Hornorakouská metropole s 200 tisíci obyvateli od poslední návštěvy v roce 2007 vykvetla do krásy a to nejen v oblasti dopravy. Konec starých vysokopodlažních tramvají, další tramvajový tunel pod centrem města, nové konvenční tratě i nová podoba turistické horské tramvaje. Do toho přijely nové futuristické trolejbusy a vznikl nový systém příměstských vlaků. Třetí největší rakouské město se tedy má čím chlubit.

Páteřním dopravním prostředkem jsou v Linci samozřejmě tramvaje. Ke třem linkám přibyla v roce 2016 čtvrtá, prodloužením poloviny spojů linky 3 za hranice Lince do městečka Traun. K jeho hranicím zamířila linka 3 již o půl roku dříve na jaře 2016. A o 5 let dříve byla linka 3 prodloužena novým tunelem pod centrem z její dosavadní konečné pod hlavním vlakovým nádražím. S tím souvisel i nákup nové generace tramvají Cityrunner od Bombardieru v počtu 29 kusů, což znamenalo konec starých vysokopodlažních tramvají.
Nová tvář městské dopravy v Linci na hlavním náměstí Hauptplatz. Nejnovější typ městské tramvaje ve společnosti s novou horskou tramvají Pöstlingbergbahn prodloužené v roce 2009 až sem do centra města.
Revoluční změna se odehrála v roce 2009, kdy byly staré dvounápravové tramvaje na jedné z nejstrmějších adhezních železnic světa vystřídány těmito tříčlánkovými nízkopodlažními tramvajemi od Bombardieru. Navíc byly prodlouženy až do centra Lince.
Nové tramvaje na dráze Pöstlingbergbahn mají trochu retrovzhled jak zvenku tak zevnitř. Na tuto speciální linku s číslem 50 vedenou na zdejší horu Pöstlingberg potřebujete speciální jízdenku, koupit se ale dá i kombilístek s MHD.
Prodloužení linky 50 do centra Lince si vyžádalo i změnu rozchodu kolejí z 1000 na 900 mm, tedy stejně jako u městských tramvají. Díky tomu už není nutné přestupovat v zastávce Urfahr na severozápadním okraji centra a lze pohodlně dojet až do centra.
Retrointeriér krátkých tramvají na lince 50 zvýrazňují i dřevěná opěradla sedaček. I přes veškerou snahu je ale vidět typová příbuznost s tramvajemi Cityrunner od Bombardieru. V roce 2009 byly dodány tři tyto nové tramvaje, v roce 2011 ještě čtvrtá. K dispozici je také ještě několik historických vozidel pro zvláštní příležitosti.
Horní stanice linky 50 Pöstlingberg prošla v rámci modernizace také pečlivou, ale zároveň citlivou renovací. Díky novým tramvajím už není nutné na konečné přehazovat kladku.
Výhled z Pöstlingbergu na celý Linec dokresluje strmě klesající tramvajová linka s novými nízkopodlažními vozy.
Adhezní tramvaj s extrémně strmou dráhou musí zdolat stoupání dosahující v nejkritičtějším úseku až 11,5 promile. V případě zhoršených podmínek jsou v okolí tratě rozesety zastávky náhradního autobusu.
Předposlední zastávka před vrcholem. Na trase je několik výhyben, při půlhodinovém intervalu dochází ke křižování uprostřed linky, při polovičních intervalech o víkendu se využívají i jiná místa.
Odtud je linka 50 prodloužena po městských tramvajových kolejích až do centra. Poblíž zastávky Landgutstrasse křižuje lokální železniční trať Mühlkreisbahn, která zde končí. Od doby nasazení nových kapacitnějších tramvají a prodloužení linky byl základní interval prodloužen z 20 na 30 minut, v hlavních sezónních časech o víkendu naopak zkrácen na 15 minut.
V roce 2009 byla výrazněji modernizována i místní výletní horská tramvaj na horu Pöstlingberg. Linka 50 změnila rozchod kolejí z 1000 na 900 mm a díky tomu mohla být propojena s městskou tramvajovou sítí a prodloužena po mostě přes Dunaj až na hlavní linecké náměstí. Spolu s tím byly dodány i nové nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje na tuto linku (obousměrné, tříčlánkové, s retrovzhledem). I přes propojení s městskými tramvajemi zůstává na lince 50 speciální tarif.
Schéma sítě v tramvajích i s vyznačenými přestupy, které se také hlásí. Po posledním prodloužení jihozápadní tratě do městečka Traun v roce 2016 byla polovina původních spojů linky 3 přeznačena na 4. Souhrnný interval těchto linek je ale stále 7,5 minuty, tedy stejně jako ostatní dvě tramvajové linky.
Staré vysokopodlažní tramvaje jsou už v Linci minulostí – k 33 Cityrunnerům přibylo v letech 2011-15 dalších 29 nízkopodlažních tramvají Bombardier nové generace. Zde odpočívá na nové konečné zastávce linky 3, kam jezdí tramvaje od února 2016. V září téhož roku byly koleje prodlouženy dál za Linec do městečka Traun.
Linka 4 přijíždí do zastávky Trauner Kreuzung, kde linecké tramvaje opouští své domovské město a začíná vnější tarifní zóna. Za touto zastávkou je smyčka pro linku 3.
Nová konečná pro novou linku 4 od září 2016 se nachází mimo území Lince, na konci historického městečka Traun poblíž romantického zámku s vodním příkopem.  Pro cestu sem je nutné si k linecké zóně pořídit příplatek.
Nové zastávky s luxusním mobiliářem se nacházejí na celém novém úseku do městečka Traun, výjimkou je samozřejmě výstupní zastávka, kde postačuje běžný sloupek. Na území Traunu se nachází 3 nové zastávky.
Cityrunner z první 33kusové série z let 2002-8 na „příměstské“ lince 4 uprostřed městečka Traun. Tramvaje sem jezdí každých 15 minut.
V centru Traunu prochází nová tramvajová trať kruhovým objezdem, přes nějž je hustý automobilový i autobusový provoz.
Reklama na novou tramvajovou trať do Traunu, kam jezdí od září 2016 každá druhá tramvaj původní linky 3, přeznačená na čtyřku.
Na nových tramvajových zastávkách najdete komfortní mobiliář, on-line informace i jízdenkový automat v jednom. Automaty jsou na každé zastávce včetně označovačů, ve vozidlech totiž nejsou. Tarifní provázanost města s regionem zajišťuje systém OÖVV.
Nový Cityrunner na zastávce Meixner-kreuzung na úseku otevřeném v roce 2011, který prodloužil tehdejší linku 3 z Hlavního nádraží jihozápadním směrem o 5 km. Na tento úsek navázaly v roce 2016 další dva o celkové délce necelých 5 km.
Interiér nové generace tramvají Cityrunner od Bombardieru. Všechna nově pořizovaná vozidla linecké MHD mají sedadla potažená červenou koženkou.
Hornorakouská integrovaná doprava OÖVV už má také jednotný nátěr vozidel bez ohledu na dopravce. Tady si zvolili červenobílou kombinaci, která ladí i se zastávkovými označníky.
Také místní dopravce WWT v městečku Traun obléká své nové příměstské autobusy Crossway LE do jednotného kabátu OÖVV. Na tomto rušném kruhovém objezdu uprostřed Traunu potkáte většinu místních autobusových linek. Nově sem jezdí i tramvaj.
U traunského autobusového dopravce WWT najdete i pár obstarožních skvostů, jako třeba tento Mercedes-Benz. Místní autobusové linky mají vlastní číslování, regionální autobusy pak většinou číselnou řadu 6xx.
Linec je také jedním ze dvou rakouských trolejbusových provozů. Na zdejší 4 linky (41, 43, 45 a 46) vyjíždějí už 18 let kloubové trolejbusy Volvo, které už ale pomalu míří do důchodu. V lineckých ulicích se totiž postupně objevuje dvacítka nových futuristických dvoukloubových trolejbusů Van Hool Exquicity. Ty nabízejí oproti dosavadním trolejbusům kromě atraktivního vzhledu také výrazně více kapacity. Snad již díky novým vozidlům nebudou místní cestující potkávat tolik autobusů na trolejbusových linkách.
Horkou novinkou jednoho ze dvou rakouských trolejbusových provozů jsou tyto tříčlánkové trolejbusy Van Hool Exquicity, kterých zdejší dopravce právě pořídil 20 kusů. Měly by tak kompletně nahradit dosavadní jednokloubová Volva z let 2000-1. Přímo v budově hlavního vlakového nádraží najdete smyčku nejen pro mnoho autobusových linek, ale i pro trolejbus 45.
Tříčlánkové vozidlo se chová na silnici vůči neznalým účastníkům silničního provozu poněkud nevypočitatelně, oproti svým předchůdcům dost vybočuje. Díky řízené zadní nápravě však umí projet i úzkými a křivolakými uličkami lineckého centra.
Před hlavním nádražím zastavuje druhá trolejbusová linka v severozápadní ose (46), která jede souběžně s linkou 45 na východ od nádraží. Postupně se tyto nové Van Hooly objeví i na zbylých severojižních linkách 41 a 43.
Západní konečná linky 46 v kopcovité vilové čtvrti Froschberg. Nová generace trolejbusů nabízí oproti svým předchůdcům mnohem více kapacity. I přes současný souběh nových a starých trolejbusů byly stále na části pořadí trolejbusových linek k vidění klasické autobusy.
Prostorný interiér futuristických trolejbusů Exquicity zaujme na první pohled prosvětleným stropem. Standardem v Linci jsou pak koženkové sedačky a také výrazný systém prosvětlených tlačítek znamení k řidiči, propojených se systémem otvírání dveří. Po stisknutí tlačítka se ostatní tlačítka vedoucí ke stejným dveřím rozblikají také.
Nový trolejbusový obr míří do koncového úseku linky 45 na sídlišti na východě města. Linky 45 a 46 se tu větví. Linka 45 projíždí zčásti také uzavřeným areálem, kde si trolejbusy zvedají závory.
Úsporná smyčka uprostřed sídliště na konečné zastávce Stieglbauernstrasse linky 45. Všech 19 těchto trolejbusů Volvo z roku 2000 by již brzy mělo v Linci dojezdit a nahradí je kapacitnější Van Hooly.
Ze severu Lince míří linky 1 a 2 společně do centra včetně přemostění mohutného Dunaje. Poblíž této občasné konečné za zastávkou Peuerbachstrasse se staví nový most, který nahrazuje již stržený most pro auta a nákladní vlaky. Po novém mostě by měla vést prodloužená železnice ze stanice Mühlkreis až na hlavní nádraží – nová linka S-Bahnu by měla nést označení S6. O finální podobě dopravního modelu kolejové dopravy po novém mostě se ale ještě vedou diskuze.
Konec podzemního úseku pod centrem Lince pro linky 1 a 2 – polozapuštěná zastávka Herz-Jesu-Kirche. K tomuto tunelu pod hlavním nádražím se v roce 2011 přidal další pro prodlouženou linku 3.
A zde vyjíždějí linky 3 a 4 z centrálního tunelu, jehož větev prodlužující tehdejší linku 3 z Hlavního nádraží vede sem do zastávky Untergaumberg od roku 2011. Délka tohoto nového tunelu je 1,3 km. Do té doby končila linka 3 v podzemní smyčce pod hlavním nádražím.
Novou podobu má od roku 2016 také příměstská železnice. V prosinci 2016 tu vznikl také vlastní linecký S-Bahn. 5 linek se rozjíždí z místního hlavního nádraží. Na čtyřech z nich jezdí rakouské dráhy s regionálními vlaky, nově i s elektrickými CityJety, pátou linkou je lokální dráha LiLo s provozem hranatých jednotek od Stadleru. Aktuálně se staví nový most přes Dunaj náhradou za stržený starý s železniční vlečkou. Po jeho dostavbě by měla vzniknout linka S6, neboli prodloužená lokální dráha z nádraží Mühlkreis ve čtvrti Urfahr, odkud stoupá strmě na horu Pöstlingberg zdejší horská výletní...
Regionální železnice Linzer Lokalbahn, neboli LiLo se od roku 2016 také zapojila do nového systému S-Bahn v Linci jako linka S5. Tyto elektrické jednotky Stadler podobné těm ve Vysokých Tatrách jezdí z hlavního lineckého nádraží na západ do Eferdingu.
Moderní hala hlavního nádraží v Linci, pod kterou najdete tramvajové, autobusové i trolejbusové zastávky. Od prosince 2016 odtud vyjíždí 5 linek místního S-Bahnu. A plánují se další dvě.
Linecké přednádraží. Do systému regionálních autobusů integrovaných pod značkou OÖVV patří i tyto dvoupatrové dálkové autobusy.
I starší Desira nově lakují rakouské státní dráhy do nových barev značky CityJet zahrnující veškerou příměstskou a regionální dopravu. Zde zatím končí vlaky lokální železnice Mühlkreisbahn poblíž původní konečné stanice horské tramvaje Pöstlingbergbahn.
A v téže stanici Mühlkreis odpočívají starší rakouské motoráky SGP. Tato železnice by měla být protažena po novém mostě přes Dunaj až na linecké hlavní nádraží pod novým číslem S6 a měla by být také elektrifikována. Nejdříve však po roce 2020.