Karlsruhe - okolí (listopad 2012)

Od poslední návštěvy jedinečného vlakotramvajového systému v roce 2007 se toho v okolí Karlsruhe příliš nezměnilo. Hlavní snahy a rozvoj se soustředí do samotného Karlsruhe, kde vzniká důležitá stavba podpovrchových úseků, které mají zajistit zlepšení pravidelnosti jednotlivých linek a také potřebnou kapacitu pro další rozvoj.

Odstavná plocha pro vlakotramvaje poblíž stanice Albtalbahnhof na okraji centra Karlsruhe - zde se od tramvajové sítě odděluje nejstarší vlakotramvajová trať vedená údolím řeky Alb. Sem také přijíždí vlakotramvaje od Baden-Badenu.
Od poslední návštěvy jedinečného vlakotramvajového systému v roce 2007 se toho v okolí Karlsruhe příliš nezměnilo. Hlavní snahy a rozvoj se soustředí do samotného Karlsruhe, kde vzniká důležitá stavba podpovrchových úseků, které mají zajistit zlepšení pravidelnosti jednotlivých linek a také potřebnou kapacitu pro další rozvoj.
Na druhém konci Karlsruhe v městečku Durlach najdete také tuto pozemní lanovku k místní vyhlídkové věži. Od konečné zastávky tramvají se sem pěšky dostanete za 5 minut.
Kromě klasických vlakotramvají se nyní připravuje poměrně výrazná obnova a doplnění vozového parku novými soupravami Bombardier, které by měly vizuálně respektovat dnešní osvědčená vozidla. V době návštěvy bylo možné svézt se také několika odlišnými vlakotramvajemi zapůjčenými z německého Saarbrückenu.
Historickým centrem městečka Durlach prochází tramvajová trať - linka 1 sem jede rovnou z centra, velmi okrajově ji doplňuje místní linka 8. Také zde vyrostly nové digitální ukazatele příjezdu nejbližších spojů.
Celý rozsáhlý systém vlakotramvají by se měl stát jakousi "povinnou četbou" pro všechny dopravní odborníky a všechny aktéry, kteří rozhodují o dalším směřování systému veřejné dopravy nejen ve velkým městských aglomeracích, ale i na vzdálenějším venkově. I když některé vlakotramvaje obsluhují i poměrně malé vesnice, důležitá je návaznost mezi kolejovou dopravou a místními autobusy, které dokážou k vlakotramvají přivézt cestující z obcí, kam už koleje nevedou. Celý region je tak obsloužen velmi kvalitně a nikdo se tu na venkově nemusí cítit odříznutý od okolního světa.
Učebnicový přestup mezi autobusem a vlakotramvají se odehrává ve vesnici Odenheim na konečné linky S31.
Díky zajíždění vlakotramvají až do center měst a obcí a také díky malým, ale o to příjemnějším přestupním terminálům je použití veřejné dopravy v systému KVV radost. Taktový jízdní řád, garantované návaznosti prověřené léty vývoje a zejména pohodlné a bezstarostné cestování umí každý rok nalákat více cestujících. Tato pozitivní spirála má pak za následek další zahušťování intervalů jednotlivých linek a tím pádem ještě atraktivnější dopravní spojení v tak náročném konkurenčním prostředí.
Konečná stanice Odenheim pro linku S31. Vlakotramvaj zajíždí až do centra obce - ukázkový příklad jak využít starou nákladní trať pro zachování mobility na venkově.
V uzlové přestupní stanici Bruchsal začíná tangenciální linka S9 - zkušebně sem byly ze Saarbrückenu zapůjčeny tyto vlakotramvaje.
Linka S33 není vlakotramvají, ale spíše venkovským S-Bahnem - využívá vozidla sousední mannheimské aglomerace a vede po severovýchodním okraji oblasti zahrnuté v systému KVV. Linka S33 propojuje městečka Bruchsal a Gemersheim.
A zde je přestup mezi vlakotramvají (S51, S52) a vlakovou linkou S33 ve stanici Gemersheim.
Konečná stanice linky S5 v městečku Wörth na západním okraji zdejšího vlakotramvajového systému. O kousek dál už vlakotramvaj projíždí centrem obce jako klasická pouliční dráha.
Architektonicky zdařilé řešení městského prostoru uprostřed městečka Wörth, kudy projíždí linka S5, která jede až do centra Karlsruhe.
Interiér středního článku příměstské vlakotramvaje s panoramatickými okny poskytuje dostatek pohodlí i na delší vzdálenosti.
Motorová jednotka Desiro v železniční stanici Wörth na levém břehu Rýna - tudy projíždějí vlakotramvaje S5, S51 a S52. Při cestě do Karlsruhe si můžete vybrat rychlejší trasu rovnou po železničních kolejích na hlavní nádraží nebo o něco pomalejší cestu přes centrum Karlsruhe s možností výstupu kdekoli po trase.
Na lince S2 můžete kromě klasických vlakotramvají potkat i jednosměrné tramvajové soupravy - na obou konečných je smyčka. Linka S2 se v jihozápadní části chová spíše jako tramvaj, na severovýchodě využívá přímou železniční trať, ale vždy na území obce se odklání a projíždí středem zástavby.
Zlepšená noční doprava je propagována i na vlakotramvajích. Některé vlakotramvaje (S1, S2) jezdí nonstop celou noc.
Jednokolejná trať v centru obce Linkenheim v severní části linky S11. I takto lze prosadit vedení trati původní stísněnou zástavbou.
Zde na okraji Karlsruhe v zastávce Neureut končí část spojů linek S1 a S11. Také na linkách S1 a S11 jsou provozovány jednosměrné vozy.
Nádraží Baden-Baden na hlavní trati do Karlsruhe - odtud se dá jet vlakotramvají po dvou tratích. Do samotného lázeňského města odtud odjíždí každých 10 minut autobusová linka 201.
Do centra lázeňského městečka Baden-Baden se nebojí pouštět autobusy, a to přímo na pěší zónu.
Tady vjíždí autobus do pěší zóny v srdci lázní Baden-Baden. Díky tomu se cestující pohodlně dostanou tam, kam potřebují. A poklidný ráz lázeňského městečka to nijak nenarušuje.
Na konečné stanici vlakotramvajové linky S1 Bad Herrenalb se nachází i tato pozemní lanovka k jednomu z místních lázeňských hotelů - bohužel toho času v rekonstrukci.
I na konečné stanici linky S1 Bad Herrenalb najdete ukázkový přestup mezi vlakotramvají a autobusem. Malebná trať vedená údolím řeky Alb rozhodně stojí za návštěvu.
Stanice Busenbach na trati v údolí řeky Alb - tady se větví linky S1 a S11. Kvůli zvýšení propustnosti trati a zkrácení intervalu zde musel být vybudován mimoúrovňový přesmyk.