Významný severofrancouzský přístav a letovisko na pobřeží Atlantiku s téměř 200 000 obyvateli má po 60 letech opět tramvaje. Dvě linky od roku 2012 spojují mořské pláže a centrum města s vlakovým nádražím a předměstími na kopcovité terase na severu a východě. Tramvaje tu doplňuje několik autobusových linek, které směřují do centra a jedna z nich se podobá metrobusu, neboli páteřní lince vyšší kvality. Le Havre má také speciální vlakovou příměstskou linku, která spojuje vlastní město s předměstími na východě. A v historickém centru najdete i jednu pozemní lanovku.

Tramvaje se do Le Havru vrátily po více než 60 letech. V roce 2012 byly zprovozněny obě dosavadní linky A a B, které vedou společně z konečné u pobřežní pláže kolem hlavového vlakového nádraží a dále pokračují na sever. Po zdolání zdejšího největšího kopce pomocí krátkého tunelu se tramvajové koleje dostanou na vyvýšenou severní terasu a následně se rozdvojují do předměstí na severu a východě města. Tady obsluhují zdejší velká sídliště.
Tramvaj před vlakovým nádražím východně od centra města. Le Havre má tramvaje opět od roku 2012, kdy byla zprovozněna celá dosavadní síť dvou linek A a B. Městskou dopravu tu provozuje dopravce LiA, bývalý Bus Océane, člen skupiny Transdev.
Schéma sítě MHD Le Havre. Základem jsou dvě tramvajové linky, které jsou doplněny autobusy, část z nich má charakter páteřních linek, jedna je linka vyšší kvality (chronobus). Do východních předměstí míří také místní příměstská vlaková linka LER.
Hlavové hlavní nádraží, kam směřují také dálkové vlaky z Paříže, vzdálené odtud cca 200 km. Odtud vyjíždí také každou půlhodinu místní vlaková linka LER do východních předměstí. Svézt se na ní můžete nízkopodlažními motorovými vozy, provozovanými společně SNCF a místním městským dopravcem.
Dvě tramvajové linky vedou společně od mořské pláže přes centrum kolem nádraží dál do kopců na sever. K dispozici je 22 těchto pětičlánkových obousměrných tramvají Alstom Citadis 302.
Z nádraží míří obě tramvajové linky v souhrnném špičkovém intervalu 4 minuty kolem historického centra na západ na místní rozlehlé pláže. I v centru jsou tratě zatravněné, koleje však vedou širokým bulvárem a to pravé historické jádro míjí.
Místní nová radnice poblíž historického centra, kudy projíždí obě tramvajové linky a kde se koleje kříží s páteřní autobusovou trasou v centru města.
Západní konečná linek A a B „La Plage“ značící blízkost rozlehlých pláží na pobřeží Atlantiku. Tramvaje se do Le Havru vrátily po 60 letech v roce 2012.
Jedna z centrálních autobusových zastávek poblíž křížení s tramvají. Autobusové linky jsou očíslovány od 1 výše a setkáte se na nich v převážné většině s Citary od Mercedesu, na páteřních linkách C2, 3 a 4 jezdí kloubové vozy.
Superpáteřní linka C2, neboli Chronobus. Jezdí na ní nejnovější kloubová Citara od Mercedesu, linka je speciálně vyznačena v mapách a je považována za jakousi linku vyšší kvality. Míří z přístaviště lodí přes centrum na východ a ve špičkách jezdí každých 9-10 minut.
Tramvajový provoz v Le Havru vykazuje všechny znaky moderních francouzských provozů – konečné bez smyček, provoz obousměrných tramvají Alstom Citadis (22 pětičlánkových souprav Citadis 302), výrazný a komfortní mobiliář zastávek i městotvorná a zklidňující architektura v okolí trati. Bohužel ale také poměrně nízká cestovní rychlost daná různými omezeními v obloucích malých poloměrů, ale hlavně množstvím světelných křižovatek, které nejsou bohužel nastaveny pro hladký průjezd tramvají bez nutnosti brzdění.
Městský dopravce LiA provozuje také pozemní lanovku z roku 1890, která spojuje spodní a horní část historického centra. Lanovka je plně integrována do MHD, bohužel v době návštěvy procházela celkovou rekonstrukcí.
Modernizace místní pozemní lanovky probíhala od jara do podzimu 2021. Součástí byla i celková modernizace obou vozidel ze 70. let minulého století.
Z centra od nádraží stoupají obě tramvajové linky na severní terasu, kam se dostanou krátkým tunelem souběžně s automobilovým tunelem tamtéž.
Dlouhá rovná ulice (Course de la République) směřující od vlakového nádraží severovýchodním směrem do předměstí na severní terase. Díky tramvajím rozkvetl i veřejný prostor široko daleko od nových kolejí. Bohužel značné množství semaforů není sladěno tak, aby umožnilo hladký průjezd tramvaje bez zbytečného zpomalování.
Zde v zastávce Place Jenner se po projetí tunelu vedoucího od spodní části města na severní terasu tramvajové linky A a B rozdělují a směřují do předměstí na severu a východě města.
Klasický interiér tramvaje Alstom Citadis v místních barvách. Po zavedení tramvají v roce 2012 se místní městský dopravce přejmenoval z Bus Océane na LiA.
Kopcovitý Le Havre má také jednu pozemní lanovku v historickém centru, během návštěvy ale v rekonstrukci. Dolní i horní stanice jsou však v blízkosti silné autobusové stopy, po které projíždí zdejší hlavní autobusové linky. Autobusy MHD jsou číslovány od 1 výše a mezi nimi lze najít také 3 páteřní linky – č. 3 a 4 s kratšími intervaly a kloubovými vozy, ale také jednu linku vyšší kvality označenou jako C2 (chronobus), která se kromě kloubových vozů a krátkého intervalu vyznačuje také kvalitními přístřešky i zvýšeným množstvím vyhrazených pruhů. Tato linka vede skrz centrum od lodního...
Východní konečná linky B „Pré Fleuri“ uprostřed zdejšího velkého sídliště na severní terase. Tramvajová stopa se zde klikatí, aby obsloužila co největší oblast sídliště, ale i kvůli tomu je cesta odtud do centra poměrně zdlouhavá.
A zde naopak severozápadní konečná „Grand Hameau“ linky A. Každá linka jezdí v intervalu 8 minut ve špičkách. Poblíže této konečné je také tramvajová vozovna a autobusové garáže místního dopravce LiA patřícího do skupiny Transdev.
Poblíž severní konečné tramvajové linky A končí také jedna z páteřních autobusových linek 3. Na linkách 3 a 4 i na chronobusu C2 potkáte kloubové autobusy. Již delší dobu je část z nich součástí projektu, v rámci kterého jsou plochy autobusů využívané pro různé umělecké instalace.
Jedna z autobusových zastávek ve společné stopě z centra na severní terasu, z jejíž hrady je úchvatný výhled na centrum Le Havru i přístav. Každá linka MHD zde má svoji vlastní barvu, a to i na displejích autobusů. Páteřní linky jezdí v intervalu 8-12 minut.
Od roku 2018 byla zmodernizována síť městských autobusů – linka 2 byla přejmenována na C2 a nově označena jako „chronobus“, neboli linku vyšší kvality s krátkým intervalem a novými kloubovými autobusy.
A z centra na východ vede také místní speciální příměstská vlaková linka LER z místního hlavového nádraží do předměstí na severovýchodě do obce Rolleville. Na lince s 6 zastávkami jezdí motorové jednotky provozované společně SNCF a místním dopravcem LiA v půlhodinovém intervalu. Hlavové nádraží je nejen konečnou pro regionální i některé dálkové vlaky z Paříže, která je odtud vzdálená cca 200 km, ale vedle je také autobusové nádraží pro regionální i dálkové linky. A kromě tramvají se z nádraží dostanete do celého města díky 11 městským autobusovým linkám.
Vedle vlakového nádraží je i nádraží autobusové pro regionální a dálkové spoje. Stejně jakou v sousedním Rouenu zde jezdí regionální autobusy (převážně model Crossway od Iveca) v barvách regionu Normandie.
Příměstské autobusové linky označené dvoucifernými čísly tu v barvách regionu Normandie provozuje nadnárodní koncern Keolis.
Znaky regionu Normandie mají i nové regionální elektrické vlakové jednotky Coradia od Alstomu, kterými se dostanete také až do Paříže.