Karlsruhe - severovýchod (duben 2007)

Severně od Karlsruhe vede druhá část linek S1 a S11, které tvořily prazáklad systému vlakotramvají v Karslruhe. Zdejší původní tramvaj na lince A nahradily linky S1 a S11. Díky tomu, že zde nejezdí souběžná elektrifikovaná železnice, mohou být vlakotramvaje jednosystémové. Proto zde jezdí starší jednosměrné vozy s vysokou podlahou. Jednou se sem snad podívají i běžné nízkopodlažní tramvaje.

Severně od Karlsruhe vede druhá část linek S1 a S11, které tvořily prazáklad systému vlakotramvají v Karslruhe. Zdejší původní tramvaj na lince A nahradily linky S1 a S11. Díky tomu, že zde nejezdí souběžná elektrifikovaná železnice, mohou být vlakotramvaje jednosystémové. Proto zde jezdí starší jednosměrné vozy s vysokou podlahou. Jednou se sem snad podívají i běžné nízkopodlažní tramvaje.
Smyčka Hochstetten na konečné linek S1 a S11 vyplněná odstavnými kolejemi a doplněná malým depem.
Trať se od původní nevyužívané železnice občas odkloní, aby lépe obsloužila okolní zástavbu. Ukončena je smyčkou ve stanici Hochstetten, kde leží i malé depo a vnitřek smyčky je plný odstavných kolejí. Ještě před příjezdem na konečnou se trať proplete centrem městečka po jednokolejné trati. I sem jezdí ráno a odpoledne rychlíky, které nestaví všude. Ráno jedou rychlíkové spoje do Karlsruhe a odpoledne zpět.
Vlakotramvaj projíždí uličkami centra Hochstettenu po jednokolejné trati.
Na hlavní trať se napojuje i odbočka do stanice Forschungszentrum, do továrny schované za hradbou lesů. Sem jezdí vybrané dělnické spoje ve špičkách a vlaky se v přípojné stanici spřahují s běžnými vlaky na lince S1 (S11). Spřažení trvá díky automatickým spřáhlům chvilku, nicméně občas se spřahování díky stanici v oblouku trochu protáhne.
Standardní složení vlaků na lince S1. Většina tratí v městské zástavbě nepojížděných ostatní dopravou je zatravněna.
Severovýchodně od Karlsruhe leží na hlavní železniční trati směrem na sever město Bruchsal. Ač patří do KVV, má vlastní systém MHD, který je však tarifně plně podřízen KVV. Bruchsal bylo jedno z prvních měst, kam začala v devadesátých letech jezdit vlakotramvaj. S-linky tu jezdí po železničních tratích a setkávají se tu S31 a S32 s tangenciální linkou S9. Také sem z vedlejšího integrovaného systému VRN přejíždí linka S3 tamějšího S-Bahnu.
Midibus Cito s hybridním pohonem a s velkým logem MAX nové MHD v Bruchsalu.
Městská autobusová doprava v Bruchsalu má dosti specifickou podobu. Systém MHD zde totiž prošel zásadní reformou. Základem jsou autobusové linky v celodenním taktu 30 minut, které se potkávají v centru na Rendezvous.
Městský autobus na lince MHD v centru Bruchsalu u hlavního nádraží.
Vozový park tvoří pouze nízkopodlažní autobusy od Mercedesu, a to modely Cito a Citaro. Minibusy Cito jsou navíc poháněny ekologickými hybridními motory s dieselelektrickým přenosem výkonu. Všechny autobusy jsou oblečeny do jednotného zelenomodrého nátěru s velikým logem Stadtbus MAX.
Úsporné jízdní řády MHD v Bruchsalu díky přísně taktové dopravě.
Městské autobusové linky jsou očíslovány 181 - 183 a 185 - 186. Díky jednotnému taktovému provozu mohou být velice úsporně řešeny zastávkové jízdní řády, které se skládají pouze z vertikálního seznamu zastávek linky a k nim jsou přiřazeny časy odjezdů v jedné hodině. Čili takový jízdní řád se skládá pouze ze tří sloupců a s výčtem prvních a posledních spojů. Výjimku 30 minutového intervalu tvoří část linek, které jezdí dopoledne po 60 minutách.
Konečná linky S31 v Odenheimu. I zde funguje přestup na místní autobusy.
Z Bruchsalu vedou linky vlakotramvaje S31 a S32 dále na sever a ve stanici Ubstadt Ort se rozdělují na dvě větve. Obě linky pak vedou téměř opuštěnou krajinou plnou zeleně, a obsluhují zdejší obce. Obě tratě jsou ukončeny jednoduchými stanicemi s kusou kolejí. Koncové stanice jsou situovány vždy v centru obce.
A podobná konečná linky S32 v Menzingenu s velkou dřevěnou střechou.
Návazné autobusy jednoho z místních dopravců čekají na příjezd vlakotramvaje linky S32 do Menzingenu.
Starší Mercedes navazuje na vlakotramvaj přímo na konečné linky S31 v Odenheimu.
Západně od Bruchsalu leží také konečná stanice Spöck. linky S2, což je spíše tramvajová než vlakotramvajová linka. Jezdí zde i nízkopodlažní městecké tramvaje a trať je ukončena smyčkou. Do Spöcku se však začalo vlakotramvají jezdit teprve nedávno.
Jednosystémová vlakotramvaj na nové konečné linky S2 ve Spöcku.
Opět jednokolejná trať, tentokrát v centru městečka Blankenloch na lince S2.
Původně končila linka S2 v městečku Blankenloch, kde se opět nachází jednokolejná trať úzkými ulicemi v centru městečka. Prodloužení tratě do Spöcku bylo provedeno souběžnou novou tratí s již existující železnicí. Trať je občas jednokolejná a vede téměř výhradně otevřenou krajinou.
Prodloužení linky S2 do Spöcku bylo provedeno novou tratí, která se přimyká k hlavní železnici směrem na Mannheim.
Jedna z mála vlakotramvají v odlišném reklamním nátěru. Historické centrum Blankenlochu.
Jedním z nejzazších měst, kam ještě jezdí vlakotramvaje z Karlsruhe je Heilbronn, který už má s KVV společné jen vlakotramvaje. Heilbronn leží na řece Neckar a tvoří souměstí s vedlejším Neckarsulmem. Heilbronn je srdcem integrovaného systému HNV, který sousedí s KVV a je rozvinut především na východ. Tarifní systém je opět zónový, skládá se z malých pláství.
Vlakotramvaj v přednádražním prostoru hlavního nádraží v Heilbronnu.
Páteřní dopravou v Heilbronnu je již od roku 1999 vlakotramvaj S4, která protíná město od západu na východ. Hlavním přestupním uzlem je hlavní nádraží, kam linka S4 přijíždí odděleně od železnice a pro ni je v přednádražím prostoru vytvořen parádní dopravní terminál, kolem kterého se točí většina městských a příměstských autobusových linek.
Skleněná střecha dodává dopravnímu terminálu v Heilbronnu zajímavý ráz.
Celý přednádraží prostor je zakryt lehkou a světlou skleněnou konstrukcí, která jednak chrání před nepřízní počasí a jednak dodává přestupními uzlu krásu a důstojnost. Linka S4, dlouhá úctyhodných 151 km, zde však nekončí. Pokračuje centrem Heilbronnu po pěší zóně dál na východ až do městečka Ohringen. Linka S4 je nejdelší linkou S-Bahnu, čili příměstské železnice Evropě.
Linka S4 protíná Heilbronn od východu k západu. Hlavním přestupním bodem je hlavní nádraží.
Všechny stanice vlakotramvaje na území Heilbronnu mají zvýšené bezbariérové nástupiště, vybavené vším, co cestující potřebují. Každé nástupiště je z obou stran ohraničeno hodinami.
Zastávka vlakotramvaje se vším všudy na pěší zóně v historickém jádru Heilbronnu.
Na lince S4 jezdí i o víkendu spřažené soupravy z nového typu vlakotramvaje, které obsahují i WC. Kromě spěšných vlaků (Eilzug) jezdí párkrát denně na lince S4 také Expresy, které zastavují jen v těch nejvýznamnějších uzlech a v Karlsruhe jsou o dost dříve než běžné zastávkové vlaky.
Linka S4 vyjíždí z pěší zóny v centru Heilbronnu. Hlavní nádraží je od historického jádra vzdáleno dvě zastávky.
Příměstské autobusové linky systému HNV jsou očíslovány řadou 600 a jejich hlavním dopravcem je firma RBS, která provozuje žlutozelené standardní i kloubové nízkopodlažní autobusy, nejnověji značku MAN.
Nový kloubový MAN regionálního dopravce RBS má pauzu u hlavního nádraží v Heilbronnu.
Městské autobusové linky jsou očíslovány 1-12 a linky 3, 4 a 6 jsou rozděleny do více linek, takže například místo linky 6 tu jezdí linky 61 - 64 v podobné trase a samozřejmě v prokladu. Naprostá většina městských linek má jednotný interval 15 minut po celý den.
Městské autobusy v městském a částečně i reklamním nátěru dopravce SWH na centrálním přestupu u hlavního nádraží Heilbronn.
Městskou dopravu v Heilbronnu provozuje firma SWH s modrobílými nízkopodlažními klimatizovanými autobusy většinou ve standardní délce. Poměrně rozšířenou značkou je tu Neoplan. Kromě něj se však svezete i Citary od Mercedesu.
Městský nízkopodlažní klimatizovaný Neoplan u hlavního heilbronnského nádraží.
A ještě městské Citaro na lince MHD Heilbronn č. 12.
Ukázka městského jízdního řádu MHD v Heilbronnu. V systému HNV věnují propagaci své činnosti velkou pozornost i veškerý volný prostor na zastávkách.
Vjezd vlakotramvajové tratě do přestupního terminálu u hlavního nádraží v Heilbronnu.
Jízdní řád linky nejdelší vlakotramvajové linky - S4 v Heilbronnu. Dvakrát denně je linka doplněna expresem do Karlsruhe.
Malá část vlakotramvají je ve vlastnictví Německých drah (DB) - tyto vozy mají i svá vlastní drážní inventární čísla.