Košice - 1.díl (červenec 2007)

Košice jsou druhé největší slovenské město. Žije tu necelých 250 000 obyvatel. Městem protéká řeka Hornád a Košičané se mohou chlubit zachovalým historickým jádrem. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem jsou železárny na jihu od města, nyní pod hlavičkou U.S. Steel. Městská doprava jezdí v Košicích ve třech podobách - tramvajové, trolejbusové a autobusové. Významným zdrojem i cílem dopravy jsou vzdálené železárny, které jsou s Košicemi spojeny tramvajovou rychlodráhou. MHD v Košicích - to jsou dvě paralelní sítě linkového vedení. Jedna klasická pro obsluhu města a druhá překryvná pro obsluhu železáren.

Dispečerská budka dohlíží na smyčku MHD před železniční stanicí.
Ústředním bodem košické dopravy je prostor železničního nádraží, které leží na hlavní trati vedoucí od západu pod vrcholky Tater, pokračující dále na jih a východ do Maďarska a na Ukrajinu. V přednádraží je tramvajové obratiště pro linky směřující kolem centra směrem na západ. Konečnou tu má i několik autobusových linek a v noci se sem sjíždějí také noční linky.Vedle vlakového nádraží najdete i rozlehlé autobusové nádraží s moderní odbavovací halou včetně nabídky poměrně kvalitních informací o odjezdech spojů. Majoritním regionálním autobusovým dopravcem je firma Košická dopravná spoločnosť...
Jeden z mála krátkých Ikarusů 415 u obchodního domu Dargov.
Ale zpět k městské dopravě. Tramvaje mají v Košicích dlouhou historii. Jako první slovenské město začaly Košice provozovat tramvajovou dráhu již v roce 1891. Na elektřinu se začalo jezdit v roce 1914. Tramvajová rychlodráha do železáren byla zprovozněna v roce 1964, od roku 1979 začaly po rychlodráze jezdit dokonce třívozové soupravy tramvají T3. Staré dvounápravové vozy dojezdily v roce 1968. V roce 1986 byla bohužel zrušena tramvajová trať na pěší zóně v historickém centru města. Přestože je nyní historické jádro chloubou Košic, tramvaje tudy nejezdí a jezdit ani nebudou. Hlavní náměstí je...
Operativní záloha v podobě KT8D5 na obratišti v sídlišti Nad Jazerom.
Rekonstruovaná Karosa s digitálními panely EM-TEST u železniční stanice.
Pěší zónou vede i asfaltová cyklostezka a najdete tu i původní tramvajové koleje, které obepínají největší košický kostel. Jen ty tramvaje tu chybějí a podle názorů zastupitelstva, dopravce i památkářů už k obnovení provozu nedojde. Převažuje tu totiž názor, že centrum města má být oázou klidu pro pěší a že sem tramvaje nepatří. Bohužel je tak tramvajová síť poněkud nesourodá, spojnice severní a jižní části sítě prostě chybí a je to znát. Dalším pozůstatkem po tramvajích na pěší zóně je zde vystavená historická tramvaj původem z Prahy a reklamní tramvaj lákající na jednoho z výrobců piva. Prý...
Průřez vozovým parkem hlavního regionálního dopravce na Košicku - Eurobus.
Školní vůz ukrytý va areálu vozovny v Bardejovskej ulici.
Dalšími historickými mezníky bylo zavedení trolejbusové dopravy v roce 1993. Trolejbusy jsou tedy v Košicích poměrně mladé. Navíc poslední úsek byl zprovozněn teprve v roce 1999. Trolejbusy tu jezdí na dvou linkách, 71 a 72 a obě linky jezdí téměř celou trasu spolu. Trolejbusy spojují velké sídliště Dargovských hrdinů na východě, které leží na kopci s parádní vyhlídkou na celé město. Trolejbusy jsou zde tedy více než vhodné. Poté vede trolejbusová dvojlinka kolem vozovny a obchodního centra ve čtvrti Džungľa a přes centrum pokračuje na západ do sídliště KVP na okraji Košic, kde se větví na...
Pěší zóna v centru sice koleje nepostrádá, tramvaje však ano.
Jedinou tramvají na pěší zóně v historickém centru je tento původně pražský dvounápravový vůz.
Košický DP totiž momentálně trápí nedostatek řidičů trolejbusů, takže je tento problém občas řešen autobusem. Pár dnů po návštěvě proběhla tiskem zpráva o chystaném útlumu trolejbusové dopravy kvůli vysokým nákladům na provoz, takže se nechme překvapit, zda se košické trolejbusy dožijí aspoň 15 let. Ve vozovém parku trolejbusů najdete aktuálně 15 trolejbusů Škoda 15Tr, 5 kusů Škoda 15TrM a 7 vozů Škoda 14TrM (nejnovější dodávka z roku 1999). Všechny (kromě celovozových reklam) jezdí v červenobílém nátěru. Trolejbusy jsou vybaveny digitálními panely BUSE (zelené) nebo EM-TEST (oranžové)....
Na začátku pěší zóny slouží k reklamním účelům tato zelená tramvaj.
A nyní k tramvajové dopravě, která tvoří páteř MHD v Košicích. Tramvajové koleje vedou od hlavního nádraží kolem historického jádra, zde se větví a pokračují na jih do čtvrti Barca nebo rovně nahoru na jihozápad přes západní sídliště, kolem jediné tramvajové vozovny a dále na jih po rychlodrážní trati k železárnám. V centru se trať dále větví na sever, kudy objíždí centrum a na severním okraji centra pokračují koleje severně po dvou krátkých úsecích ke Stadionu Lokomotivy a Stadionu Technické univerzity. Na severním okraji centra také začíná tangenciální trať do kopce na západní sídliště,...
Trolejbus 15Tr na konečné sídlisko KVP, kláštor.
Další kloubový trolejbus přijíždí do nástupní zastávky v údolní obci Myslava.
Z dalších zajímavostí košických tratí stojí za zmínku například zrušené podchody u zastávek na trati v sídlišti Pod Jazerom, které byly buď přímo zaslepeny nebo využity jako prodejny drobného zboží. Na konečné linky 4 v Barci stojí nová socha Jana Pavla II., podle které se i aktuálně přejmenovala konečná zastávka. Tramvajové tratě jsou v dosti bídném stavu, z důvodu nedostatku financí se opravuje pouze to nejnutnější. Zejména kolejová křížení v kombinaci s odvážnou jízdou košických tramvajáků jsou zajímavým zážitkem. V Košicích se používají kolejnice železničního profilu, což dává do budoucna...
Z konečné Lingov máte celé Košice jako na dlani.
Jedna z novějších kloubových Karos na severním okraji pěší zóny v historickém jádru.
Výhybky se přestavují elektromagneticky pomocí zařízení v kolejišti a tlačítka od řidiče. Blokování výhybek není zajištěno, prý to v košických podmínkách nevadí. Díky neexistenci trolejových kontaktů je jedno, jaký pantograf tramvajové soupravy používají. Soupravy tramvají T6 používají zadní pantograf a vozy KT8D5 také. Preferenci tramvají na světelných křižovatkách tu mají údajně na dvou místech. Pod pojmem preference tu však rozumějí i pouhou předvěst, která signalizuje řidiči včasný odjezd ze zastávky, aby projel bez zastavení následující vzdálenou křižovatku. Nyní k rychlodrážní trati do...
Zajímavě řešené uspořádání sedaček v tramvajích T6A5.
Jedno z mála míst s "preferencí" tramvají - předvěst v zastávce Štadión Lokomotivy dává řidiči signál o budoucím volném průjezdu následující křižovatky.
Pro tak velký přesun lidí tu funguje celá překryvná síť linek označených R1 až R8, které rovnoměrně pokrývají celou tramvajovou síť v Košicích. Na vlastní oči jsme mohli vidět střídání směn v železárnách kolem 14:00. Tramvaje nejdříve přivezou dělníky do vstupního areálu, poté projdou zaměstnanci hlavní branou a z neveřejného autobusového nádraží uvnitř areálu je rozvezou autobusy vnitropodnikové dopravy po obrovské ploše podniku. Autobusy vnitropodnikové dopravy jsou běžné městské Karosy, Ikarusy a Solarisy košického DP, běžné používané v MHD, pro potřeby železáren jsou využity jen v době...
Klasická T3 na trati v sídlišti Nad Jazerom. V každé zastávce je využití nepotřebných podchodů řešeno jinak - zde trafikou.
Strašidelná zastávka VSS s ještě strašidelnějším podchodem k opuštěnému strojírenskému areálu.
Nutno dodat, že o prázdninách změnily některé R-linky jízdní řády, na což bylo upozorněno v zastávkových JŘ, nikoli už na digitálním panelu. Linky R jsou označeny dodatkovým číslem linky, což občas neplatí při cestě do železáren, kdy bývá tramvaj označena pouze jako R. Autobusové linky R odvážejí zaměstnance ze železáren do okolních čtvrtí a do Košic tam, kam tramvajové koleje nevedou. Autobusových "železárenských" linek je celkem 8. Autobusové linky R jsou rychlíkové a zastavují až v cílových oblastech (většinou až na sídlištích na konci trasy).
Konvoj tramvají "R" míří na střídání ranní a odpolední směny do železáren.
Tramvajové nádraží "Vstupný areál VSŽ", kde se nesmí fotografovat. Vpravo si povšimněte malých dvojstupů ke každým dveřím tramvaje.
Na smyčce u železáren se pomalu hromadí trmavaje pro odvoz ranní směny.
Autobusová linka "RA" - Ikarus se za chvíli promění ve vnitropodnikovou dopravu železáren.
Tramvaj linky R3 odvezla zaměstnance z železáren až ke Štadiónu Lokomotívy. Napálený zrychlovač je rád, že už jede do vozovny.