Kassel - tramvaje (září 2006)

Tramvajová doprava má v Kasselu dvě tváře. Klasické tramvaje a pomalu se budující vlakotramvaje. Klasické tramvaje jezdí na devíti linkách, z toho dvou špičkových.

Jednosměrná tramvaj Siemens na přestupní zastávce Leipziger Platz.
Tramvajová doprava má v Kasselu dvě tváře. Klasické tramvaje a pomalu se budující vlakotramvaje. Klasické tramvaje jezdí na devíti linkách, z toho dvou špičkových.
Nejstarší typ kasselských tramvají na nádraží Wilhelmshöhe.
Kromě linky 7, která jako jediná jede po nové přírodní trati blíže hlavnímu nádraží, jsou všechny linky svedeny do centrální zastávky Königsplatz, odkud dále pokračují pomalu pěší zónou směrem na západ. Než většina z nich dojede na západní nádraží Wilhelmshöhe, mohou si vybrat z několika variant tratí.
Žluté body na chodníku slouží pro rozpoznání dveří s nástupem bez schodů.
Klasické tramvaje jsou v modrém nátěru a jezdí zde tři základní typy. Nejstarší tříčlánkové soupravy číselné řady 400 jsou obousměrné, vysokopodlažní s výsuvnými schody a jezdí hlavně na lince 7, která paradoxně jako jediná jede po jednokolejné trati kolem polikliniky, kde by nízká podlaha jistě neuškodila. Tyto nejstarší tramvaje jezdí ještě třeba na části spojů linky 6.
Staré vysokopodlažní tramvaje mají vysouvací schůdky.
Dalším, novějším typem (řada 450) jsou nízkopodlažní jednosměrné tříčlánkové Siemensy. Karoserie je přísně krabicoidní, nicméně tramvaj jako celek je elegantní. Tato vozidla mají čtvery dvoudílné výklopné dveře, střední článek, ač poměrně dlouhý, je bez dveří. Tramvaj není nízkopodlažní stoprocentně, nad krajními podvozky je podlaha vyšší. Pod středním článkem se nachází dva jednonápravové podvozky a jízdní vlastnosti této tramvaje jsou velmi příjemné.
Pěší zóna v centru, kde se sjíždějí téměř všechny tramvajové linky.
Nejnovějším typem jsou tříčlánkové tramvaje v jedno i obousměrné verzi. Mají pouze troje dvoudílné předsuvné dveře - jedny v každém článku a nad krajními články je podlaha také zvýšená. Obousměrné vozy jsou také vypravovány na rychlodrážní, lépe řečeno vlakotramvajovou trať daleko za Kassel, kde tramvaj dosahuje závratných rychlostí a svezení je prostě pohádkové. Tramvaje jsou klimatizovány.
Obousměrné nejnovější tramvaje na lince 4 míří daleko za město do Hessische Lichtenau.
A nyní k vlakotramvajím. V okolí Kasselu jsou plánovány či již provozovány celkem 4 tratě s provozem vlakotramvají. Ve většině případů jde o provoz na původním železničním tělese s mírnými úpravami (nové zastávky, odklony tratí pro lepší obsluhu zástavby).
Jednokolejný úsek na trati kolem Polikliniky.
Klíčovým místem vlakotramvají pod názvem "RegioTram" (RT) je kasselské hlavní nádraží, opuštěné dálkovou dopravou a využívané pouze regionálními vlaky. Zdejší stavba tunelu pod odbavovací halou, dokončená v příštím roce, propojí železnici s tramvajovou sítí a vlakotramvaje se vydají do ulic Kasselu. Na všech linkách je plánován interval 30 minut. Tam, kde se již jezdí, je interval cca 60 minut. Vlakotramvaje budou vyjíždět z tunelu do nového přednádražního prostoru, jehož hotová část vypadá velmi zajímavě. Na některých zastávkách se tu již avizuje příjezd vlakotramvají v příštím...
Vlakotramvaj má zatím konečnou na hlavním nádraží. Již za rok bude jezdit až do centra.
Jako vlakotramvaje jsou v provozu bílá tříčlánková vozidla Citadis od německého Alstomu. Do dnešních dnů jich bylo dodáno 28, z toho 18 pouze pro elektrifikované tratě (s možností napájení stejnosměrných 600 V v tramvajové síti či střídavých 15 kV na železnici. Zbylých 10 vozidel používá unikátní kombinaci, která mimo klasické elektrické výzbroje skrývá i naftový motor pro neelektrifikované tratě. Vozidla jsou široká 2,65 metru, tedy o 30 cm širší než běžné tramvaje a k sezení nabízejí 90 míst. Dosahují maximální rychlosti 100 km/h. Jednotky bývají spřahovány do dvou i do tří pomocí...
Bezbariérový interiér nejnovějších tramvají, které jezdí v mimoměstských úsecích závratnou rychlostí.
Vlakotramvaje se honosí velkým logem integrovaného systému NVV a každá má své jméno (například Popelka či Sněhurka) včetně úryvků z příslušných literárních děl na oknech. Vozidla mají čtvery dvoudílné předsuvné dveře se sklápěcím schůdkem, který vyrovnává rozdíly mezí průjezdným profilem u tramvajových a železničních tratí (v tramvajové síti se schůdek nevyklápí, což ušetří poměrně dost času při staničení.
Interiér vlakotramvaje nabízí nízkou podlahu i dostatek sedadel.
Při popisu jednotlivých RT linek začneme tou nejzvláštnější. Linka RT2 jezdí od letošního února do městečka Hessische Lichtenau jihovýchodně od Kasselu. Spolu s ní sem jezdí i tramvajová linka 4. Jediný rozdíl mezi linkou 4 a RT2 je v krátkém úseku u obce Kaufungen, kde linka 4 zajíždí po nově vybudované trati dovnitř obce a linka RT2 jede po původním drážním tělese mimo obec, což urychluje její jízdní dobu (také díky vynechání některých zastávek) asi o 8 minut. Tento původní úsek železniční tratě je nezatrolejovaný, takže zde musí jezdit vlakotramvaje s naftovým agregátem. Největší...
Vlakotramvaj na jednom z mála spojů linky RT2 na Náměstí Německé Jednoty.
Veškerou práci za ní tedy udělá tramvajová linka 4, která jezdí v intervalu 15 minut, ale díky ukončení části spojů dříve se do konečné stanice jezdí celotýdenně po hodině. Na této trati jsou velmi zajímavě řešeny zastávky, kde kvůli souběžnému provozu s nákladní dopravou musí být udržen průjezdný profil, ale zároveň umožněn provoz tramvají, takže je možné u postranních nástupišť vidět splítku tří kolejí (prostřední kolej pro nákladní dopravu, levá kolej pro jeden směr a pravá pro druhý. Na této rychlodrážní trati jezdí ještě zvláštní linka ES, neboli ranní posilové školní spoje do Kasselu.
Konečná linky 4 v Hessische Lichtenau se nachází daleko za Kasselem.
Trať pro linku 4 a RT2 byla částečně zprovozněna již v roce 2001 po dlouhodobé uzávěře železniční trati v roce 1985. Tramvaje tak vdechly život této perspektivní železnici se vzdálenými stanicemi a jistě nepříliš atraktivním provozem. Zmíněných několik spojů v podobě linky RT2 je ukončeno jednosměrným objezdem kasselského centra. Na trati poblíž centra se také nachází vozovna pro tyto vlakotramvaje.
Mimoměstský úsek linky 4 obsahuje i takovéto splítky kvůli souběžné železniční dopravě.
Další linka v pořadí, RT3, vede z hlavního nádraží severním směrem do vzdáleného města Warburg. Vlakotramvaje tu jezdí po stávající elektrifikované železniční trati v hodinovém intervalu. Na území Kasselu vede linka RT3 v jedné stopě s plánovanou linkou RT4, která v budoucnu spojí Kassel s konečnou stanicí Wolfhagen. Zde budou jezdit tramvaje s naftovým pohonem, neboť tato odbočka nebude elektrifikována a to z důvodu jednoho úzkého hrdla na cestě. Na trati totiž stojí historický tunel, do kterého se již trolejové vedení nevejde a jeho přebudování by bylo pochopitelně neúnosně drahé. Společný...
Vozovna vlakotramvají nedaleko Leipziger Platzu. Zkušební souprava s naftovým agregátem.
Linky RT3 a RT5, provozované v současnosti, příliš v jízdním řádu nerozpoznáte. Na nádražích visí pouze klasické železniční jízdní řády, kde jsou tyto spoje označeny jako běžné regionální vlaky. Po plném zprovoznění těchto linek to snad bude lepší. Po zprovoznění tunelu pod hlavním nádražím je plánováno ukončit tyto linky různě ve městě tak, aby všechny projely centrum. Bude se tak jednat o zcela novou nabídku na tramvajových kolejích.
Ve vozovně vlakotramvají je možné vidět i tyto náhradní čela vozů.
Tramvajové zastávky mají velmi výraznou plechovou tabuli s velkými barevnými čísly jednotlivých linek. Žluté skvrny na nástupním ostrůvku pomáhají cestujícím určit polohu dveří s bezbariérovým vstupem. Při zátahu do vozovny (poblíž konečné linky 1 Wilhelmsöhe) jsou všechny tramvaje označeny jako "0". Tramvaje se také rády převlékají. V některých obdobích provozu, hlavně v těch slabších, se některé linky po cestě přečíslují na jinou, a to v různých obdobích dne různě. Sice trochu chaotické, ale asi účelné.
Interiér částečně nízkopodlažní tramvaje Siemens opět s dostatkem míst k sezení.
Samozřejmostí je hlášení zastávek, které slyšíte i vně vozu díky vnějším reproduktorům. V nástupní zastávce vás také hlas přivítá na lince. Dalším šikovným orientačním prvkem jsou digitální panely s čísly linek i na boku bez dveří (u jednosměrných tramvají). Vozidla mají vnější digitální transparenty buď z tekutých krystalů nebo z oranžových diod.
Večerní centrální přestup tramvají na Königsplatz.
Uvnitř vozidel se nachází elektronické schéma linkového vedení, kde má každá zastávka svoji světelnou diodu a jejím prosvícením se zobrazuje aktuální trasa linky a změnou barvy se dozvíte, která zastávka bude následovat a které zastávky ještě nebyly projety. Bohužel v některých tramvajích tato tabla fungovala divně.
Zastávka na jednokolejném úseku kolem Polikliniky.
Tramvajová síť v Kasselu poskytuje mimo vlakotramvají řadu dalších zajímavostí. V síti je totiž mnoho jednokolejných úseků. V módě jsou také dlouhé kolejové splítky před křižovatkami. Jednokolejné úseky najdete například na lince 7 na odbočce kolem polikliniky nebo na lince 6, která je zakončena na východním konci úvratí uprostřed zeleně. Zde jsme mohli sledovat rekonstrukci tratě za plného provozu. Další jednokolejky najdete na západním konci linky 8, kde trať poměrně prudce stoupá, aby skončila na okraji lesoparku.
Úvraťová konečná linky 6 Wolfsanger.
Velmi zajímavou tratí je jednokolejka s mnoha výhybnami do městečka Baunatal na jihozápadě od Kasselu. Trať je zvláštní souběžným provozem nákladní dopravy do automobilky Volkswagen. Díky tomu je nástupní hrana zastávek vzdálenější než obvykle a pro přiblížení ke dveří jsou vybudovány speciální výstupky, do kterých se musí tramvaj "trefit" dveřmi. Vtipně je také řešeno překřížení kolejí před konečnou linek 3 a 7. Aby tramvaje objížděly obratiště po směru hodinových ručiček, tedy bezpečně pro řidiče i cestující, obě protisměrné koleje se překříží na přímé trati již dlouho před...
Překřížení tratí před smyčkou Ihringshäuser Strasse.
Za pohled stojí také obrovská smyčka linky 1 poblíž zámku Wilhelmshöhe a stejnojmenné tramvajové vozovny. Smyčka je celá utopená v zeleni a obsahuje několik rekreačních zastávek.
Stará tramvaj s výsuvnými schůdky v klasickém městském nátěru.
Interiér vysokopodlažní tramvaje je pohodlnější než novější kolegyně.