Linz (6.4.2007)

Linz je třetí největší rakouské město s asi 200 000 obyvateli a leží v Horních Rakousích, nedaleko hranic s Českou republikou. Městem protéká mohutný Dunaj a kromě okolních přírodních krás je Linz bohatý také na těžký průmysl, který zabírá velkou část města na východě.

Tramvaj Cityrunner s reklamou na komunální podnik LINZ.AG projíždí hlavním náměstím.
Linz je třetí největší rakouské město s asi 200 000 obyvateli a leží v Horních Rakousích, nedaleko hranic s Českou republikou. Městem protéká mohutný Dunaj a kromě okolních přírodních krás je Linz bohatý také na těžký průmysl, který zabírá velkou část města na východě.
Stará tramvaj na pěší zóně v centru města. Tato trasa je velmi oblíbená i cyklisty.
Jako jedno z mála rakouských měst má Linz také trolejbusy. Kromě nich tu jezdí ještě tramvaje včetně nového podzemního úseku a autobusy. Za návštěvu také rozhodně stojí údajně nejstrmější adhezní železnice v Evropě - Pöstlingbergbahn, vedoucí malebnou krajinou na poutní místo Pöstlingberg, odkud je nádherná vyhlídka na město. O této pozoruhodné horské tramvaji pojednává reportáž "Linz - Pöstlingbergbahn".
Hlavní náměstí bylo před Velikonocemi řádně vyzdobeno.
Městskou dopravu provozuje společnost Linz AG Linien, která je součástí mohutného komunálního podniku Linz AG, který má v rukou všechno možné, týkající se městských služeb. Základní barvou hlavního městského dopravce je oranžová.
Přestupní zastávka Rudolfstrasse ne levém břehu Dunaje. Ani zde nechybí digitální panel s aktuálním jízdním řádem.
Vstupní branou do města, jak už to většinou bývá, je hlavní vlakové nádraží. To se nedávno zcela proměnilo. Nové nádraží je ze skla a oceli, má několik úrovní, v té nejspodnější se nachází zastávka tramvaje. Nádraží sice neleží tak daleko od centra, tramvají je to však pohodlnější. Před odbavovací halou hlavního nádraží najdete i zastávky městských autobusů a trolejbusů, poblíž se také nachází autobusové nádraží regionálních a dálkových autobusů.
Nové hlavní nádraží skrývá ve svém podzemí tramvajové zastávky.
V souvislosti s přestavbou hlavního nádraží došlo k velmi rozumnému počinu. Stávající povrchové tramvajové tratě byly přesunuty pod zem a sloučeny do jedné trasy. V minulosti totiž k hlavnímu nádraží vedla pouze linka 3, která zde byla ukončena. Tato linka je tu ukončena stále, ale její obratiště se přesunulo také pod zem. Linka 3 sloužila a slouží jako časté spojení nádraží s centrem města a také se čtvrtí Urfahr na druhém břehu Dunaje. Ze zdejší konečné stanice můžete lehce přestoupit na již zmiňovanou Pöstlingbergbahn. Linka 3 jezdí ze všech linek nejčastěji - v intervalu 6-9 minut.
Podzemní tramvajová zastávka Unionkreuzung. Podobně vypadá i Hlavní nádraží. Zcela pod povrchem je také obratiště pro linku 3.
Ostatní dvě tramvajové linky 1 a 2 jezdí v celodenním intervalu 10 minut a vedeny jsou ve společné trase až k rozvětvení na jihu. A právě linky 1 a 2 před rekonstrukcí hlavního nádraží tento dopravní uzel bez povšimnutí míjely. Přesunutím kolejí pod zem se tak i tyto linky dostaly pod hlavní nádraží. Kromě této stanice vznikly ještě dvě podzemní zastávky - Unionkreuzung a Herz-Jesu-Kirche. Poslední jmenovaná zastávka je sice v zářezu pod zemí, ale již pod širým nebem.
Vlevo pozůstatky po původní trati, která míjela hlavní nádraží, vpravo se trať nově zavrtává pod zem, aby mohly všchny linky dojet až pod nádraží.
Podzemní úsek lineckých tramvají vznikl vyhloubením odbočky k hlavnímu nádraží, poté se již tunel nachází pod ulicí s původní trasou linek 1 a 2. Na několika místech ještě můžete vidět opuštěné koleje. Nové podzemní stanice mají jednotný skleněný a betonový vzhled, s povrchem je spojují schodiště, eskalátory a výtahy. Mezi stanicemi a úrovní ulice se ještě nacházejí podzemní vestibuly.
Polopodzemní stanice Herz-Jesu-Kirche zakončuje podpovrchový úsek tramvaje.
Sympatické a hlavně užitečné jsou digitální informační panely s aktuálními odjezdy linek v přestupním uzlu. Již na povrchu se tak můžete dočíst, za jak dlouho pojede tramvaj v podzemí. Ostatně tyto informační panely, které ukazují čas skutečného příjezdu spoje, se nacházejí na naprosté většině lineckých zastávek MHD.
Na bývalé křižovatce trolejbusů s tramvají (zastávka Unionkreuzung) se tramvaj schovala pod zem. Digitální panely na povrchu však šikovně zobrazují i odjezdy z podzemí.
Zobrazované údaje jsou sice poměrně malé a z dálky špatně čitelné, ale zato jsou aktuální a pravdivé. Trochu do pozadí tak upadají klasické zastávkové jízdní řády. Součástí každé zastávky je také podrobný plánek blízkého okolí.
Jízdní řád tramvajové linky 2 a navazující minibusové linky 104 ve Slunečním městečku.
Docela zajímavý je odbavovací systém. Na každé tramvajové zastávce najdete jízdenkový automat, který je ozdoben podrobným plánkem sítě MHD. Jízdenky je možno koupit pouze v automatu, nebo u řidičů autobusů. Ve vozidlech se však nenachází žádné označovače. Jízdenky mají totiž platnost vyznačenou již při výdeji z automatu. Můžete si koupit buď jízdenku na krátkou vzdálenost, nebo na jednu jízdu a nebo celodenní síťovou jízdenku, která se vyplatí již při více než dvou jízdách denně. S celodenní jízdenkou lze cestovat neomezeně všemi dopravními prostředky po celém Linzi.
Otevřená kabina řidiče staré tramvaje, dřevěné sedačky a přidržovací šlahouny pro kočárek.
Jízdenkové automaty slouží také pomocí zabudovaných reproduktorů pro informování cestujících o aktualitách a mimořádnostech. Tramvajové zastávky jsou uzpůsobeny pro snazší přístup méně pohyblivých osob a invalidů. Malá část nástupní hrany je totiž mírně zvýšena a přiblížena k prostoru druhých dveří tramvajového vlaku.
Nová tramvaj na nové trati do Slunečního městečka. Všechny zdejší domy mají na střechách solární panely.
Tramvajová síť o neobvyklém rozchodu 900 mm je základ, centrem vede jediná trať, zčásti po pěší zóně. Po přejezdu mostu přes Dunaj se tramvajová síť větví na krátký úsek k nádraží Urfahr a poměrně dlouhý úsek k Univerzitě, kam jedou linky 1 a 2. Téměř celý úsek je zatravněný a hezky tak zapadá do okolní zeleně. Poblíž dalšího mostu přes Dunaj se trať křižuje s železniční tratí, která slouží jako nákladní vlečka do průmyslového areálu na západě. Tato vlečka využívá železniční most přes Dunaj a není sama, ve stejné stopě tu jezdí auta i autobusy linek 12 a 25.
Kloubový MAN na výjezdu z železničního mostu přes Dunaj. Občas tudy projede i nákladní vlak.
Na jihu se tramvaje větví na krátkou trať do obratiště Auwiesen a na dlouhý úsek do zastávky Solar City. Jedná se o nejnovější a velmi zajímavou trať, po které jezdí linka 2. Při průjezdu starobylou čtvrtí Ebelsberg se musí i tramvaje uskromnit a obě koleje jsou vedeny historickým jádrem obce ve splítce. Nejnovější úsek této trati vede do pozoruhodného městečka Solar City, které zde vyrostlo na zelené louce. Všechny nebo většina domů mají na střechách solární panely a jsou tak alespoň trochu energeticky soběstačné.
Zastávka v centru Slunečního městečka je díky barevným sklům zajímavě osvícena.
Celé čtvrti vévodí náměstí, zastřešené barevnými skly, které tak vytvářejí zajímavý prvek zejména při slunečním svitu. Cestou do "Slunečního městečka" vede nová trať volnou krajinou, citlivě zakomponovaná odvážným zářezem do okolní zeleně. Ideální, čili nejkratší možný přestup je také umožněn mezi tramvají a vlakem v zastávce Bahnhof Ebelsberg, jejíž střechu tvoří právě železniční nadjezd s nástupištěm.
Mikrobus návazné linky 104 rozváží cestující od tramvaje do vzdálenějších míst Slunečního městečka.
Na tramvaje přímo navazují zvláštní autobusové linky "Stadteillinien", které jsou označeny čísly 101-104 a 191 a většinou v půlhodinových intervalech navazují na tramvaje. Jezdí tu minibusy s podélným umístěním sedaček. Normální autobusové linky jsou městem vedeny skrz na skrz, ale tramvajím nekonkurují. Díky poměrně dlouhým trasám autobusových linek jich na tak velké město mnoho není. Intervaly se pohybují mezi 15 a 30 minutami. Autobusové linky většinou provozuje městský dopravce s kloubovými i standardními autobusy značek MAN a Volvo.
Standardní autobus Volvo u nádraží Mühlkreis poblíž dolní stanice horské tramvaje Pöstlingbergbahn.
Nastupuje se všemi dveřmi a běžné je i hlášení zastávek. To mimo jiné obsahuje i hlášení o přestupech. V tramvajích je také nad každými dveřmi schématický plánek tramvajové sítě s vyznačenými přestupy. Za pozornost stojí i neobvyklá otevřenost provozních zaměstnanců - kabina řidiče ve starých tramvajích je od prostoru pro cestující oddělena jen malou symbolickou přepážkou. K vidění byly i některé zajímavé propagační plakáty podporující využívání MHD. Například zaujal plakát zobrazující jízdenkový automat a pod ním nápis "Chytří tankují zde".
Nad každými dveřmi v tramvaji najdete schéma tramvajové dopravy v Linzi včetně přestupů na autobusy a trolejbusy.
Trolejbusová síť představuje celkem 4 linky, vedené po dvou v oddělených tratích. Svazek linek 41 a 43 je veden z Hessenského náměstí do jihozápadní části města. S tramvajemi se potkávají tyto linky mimoúrovňově ve stanici Unionkreuzung. Další dvě trolejbusové linky 45 a 46 jsou vedeny východozápadním směrem přes Hlavní nádraží. Provozovány jsou pouze kloubové nízkopodlažní trolejbusy Volvo.
Vozový park lineckých trolejbusů je jednotný. Volvo na lince 41, která je na jihu zakončena novým úsekem.
Všechny trolejbusové linky jezdí v jednotném intervalu 15 minut. Dopravce zřejmě nemá dostatečný počet trolejbusů, protože párkrát byl na trolejbusové lince spatřen normální autobus. Nutno zmínit, že i trolejbusy mají zabudovaný pomocný naftový agregát.
Jízdní řád trolejbusové linky 41. Ostatní trolejbusové linky mají totožné intervaly.
A jakými tramvajemi se vlastně lidé v Linzi vozí? Poměrně hojně zastoupeny jsou ještě staré kloubové čtyřčlánkové tramvaje Bombardier - Rotax dvou generací. I přes jejich stáří je však jízda komfortní. Na linkách 1 a 2 jezdí také tramvaje nové generace Cityrunner. Tyto sedmičlánkové housenky s osmero dveřmi a žádnými schody nabízejí nízkou podlahu v celé délce a jízda s nimi je radost. Chvályhodná je hlavně regulace rozjezdů a dobrzdění, která zajišťuje opravdu plynulou jízdu nezávisle na nátuře řidiče.
Stará tramvaj na konečné Solar City. Zvýšená střecha umožnuje výlep reklamy.
V obdobích slabého provozu jsou i v Linzi místo vybraných klasických linek také taxíky na zavolání - AST (Anruf-Sammeltaxi). Některé tyto linky jsou provozovány celodenně v intervalu 30 minut. AST zajišťuje také veškerý noční provoz. Cena za jízdu tímto taxíkem je ale o dost dražší než použití MHD ve dne.
Jednokolejný úsek ve starobylé obci Ebelsberg na jihu Linze.
Příměstská doprava v okolí Linze je integrována v systému OÖVV (Integrovaný dopravní systém Horní Rakousy). Celá oblast je rozdělena na menší tarifní zóny a integrovány jsou jak příměstské autobusy, tak železnice včetně MHD zdejších měst. Autobusové linky jsou očíslovány různě, od trojmístných číslic po čtyřmístné, ale spatřeny byly i zvláštní linky označené písmeny.
Různé generace příměstských autobusů regionálního doprave Postbus na autobusovém nádraží vedle hlavního nádraží.
Dopravcem většiny autobusových příměstských linek je rakouský Postbus, který tu jezdí s rozmanitým vozovým parkem - od nejstarších Steyrů v původní poštovní červenožluté barvě přes německé MANy a Mercedesy až po Aresy od Irisbusu v novém žlutostříbrném kabátu. Nejnovější regionální autobusy jsou Lion´s Regio od MANu.
Červený Postbus ještě v původních barvách ÖBB na regionální lince u hlavního nádraží.
Součástí regionální integrované dopravy je i Linecká místní dráha (LILO). Tato samostatná příměstská železnice jezdí v půlhodinovém intervalu mezi Linzem a městečky Peuerbach a Neumarkt-Kallham na západě. Na této lokálce se můžete svézt elektrickými jednotkami Stadler. Podobné jezdí i na linkách TEŽ ve slovenských Tatrách.
Postbus také nedávno obnovoval svůj vozový park autobusy Ares značky Irisbus. Okolí hlavního nádraží se změnilo k nepoznání.
Moderní odbavovací hala hlavního nádraží má dvě úrovně. Ze spodního podlaží míří eskalátory přímo k tramvajovým zastávkám.
Desiro od Siemensu jezdí na regionálních motorových vlacích. Na nádraží Mühlkreis končí vlaky od severozápadu.
Nová tramvaj sviští krajinou po novém úseku do Slunečního městečka.
Zadní pohled na linecký trolejbus na nové konečné linky 41 Baintwiese.
Konečná linek 1 a 2 Univerzita na severvýchodě města.
Propagační plakáty podporují městskou dopravu sloganem "Chytří tankují zde".