Druhé největší slovenské město se od poslední návštěvy v roce 2007 neuvěřitelně pozvedlo, a to nejen modernizací dopravní infrastruktury, ale i velkou obnovou vozového parku MHD. Na první pohled lepší image má zdejší dopravní podnik díky novému barevnému schématu vozidel i díky kvalitnějšímu vzhledu informačních materiálů či jízdních řádů. Výraznou úpravou prošlo především centrum města a okolí hlavního přestupního bodu – Staničného námestí. Bohužel neradostný osud zřejmě čeká nejmladší košický dopravní prostředek – trolejbusy a také se stále nedaří naplno rozvinout myšlenku integrované dopravy ve vztahu k okolí Košic.

Novou tvář MHD získaly Košice především díky masivním evropským dotacím plynoucím do této východoslovenské metropole v letech 2013 – 2015. Z velké části byl obnoven přestárlý vozový park autobusů obří zakázkou na 127 nových autobusů SOR. K tomu byl doplněn kontrakt na nové elektrobusy, jejichž počet nemá dosud obdoby nejen na Slovensku, ale ani v České republice. V Košicicíh jezdí už 14 elektrobusů SOR a dalších cca 20 by mělo být ještě dodáno. I díky předchozím dodávkám plynových kloubových Citelisů (29 kusů) a standardních Tedomů (19 kusů) potkáte na autobusových linkách prakticky už jen...
Nová tramvaj na nově zrekonstruovaném obratišti Staničné námestie u hlavního vlakového i autobusového nádraží. Díky mohutným investicím do obnovy MHD, kterou už Košice potřebovaly jako sůl, se v uplynulých třech letech podstatně zmodernizovaly jak tramvajové tratě, tak i vozový park.
V rámci modernizace tramvajových tratí v centru přibyly také nové zastávkové označníky včetně on-line informací o aktuálních odjezdech. Nová je také grafika map a tištěného informačního systému. Každá tramvajová linka má svoji barvu a nosné autobusové linky též.
Staničné námestie je konečnou pro 3 městské tramvajové linky a jednou železárenskou (R1). Ještě je potřeba zmínit zvláštní tramvajovou linku 5, která jezdí jen v neděli odpoledne po příjezdu dálkových vlaků na hlavní nádraží. Od roku 2014 jsou dodávány tyto částečně nízkopodlažní dvoučlánkové tramvaje Vario LF2 Plus od Pragoimexu, které v Košicích jezdí už v počtu 33 kusů a ještě další stejného typu by měly přibýt.
Také budova hlavního vlakového nádraží prošla modernizací. Přibyly obchody i další služby a kvalitnější je též informační systém. Své služby tu poskytuje na slušné úrovni jak železniční, tak i městský dopravce.
Na Staničném náměstí má konečnou také 8 autobusových linek. Dlouho očekávaná byla také výraznější obnova vozového parku autobusů. Košice se dočkaly až v roce 2013, odkdy bylo dodáno 122 autobusů SOR v různých délkách. Obnova nyní pokračuje dodávkami elektrobusů. Kloubových SORů NB18 bylo dodáno v letech 2013-2014 celkem 57.
I důležitá křižovatka Námestie Osloboditelov v centru byla zrekonstruována – v okolí vyrostlo nové obří nákupní centrum. Dvoučlánková Varia jezdí téměř na všech linkách. Díky nim výrazně vzrostl počet garantovaných nízkopodlažních spojů.
Patnáctimetrový Solaris na Námestí Osloboditelov v centru Košic na začátku pěší zóny. Těchto kapacitních strojů jezdí ještě 28. 7 již bylo vyřazeno – dodány byly totiž v letech 2003-2005 a třeba jejich 18metroví sourozenci jsou již díky dodávkám nových SORů vyřazeny.
Stále opuštěné zůstávají koleje na pěší zóně v centru Košic. MHD tuto rušnou pěší třídu a jednu z mála turisticky navštěvovaných ulic v Košicích bohužel míjí velkým obloukem.
Něco podobného potkalo i tramvaje: staré vozy T3 už v Košicích skoro nepotkáte, zato téměř na všech linkách se svezete novými částečně nízkopodlažními tramvajemi Vario LF2 Plus od sdružení Pragoimex (dnes TWT). Těchto dvoučlánkových tramvají jezdí v Košicích už 33. Průkopníkem této generace ale byla sólo tramvaj Vario LF Plus, dodaná v roce 2011 v jednom exempláři. Nové tramvaje doplňují původní kloubové tramvaje KT8D5 a standardní T6A5. Nový košický nátěr začal být aplikován v roce 2010. Nové tramvaje by ale mohly jen těžko jezdit po tratích, které již byly v Košicích v katastrofálním stavu....
Tudy objíždí tramvaje historické centrum Košic ze severu. I tato trať byla v rámci projektu modernizace tramvajových tratí a budování integrovaného systému kolejové dopravy v orce 2015 modernizována. Modernizace má košickou tramvajovou síť připravit na příchod vlakotramvají, jejich reálný vznik je však zatím v nedohlednu.
Košice jsou slovenským průkopníkem na poli elektrobusů. Na dodávku pěti vozů SOR EBN10,5 navázala v roce 2016 dodávka 9 delších vozidel typu SOR EBN11. Celkem by jich mělo být dodáno až 30. Elektrobusy jezdí na vybraných linkách, kde postačuje jejich maximální denní proběh, který poněkud omezuje jejich širší využití.
Nízkopodlažní interiér elektrobusu SOR EBN11 s nejmodernější informační a odbavovací technikou. Standardně jsou do nových vozů dodávány také látkové sedačky s košickým vzorem. Samozřejmostí i v Košicích je klimatizace.
Kratší elektrobus z roku 2014 na konečné linky 22 Baňa Bankov u zrušených magnezitových dolů v kopcích severně od centra Košic. Košický DP zkouší elektrobusy na různých linkách s různým výškovým profilem trasy. Největší vliv na spotřebu a výdrž baterií prý ale má samotný řidič a jeho styl jízdy.
Průřez všemi současnými typy tramvají v Košicích poskytuje tento obrázek z konečné zastávky Havlíčkova, dříve Štadión Lokomotívy, na severu Košic. Odtud je také vidět konstrukce nákladní lanovky vedoucí přes údolí o bývalých magnezitových dolů do zpracovatelského závodu. Tramvají T6A5 jezdí 29 z původně 30 dodaných (jedna byla vyřazena po vážné nehodě).
Vario LF2 Plus na travnaté konečné Botanická záhrada na severu Košic, kde končí pouze linka 7. Nový modrožlutobílý nátěr vozidel MHD je používán od roku 2010, a to jak na nová vozidla, tak i na tramvaje či trolejbusy po opravě.
Interiér částečně nízkopodlažního Varia, ze kterého se rychle stal nejpočetnější typ tramvají v Košicích. Zajímavostí je informační systém s uvedením času odjezdu ze zastávek, který se přepočítává na základě aktuální polohy vůči jízdnímu řádu. Zajímavé je také chybějící blokování rozjezdu při otevřených dveřích.
Na nejdůležitějších obratištích jsou stále používány záložní tramvaje. Zde v obratišti Važecká na konci sídliště Nad Jazerom. Tříčlánková „Kátečka“ dosud jezdí v počtu 19 kusů, od poslední návštěvy v roce 2007 přibyly k 6 tramvajím s nízkopodlažním článkem další 2 takové modernizace.
Nenízkopodlažní tramvaj KT8D5 již v novém košickém nátěru na tangenciální lince 9 na důležité, leč stále poměrně nevábné křižovatce VSS na jihu Košic. Nová Varia způsobila rychlé zmizení klasických tramvají T3, které již dnes zasahují do provozu pouze výjimečně a skoro všechny jsou dlouhodobě odstaveny ve vozovně a čekají na prodej či sešrotování. Takto dlouhodobě odstavených tramvají má košický DP více než 50.
Od poslední návštěvy byl také povýšen zdejší odbavovací systém (technologicky, ale i cenou jízdenek). Staré čipové karty byly nahrazeny novou městskou kartou, proběhla také výměna jízdenkových automatů. Přibyla možnost nákupu jízdenky mobilním telefonem. Zatím v plenkách je ale myšlenka na integrovaný dopravní systém v celém Košickém kraji. Dosud jsou podnikány pouze jednotlivé kroky ke zlepšení infrastruktury, zejména přestupů mezi vlaky a autobusy. V roce 2015 například vznikl nedaleko Košic přestupní terminál Moldava nad Bodvou, avšak zatím s nízkým počtem vlaků mířících do Košic a se...
Linka 4 končí na jihu Košic v obratišti Socha Jána Pavla II., kterému dominuje právě tato socha. Linka 4 je vedena čistě severojižním směrem a nebýt zrušené trati v historickém centru, nikde by při své cestě neuhýbala.
Kloubových Citelisů na plynový pohon mají Košice celkem 29 a byly dodány v letech 2009-2010. Některé ještě v původním zeleném (plynovém) nátěru, část už v novém barevném schématu DPMK. Linka 10 je jednou z nosných autobusových linek, které jsou v dopravních schématech i jízdních řádech vyznačeny barevně. Linka vede z jihu od OC Optima na sever do velkého sídliště Ťahanovce.
Zde už začíná rychlodrážní trať k železárnám U.S. Steel. Ze všech koutů Košic sem míří 8 tramvajových a 8 autobusových linek. Většina linek jezdí jen jako návoz na směny či odvoz ze směn, jediná linka s celodenním i celotýdenním provozem je R1 mířící rovnou k Hlavnímu nádraží. Tu ještě dopoledne doplňuje na půlhodinový interval linka R7 obsluhující západní část Košic. Linka R6 zas slouží jen jako návoz/odvoz vozidel do/z vozovny.
Tramvaje v obratišti U.S. Steel připravené na odvoz pracovníků z ranní směny. Během prázdninového provozu ani zde není tolik živo. Jelikož se obratiště nachází v majetku železáren, nesmí se tu zřejmě ze strategických důvodů fotografovat.
Zaměstnanci U.S. Steel spořádaně nastupují do jedné z linek R mířících do Košic po konci ranní směny. Předtím si ale všichni vystojí frontu v krátkém dvojstupu v prostoru u každých dveří. Každodenní cestující už vědí, který typ tramvaje jim přijede a ve které části nástupiště mají stát.
Zajímavá konstrukce nácestné zastávky Valcovne U.S. Steel na rychlodrážní železárenské trati. I když výhybky na této trati mají také rychlodrážní charakter, nevalný technický stav v některých místech nutí tramvaj poněkud zpomalit.
Bez evropských dotací by asi i nadále jezdily v Košicích hlavě tramvaje T3. A bez přehodnocení projektu nového železničního spojení v Bratislavě by pravděpodobně nedošlo ani k tak razantní obnově vozového parku DPMK, ani k modernizaci tramvajových tratí v centru Košic.
Jediným škraloupem na rozkvětu košické MHD v posledních letech je macešský postoj města k trolejbusům. Ty zde začaly jezdit na nevelké síti v roce 1993 a již cca 10 let se hovoří o jejich konci. Nikdo to sice nechce přiznat, ale současný stav hovoří za vše. V lednu 2015 vyjely trolejbusy na linky 71 a 72 naposledy pod záminkou křížení s právě rekonstruovanými tramvajovými tratěmi a i když bylo trolejové vedení opraveno, trolejbusy už zůstaly ve vozovně a místo nich jezdí na těchto linkách autobusy. Zde na obratišti KVP, Kláštor.
“Ekologický“ plynový Citelis již v nepříliš uspokojivém technickém stavu na původně trolejbusové lince 71. Návratu trolejbusů do ulic Košic bohužel nenahrává ani fakt, že žádný z trolejbusů ve vozovém parku není nízkopodlažní.
Východní konečná původně trolejbusových linek 71 a 72 v kopcovitém sídlišti Dargovských hrdinov. S prvním výraznějším útlumem trolejbusů se začalo v roce 2014, kdy kvůli nutnosti garantovat nízkopodlažní spoje vyjely stabilně na část výkonů nové autobusy. Trolejové vedení je však stále funkční a připraveno na návrat elektrických vozidel.
Zastávkový jízdní řád dvou nosných autobusových, původně trolejbusových linek. Četnost spojů na této vytížené trase pod trolejemi hovoří proti snahám města Košic zbavit se trolejbusů. Bez celkem náročné obnovy vozového parku to ale stejně nepůjde.
Jeden z modernizovaných trolejbusů již s novým košickým nátěrem odpočívá již dlouho spolu s dalšími 9 kloubovými a 4 standardními trolejbusy ve vozovně. Oproti nim se alespoň historický Ikarus v pozadí občas do provozu podívá, byť v rámci nostalgických jízd.
Odstavené trolejbusy v garážích (jeden z nich v původním košickém nátěru), kde jsou deponovány i nové elektrobusy SOR. V dálce je možné spatřit již dávno vyřazený Novoplan. Mohutná obnova autobusového parku vozidly SOR znamenala konec klasických Karos, kloubových Solarisů, těchto Novoplanů  i Ikarusů. Karosu typu B952 v Košicích potkáte už jen v jediném exempláři.
V rámci obnovy vozového parku pořídily Košice v roce 2014 i 5 těchto nízkokapacitních SORů BN9,5, které jezdí na místních doplňkových linkách. Například linka 32 obsluhuje také novou satelitní čtvrť Heringeš na jihovýchodních svazích nad Košicemi.
Autobusové nádraží leží hned vedle nádraží vlakového a dominují zde autobusy dopravce Eurobus. Dopravce obnovuje svůj vozový park výrobky Iveco, které navazují na stabilní dodávky Karos a Iribsusů. Bohužel integrovaný dopravní systém je tu zatím v plenkách a jediným dosud viditelným úspěchem je vybudování přestupního dopravního terminálu v Moldavě nad Bodvou, odkud jezdí přímé motorové vlaky do Košic, zatím však v počtu pouhých 7 párů vlaků denně.