Katowice a okolí (17.11.2010)

Svazek měst Horního Slezska je pozoruhodný slepenec průmyslu a osídlení v jinak celkem nehostinné krajině severovýchodně od podobného regionu v České republice - Ostravska. Spojnicí těchto měst a obcí je rozsáhlý tramvajový provoz, budovaný už od konce 19. století. Polský způsob údržby infrastruktury se však na stavu tramvajových tratí podepsal natolik, že několik úseků bylo v posledních letech zrušeno - posledním městem, které přišlo o tramvaje, byly v září 2009 Gliwice.

Největší město celé oblasti a její moderní centrum plné výškových budov a širokých bulvárů. Nachází se tu i mezinárodní letiště. Důležitým dopravním uzlem je vlakové nádraží, kde je i nádraží autobusové a poblíž tramvajová trať s pěti linkami. Celý přednádraží prostor nyní čeká velká proměna - po vzoru západních měst se zde buduje velké nákupní centrum, které snad promění dosud nehostinné místo v moderní dopravní terminál.
Modernizovaný Konstal na zastávce u hlavního vlakového nádraží. Linka 7 jezdí skrz Katowice od východu na západ, ve všední dny v sólovozech každých 15 minut. Kolem nádraží projíždějí ještě linky 11, 13, 15 a 20.
Nízkopodlažní tramvaj Alstom-Konstal 116Nd vyrobená ve zdejším závodě Konstal v Chorzówě. Léta provozu na zdevastovaných tratích a zřejmě i způsob výroby se na technickém stavu těchto 17 vozidel už docela podepsaly. Tyto nízkopodlažní tramvaje jezdí na linkách 6 a 16, přičemž linka 6 mezi městy Katowice, Chorzów a Bytom je zajištěna pouze těmito tramvajemi.
V Katowicích se nacházejí dvě tramvajové vozovny Zawodzie a Batory. Významnou tramvajovou křižovatkou je zastávka Rynek v centru města a sousední zastávka Rondo uprostřed obrovské kruhové křižovatky. Tramvajové trati míří do všech světových stran a propojují Katowice s okolními městy. Nejdůležitější tratí je rychlodráha do Chorzówa a Bytomi, která je na území Katowic po celkem zdařilé modernizaci. Tuto trať také oživilo nedávno otevřené nákupní centrum Silesia. Stejně tak je zrenovovaná paralelní trať v Gliwické ulici. Letos byla opravena pomocí velkoplošných panelů také trať po Varšavské...
Tramvaj Düwag z druhé ruky v Katowickém nátěru je ozdobou zdejšího vozového parku. Jezdí na katowické lince 23, která pendluje mezi východním okrajem Katowic a zábavním parkem u Chorzówa v půlhodinových intervalech. Těchto tramvají z německého Frankfurtu nad Mohanem bude jezdit celkem 10 a důvodem je potřeba obousměrných tramvají při plánované velké rekonstrukci tratí v Katowicích.
Český jízdenkový automat Mikroelektronika v zastávce Rondo uprostřed velkolepého kruhového objezdu v moderním centru Katowic. Vpravo se na nachází zdejší dominanta - hala ve tvaru létajícího talíře. Od Mikroelektroniky se také v tramvajích začínají objevovat žluté označovače jízdenek, které důvěrně známe z ČR.
Původní Konstal s bouchacími dveřmi v zastávce Rondo na lince 13. Linka jezdí celodenně i celonočně mezi centrem Katowic a obcí Siemianowice na severu. Poblíž této trati se nachází také zrušená trať do čtvrti Welnowiec.
Stařičký Jelcz jednoho z dopravců zařazených v systému KZK GOP na autobusovém nádraží v Katowicích, které se nachází přímo před obrovskou odbavovací halou vlakového nádraží. Odtud odjíždějí městské i příměstské linky včetně maršrutkových mikrobusů. Hlavní vlakové nádraží je momentálně v přestavbě, zbytečně obrovská hala bude zmenšena, zlidštěna a z celého prostoru bude velká nákupní pasáž.
Nový Solaris i starší Jelcz v barvách katowického dopravního podniku KTM. Podíl nízkopodlažních autobusů i zde v Katowicích rychle roste. Část nízkopodlažních autobusů však pochází z druhé ruky, většinou z Německa.
I přes postupnou obnovu vozového parku městských autobusů najdete v Katowicích stále velké množství nesmrtelných Ikarusů. Některým už je i 25 let, ale vypadá to, že ještě pár let vydrží. Linkové vedení autobusů v dopravním svazku KZK GOP je i přes vysokou míru integrace značně nepřehledné.

Chorzów

Provizorní oprava na "rychlodrážní" trati mezi Katowicemi a městem Bytom, po které jezdí i nízkopodlažní tramvaje. I když je značná část této trati na území Katowic po celkové rekonstrukci, její zbytek na území Chorzówa a Bytomi je v žalostném stavu. Popraskané kolejnice, uvolněné a chrastící upevňovací vruty, lomené oblouky a mnoho dalšího. Nehledě na to, že omezené rychlosti se tu běžně překračují až o 20 km/h.
Chorzów leží západně od Katowic a s nimi jej spojují hned dvě tramvajové tratě. Jedna rychlodrážní, podél obrovského zábavního parku se sedačkou lanovkou do tvaru trojúhelníka a s dětskou železnicí, druhá klikatící se zástavbou po Gliwické ulici. Rychlodráha je na území Chorzówa ve značně zbídačeném stavu, jako ostatně většina zdejších tratí. V centru Chorzówa je také konečná pro tramvajové linky 9, 17 a 20, které pak jedou po dlouhé pěší zóně. Nad centrálním náměstím se vznáší brutální nadjezd rychlostní silnice, proto není toto místo příliš přívětivé. Přes Chorzów projíždějí tramvajové...
Ukázka zastávkových jízdních řádů tramvají. Časy odjezdů jsou seřazeny za sebou, formát je poněkud nepřehledný. Pomáhá však seznam zastávek s vyznačením hranic tarifních zón a informace o tarifu. Alespoň intervaly jsou pravidelné - většinou se ve všední dny jezdí po 15 minutách bez ohledu na špičky, o víkendu každých 15 nebo 30 minut.

Bytom

Tramvajové nádraží ve městě Bytom. Zde jsou ukončeny linky 5 a 18, projíždějí tu také linky 6, 9 a 19. Tramvaje ve starobylém centru Bytomi se prodírají jednosměrnými křivolakými uličkami po jednokolejných tratích.
Bytom je historické město se zachovalým centrem a pěknou pěší zónou. Uprostřed města vyrostlo nové nákupní centrum Agora. Tramvaje se tu proplétají úzkými uličkami po jednokolejných tratích. Přímo v centru Bytomi jsou ukončeny linky 5 a 18, které míří do Zabrze a Chebzie. Centrem projíždějí linky 6 a 19 z Katovic a také předlouhá linka 9 z Chorzówa. Odděleně tu jezdí krátká linka 38 vedená ve dvounápravových obousměrných vozech. Obousměrné, ale klasické, čtyřnápravové vozy jezdí také na lince 5, kde k tomu ale není žádný důvod. Meziměstská většinou jednokolejná trať pojížděná linkou 5 stojí...
Způsob parkování tramvají na odstavné koleji na náměstí v Bytomi. Konstaly mají skládací spřáhla, proto se mohou i takto beztrestně "políbit".
Přímo v historickém centru města Bytom nedávno vzniklo nákupní centrum "Agora", od kterého vede výstavní pěší zóna. Náměstíčkem před vchodem do obchodního centra projíždí také jednosměrná tramvajová trať. Při průjezdu tramvaje se rozblikají oranžová světla lemující trať a varující chodce jdoucí z pěší zóny.
Linka 38 která pendluje mezi centrem města v Bytomi a oblastí hřbitovů je doménou dvounápravových tramvají z roku 1949. Na trati totiž není klasická smyčka a zdejší poptávce to bohatě stačí. Intervaly linky jsou 20-30 minut, ve dnech zvýšeného zájmu o návštěvu hřbitovů jsou intervaly kratší.

Zabrze

Obousměrné tramvaje Konstal jsou raritou - je jich jen 6 kusů a jezdí spřažené do dvojic s čelem na obou koncích. Vyrobeny byly v roce 1993 a jezdí na lince 5, která spojuje města Bytom a Zabrze po působivé meziměstské jednokolejné trati s řadou výhyben. Stejně jako většina tratí je i tato meziměstská trať v katastrofálním stavu, ale i přesto se tu jezdí velmi rychle. Za jízdy je životně nutné se držet.
Město s pěkně opraveným centrem je křižovatkou pro tramvajové linky 1, 3, 4 a 5. Západním směrem vede trať k vozovně Gliwice, avšak další pokračování do Gliwic už úspěšně zarůstá plevelem po jejím zrušení v roce 2009. Kromě linky 5 jezdí na ostatních linkách sólovozy, na lince 1 jsou často k vidění zmodernizované Konstaly.
Pěkně opravené centrum města Zabrze, kde jezdí tramvajové linky 1, 3, 4 a 5. Kromě linky 5 jsou tu k vidění pouze sólovozy. Na jedničce jezdí hlavně renovované Konstaly s poněkud přívětivějšími čely i interiérem a také tiššími dveřmi. Intervaly linek jsou patnáctiminutové a obsazenost je i v dopoledním sedle velmi vysoká.
Od 1.9.2009 už se nejezdí do Gliwic, tramvajová trať pomalu zarůstá v zapomnění. Pokud se nestane zázrak a zdevastované tramvajové tratě někdo rychle nevysvobodí z havarijního stavu, přestane se jezdit i na dalších úsecích tohoto úctyhodně rozsáhlého tramvajového provozu. Místo tramvají se do Gliwic po paralelní silnici řítí žluté autobusy. Tramvajové linky 1 a 4 jsou zkráceny do tramvajové vozovny Gliwice (vpravo). Těsně vedle jsou i autobusové garáže.

Ruda Ślaska

Nově opravený úsek trati podél stavby dálnice z Katowic na západ podél měst Zabrze a Ruda Ślaska. Jezdí tudy linky 1, 4 a 5 a na zdejší poměry luxusní trať se střídá se zarostlou a zanedbanou jednokolejkou.
Toto město není ani tak významné obyvatelstvem jako tramvajovými tratěmi. Nachází se tu totiž velká tramvajová křižovatka a obratiště zároveň - Chebzie. Míří sem většinou jednokolejné tratě ze všech směrů. Proti sobě tu jsou ukončeny linky 1, 11, 17, 18. Navíc tudy ještě projíždí předlouhá linka 9. Tato smyčka je spíš jen uměle vytvořeným přestupním bodem než čímkoli jiným - okolní zástavba kromě pár domů jaksi chybí. Podél trati ve směru na Zabrze se staví dálnice, možná i proto se zdejší trať dočkala na několika místech důkladné rekonstrukce.
Uprostřed průmyslové neobydlené krajiny se nachází tramvajový uzel s obrovskou smyčkou Chebzie. Zde jsou ukončeny linky 1, 11, 17 a 18. Některé tramvaje Konstal prošly modernizací, většina však jezdí v původním stavu.
Na obratišti Chebzie se křižují trati do čtyř směrů. Dvě trati do Chorzówa, jedna trať do Bytomi a jedna do Zabrze. Většina z nich je jednokolejných. Řidičům tramvají nedělá problém vyjet z konečné třeba o 3 minuty dříve, než praví jízdní řád.
Lomený oblouk na jednokolejce z Chebzie do Chorzówa na lince 11. Občas jsou takové úseky olemovány omezenou rychlostí, většinou se tu ale jezdí plnou traťovou rychlostí v naději, že koleje, tramvaj i cestující to snesou. Také přes nepříliš bytelná kolejová křížení není problém vyvinout rychlost až 40 km/h.

Sosnowiec

Modernizovaná tramvaj na lince 7 před kostelem v Szopienicích, které leží na cestě mezi Katowicemi a Sosnowcem. Linka 7 tu končí, dál pokračují linky 14 do Myslowic a nejdůležitější linka 15 přes Sosnowiec do Zagórze. Na část spojů jsou vypravovány dvojice, jinak na většině linek v této oblasti jezdí sólovozy. Nedaleko tohoto místa se odpojuje linka 14, která pak podjíždí železniční trať velmi fotogenickým tunýlkem.
Na východ od Katovic se nachází svébytné město Sosnowiec s vlastním vlakovým nádražím, městským centrem a tak trochu i samostatným tramvajovým provozem. Zdejší linky jsou označeny číselnou řadou 21 a výše, narozdíl od ostatních linek Horního Slezska je zde základní interval 20 minut. Sosnowcem projíždí také linka 26, která má intervaly poloviční. Po většinu trasy vede po jednokolejkách. Hlavní trať do Dabrowy Górnicze k hutnímu kombinátu je dvojkolejná a jezdí po ní linky 21, 24 a 27. Z Katowic jezdí do Sosnowce linka 15. Vzhledem k velkým vzdálenostem tu hrají hlavní roli v meziměstské...
Vlakové nádraží v Sosnowci je důležitý přestupní uzel. Jede tudy většina místních tramvajových i autobusových linek. Hlavní spojení mezi Sosnowcem a Katowicemi však nezajišťují tramvaje, ale rychlíkové autobusové linky, které cestu urazí mnohem rychleji než tramvaje klikatící se po jednokolejných nepříliš udržovaných tratích.
Část obratiště v Myslowicích, kde jsou proti sobě ukončeny tramvajové linky 14 a 26. Linka 26 vede pozoruhodnou tratí plnou jednokolejných úseků přes Sosnowiec do Milowic. Dvacetšestka je linka s nejkratšími intervaly v celém Horním Slezsku - ve všední dny jezdí každých 10 minut.

Dabrowa Górnicza

I tudy se jezdí plnou traťovou rychlostí - tramvaje poměrně nezanedbatelný chybějící kus kolejnice doslova přeletí. Popraskané kolejnice nejsou v celém tramvajovém provozu nic výjimečného, tak velká mezera je však extrémní. Tento koncový úsek mezi obratištěm Golonóg a Hutí Katowice je jeden z nejzdevastovanějších a rychlá jízda po něm je adrenalin i pro otrlejší.
Městem vede jediná tramvajová trať spojující hutní kombinát "Huta Katowice" s městy Dabrowa Górnicza a Bedzin. Zde se rozdvojuje a pokračuje dál na západ do sídliště Czeladz a na jih do Sosnowce. Všechny tratě jsou dvoukolejné a jsou vedeny ve velkoryse širokém středním dělícím pásu hlavních silničních komunikací. Mezi hutěmi a sídlištěm Czeladz jezdí linka 22, až do Sosnowce jede od hutí linka 21, přičemž mezi Bedzinem a Sosnowcem ji posiluje ještě linka 24. Ve všední dny jezdí pouze na území města Dabrowa Górnicza krátká linka 28 s intervalem 10-20 minut. Provoz na této trati je...
Klasické Ikarusy čekají v obratišti Huta Katowice na odjezd směr Katowice. Rychlíkové linky číselné řady 800 se odtud rozjíždějí do všech směrů. Tramvají by to do Katowic totiž trvalo asi hodinu a půl.
Tramvaje linek 21 a 22 v kapacitním obratišti Huta Katowice. Z velké části není využívané a tím pádem je zarostlé divokou zelení. Z největšího hutního kombinátu v oblasti jezdí celodenně 2 linky, každá v intervalu 20 minut v sólovozech. Linka 21 jede cca hodinu do Sosnowce, linka 22 končí na sídlišti Czeladz, které odtud leží cca 40 minut jízdy. Je však otázka, jak dlouho sem ještě tramvaje budou moci dojet, už teď se to zdá díky stavu trati skoro nemožné.
Rozjezd dvou mezistátních osobních vlaků polské výroby z Bohumína. V 6:33 vyrážejí oba vlaky vstříc neutěšeným polským tratím. Jeden míří do Katowic, druhý do Krakowa. Vlaky tímto směrem jedou jen jednou až dvakrát denně.