Klajpeda (prosinec 2013)

Klajpeda je třetí největší litevské město, má asi 160 000 obyvatel. Po zániku Sovětského svazu se část zejména ruských obyvatel odstěhovala (v 80. letech tu bydlelo přes 200 000 lidí). Klajpeda má poměrně bohatou historii coby významný dopravní uzel díky i v zimě nezamrzajícímu přístavu u Baltského moře, přes který vedly významné obchodní cesty. Významný přístav je v Klajpedě dodnes, v centru města najdete nevelké, ale na zdejší poměry zachovalé historické budovy. Cca 30 km severně od města je také malé mezinárodní letiště Palanga.

Konečná páteřní linky 8 u vlakového a autobusového nádraží. Tyto zvláštní kloubové Mercedesy pocházejí z německého Hannoveru.
Klajpeda je třetí největší litevské město, má asi 160 000 obyvatel. Po zániku Sovětského svazu se část zejména ruských obyvatel odstěhovala (v 80. letech tu bydlelo přes 200 000 lidí). Klajpeda má poměrně bohatou historii coby významný dopravní uzel díky i v zimě nezamrzajícímu přístavu u Baltského moře, přes který vedly významné obchodní cesty. Významný přístav je v Klajpedě dodnes, v centru města najdete nevelké, ale na zdejší poměry zachovalé historické budovy. Cca 30 km severně od města je také malé mezinárodní letiště Palanga.
V centru města jezdí na nějrušnější třídě jeden autobus za druhým. Nejnovější dodávka autobusů pro městského dopravce pochází z Iveca.
Město jako takové leží v severojižní ose na pobřeží Baltského moře. Před drsnými větry od západu je alespoň částečně chráněno tzv. Kurskou kosou, úzkým, ale dlouhým pásem písčité pevniny cca půl kilometru od břehů Litvy. Dostanete se sem pomocí několika přívozů, z nichž některé přepravují také automobily. Kurská kosa skrývá dlouhé pláže a několik letovisek i starobylých rybářských vesniček. Po zdejší silnici se dostanete až na jih k hranicím s kaliningradskou autonomní částí Ruska. Klajpeda leží v rovině a hustota osídlení hned za městem prudce klesá. Možná proto je také poměrně dobře...
Všechny městské autobusy jsou vybaveny GPS a zdejší organizátor dopravy sleduje polohu a přesnost každého autobusu. Něco z toho mají také cestující na významných zastávkách, kde se zobrazují aktuální příjezdy. Na internetu také funguje speciální on-line aplikace.
Již od roku 2003 funguje v Klajpedě městský organizátor veřejné dopravy, který objednává autobusové spoje ve městě a zodpovídá za tarifní systém včetně správy zastávek. Nově zde funguje čipová karta, na kterou lze nahrát dlouhodobé jízdné a používat ji i jako elektronickou peněženku. Souběžně fungující papírové jízdenky se mají již brzy stát minulostí. Klajpedský organizátor dopravy si objednává autobusové linky u hlavního dopravce, postupně však zapojuje díky novým výběrovým řízením i další provozovatele a zpřísňuje požadavky na stáří a výbavu vozidel, jelikož ty dnešní nedělají městu...
Netradiční forma vývěsu zastávkových jízdních řádů. Tyto historické válce, pro každou linku jeden, jsou postupně nahrazovány klasickými vývěsními plochami. Zelená barva znamená nízkopodlažní spoj.
Jednotlivé autobusové linky jsou vedeny především v severojižním směru po třech hlavních třídách, systém pravoúhlého uspořádání ulic se podobá šachovnici. Páteřní linky mají poměrně krátké intervaly (6-8 minut ve špičkách) a jezdí na nich kloubové vozy. Většina linek je vedena po hlavní třídě, která protíná také historické centrum. Ta nejvíce historická část je však o víkendech projížděna pouze v jednom směru (ve druhém směru jedou autobusy odklonem). Páteřní linka 8 končí poblíž autobusového i vlakového nádraží. Bohužel vlaková doprava je v Litvě poměrně slabá, po jediné trati do Kaunasu a...
Na vybraných zastávkách najdete také přehledné schéma sítě MHD, která nově sahá i do vybraných obcí za hranicemi Klajpedy (bílé čáry).
Na městských linkách potkáte standardní i kloubové autobusy, většinou značky Mercedes-Benz. Svézt se můžete například také kloubovými Mercedesy neobvyklého vzhledu, které pocházejí z Hannoveru. V poslední době bylo zakoupeno více autobusů Iveco Citelis ve dvoudveřové verzi. Městská doprava se v poslední době rozrůstá i za hranice města do několika významnějších obcí. Autobusy jsou nově zapojeny do systému městské dopravy a na těchto linkách jezdí mikrobusy, podobné zdejším "maršrutkám", které ještě nyní (byť v omezené míře) vykrádají cestující oficiálním autobusovým linkám....
Jeden ze starších Mercedesů na páteřní lince 8. Stáří vozového parku je vysoké. Díky poměrně rannému nákupu prvních nízkopodlažních autobusů z Německa je tu však poměrně slušný podíl bezbariérových spojů (tento vůz však mezi ně nepatří).
Kdysi dávno jezdily v ulicích třetího největšího litevského města také tramvaje. Dnes tu již najdete pouze autobusy.
Centrální třída v historickém centru, kudy jezdí autobusy v obou směrech pouze přes všední dny. O víkendu je jeden směr odkláněn mimo histroické jádro Klajpedy. Provoz aut je zde však omezen celotýdenně.
Nový Citelis z poslední dodávky autobusů pro Klajpedu na konečné u vlakového i autobusového nádraží. I zde jsou elektronické zastávkové panely.
V Klajpedě funguje poměrně nové autobusové nádraží. Je zde kvalitní zázemí pro cestující včetně elektronických informací a také obchodní vybavenost. Vozový park neregulovaných příměstských autobusů je však dosti tristní. Zdejší organizátor dopravy nově zavedl některé příměstské linky, na kterých využívá červené mikrobusy Ford (v pozadí).
Před klajpedským nádražím, odkud odjíždí do hlavního města Litvy Vilniusu jen několik málo vlaků denně, je vystavena silná parní lokomotiva. Železniční doprava v Litvě neprožívá v současné době zrovna nejlepší chvíle.
Hlavní nádraží v Klajpedě na hlavní trati přes Kaunas do Vilniusu. Po většinu dne však zeje prázdnotou - lidé využívají pro dálkové spojení rychlejších autobusů.
Motorová jednotka, používaná pro vlaky mezi Klajpedou a Vilniusem. Denně zde jezdí pouze 3-4 páry vlaků.
Do Klajpedy se zatoulala také původně česká Karosa. Jeden ze soukromých dopravců si ji podomácku přestavěl na příměstskou verzi zaslepením třetích dveří.
Na turisticky vyhledávané pláže na Kurské kose vede několik přívozů (trajektů). Tento jezdí nejčastěji a začíná v jižní části města poblíž významného nákladního přístavu. Tyto lodě využívají také mikrobusy vozící cestující do turisticky nejnavštěvovanější vesnice Nida.