Karlsruhe - město (listopad 2012)

Třistatisícové město v jihozápadním cípu Německa je středem proslulého systému vlakotramvají, které míří skrz historické centrum města do okolního regionu, mnohdy do měst i vesnic vzdálených desítky kilometrů. Karlsruhe a jeho systém KVV je vzorem sepětí městské a regionální dopravy s příkladným využitím kolejové infrastruktury. Vlakotramvaje v sobě snoubí výhody tramvají i železnice - jsou rychlé a zároveň umějí zajíždět co nejblíže lidským obydlím.

Vlakotramvaj v zastávkách MHD u hlavního nádraží. Výhodou je, že v jedné zastávce lze přestoupit z městské tramvaje do příměstské vlakotramvaje, mířící mnohdy až desítky kilometrů za město.
Třistatisícové město v jihozápadním cípu Německa je středem proslulého systému vlakotramvají, které míří skrz historické centrum města do okolního regionu, mnohdy do měst i vesnic vzdálených desítky kilometrů. Karlsruhe a jeho systém KVV je vzorem sepětí městské a regionální dopravy s příkladným využitím kolejové infrastruktury. Vlakotramvaje v sobě snoubí výhody tramvají i železnice - jsou rychlé a zároveň umějí zajíždět co nejblíže lidským obydlím.
Město vsadilo při nákupu nových městských autobusů na tureckou produkci. Autobusy v převážně rovinatém Karlsruhe však nemají tak těžkou práci, zvlášť když většinu cestujících vozí tramvaje.
Karlsruhe se však v posledních letech stalo obětí vlastního úspěchu - příměstským vlakotramvajím neustále rostly počty cestujících a interval jednotlivých linek byl mnohokrát zkracován. Postupně se začalo ukazovat, že historické centrum města je pro tolik tramvají i vlakotramvají příliš těsné a na hlavních tratích začaly vlaky zdržovat samy sebe. Proto vznikl odvážný projekt na zahloubení části tratí v centru Karlsruhe pod zem, což povede ke zdvojnásobení kapacity jednotlivých tratí. Vlakotramvaje budou jezdit pod zemí, klasické tramvaje na povrchu. I když tím trochu zmizí hlavní kouzlo...
Na doplňkové autobusové lince 50, mířící od hlavního nádraží do jihozápadního sídliště, jezdí tento sice obstarožní, ale výborně udržovaný midibus Mercedes.
V současné době jsou nové tunely pod hlavními tramvajovými tratěmi v centru Karlsruhe rozestavěny, část tratí je přeložena, některé úseky jsou zcela mimo provoz. V září 2012 vznikla východně od centra města nová tramvajová trať pro linku 6, která nejen odlehčila stávající stopě přes Durlacher Tor, ale také vytvořila objízdnou trasu pro většinu linek při uzavírce hlavní východozápadní trati. Nová trať přináší život do nově vznikající městské čtvrti. I když je okolí některých nových zastávek zatím bez přílišného využití, již brzy zde bude po dostavbě domů v okolí živo dost.
Aby rozsáhlá výluková činnost v Karlsruhe nezamotala hlavu lidem víc než je zdrávo, byli na klíčových bodech přitomni informátoři zdejšího dopravního koordinátora.
Vozový park městských tramvají i příměstských vlakotramvají je po výrazné obnově v posledních cca 10 letech stabilní, připravuje se však dodávka nové generace vlakotramvají z dílny výrobce Bombardier. První nové vozy již najíždějí zkušební kilometry bez cestujících a v roce 2013 by se měly vydat na své pravidelné trasy. Obnova vozového parku autobusů je na německé poměry neobvyklá - kromě klasických nízkopodlažních MANů a Mercedesů bylo pořízeno také několik tureckých Otokarů. Autobusy jsou však v Karlsruhe pouze okrajovou záležitostí. Do všech hlavních částí města se dostanete tramvají nebo...
Centrum všeho dění v Karlsruhe - křižovatka Marktplatz i s jejím symbolem - pyramidou. Zde se nachází nejrušnější tramvajová křižovatka. Jedno její rameno bylo kvůli výstavbě nových tramvajových tunelů mimo provoz.
Na hlavní třídě, kudy jezdí většina tramvajových a vlakotramvajových linek, panuje čilý stavební ruch - pod ulicí se buduje nový tunel pro vlakotramvaje, které se sem kvůli jejich stále rostoucímu počtu už nevejdou. Stavba tunelu je šetrná - vždy je v provozu alespoň část ulice.
Kvůli přeložkám trati na hlavní třídě musely být přemístěny i některé zastávky - důkazem je například toto provizorní nástupiště.
Stavební jáma pro nové koleje. Část tramvají bude jezdit i nadále po povrchu, zbytek se přesune pod zem. Interval už zde byl tak krátký, že docházelo k vzájemnému zdržování jednotlivých spojů.
A ještě jeden pohled na přeloženou tramvajovou trať. Velkolepý projekt by měl vytvořit dostatečnou kapacitu i na další rozvoj vlakotramvají v celém regionu. Díky podzemním kolejím bude možné i nadále dojet až do samotného centra Karlsruhe bez přestupu z celého regionu.
Starší obousměrný typ vlakotramvaje projíždějící obloukem na hlavní křižovatce Marktplatz. Kvůli výluce části hlavní třídy jezdí spoje odklonem po nově vybudované trati.
Zastávka Ettlinger Tor. Tunel pro vlakotramvaje bude začínat už zde a bude tvořit podzemní křižovatku typu T.
Informační panel o výstavbě podzemních kolejí pod centrem Karlsruhe.
I přes velkou stavební činnost v centru je provoz tramvají i vlakotramvají zachován v maximální možné míře. Do této ulice smí jen tramvaje. Ostatnímu provozu brání závory.
Nová trať zprovozněná v září 2012 odlehčuje hlavní západovýchodní trati a pravidelně je pojížděná tramvajovou linkou 6. Nyní je zde provoz intenzivní, protože je kvůli stavbě tunelu zavřená hlavní trať přes Durlacher Tor.
Nová tramvajová trať pro linku 6 vede také starou průmyslovou zástavbou, s níž kontrastuje zatravněné těleso. Nová trať ústí na křižovatce Tullastrasse, kde se též nachází tramvajová vozovna.
V okolí nové tramvajové trati stojí celá řada nových odvážných budov, v plném proudu je stavba celé nové čtvrti jižně od tramvajových kolejí, která jistě tuto trať náležitě oživí.
Kolejová spojka na nové tramvajové trati s mimoúrovňovou srdcovkou. Pravidelně nepojížděný směr má temeno kolejnice výš než pravidelný směr, pro který tak není nutné kolejnici přerušovat.
Město propaguje vylepšenou noční dopravu, například celovozovým nátěrem některých autobusů.
Informační vitrína na zastávce s kompletní sadou potřebných informací pro cestu tramvají.
O víkendu vyrážejí na zvláštní jízdy i některé historické vozy, jako například tento již nepoužívaný typ vlakotramvaje.
Albtalbahnhof je vstupní branou do Karlsruhe pro první vlakotramvajovou trať, předělanou z původní samostatné dráhy vedené údolím řeky Alb. Poblíž se nachází také odstavné koleje pro část vlakotramvají.
Nový autobus MAN v konečné zastávce linky 52 Albtalbahnhof. Autobusy jsou v Karlsruhe pouze okrajovou záležitostí.
Také interiér městských tramvají nabízí maximum míst k sezení. Sedačky jsou velmi pohodlné, příjemný pocit z jízdy dotváří také rychlá a přesto klidná jízda. Kapacita linek je většinou dimenzována tak, aby nikdo za jízdy nemusel stát.