Jedno se dvou rakouských měst s provozem trolejbusů i domov unikátní horské tramvaje, to je hornorakouská metropole Linec ležící na Dunaji blízko hranic s Českem. Od poslední návštěvy se tu na poli veřejné dopravy mnoho nezměnilo, ale přibylo nových trolejbusů i autobusů. V Linci jezdí už dvacítka dvoukloubových trolejbusů Van Hool a město také výrazně obnovilo flotilu autobusů – vsadilo na hybridní autobusy MAN. Klíčovou dopravní stavbou je nový Železniční most otevřený v roce 2021 přes Dunaj, zatím ale bez kolejí, ale s přípravou na nové dvě trolejbusové linky.

Základem linecké MHD jsou bezesporu tramvaje. Na čtyřech linkách, z nichž linky 3+4 jsou vlastně jedna trasa, jezdí šedesátka plně nízkopodlažních tramvají dvou generací od Bombardieru. Těm nejstarším je už 21 let. Tramvaje v Linci už mají síť dokončenou, základem je centrální tunel pod Hlavním nádražím. Tramvajové koleje pak sdílí i ukonání horská tramvaj Pöstlingbergbahn vyrážející z centra z Hlavního náměstí a mířící na zdejší nejvyšší horu Pöstlingberg, cíl mnoha turistů i místních.
Ikonická zastávka MHD Hauptplatz přímo v srdci Lince, kudy projíždí všechny tramvajové linky a začíná zde horská tramvaj 50 na místní nejvyšší horu Pöstlingberg.
Už přes deset let jsou tváří horské tramvaje Pöstlingbergbahn tyto malé obousměrné tramvaje začínající v centru Lince na Hlavním náměstí. Díky těmto vozidlům mohla být linka 50 prodloužena po běžných tramvajových kolejích z bývalé konečné u nádraží Urfahr až sem.
Linecké „metro“ najdete pod centrem města pod Hlavním nádražím, kde se potkávají všechny 4 tramvajové linky. Tím nejnovějším, co na lineckých kolejích najdete, jsou tyto tramvaje Bombardier Flexity Outlook, které byly dodávány v letech 2011-15 v počtu 29 kusů.
Linkové vedení lineckých tramvají. Celkem 4 linky lze rozdělit do dvou svazků: 1+2 směřující z centra na jihovýchod a 3+4 od jihozápadu na severovýchod. Naposledy byla zdejší síť rozšířena v roce 2016 do již příměstského úseku do lázeňského městečka Traun.
Zástupce nejnovějších lineckých tramvají na Hlavním náměstí ve společnosti nazdobeného sloupu u okrasné květeny. Aktuálně se další rozšiřování tramvajové dopravy nepřipravuje, rozvojové plány jsou s trolejbusy.
Linec v roce 2019 dokončil kompletní obnovu vozového parku svých trolejbusů, a to dvacítkou tříčlánkových futuristických Van Hoolů Exquicity. Ty tak již zajišťují provoz na všech čtyřech trolejbusových linkách 41, 43, 45 a 46. Zde na křižovatce u zastávky Garnisonstrasse, kde se od východu sjíždějí linky 45 a 46 do společného úseku skrz centrum města.
Zadní pohled na megatrolejbus Van Hool na konečné linky 46 Hafen u zdejších dunajských přístavů na východním okraji města.
Nové trolejbusy mají nejen nezvyklý zevnějšek, ale také interiér kombinující co nejvíce prosklených ploch a prosvětlený strop. Tyto tříčlánkové soupravy jsou dlouhé 24 metrů, nahrazením klasických kloubových trolejbusů tak došlo k podstatnému zvýšení komfortu.
První tříčlánkové trolejbusy Van Hool byly do Lince dodány v roce 2017, poslední o dva roky později. K této dvacítce vozů je v plánu přikoupit dalších 16 pro nově plánované linky 47 a 48.
Trolejbusová linka 45 projíždí poblíž východního konce trasy také areálem místní nemocnice a otvírá si závory zabraňující průjezdu ostatních vozidel.
Linec je jedním ze dvou rakouských měst s trolejbusy. Celkem 4 linky provozované ve dvou svazcích zajišťují dopravu hlavně v jižní části města. V roce 2019 byla dokončena kompletní obnova vozového parku dvacítkou tříčlánkových futuristických trolejbusů Van Hool Exquicity. S trolejbusy má Linec další smělé plány – připravuje dvě nové linky 47 a 48 ze severního předměstí za Dunajem přes nový Železniční most do východní části širšího centra Lince. A právě pro tyto linky, které povedou většinu trasy ve společné stopě, už objednal dalších 16 dvoukloubových trolejbusů Van Hool.
Detail přední části futuristického tříčlánkového trolejbusu Van Hool. Trolejbusové linky mají přes den základní interval 15 minut, u linek 45 a 46 je odpoledne zkrácený na 10 minut, ve společném úseku tak jezdí každých 5 minut.
Linka 45 má konečnou u lineckého hlavního nádraží v rámci místního krytého autobusového nádraží. Její dvojče s číslem 46 pokračuje o kus dál na západ do čtvrti Froschberg.
Jihozápadní konečnou trolejbusové linky 43 je místní městský hřbitov. Odtud vyjíždějí také dělnické linky 70 a 72 provozované pouze ve špičkách, směřující do průmyslové oblasti u přístavů na východě města.
Uprostřed vilové čtvrti na jižním okraji Lince najdete konečnou linky 41 Baintwiese, která se o pár zastávek dál připojí k lince 43 a jede s ní až do centra města, kde jezdí v souhrnném intervalu 7,5 minuty. Obě linky končí polookružně v centru v zastávce Hessenplatz.
Nejnovějšími autobusy pro MHD jsou tyto kloubové hybridní MANy. Celkem jich Linec kupuje 88, z toho 76 kloubových a 12 standardních. Zde na konečné linek 12 a 25 Karlhof na severu města poblíž zdejší tramvajové trati. V plánu je právě tyto linky nahradit nových trolejbusy číslo 47 a 48.
V roce 2021 byl otevřen nový most přes Dunaj s názvem Eisenbahnbrücke. Jak už jeho název napovídá, stojí na místě původního železničního mostu. Vlaky by se sem ale měly v budoucnu vrátit, je totiž v plánu obnovení zrušené trati z nádraží Urfahr přes Dunaj s napojením na hlavní nádraží. Most je na to připraven a plánuje se zde také vedení nových trolejbusových linek 47 a 48.
Zatím po novém Železničním mostě jezdí páteřní autobusové linky 12 a 25, které by v budoucnu měly nahradit trolejbusy. Zde s jedním z nejnovějších kloubových MANů. Nové hybridní autobusy obnovily více než polovinu autobusové flotily pro MHD.
Nejstaršími tramvajemi v Linci jsou tyto Bombardiery Cityrunner, kterých je celkem 33 a jezdí v Linci už od roku 2001. Poslední byly dodány v roce 2008. Zde na lince 2, která jede spolu s linkou 1 ze severní části Lince.
Dvojice starších Bombardierů v původním lineckém nátěru na severní konečné linek 1 a 2 JKU / Universität. Každá z těchto linek má ve špičkách interval 7,5 minuty. Linky 3 a 4 mají interval dvojnásobný.
Novější typ lineckých tramvají na konečné linek 3 a 4 u nádraží Urfahr na severu města hned za Dunajem. Linky 3 a 4 spolu tvoří nedílný svazek v souhrnném intervalu 7,5 minuty. Souběžně s nimi tudy z centra jezdí i horská tramvaj Pöstlingbergbahn.
Konečná horské tramvaje na Hlavním náměstí ve společnosti nejnovějšího typu městských tramvají od stejného výrobce. Na zastávce najdete také typický jízdenkový automat a elektronické odjezdové panely.
Horská tramvaj vyjíždí ze své horní konečné na hoře Pöstlingberg u místního hradu, vyhlídky a východiště turistických tras. Pro linku č. 50 jsou k dispozici 4 tramvaje Bombardier.
Horská tramvaj na kopec Pöstlingberg je jednokolejná a cestou má několik výhyben a zastávek na znamení. Jedná se o jednu z nejstrmějších adhezních tratí na světě.
Během slunečných dní bývá o horskou tramvaj Pöstlingbergbahn velký zájem i ve všední dny. Turisté si mohou koupit jednodenní jízdenku, která platí jak na celou MHD, tak i na tuto atrakci.
Horská tramvaj na odjezdu z horní konečné stanice se vydává na střemhlavý sestup dolů k Dunaji. Maximální sklon trati je 11,6 %. V rámci přestavby a napojení na tramvajovou síť v Linci došlo i ke změně rozchodu z 1000 na 900 mm.
Rok 2022 byl přelomový v autobusové trakci. Místní městský dopravce Linz Linien pořídil rekordních 88 hybridních autobusů MAN, z toho 76 kloubových. Vyměněna tak byla větší polovina autobusové flotily, kterou do té doby tvořily hlavně autobusy poháněné plynem. A autobusové linky (konkrétně 12 a 25) také nově využívají nový Železniční most přes Dunaj východně od hlavního městského mostu. V budoucnu by se po tomto mostě měly projíždět nové trolejbusové linky 47 a 48 a ve výhledu je také obnovení železniční trati z dnešního koncového nádraží Urfahr za Dunajem směrem k Hlavnímu nádraží. Most by...
Základní interval horské tramvaje s číslem 50 je 30 minut. O víkendech a svátcích je pak během dne zkrácen na 15.
Jízdní řády všech tramvajových linek v Linci. Zatímco linky 1 a 2 jezdí ve špičkách každých 7,5 minuty, linky 3 a 4 mají intervaly dvojnásobné. O víkendech jezdí linky 1+2 v souhrnu každých 7,5 minuty a linky 3+4 po deseti.
Z Hlavního nádraží vyjíždí také řada regionálních autobusů do okolních měst a obcí. Všechny autobusy mají jednotný nátěr Hornorakouské integrované dopravy OÖVV a provozovány jsou různými dopravci.
Ve flotile regionálních autobusů najdete také tyto 14,5metrové Crosswaye pro nejvytíženější linky. Systém OÖVV pokrývá celou spolkovou zemi Horní Rakousy.
Koncové nádraží Urfahr na severu města za Dunajem hostí jak novější nízkopodlažní vlaky Siemens Desiro, tak i starší vysokopodlažní rakouské motoráky. V plánu je tuto trať obnovit do centra města přes nový most Eisenbahnbrücke, který vyrostl v roce 2021 na místě bývalého mostu určeného pouze pro vlaky.
Specialitou železničních tratí v okolí Lince je regionální dráha Linzer Lokalbahn směřující z Lince na západ, kde pod zkratkou LiLo jezdí těchto 14 elektrických jednotek Stadler, podobných těm ve Vysokých Tatrách.