Karlsruhe - jihozápad (duben 2007)

Jihozápadně od Karlsruhe se nachází řeka Rýn, za kterou už leží Francie. Nicméně se tímto směrem můžete vydat také do druhé nejlidnatější části regionu - do lázní Baden-Baden či do města Rastattu. Vlakotramvaje z Karlsruhe vyjíždějí na linkách S-Bahnu do poměrně vzdálených končin, nejinak je tomu na jihozápadě regionu.

Jihozápadně od Karlsruhe se nachází řeka Rýn, za kterou už leží Francie. Nicméně se tímto směrem můžete vydat také do druhé nejlidnatější části regionu - do lázní Baden-Baden či do města Rastattu. Vlakotramvaje z Karlsruhe vyjíždějí na linkách S-Bahnu do poměrně vzdálených končin, nejinak je tomu na jihozápadě regionu.
Jednokolejná trať se zastávkovým přístřeškem na lince S2 směrem na Rheinstetten.
Linky S-Bahnu patřící do systému KVV jsou provozovány výlučně pomocí vlakotramvají a mnohdy zasahují hluboko do sousedních integrovaných systémů. Vedle sítě regionálních linek S jsou tu i klasické vlakové linky R, kde jezdí běžné vlaky DB. Hlavní železniční tratí jihozápadním směrem od Karlsruhe je trať na Rastatt a Achern. Po této trati jezdí nejen vlakotramvaje (jedna z prvních linek S4, která je zároveň nejdelší - dosahuje úctyhodných 151 km), ale jezdí tudy i linky R a také vysokorychlostní vlaky ICE. Na trať se vlakotramvaje napojují v centru Karlsruhe u nádraží Albtalbahnhof.
Regionální vlak ve stanici Freudenstadt, dřívější konečná S-Bahnu, v prosinci 2006 došlo k jeho prodloužení. Zde už zasahuje S-Bahn Karlsruhe do sousedního integrovaného systému.
Významným bodem poblíž této trati jsou světoznámé lázně Baden-Baden. Bohužel neleží přímo na hlavní trati, takže se do jejich centra dostanete pouze pomocí přestupu na autobus. Od nádraží do centra lázní vede páteřní autobusová linka 201, která pendluje celodenně v desetiminutovém intervalu a v kloubových vozech. Autobusovou dopravu tu provozuje komunální podnik Baden-Baden Linie. Ten ladí svoje autobusy do zelené barvy. Provozuje tu autobusové linky řady 200 a také pozemní lanovou dráhu na východě Baden-Badenu. Na lanovce jezdí malé zelené kabiny pro asi 20 cestujících.
Autobusové nádraží u vlakotramvaje poblíž Baden-Badenu. Jedno ze dvou hlavních přestupních míst v oblasti Baden-Baden.
Centrální zastávka Leopoldsplatz přímo v srdci lázeňského Baden-Badenu. Na linkách kromě páteřní 201 jezdí autobusy standardní délky.
Kloubové Citaro v barvách Baden-Badenu na páteřní lince 201.
Autobusové linky v Baden-Badenu mají kromě páteřní 201 většinou intervaly 30-60 minut. Hlavními potkávacími body jsou vlakové nádraží a náměstí v centru lázní - Leopoldsplatz. V samotném centru lázní můžete také vidět autobusy projíždět obytnou zónou. Ani zde nejsou dokonce kloubová vozidla žádným problémem pro lázeňské hosty. Ti se tu nerušeně promenují a spíš jsou asi rádi, že to mají na autobus tak blízko. Automobilová doprava příliš lázeňské centrum nezatěžuje, neboť tu funguje dlouhý objízdný tunel pod celým centrem města.
Linka 201 protíná celé lázně od západu na východ a spojuje město s vlakovým nádražím.
Zastávka Leopoldsplatz. Zde vjíždějí autobusy do obytné zóny v centru lázní.
Jízdní řády a schéma linkového vedení oblasti Baden-Baden.
Na západ od centra najdete i staré nádraží původní tramvajové dráhy, která kdysi do centra Baden-Badenu jezdila od vlaku. Dnes tu však působí autobusy, navazující a vlakotramvaje od Karlsruhe. Místní dopravce má k dispozici 41 autobusů, z toho 15 kloubových pro linku 201. Autobusy jsou značky Mercedes-Benz, většinou už novější model Citaro. Autobusy jsou vybaveny také vnitřními informačními LCD displeji.
Autobus páteřní linky 201 v centru lázní. Autem se do středu města dostanete jen stěží, autobusem však každých 10 minut.
Starší Mercedes projíždí úzkými uličkami lázeňského městečka.
Regionální linky tu jezdí v podobě červených autobusů dopravce Südwestbus, do kterých se nastupuje pouze předními dveřmi. Tento největší autobusový dopravce na jihozápadě regionu provozuje autobusy více značek, asi nejvíce vozy Setra (i kloubové) či Mercedes-Benz Conecto.
Kloubový příměstský autobus Setra dopravce Südwestbus ve stanici Gernsbach.
Ale dost autobusů, nyní zpět k vlakotramvajím. Na východ od Karlsruhe pokračuje kopcovitá zalesněná krajina dlouhým údolím řeky Murg. Tudy je vedena jedna z nejhezčích tratí, linky S31 a S41, které se oddělují od železnice v Rastattu. Po této jednokolejce jezdí pouze vlakotramvaje můžete se tu kochat překrásnými skalami, dravou řekou či prudkými zátočinami s mnoha tunely.
Přednádražní prostor v Gernsbachu. Tady navazují regionální autobusy na vlakotramvaje linek S31 a S41.
Na zdejší linky jsou proto nasazovány hlavně novější soupravy, které mají střední díl uzpůsoben pro kochání díky panoramatickým oknům v části střechy. Vozy jsou na delších linkách také vybaveny komfortním WC. Na některé spoje bývají vypravovány rovněž speciální vlakotramvaje s jídelním vozem uprostřed soupravy (Bord Bistro). Tyto vozy jsou narozdíl od červenožlutých vlakotramvají červenobílé.
Interiér středního dílu nového typu vlakotramvaje s panoramatickými okny. Vlevo se nachází WC.
Trať údolím řeky Murg je zahuštěna množstvím zastávek, z nichž část je na znamení. Znamení při nástupu se kvůli vysokým rychlostem vozů řeší klasickými tlačítky pro chodce jako na přechodech. Stačí tedy před příjezdem vlaku stisknout tlačítko pro příslušný směr a řidič vlakotramvaje už bude vědět, že má zastavit. Na linkách S-Bahnu většinou jezdí spřažené zdvojené soupravy, ale délka nástupišť občas umožňuje použití pouze prvního vozu či třeba jen prvních dvou dveří vozu. Na to jsou cestující včas upozorněni vlakovým rozhlasem.
Zastávka je na znamení, použijte prosím tlačítko pro příslušný směr.
Trať údolím řeky Murg byla původně ukončena ve městečku Freudenstadt, kde se napojovala na pokračující neelektrifikovanou železnici. I když se tu nacházíme už v jiném dopravním systému, na konci roku 2006 byla tato linka prodloužena ještě dále - do Eutingenu im Gäu. I zde došlo k elektrifikaci a k zahuštění počtu zastávek. Původní neatraktivní železniční trať i tady ožila.
Dřívější konečná S-Bahnu ve městě Freudenstadt. Od prosince 2006 se jezdí až do Eutingenu.
A nyní trochu na západ. Poměrně daleko za Karlsruhe zasahuje i linka S2, která je svým charakterem spíše linkou tramvajovou. Jezdí zde jak jednosystémové vozy pro S-Bahn, tak nové nízkopodlažní městské tramvaje, což je umožněno nejen napájením, ale i samostatným provozem bez železničních vozidel. Tato příměstská tramvajová linka končí v zastávce Rheinstetten, trať je na mnoha místech jednokolejná a zakončena je smyčkou. Pár stanic před konečnou je možné vidět chystanou odbočku do polí, která by měla v blízké budoucnosti spojit tuto trať s železnicí, tedy linkou S4 do Rastattu.
Obratiště linky S2 Rheinstetten. Na této lince mohou jezdit i obyčejné městské tramvaje.
Na lince S2, ostatně jako i na jiných zdejších tratích můžete občas na zastávkách vidět nějakou veselou sochu či plastiku, která zpříjemňuje cestování a odlehčuje veřejný prostor. Na obratištích linek S2, ale i jinde fungují dvouúrovňové srdcovky. Tím je pohodlně vyřešena výhybka, pravidelně pojížděná pouze po jedné větvi. V hlavním směru se totiž kolo valí po hlavě kolejnice bez přerušení druhým směrem. Z vedlejšího směru se pak kolo valí o něco výš a přejíždí křižující hlavu kolejnice pouze svým okolkem, což právě umožňují dvě rozdílné výškové úrovně kolejnic, protínajících se v srdcovce.
Zde se rýsuje budoucí propojka linky S2 s železnicí (a linkou S4) do Rastattu.
Severozápadně od Karlsruhe také překonávají vlakotramvaje po velkolepém mostě řeku Rýn. Trať tu vede po železnici, od které se později odpojuje a po samostatné trati obsluhuje centrum města Wörth. Trať je tu začleněna do uličního prostoru obzvlášť zajímavě.
Starší typ obousměrné vlakotramvaje s vyšší úrovní podlahy na lince S5 směrem do Wörthu.
Například elegantně protíná malou kruhovou křižovatku a tramvajové těleso stejně jako místní komunikace jsou mimořádně pěkně obrostlé zelení. Jaký to rozdíl oproti zaprášeným betonovým kruhovým křižovatkám na některých místech ČR. Zeleň - to není jen obyčejná tráva, ale mnoho různých druhů křovin a popínavých rostlin, které často ani není potřeba udržovat. Inu, blízká Francie je tu znát.
Vzorně řešený a patřičně ozeleněný uliční prostor ve městečku Wörth. Kruhovou křižovatku protínají koleje linky S5.
Ještě pár vět k vozovému parku vlakotramvají v Karlsruhe a okolí. Původní staré tramvaje Düwag už vystřídaly moderní tříčlánkové vozy Düwag - Siemens. Všechny nové vozy jsou dvousystémové (použitelné pro železniční i tramvajovou síť). Nových vozů je celkem 120, z toho je malá část staršího typu s kulatými okny a bez panoramatických oken v prostředním dílu.
Nový typ vlakotramvaje s nižší podlahou, zabudovaným WC a panoramatickými okny ve středním dílu.
Ostatní vozy vyrobené po roce 1997 jsou klimatizované, část obsahuje i WC a mají jednu zajímavou vlastnost. V obloucích menších poloměrů se cíleně naklápí směrem vně oblouku. Tento opačný směr než u klasických naklápěcích skříní má zřejmě za cíl snížit namáhání podvozků na kolejnice v obloucích.
Výklopný schůdek a vyšší nástupní hrana umožňují u nových vlakotramvají bezbariérový přístup.
Všechny dvousystémové tramvaje jsou také obousměrné. Pak je tu ještě 60 jednosystémových vlakotramvají pro linky S1, S11 a S2, kde nepřicházejí do styku s železnicí. Z těchto 60 vozů je asi 20 dvoučlánkových a 40 tříčlánkových, všechny jednosměrné. Část z nich má také panoramatická okna v prostředním dílu.
Spřahování souprav vlakotramvají probíhá automaticky a dost často na nějaké významnější stanici i s cestujícími. To umožňuje regulovat kapacitu na méně vytížených okrajových úsecích.
Vlakotramvaje na linkách S1 a S11 bývají často ve složení tříčlánkový + dvoučlánkový vůz. Rychlíkové spoje jsou většinou pouze krátké, dvoučlánkové. Nové vlakotramvaje mají sníženou nástupní výšku podlahy na 55 cm. Všechny vlakotramvaje mají výklopné schůdky. Nicméně některá nová nástupiště jsou již přizpůsobena nástupní výšce podlahy, takže výklopných schodů není třeba. Deponování vlakotramvají je prováděno částečně ve vozovnách v Karlsruhe, ale většinou jsou vozy odstaveny na svých konečných (na některých jsou malá depa).
Turecký Mercedes Conecto dopravce Südwestbus. Do regionálních autobusů je povolen nástup pouze předními dveřmi.