Druhé největší slovenské město se za 5 let od poslední návštěvy opět o něco posunulo ke kvalitnější městské dopravě, přibyly nové tramvaje, autobusy i elektrobusy. Chystá se dodávka nových velkokapacitních tramvají Pesa. Bohužel k žádnému posunu nedošlo v otázce návratu trolejbusů na zdejší dvě linky 71 a 72 a také zatím nezačal fungovat integrovaný dopravní systém – ten se pod názvem IDS Východ teprve připravuje a bude společný i pro sousední Prešovský kraj.

Největší modernizaci tramvajové dopravy mají Košice už pár let za sebou – díky evropským fondům se podařilo zrekonstruovat velkou část zdejších zanedbaných tratí i pořídit nové tramvaje. K 33 dvoučlánkovým tramvajím Vario LF2+ z let 2014-5 přibylo v roce 2017 ještě 13 dalších stejného typu. Mimo tyto tramvaje tu jezdí ještě obousměrné tramvaje KT8D5 a již jen ve špičkách vypomáhají T6A5. Původní T3 už zcela dojezdily.
Opravené přednádraží před košickým hlavním nádražím s již nejpočetnějším typem tramvají Vario LF2+. K 33 vozům z let 2014-5 přibylo v roce 2017 ještě 13 dalších stejného typu.
Dvoučlánkové tramvaje Vario tu jezdí v počtu 46 kusů. Aktuálně se připravuje dodání až 30 velkokapacitních obousměrných tramvají Pesa.
Plynový kloubový Citelis z roku 2010 ve společnosti jediného exempláře tramvaje Vario LF z roku 2011 na cestě k železniční stanici. Z původních 29 Citelisů již byla část vyřazena.
Nově opravená je také trať na Triedě SNP na jihozápadním okraji Košic poblíž zdejší vozovny. Na nejvýznamnějších zastávkách najdete také on-line odjezdové panely.
Pod trolejovým vedením i přes několik pokusů o znovuzavedení trolejbusů stále jezdí autobusy. Kloubových SORů tu jezdí celkem 65, naposledy bylo dodáno 9 kusů v roce 2018 a chystá se dodávka 21 dalších.
Košice jsou také doménou elektrobusů. Jejich nejdelší verze SOR EBN11 tu jezdí v počtu 18 kusů, poslední várka 9 vozů dorazila v roce 2017. Kromě těchto vozů tu jezdí ještě 5 kratších elektrobusů EBN10,5
Trolejbusová zastávka Jakabov palác pod pěší lávkou mezi centrem města a hlavním nádražím. Na páteřních linkách 71 a 72 stále jezdí pouze autobusy, a to i přes aktuální nedostatek provozuschopných vozidel.
Aktuálně se připravuje dodávka až 30 nových obousměrných tramvají. Soutěž vyhrála polská Pesa a nové tramvaje by měly nahradit obousměrné tramvaje KT8D5 i tramvaje T6A5, kterých tu jezdí ještě skoro původní počet, byť velká část je již dlouhodobě odstavena. Tramvajové tratě už jsou také z velké části modernizovány, z hlavních radiál zbývá ještě panelová trať do sídliště Nad Jazerom a také meziměstská trať ke košickým železárnám.
V nových tramvajích i autobusech je moderní informační systém v nových barvách košické MHD.
Jedna ze dvou nejstarších tramvají KT8D5 z roku 1986. Z původně dodaných 40 kusů jich dodnes jezdí 18, polovina má nízkopodlažní střední článek.
Další kloubová obousměrná tramvaj na opravené okružní tramvajové křižovatce a jihozápadním okraji Košic. Odtud míří tramvaj dál mimo město k železárnám U.S.Steel.
V Košicích jezdí také ještě tramvaje T6A5, byť hlavně ve špičkách. Tato dvojice v původních košických barvách vyjíždí z vozovny na odvoz ranní směny z U.S.Steel. Linky jedoucí k železárnám jsou označeny písmenem R. Tyto tramvaje byly vyrobeny v letech 1991-2 v počtu 30 kusů.
Po zrekonstruované Triedě SNP jede tangenciální linka 9 spojující košická sídliště Západ a Nad Jazerom. Na této páteřní lince jezdí velkokapacitní tramvaje KT8D5, které by měla nahradit připravovaná dodávka až 30 nových tramvají Pesa.
Od poslední návštěvy se o něco omladil také vozový park městských autobusů provozovaných místním dopravním podnikem. K předchozí velké sérii standardních i kloubových autobusů SOR NB přibylo v roce 2018 celkem 9 kloubových vozů a 21 jich bude ještě dodáno v nejbližší době. Aktuálně přibylo také 10 krátkých Solarisů Urbino 12 nejnovější generace, 5 dalších ještě zbývá dodat. Přibylo také elektrobusů – k původním 9 vozům SOR EBN11 bylo v roce 2017 pořízeno ještě 9 dalších.
Poslední košickou radiálou, která je v žalostném technickém stavu, je trať do sídliště Nad Jazerom na jihovýchodním okraji Košic. Koleje jsou zde položeny na BKV panelech a jednotlivé zastávky jsou vybaveny již zaslepenými podchody, kterými logicky nikdo nechodil.
Záložní vozidlo ještě v původním červenobílém nátěru čeká na případný výkon na konečné Nad Jazerom na sídlišti na jihovýchodním okraji Košic.
Během navštíveného letního víkendu probíhala krátká výluka na nejrozbitější trati do sídliště Nad Jazerom. Tramvaje tu končily pomocí kolejového přejezdu pod mimoúrovňovou křižovatkou na zastávce VSS križovatka.
Původní košický označník na panelové trati do sídliště Nad Jazerom. Během krátké výluky tu byly tramvaje nahrazeny autobusy označenými X.
Modernizaci by potřebovala také meziměstská trať k východoslovenským železárnám, po které se kdysi proháněly tramvajové trojice. Nyní tu zůstal ruch jen během střídání směn. Mezi nimi tu jezdí dvě linky v souhrnném intervalu 30 minut.
Mimo střídání směn stačí na linkách R k areálu U.S.Steel dvoučlánkové tramvaje a sólo vozy. Jediný takový nízkopodlažní sólovůz Vario LF byl zachycen na odjezdu z kapacitní smyčky u zdejších železáren.
Do sídliště Ťahanovce na severovýchodním okraji Košic jezdí množství páteřních autobusových linek s krátkým intervalem. Kloubový SOR zde projíždí kolem nadchodu, který počítal už při budování sídliště s tramvajovou tratí.
Standardní i kloubové SORy čekají na cestu z největšího košického sídliště Ťahanovce, kam dosud jezdí stále pouze autobusy, i když se sem plánovaly tramvaje už při výstavbě sídliště. SORů standardní délky je v Košicích 61, nedávno přibyl i jeden pronajatý plynový.
V Košicích potkáte i Solarisy druhé generace, které byly dodávány od roku 2000 v počtu 34 kusů i v této patnáctimetrové verzi. Nyní se Košice k Solarisům vrátily – aktuálně probíhá dodávka 15 vozů o délce 12 metrů. A přibylo také 7 ojetých Solarisů různých délek z ostravského DP.
Vyřazování starších vozů je však neúprosné a proto trápil v poslední době DPMK kromě nedostatku řidičů i nedostatek autobusů, a proto byly na překlenutí aktuálního nedostatku dočasně pořízeny 4 ojeté Karosy z Michalovců a Humenného, 7 starších Solarisů různých délek z ostravského DP i jedna plynová SORka NB12 od Slovenského plynárenského priemyslu.
Jeden ze dvou posledních Tedomů obsloužil speciální výkon na lince 11 do nechvalně známého sídliště Luník IX. Je to jediná linka, kde se nastupuje pouze předními dveřmi. Tedomů bylo v roce 2007 dodáno celkem 19.
Hlavním dopravcem regionálních linek v Košickém kraji je firma Eurobus, nabízející také tyto 3 nové velkokapacitní vozy Iveco Crossway LE 14,5M. Regionální spoje odjíždějí z autobusového nádraží ležícího vedle železniční stanice.
V létě 2021 byly v okolí Košic k vidění ještě Karosy v barvách místního dopravce Eurobus. Nyní by již měly být až na dva kusy vyřazeny. Na autobusovém nádraží má tento regionální provozovatel také velkou odstavnou plochu.
Kromě klasických dvanáctimetrových autobusů Crossway a jejich prodloužené 14,5metrové varianty obnovuje místní regionální dopravce svůj vozový park převážně vozy o délce 10,8 metru, a to jak ve vysokopodlažní, tak LE verzi. Aktuálně se připravuje spuštění integrované dopravy pod názvem IDS Východ.
Košické autobusové nádraží je vybaveno kromě komfortní odbavovací haly také množstvím ocelového zábradlí oddělujícího pilovitá nástupiště od vozovky.