Dánská metropole jezdí především na kole, i přesto se toto rovinaté město mohutně rozvíjí i na poli městské dopravy. Od poslední návštěvy přibyla zcela nová okružní linka metra včetně její odbočky – Kodaň tak už má 4 linky. Elektrifikuje se také autobusová MHD, která už před mnoha lety vytlačila z Kodaně tramvaje. A zcela nová elektrická flotila také obsluhuje místní lodní linku zkracující cestu podél stále zahuštěnějších kodaňských břehů. Pro vzdálenější předměstí je tu především rychlá a kapacitní železnice v podobě sítě S-Tog, nicméně už se staví i tangenciální tramvajová linka, která propojí jednotlivá vzdálená předměstí Kodaně mezi sebou.

Metro v Kodani oslaví v roce 2022 teprve 20 let existence, přesto jeho síť už nyní dosahuje délky téměř 40 km. Kodaň vsadila na lehké automatické metro, které je zčásti vedeno po povrchu a jeho relativně úsporné stanice umožňují celkem levně stavět další trasy. Důkazem je nová okružní linka M3, která byla otevřena v roce 2019. Plně podzemní okruh se svými parametry nijak neodklání od svých dvou předchůdkyň, jejichž síť doplnil o dalších 15 km. Okruh dobře pokrývá nejhustěji osídlené oblasti metropole a navazuje jak na první dvě linky metra, tak i na radiální síť příměstských vlaků S-Tog.
Od roku 2019 funguje nová plně podzemní okružní linka M3. V části trasy sdílí nástupiště s linkou M4, která z okružní linky odbočuje krátce na sever. Nejnovější úsek byl zprovozněn v roce 2020. Nástupiště automatického metra jsou oddělena dveřními stěnami.
Nejnovější linka M4 má na severu dvě samostatné stanice – Nordhavn a Orientkaj. Následují pak společné stanice s okružní linkou M3. V roce 2024 by pak měla být otevřena jižní samostatná větev této linky.
Poměrně hluboké stanice nové okružní linky M3 jsou s povrchem kromě výtahů spojeny také soustavou eskalátorů. Jednotlivé stanice se od sebe mírně odlišují, jejich koncepce je ale v zásadě stejná a celkem úsporná.
Severní konečná stanice Orientkaj je jedinou nadzemní stanicí této linky a nachází se v nové čtvrti, kde místo starých skladů a doků rostou moderní obytné a administrativní budovy.
A zde severní konečná Orientkaj za bílého dne. Interval se zde pohybuje okolo 4-5 minut. Zatím je v okolí této stanice staveniště, část nových moderních budov podél zdejších vodních kanálů už ale stojí.
Detail větvení nové okružní linky metra M3 otevřené v roce 2019. Krátce nato vznikla i krátká odbočka do rozvojové lokality označená jako M4. Ta se pak za hlavním nádražím v budoucnu odpojí do další větve na jihozápad města, kde probíhá také mohutná výstavba.
Jednoduchý, ale přehledný informační systém ve stanici metra, kde se potkávají všechny 4 linky. Po 20 letech od spuštění prvního úseku už má kodaňské metro skoro 40 km a jezdí v něm 64 automatických vlaků.
Krátce po otevření nového okružního metra M3 byla tato trasa doplněna o krátkou odbočku do nové čtvrti severně od centra, kde byly využity původní doky k masivní bytové a kancelářské výstavbě. Linka M4 zde končí jedinou nadzemní stanicí Orientkaj, která je zatím obklopená staveništěm. Zatím tato linka na druhé straně končí u hlavního nádraží na společném nástupišti s linkou M3. Už se ale staví její jižní prodloužení do opět se rozvíjející čtvrti podél vodního kanálu jihozápadně od centra. Hotovo má být v roce 2024. Nová okružní linka metra M3 a její větev M4 potřebovala pro své zprovoznění...
Vedle staré nádražní budovy ve stanici Kongens Nytorv je nový vstup do okružní linky metra M3, která spojuje nejhustěji obydlené části Kodaně a propojuje jak první dvě linky metra, tak i hustou síť radiálních linek příměstských vlaků.
Přestupní stanice mezi metrem a příměstskými i dálkovými vlaky disponují souhrnnými odjezdovými displeji, které ukazují nejbližší spoje jak z vlakového nádraží, tak i metra z podzemí.
Původní dvě linky mají na jihu poměrně dlouhé nadzemní úseky. 34 třívozových souprav Ansaldobreda bylo doplněno o dalších 30 pro nové linky M3 a M4, dodaných již pod značkou Hitachi. Japonský výrobce totiž koupil před několika lety toho italského.
Automatické metro nabízí kromě krátkých intervalů také bezprostřední výhledy na trať, které milují nejen děti.
Automatická souprava přejíždí na druhou kolej těsně před jižní konečnou stanicí Vestamager ve čtvrti Oresta, která byla vybudována společně s linkou metra a metro se postavilo za peníze z prodeje zdejších pozemků. Zde se nachází také depo.
Páteřní autobusovou linku 2A obsadilo 21 kloubových elektrobusů VDL Citea. Kloubové autobusy nejsou v Kodani až tak obvyklé.
Linka 2A míří skrz centrum ze západu na severovýchodní okraj do rozvojové čtvrti, kde kdysi bývaly jen doky a přístavy. Před nástupem kloubových elektrobusů zde jezdily třináctimetrové autobusy.
Na konečné páteřní linky 2A je nabíjecí místo pro elektrobusy, díky čemuž zde mohou vozy jezdit celý den. Plán Kodaně je mít zcela bezemisní autobusovou dopravu do roku 2025.
Linka 2A jezdí také kolem nové spalovny odpadů, na jejíž střeše najdete umělou sjezdovku s lyžařským vlekem a vyhlídkou na celé město.
Elektrobusy najdete také na lince 18, a to v podání čínských vozů BYD. Těch bylo v první várce dodáno 28, nejnovější dodávka o jeden metr delších vozů čítala 21 vozů.
Konečná elektrobusové linky 18 obsazené čínskými vozy BYD ve společnosti starší Scanie z roku 2008. Městské autobusy jsou bez ohledu na dopravce žluté, páteřní linky mají svislý červený pruh, regionální linky modrý.
Na páteřní severojižní lince 1A jezdí tyto třínápravové Scanie. Tato je z roku 2011. Červený pruh značí autobusy nasazované na páteřní linky.
Jeden z nejstarších autobusů Volvo z roku 2009 na lince 11 poblíž hlavního nádraží v pozadí s místním zábavním parkem Tivoli.
Autobusová doprava organizovaná firmou Movia a sdružená pod celkovou značkou DOT zastřešující veřejnou dopravu v Kodani a okolí, je po metru a vlacích třetí nejdůležitější dopravní prostředek. Městské linky jsou rozdělené na páteřní a obyčejné, příměstské linky mají na žluté karoserii modrý pruh. Speciální postavení má páteřní linka 7C směřující na místní letiště. V poslední době rychle přibývá elektrobusů. Nejdříve přišly čínské vozy BYD standardní délky provozované na lince 18. Poté byla elektrifikována páteřní linka 2A s 21 kloubovými elektrobusy VDL a nyní se elektrobusy rozrůstají dále...
Superpáteřní linka 5C jezdí v krátkým intervalech mezi městským centrem a letištěm, kam vede také metro a vlaky. Na této výstavní lince jezdí devatenáctimetrové plynové autobusy MAN v netradičním designu. Celkem jich pro tuto linku bylo dodáno 41.
Páteřní linku 5C zvýrazněnou i modrou barvou zajišťuje dopravce Arriva s 41 plynovými kloubovými MANy. V nejvytíženější části trasy jezdí tato linka každých 5 mnut.
Interiér staršího patnáctimetrového autobusu Scania na páteřní lince 7A. Nově bude pro tuto linku dodáno 25 dvanáctimetrových elektrobusů MAN.
V Kodani fungují dvě lodní linky MHD, které zajišťují celkem rychlou dopravu mezi břehy místního vodního kanálu skrz centrum Kodaně. Linky mají čísla 991 a 992. Provozuje je Arriva, která nedávno pořídila 5 elektrických plavidel od výrobce Damen.
Lodní linky MHD spojují nejen oba břehy kanálu skrz centrum, ale zajišťují i rychlou dopravu v podélném směru. Interval lodní linky je 30 minut.
Zastávka lodních linek MHD v centru Kodaně. Dvě čísla odlišují dva směry pro lepší přehlednost, protože lodě zastavují v obou směrech u téhož přístaviště. Linka 991 označuje směr na jih, 992 na sever.
Jedna z 5 nových elektrických lodí pro až 80 cestujících před budovou kodaňské opery severně od centra města.
Elektrifikace MHD v Kodani se týká také lodní linky 991/992, která v půlhodinových intervalech spojuje oba břehy místního kanálu. Dopravce Arriva pořídil nedávno pro tuto „vodní tramvaj““ celkem 5 plně elektrických lodí.
Hlavní nádraží je skvěle začleněno do okolního prostoru centra Kodaně. Kromě hlavního vstupu přes rozlehlou historickou nádražní budou lze na nádraží dojít nebo dojet i jižním vstupem ze zdejšího mostu. Symbol příměstského vlaku S-Tog najdete u jednotlivých nádraží už zdálky.
Typická osmičlánková elektrická jednotka dánských drah DSB používaná pro hustou síť příměstských vlaků v aglomeraci Kodaně. Díky krátkým intervalům těchto linek a častým zastávkách funguje síť S-Tog také jako běžná součást MHD.
Dlouhé příměstské vlaky S-Tog jsou plně bezbariérové díky vysokým nástupištím a umožňují kromě rychlé výměny cestujících také kapacitní přepravu jízdních kol, která zde mají vyhrazeny i samostatné vozy. Nová značka DOT pro místní dopravní systém se objevuje i na vlacích.
O kombinaci vlaků a kol je v Kodani velký zájem. Rovinatá Kodaň poskytuje navzdory místnímu klimatu ideální podmínky pro pohyb na kole, cestu ze vzdálených předměstí ale pomáhají zkracovat právě vlaky.
Kapacitní prodejní místo dánských železnic DSB na místním letišti. Odtud se dostanete do Kodaně jak vlakem, tak i metrem. A díky mostu přes úžinu Öresund jste odtud za chvíli také ve švédském Malmö. V těchto automatech si můžete koupit jízdenky také na kodaňskou MHD.
Tyto elektrické jednotky dánských drah DSB spojují v krátkých intervalech Kodaň a švédské Malmö i jeho další města pomocí soustavy tunelů a mostu přes mořskou úžinu Öresund.