Unikátní tramvajová trať, která lemuje celé pobřeží jednoho státu – to je k vidění pouze v Belgii. Takzvaná Kusttram, neboli pobřežní tramvaj, je nejdelší tramvajovou linkou na světě, má 67 kilometrů a 68 zastávek. Linka s číslem 0 propojuje poměrně hustě osídlené pobřeží Severního moře a má velké výkyvy během roku – přes zimu jezdí pouze každých 20 minut a v létě v nejoblíbenějším úseku po 5 minutách. Středem trasy je největší pobřežní město Ostende. Na několika místech navazuje tramvaj na vlaky z belgického vnitrozemí a je tak ideálním prostředkem, jak se dostat do toho správného letoviska. Zhruba uprostřed trasy se úzké tramvajové koleje přimykají až těsně k písečným plážím, což v kombinaci se zdejším často silným větrem vytváří jednak kouzelné scenérie kolejí zavátých pískem, ale zároveň i provozní komplikace. Zajímavý je také způsob překonávání plavebních kanálů pomocí paralelních mostů.

Tramvajová linka 0, neboli Kusttram, je dlouhá úctyhodných 67 kilometrů, na trase je 68 zastávek a přejet z jednoho konce na druhý trvá asi 2,5 hodiny. Trasa začíná na východě u hranic s Nizozemskem v městečku Knokke a pokračuje přes větší či menší pobřežní letoviska do největšího města Ostende. Tady pak začíná nejzajímavější úsek vedený těsně kolem písčitých pláží a dun, kde je o tramvaj také největší zájem – v tomto nejvytíženějším úseku jezdí tramvaje v létě každých 5 minut, ve zbytku trasy pak po 10 minutách. To, že je linka podřízena hlavně zájmu turistů a hostů místních hotelů, dokládá...
Nejvýchodnější konec nejdelší tramvajové linky na světě je ve městě Knokke poblíž hranic s Nizozemskem. Tramvaj zde navazuje na vlaky od Gentu. Tramvajová linka Kusttram neboli pobřežní tramvaj prošla nedávno radikální obnovou, kdy bylo pořízeno 48 nových tramvají CAF Urbos 100.
Předlouhá motorová dvoupodlažní jednotka Belgických drah po příjezdu z Bruselu na své konečné stanici Knokke poblíž východní konečné pobřežní tramvaje. Přímé vlakové spojení do Bruselu je ve špičkách každou hodinu, mimo špičky po dvou hodinách.
Na pobřežní lince jezdí ještě 13 starých 40letých vysokopodlažních tramvají. Na cestě od východní konečné Knokke přes městečko Zeebrugge překonávají tramvajové koleje dva mořské průplavy směrem do vnitrozemí. Pro odstranění dlouhého čekání na proplutí lodí se dá přejet vždy po jednom ze dvou paralelních mostů – tramvaj jede zrovna po tom, kde není nutné čekat.
Zvednutý tramvajový most přes průplav v městečku Zeebrugge. Cca o půl kilometru dál je další paralelní most, po kterém tramvaj přejede přes zdržení. Při intervalu 10 minut je nutné počítat i s případným zpožděním vlivem tohoto křižování s lodní dopravou.
Nové nízkopodlažní tramvaje od CAFu jsou o něco delší než původní dvoučlánkové belgické vozy. Než budou postupně přestavěna některá nástupiště, jsou trvale uzavřeny zadní dveře. Pro plně bezbariérový přístup je na zastávkách zvýšeno nástupiště alespoň u jedněch dveří, které jsou i u staršího typu tramvají v nízkopodlažní části.
Jeden z místních kloubových autobusů národního dopravce De Lijn v dalším městě, kudy projíždí pobřežní tramvaj – Blankenberge. I sem míří vlaky z vnitrozemí a město o velikosti 20 000 obyvatel je jedním z oblíbených pobřežních letovisek u Severního moře.
Před příjezdem do největšího pobřežního města Ostende projíždí tramvaj přes přístavní oblast s vodními kanály a i zde je několik zvedacích nebo otočných mostů. Poblíž je také jen z tramvajových vozoven pro tuto linku dlouhou 67 km.
Svoji pouť zakončuje pobřežní tramvaj 0 po projetí několika dalších letovisek u západních hranic Belgie s Francií u vlakového nádraží De Panne. Z vlaku na tramvaj můžete ostatně přestoupit i na východní konečné Knokke, ale i v mezilehlých městech Ostende nebo Blankenberge. Vlaky jezdí z belgického pobřeží do bližších i vzdálenějších belgických měst, jako například Brugy, Gent, Antverpy, Kortrijk, ale i Brusel. Většinou v hodinových intervalech. Pobřežní tramvaj provozuje, stejně jako jiné MHD i příměstské autobusové linky v severní části Belgie (Flandry), národní společnost De Lijn, máte-li...
I zde v Ostende si může tramvaj vybrat mezi dvěma mosty přes místní vodní kanál, aby se co nejméně zdržovala. Ostende má 70 000 obyvatel a leží zhruba uprostřed belgického pobřežního pásu i uprostřed pobřežní tramvajové linky.
I do Ostende míří vlaky z vnitrozemí, hlavně z Gentu přes nedaleké Brugy. Vlaky odtud jezdí zhruba třikrát za hodinu, z toho jednou za hodinu až do Bruselu. Velké vlakové nádraží leží ve východní části města poblíž zdejšího průplavu.
Bývalá tramvajová vozovna poblíž vlakového nádraží v Oostende. O kousek jižněji je dnes moderní velká vozovna i se zázemím pro autobusy. Veškerou veřejnou dopravu (kromě železnice tu zajišťuje dopravce De Lijn.
Městské autobusy poblíž terminálu veřejné dopravy v Ostende, kde se potkávají vlaky, tramvaje i místní a regionální autobusy. Linek MHD tu jezdí 6, nejsilnější linky jsou 5 a 6 s 10minutovým intervalem, ostatní jezdí dvakrát až třikrát za hodinu. Nejobydlenější část města nicméně stejně obsluhuje pobřežní tramvaj v hlavní sezoně každých 5 minut.
Tramvajová zastávka přímo uprostřed terminálu na vlakovém nádraží v Ostende. Tramvaje zde mají delší vyrovnávací pobyt a střídají se zde také řidiči, někdy i s tramvají. Tady také začínají posilové spoje jezdící v nejatraktivnějším úseku během hlavní turistické sezony kolem místních věhlasných písečných dun přímo na pobřeží.
Tramvaj CAF proplétající se centrem Ostende. Tudy jezdí tramvaje v hlavní sezoně každých 5 minut – k desetiminutovému základnímu intervalu v celé trase se přidávají mezi 10. a 18. hodinou vložené spoje mezi Ostende a Westende, což je asi půlhodinový úsek v centrální části trasy.
Dubnový zastávkový jízdních řád v nejsilnějším úseku pobřežní tramvaje. Zatímco během hlavní letní sezony tudy jezdí tramvaje přes den každých 5 minut, mimo sezonu je těch vložených spojů do základního 10minutového intervalu jen několik. A v zimě se základní interval prodlužuje až na 20 minut.
Interiér staré belgické tramvaje, která byla až na výjimky jediným typem vozidel od počátku 80. let až do roku 2020. Těmi výjimkami bylo vždy pár nízkopodlažních tramvají Siemens MGT6 pro krátké sezonní spoje, zapůjčených z Gentu nebo Antverp.
Nejpůsobivější úsek pobřežní tramvaje mezi městy Ostende a Westende, kde jsou jednak koleje pravidelně zasypávány pískem z vedlejších pláží a jednak zde můžete na místních zarostlých dunách navštívit muzeum belgického válečného opevnění. Také proto tudy v létě jezdí tramvaje každých 5 minut.
Výhled z kabiny tramvaje na pískem zavátou trať západně od Ostende, kde se tramvajové koleje nejvíce přimykají k pobřeží Severního moře.
Stará tramvaj se středním nízkopodlažním článkem uhání na nejhezčím úseku trati poblíž zdejších písečných dun mezi Ostende a Westende. Tyto belgické tramvaje z let 1981-3 byly původně dvoučlánkové, počátkem nového století jim byl přidán střední nízkopodlažní článek.
Jedna z 48 nových pětičlánkových tramvají CAF na nejoblíbenějším úseku mezi Ostende a Westende v těsném sousedství místních pláží. Nové tramvaje jsou o něco málo delší než ty původní (31,5 metru). Stejně jako starší typ mají maximální rychlost 80 km/h.
Při silnějších poryvech větru bývá provoz pobřežní tramvaje komplikován navátým pískem a nepomáhají ani tyto zábrany. Celková délka pobřežní tramvajové linky s číslem 0 je cca 67 km.
Vozový park dlouhé pobřežní linky na úzkém rozchodu 1000 mm prošel v poslední době zásadní a téměř celkovou proměnou. Dosavadní generaci belgických tříčlánkových tramvají z počátku 80. let totiž střídají nové plně nízkopodlažní tramvaje CAF Urbos 100. Tramvají předchozí generace tu jezdilo 49, nových tramvají bylo objednáno a již dodáno 48. Během návštěvy jezdily staré a nové tramvaje v souběhu – k dispozici jich bylo ještě 13. Všechny staré tramvaje byly původně dvoučlánkové (podobného typu jako jezdí v belgickém Charleroi), teprve v roce 2002 jim byl doplněn střední nízkopodlažní článek....
Na trase pobřežní tramvaje potkáte nejčastěji tyto jednoduché označníky. Linka má číslo 0 a přejet z jedné konečné na druhou trvá cca 2,5 hodiny. Pro provoz je k dispozici cca 60 vozidel.
Stará belgická tramvaj přijíždí po mostě přes další vodní průplav do města Nieuwpoort v západní části trasy. Těchto starých tramvají jezdí ještě 13, původně jich bylo dodáno v letech 1981-3 celkem 49, tehdy ještě ve dvoučlánkové verzi.
Hlavní zastávka v letovisku Nieuwpoort na západě belgického pobřeží s velkorysým zastřešením kontrastuje s obyčejnou podobou většiny zastávek pobřežní tramvaje. Také zde se nacházejí dlouhé pláže. Toto letovisko má cca 12 000 obyvatel. Ve vedlejším městečku Lombardsijde došlo v roce 2019 k přeložení trati na novou přímější silnici a tramvaj už neprojíždí centrem této obce.
Na 67 km dlouhé trase pobřežní tramvaje je 68 zastávek. Umístit schéma trasy dovnitř tramvaje tak není jednoduché. Západní konec linky se nachází poblíž městečka De Panne na belgicko-francouzských hranicích. Kousek odtud už je významný přístav Dunkerque.
Pobřežní tramvaj se po dvou hodinách jízdy blíží na svou západní konečnou, ale ještě předtím projíždí centrem města Koksijde o velikosti 22 000 obyvatel, které opět lemují oblíbené písčité pláže omývané vodami Severního moře.
Interiér nových plně nízkopodlažních tramvají CAF Urbos 100, které postupně nahrazují původní belgické vozy z počátku 80. let. I zde je kladen důraz na maximální počet míst k sezení. Barevně je interiér laděn do belgických standardů dopravce De Lijn, nechybí ani „bruselská“ hnědá koženka na sedadlech.
Západní konečná stanice De Panne poblíž hranic s Francií, kde můžete přestoupit na vlak do belgického Kotrijku nebo Gentu. Koleje kdysi vedly i na druhou stranu do francouzského Dunkerque, ale podobně jako na dalších hraničních bodech je i zde mezinárodní železniční spojení přerušeno. Poblíž této konečné je další z pěti tramvajových vozoven této linky.