Kassel - úvod (září 2006)

Kassel, město jež dalo název mimo jiné bezbariérovým obrubníkům, používaným na zastávkách MHD, leží někde uprostřed Německa v zemi Hesensko, tedy nepříliš daleko Frankfurtu nad Mohanem a také celkem blízko bývalé německo-německé hranici. V Kasselu žije kolem 200 000 obyvatel a kvůli početným zbrojovkám ve městě bylo ke konci druhé světové války téměř srovnáno se zemí.

Velkorysé zastřešení terminálu MHD u nádraží Wilhelmshöhe.
Kassel, město jež dalo název mimo jiné bezbariérovým obrubníkům, používaným na zastávkách MHD, leží někde uprostřed Německa v zemi Hesensko, tedy nepříliš daleko Frankfurtu nad Mohanem a také celkem blízko bývalé německo-německé hranici. V Kasselu žije kolem 200 000 obyvatel a kvůli početným zbrojovkám ve městě bylo ke konci druhé světové války téměř srovnáno se zemí.
Vjezd do zaslepeného tramvajového tunelu pod hlavním nádražím, který bude zčásti nově sloužit vlakotramvajím.
Historických památek se v Kasselu moc nenabažíte, zato impozantní je zámek Wilhelmshöhe s přilehlými kaskádami, kde uprostřed výstavního parku teče voda po velkých zdobených kamenných stupních z nejvyššího kopce v Kasselu dolů. Prodloužením osy této vodní kaskády je široký bulvár, který vede na nynější nádraží Wilhelmshöhe.
Zastávka Leipziger Platz je ukázkovým příkladem ideálního přestupu autobus - tramvaj. Autobus tramvaji nepřekáží, přitom cestující nemusejí přecházet vozovku.
S železničními stanicemi je to tu zajímavé. Původní starobylé hlavní nádraží leží na sever od centra, ale poté, co bylo postaveno zcela nové nádraží Wilhelmshöhe na nové železniční trati pro vlaky ICE, původní nádraží osiřelo a jezdí sem jenom regionální vlaky. Rychlovlaky ICE i většina ostatních vlaků se přestěhovala na průjezdné nádraží Wilhelmshöhe s dlouhými přístupovými bezbariérovými rampami a veškerým zázemím včetně přilehlého terminálu MHD.
Stavební ohrada na hlavním nádraží je využita pro propagaci vlakotramvají.
Původní hlavní nádraží bude v nejbližší době oživeno díky projektu vlakotramvají, zde nazývaným RegioTram. Původně hlavové nádraží bude zprůjezdněno pomocí nového tunelu pod odbavovací halou, který spojí železnici s tramvajovou sítí. Využito bude stávajícího tramvajového tunelu, díky němuž se tramvaje dříve těsně přibližovaly k nádražní budově. V tunelu byla také tramvajová zastávka. Východní výjezd z tohoto původního tunelu bude zaslepen a jeho jižní část bude napojena na nový tunel pod hlavním nádražím. Stavební práce probíhají intenzivně, takže přednádražní prostor vypadá nevábně, nicméně...
Vjezd do tunelu pro vlakotramvaje, který spojí železniční síť s tramvajovou. Donedávna tudy jezdily tramvaje kolem hlavního nádraží.
Hlavní nádraží je tedy zatím napojeno na ostatní MHD prachbídně. O mnoho lepší je to na Wilhelmshöhe, kde se pod jednou velmi vysokou střechou nacházejí tramvajové i autobusové zastávky včetně mnoha jízdenkových automatů.
Dominanta rozestavěného prostoru před Hlavním nádražím.
Wihlelmshöhe lež asi 10 minut tramvají od centra, ale jezdí sem většina linek. Tramvaje pak projíždějí samotným centrem po pěší zóně, kde je centrální přestupní zastávka Königsplatz uprostřed kruhového náměstí s fontánami. Fontány jsou velmi netradiční, v noci barevně osvětlené, ale občas způsobují na tramvajové zastávce menší záplavy.
Centrální přestupní tramvajová zastávka Königsplatz.
Autobusová centrální zastávka se nachází pouze o ulici výš než ta tramvajová, na další pěší zóně, kam smí jen chodci, cyklisté a autobusy MHD. Tato zastávka je obklopena nákupními centry. Kvůli kratšímu přestupu na tramvaje některé autobusy zastavují v této zastávce dvakrát - poprvé pro výstup blízko průchozí ulice k tramvajím a podruhé v pravidelné zastávce, kde čekají na ostatní autobusy.
Obří propagační plachta na předplatní jízdenky poblíž centrální autobusové zastávky Mauerstrasse.
Kromě těchto centrálních zastávek je na celé síti MHD ještě mnoho přestupních zastávek, kde je večer po osmé hodině garantována návaznost jednotlivých linek. Také je to na zastávkových přístřešcích náležitě zvýrazněno. Při zpoždění jedné z linek jsou řidiči informování vysílačkami.
Nová trať v centru Kasselu zatím používaná jen linkou 7. Již za rok tudy budou jezdit vlakotramvaje.
Tramvajová síť je na tak malé město poměrně hustá, ale horší je to s intervaly linek. Základní interval je totiž 15 minut (ve špičkách rozpůlený posilovými linkami). Večer a v neděli dopoledne se jezdí po 30 minutách, což už není žádná sláva. Podobné, spíše delší intervaly mají autobusové linky, číslované od 10. Díky rozlehlé tramvajové síti jich moc není. Čistě městských linek je asi 15 (oproti devíti tramvajovým). Poněkud více je příměstských linek, plně zaintegrovaných. Většina příměstských linek má svoji konečnou za odbavovací halou hlavního nádraží.
Schéma linkového vedení v tramvaji, kde se pomocí barevných diod zobrazuje aktuální trasa linky.
Integrovaný dopravní systém v Kasselu a okolí má zkratku NVV, jeho organizátor se jmenuje stejně a sídlí v budově hlavního nádraží. Jeho hlavní náplní je jednotný tarif, zavádění vlakotramvají a také se stará o provoz příměstských autobusových linek pomocí několika dopravců. Městský dopravce, provozující tramvaje a některé autobusové linky, má zkratku KVG a mimo provozu svých linek se také stará o linkové vedení a vůbec projektování dopravy, na které dohlíží město Kassel.
Zastávka Im Tal na příměstské trati do Hessische Lichtenau, kde dosahují tramvaje linky 4 závratných rychlostí.
Obecně platí, že městské autobusy a tramvaje jsou modré a příměstské autobusy červené (tedy přesně naopak, než je zvykem v našich končinách). Organizátor dopravy NVV je tu mnohem více vidět než dopravci (na rozdíl třeba od Prahy) - logo NVV má vždy přednost před logem dopravce a vzhled zastávek plně koresponduje s jednotným barevným schématem NVV. V modrozelených barvách NVV jsou také všechny vlakotramvaje.
Pohodlné přestupování funguje také na tramvajové smyčce Holländische Strasse.
Zastávkové označníky mají dvě základní podoby - nové v barvách NVV s veškerou informační výbavou včetně map a tarifů, a staré skromné zelenožluté označníky, jejichž základem je tyč, kulatý znak H a plechové tabulky pro jízdní řády.
Zastávkové označníky v centru Kasselu s barevnými čísly linek.
Tarifní systém je bohužel pro cizince dost nepřehledný díky existenci velkého množství tarifních zón v okolí města. Pro cestování po městě je výhodná jízdenka MultiTicket, která platí 24 hodin a lze na ní cestovat ve více osobách po celém Kasselu včetně malého prstence okolo města. Pokud chce ale člověk zabrousit dál, například nějakou vlakotramvajovou linkou, musí se potýkat se složitým a poměrně drahým zónovým tarifem. Nicméně revizora jsme za těch pár dní nepotkali ani jednou.
Nové autobusové zastávky na renovovaném náměstí mezi hlavním nádražím a centrem města.
Zakoupení jízdenky je možné téměř všude, neboť na významných zastávkách jsou automaty, většina trafik také jízdenky prodává a navíc ve všech tramvajích si můžete zakoupit lístek v automatu. Ty novější již přijímají i bankovky a někdy byl o automat takový zájem, že díky frontě si někteří cestující ani nestačili jízdenku koupit.
Novější jízdenkové automaty v tramvajích přijímají i bankovky.
Odbavení v autobusech probíhá u řidiče, neboť je tu čerstvě zaveden celodenní nástup předními dveřmi do všech autobusů. Tato móda se v poslední době v Německu rozmáhá. Pro velké množství informačních materiálů zdarma včetně jízdních řádů, si můžete dojít do některého ze tří informačních středisek. Jediné, co však nedostanete zdarma, je kupodivu mapa sítě.
Komplexní informace v terminálu MHD ve vstupní bráně do města, na nádraží Wilhelmshöhe.
Zatímco západní část města je spíše oddechová díky velkému parku a kopcům, ta východní je průmyslová a nachází se tu také několik panelákových sídlišť. Na jihozápadě je obrovský komplex automobilky Volkswagen. I když většinu městských částí obsluhují tramvaje, některé jsou závislé na autobusech, které ovšem v neděli většinou nejezdí.
Ukázka jízdního řádu typické tramvajové linky.
Kassel stejně jako jiná německá města myslí na cyklisty a bez problémů jim dovoluje cestovat MHD. Na konečné stanici tramvají na jihozápadě města můžete také najít inspirativní terminál B+R, čili plechové uzavřené uzamykatelné boxy na jízdní kola, které si lze předplatit podobně jako časovou jízdenku. Takovým způsobem je kolo dokonale chráněno před deštěm i zloději a cyklista může při cestě do vzdáleného centra bezstarostně použít MHD.
Bytelné schránky na kola na tramvajové konečné v Baunatalu.
Regionální železniční tratě v okolí Kasselu (kromě vlakotramvají) budou mít od prosince nového dopravce. Vlaky německých drah (DB) tu nahradí 20 modro-oranžových elektrických jednotek Stadler.
Zahlubování železniční tratě do tunelu pod hlavním nádražím pro budoucí vlakotramvaje.
Noční provoz je tu také zajištěn, pouze však o víkendových nocích. O prázdninách jezdí každý den. Z centra se dvakrát za noc rozjede několik autobusových a dvě tramvajové linky (N4, N5).
Trať do Baunatalu je zároveň pojížděna také nákladní dopravou z továrny Volkswagen, proto ty výstupky pro vyrovnání rozdílu šířek tramvají a železničních vagónů.
Jízdní řády na zastávkách jsou většinou vyvěšeny v zastávkové podobě, díky mnoha změnám trasy zejména u autobusových linek včetně přečíslování během jízdy, je orientace v jízdním řádu komplikovaná, neboť u každého spoje bývá vysvětlující poznámka, která však nedává dostatečně najevo, kam až vlastně spoj jede.
Informační vitrína na pěší zóně pojížděné tramvajemi v centru města.
MHD v Kasselu je odvážná v systému kompenzací za špatně provedenou službu. Například lze cestujícímu vrátit jízdné, když se spoj opozdí více jak o 5 minut, také dostane finanční náhradu v případě, že si vinou dopravce zašpinil šaty, nebo na něj by řidič neurvalý.