 24/29 poblíž stanice metra Mahanyak Uttam Kumar. Linka se otáčí přímo na dvoře vozovny, kde je také nástupní zastávka. Nejpočetnějším typem tramvají jsou tyto dvoučlánkové vozy Jessop nebo Burnstandard z 80. let. Z celkového počtu cca 200 tramvají jich je v současné době jen něco přes 30.
Interiér dvoučlánkové tramvaje Burnstandard. I přes velmi pomalou jízdu se po projetí tramvaje zvedají oblaka prachu, kterými je pak obohacen i hojně odvětrávaný interiér. V každém článku je přítomen jeden průvodčí. Platí se podle ujeté vzdálenosti.
Dvoučlánková tramvaj Burnstandard z roku 1982 v nástupní zastávce linky 24/29 ve vozovně Ballygunge. Interval této linky byl dopoledne cca 20-30 minut.
Další z dvoučlánkových tramvají z počátku 80. let na druhé konečné 5 km dlouhé linky 24/29 Tollynunge, kam linka dojela po 45 minutách
Kalkatské tramvaje odebírají proud pomocí kladky a tyto dvoučlánkové vozy jsou jednosměrné. Na standardním rozchodu je provozuje společnost WBTC, která má i část autobusových linek. Tramvaje v Kalkatě byly zprovozněny před 150 lety tehdy ještě s koňským pohonem.
Detail kloubového spojení dvoučlánkové tramvaje. Oba články jsou vzájemně oddělené, proto je potřeba k udržení tarifní kázně dvou průvodčích. Kalkata má jediný tramvajový provoz v celé Indii.
Nejnovější typ tramvají v Kalkatě je z roku 2012 a potkáte je na lince 25, která vyjíždí odtud z uzlu Esplanade na západním okraji centra. Ještě nedávno odtud odjížděla také linka 5, která se pak od linky 25 odpojila a mířila na severní okraj centra. Během oslav 150 let tramvají v Kalkatě byla linka 5 znovu projeta.
Povolání řidiče tramvaje v Kalkatě vyžaduje pevné nervy a nohu stále připravenou na zvonci, díky kterému si tramvaje prodírají cestu věčně ucpanými ulicemi centra. Auta mnohdy ucpou i protisměr. Na cestovní rychlosti pak také nepřidá zastavování prakticky komukoli, kdo si na tramvaj mávne.
Barevný interiér „nových“ sólotramvají na lince 25, který disponuje výrazně větším podílem sedaček než starší typy. Linka 25 jezdí o něco častěji než druhá linka 24/29.
Vozovna Ballygunge na jižní konečné linky 25. Najdete zde také malé tramvajové muzeum. Kolejovým vozidlům zde sekunduje i jeden z městských elektrobusů, což byla poslední velká investice do povrchové dopravy v Kalkatě.
Centrum Kalkaty je stále prošpikováno množstvím tramvajových kolejí, z nichž je ale pojížděna už jen malá část. Většina takových úseků už ani nemá natažené troleje. Přes křižovatku právě projížděla rikša s lidským pohonem.
Autobusová doprava je asi nejdivočejším druhem hromadné dopravy v Kalkatě. Nedostavěná síť metra i na zdejší poměry poměrně vysoké jízdné dává autobusům široké pole působnosti. Naprostá většina městských autobusů jezdí v prastaré podobě vysokopodlažních malých modrožlutých autobusů různého technického stavu i způsobu vyzdobení jeho majiteli. Důležitou součástí každého vozidla je kromě průbojného věčně troubícího řidiče také ukřičený průvodčí – naháněč, který po celou dobu jízdy láká nové cestující i do beznadějně přeplněného vozidla a obratně poté vybírá jízdné podle ujeté vzdálenosti. Tyto...
Nejčastěji se na linkách MHD setkáte s těmito modrožlutými autobusy klasické koncepce s motorem vpředu. Provozovány jsou soukromými dopravci a osazeny průvodčími. Autobusy jsou různě vyzdobené, často je součástí nátěru také informace o lince.
O bezpečnost cestujících se starají nejen profesionální řidiči, ale také mnohé osvětové nápisy zejména na zadní části vozidel. Vyznat se v místním linkovém vedení příliš nedá a někdy je nejlepší si jednoduše stoupnout za křižovatku a ptát se okoločekajících nebo přímo průvodčího, který už zdálky hlasitě oznamuje cílovou zastávku.
Průvodčí v kalkatských autobusech poznáte podle zvučného hlasu i výrazného zevnějšku. Soukromé autobusy jsou motivovány nalákat co nejvíce cestujících i do již beznadějně přeplněného vozidla  a průvodčí pro to dělají maximum. V mezičase pak vybírají jízdné, které je odstupňováno podle vzdálenosti.
Některé autobusy již mají to nejlepší za sebou a jezdí notně poznamenané místním komplikovaným provozem až do roztrhání těla, nebo spíše posledních plechů.
Přezdobený autobus na stanovišti u vlakového nádraží Howrah, odkud jezdí do centra Kalkaty přes most jeden autobus za druhým. Během cca pětiminutového vyjíždění z terminálu je ještě dostatek času na doplnění cestujících do plného počtu s jistotou výdělku pro řidiče i průvodčího.
Autobus nemusí být ale nutně krásný a obehnaný rovnými plechy, hlavně že jezdí a vydělává.
Řidiči kalkatských autobusů musí mít neustále jednu ruku na klaksonu a druhou na řadicí páce, jinak se nikam nedostanou. Ostřížím zrakem bedlivě hledají každou skulinku, kudy by se mohli protáhnout. A čím obouchanější autobus, tím riskantnější jízda. Pro doplnění plné kapacity vozidla slouží i sedací plochy okolo řidiče včetně víka motoru.
Na výhled z poctivě nazdobeného autobusu už pro řidiče mnoho prostoru nezbývá. Cestující musejí umět vystupovat i nastupovat za jízdy, protože na zastávkách je minimum času. Když totiž autobus zastaví byť jen na pár vteřin, už se za něj za hlasitého troubení tlačí další.
Jedny z mála nízkopodlažních a klimatizovaných autobusů v Kalkatě jsou tato již značně opotřebovaná Volva. Používány jsou hlavně na letištní lince z uzlu Esplanade přes centrum města.
V Kalkatě potkáte už také stovku elektrobusů v devíti- a dvanáctimetrové verzi. Aktuálně však probíhá dodávka dalších 1200 kusů, z nichž kolem 400 bude vybaveno klimatizací. Budou v majetku výrobce Tata a provoz zajistí místní dopravce WBTC.
Možná už ale za pár let bude vypadat autobusová doprava úplně jinak. Poté, co byla dodána stovka elektrobusů o délce 9 nebo 12 metrů, poptaly místní úřady rekordních 1200 elektrobusů, které už aktuálně dodává indický výrobce Tata. Ten je bude vlastnit a udržovat, zatímco o provoz a personál se postará místní městský dopravce WBTC. Také čím více bude dostavěno plánovaných linek metra, tím méně práce bude pro autobusy. I když, asi bude záležet na volné ruce trhu a na výši jízdného na nových linkách metra. Nyní je totiž hlavním těžištěm autobusové dopravy spojení levého a pravého břehu řeky...
Velkokapacitní autobusy v rámci MHD provozuje místní dopravní podnik WBTC, stále je to ale jen malý podíl na všech autobusových výkonech, z nichž většinu tvoří soukromí dopravci. Je otázka, jak se autobusová doprava promění po dostavbě klíčových úseků metra.
Typický obrázek z denního provozu v ulicích Kalkaty. Během návštěvy probíhala osvětová kampaň za účasti mnoha dobrovolníků, kteří spolu s policisty nabádali řidiče ke snížení rychlosti a omezení neustálého troubení.
Autobusy typicky zastavují hned za křižovatkou co nejblíže cedule „autobusy, nezastavujte tu“. Jinak se zastávky poznají podle hloučku netrpělivě vyhlížejících lidí. Ale díky motivaci průvodčích získat co největší tržby vám pravděpodobně přibrzdí i jinde.
Vedle modrožlutých autobusů na městských linkách tu také jezdí ještě menší červenožluté do vzdálenějších lokalit kalkatské aglomerace. Mírou výzdoby i opotřebení si v ničem nezadají s těmi městskými.
Kalkatské autobusy jsou většinou indické provenience od výrobců Tata nebo Ashok Leyland. Tyto vozy klasické stavby odvozené od nákladních automobilů jsou oblíbené pro svou lehkou údržbu a bytelný podvozek.
Z dopravního uzlu Esplanade odjíždějí také některé meziměstské a dálkové autobusy. Výhodou této lokality je dobrá dostupnost centra i možnost přestupu na metro.
Dálkové autobusy je před dlouhou cestou potřeba řádně naložit rozličným tovarem. Ideální místo k uskladnění téměř neomezeného množství zboží je střecha autobusů.
V Kalkatě potkáte hojně také žluté školní autobusy, které bývají v podstatně lepším stavu než klasické vozy v linkové dopravě.
Jako taxíky jezdí v Kalkatě tyto historicky vypadající indické vozy Hindustan Ambasador, které byly vyráběny od 50. let až do roku 2014. Ty nejnovější už jezdí na plynový pohon. Zde na asi největším stanovišti před hlavním nádražím Sealdah.
Výzdoba kalkatského hlavního nádraží Sealdah vybízející Indy k využívání ekologické dopravy - v jednom z nejazmořenějších měst světa permanentně zahaleném ve smogu a prachu.
Městský dopravce provozuje také velkokapacitní přívoz mezi břehy mohutného toku Hooghly, který vozí lidi z Kalkaty na zdejší koncové nádraží Howrah. Za pár let by ho měla nahradit prodloužená linka metra č. 2.
Monumentální budova kalkatského letiště, které zatím není napojeno na kolejovou dopravu, resp. jezdila sem donedávna linka příměstských vlaků, která nyní ustoupila stavbě metra. Z letiště budou jezdit hned dvě linky do různých částí Kalkaty. Nyní to autobusem do jejího centra trvá v lepším případě asi 45 minut.