Lisabon - metro a autobusy (září 2011)

Lisabon jako hlavní a zároveň největší město Portugalska je rovněž jeho největší dopravní křižovatkou. Město ležící na severním břehu řeky Tejo, ústící do Atlantského oceánu, se již dávno nedrží pouze svých historických hranic. I když má samotný Lisabon asi půl milionu obyvatel, celá aglomerace čítá necelé 3 miliony lidí. Pro cesty po městě je určitě nejdůležitější metro. Obrovská sídliště na předměstích jsou však závislá na příměstských vlacích, které jezdí ve špičkách v krátkých desetiminutových intervalech a metro tak trochu připomínají. Druhým nejdůležitějším dopravním prostředkem jsou v Lisabonu autobusy, které postupně skoro vytlačily romantické staré tramvaje, a které dnes přežívají jen díky turistům.

Na všech linkách metra jezdí tyto šestivozové soupravy složené ze dvou třívozových. Novější série jsou již průchozí. Po desáté večer jezdí pouze třívozové jednotky.

METRO

Schéma lisabonského metra. Původně se jednalo pouze o jednu linku rozvětvenou na dvě. Díky postupnému prodlužování v centru města a výstavbě čtvrté nezávislé trasy bylo nutné rozdělit metro na 4 samostatné linky. Severovýchodní okraje žluté a modré trasy už zasahují do příměstského tarifního pásma.
Podzemní dráha v Lisabonu nedávno oslavila 50 let své existence. Rozvoj metra v portugalské metropoli lze rozdělit do dvou hlavních etap. V první etapě mezi roky 1959 a 1972 vyrostla základní kostra metra, tvořící původně jedinou trasu, rozvětvenou do tvaru Y. První stanice vyrostly v historickém centru poblíž centrálního nádraží a pod hlavním městským bulvárem. Tunely se dále rozvětvovaly severním směrem a po pár letech přibylo pokračování společného úseku severovýchodně od centra. Mezi lety 1972 a 1988 nebyla postavena žádná nová stanice, jen docházelo k rozšiřování a prodlužování původních...
Atypický výstup z metra ve stanici Picoas na žluté lince. Tato klasická pařížská konstrukce byla do Lisabonu věnována z pařížského dopravního podniku RATP v roce 1995.
Přestupní chodba ve stanici Saldanha, kde se setkávají červená a žlutá trasa. Schéma linky metra včetně barev vypadá podobně jako v Praze. Červená linka tudy vede teprve od roku 2009. Do té doby byla napojena pouze na zelenou linku, dnes se z ní dá přestoupit na všechny trasy.
Druhá etapa rozšiřování metra znamenala poměrně velký a rychlý rozvoj až do dnešní velikosti. Na přelomu 80. a 90. let došlo k rozšíření všech severních konců, přičemž se vzájemně propojily dvě větve díky stanici Campo Grande. Stávající značení jedinou linkou začalo být značně nepřehledné. Proto došlo v roce 1995 k rozdělení na modrou a žlutou linku. Jedna má ve znaku racka a druhá slunečnici. Jenže linky se i nadále prodlužovaly a ani dvě barvy již nestačily. Začalo totiž přibývat i stanic v centru a proto bylo nutné v roce 1998 rozdělit modrou linku. Tak vznikla třetí, zelená linka. Ve...
Asi nejzajímavější stanice lisabonského metra "Olaias" leží na nejnovější červené lince, která vznikla v roce 1998 k příležitosti světové výstavy EXPO a vede východním směrem k novému vlakovému a autobusovému nádraží Oriente.
Prostorné nástupiště stanice Olaias s mohutnými sloupy. Oproti ostatním stanicím se dost vymyká. Díky umělecké výzdobě tvořené hlavně různobarevnými kachličkami jsou však i ostatní stanice od sebe dobře rozlišitelné. Nejvíce uměleckých výtvorů najdete na nejnovější červené lince.
V dalších letech docházelo k dalšímu prodlužování jednotlivých linek severním směrem, takže dvě z nich již pronikly do příměstského tarifního pásma. Nejnovější úsek je z roku 2009 na červené lince, kdy se propojila se zbývajícími linkami. I v současnosti probíhají práce na rozšíření metra do nenasytné západní sídlištní aglomerace, mírný rozvoj se předpokládá i v centru podél břehu řeky Tejo. Lisabonské metro je až na výjimky vedeno pod zemí. Povrchové úseky najdete na severních koncích žluté a zelené linky a krátce se na denní světlo podívá také červená linka, když překonává hluboké údolí...
Nadzemní úsek žlutého metra do stanice Odivelas, což je příměstské sídliště ležící již dost daleko od vlastního Lisabonu. Koncový úsek na žluté neboli slunečnicové lince byl otevřen v roce 2004 a téměř zdvojnásobil její celkovou délku.
Významná přestupní stanice Campo Grande na severu města, kde se potkávají žlutá a zelená linka metra, leží nad zemí a původně zde obě linky tvořily uzavřený okruh. Postupné prodlužování obou tras znamenalo jejich zde viditelné překřížení. Nachází se zde také významný fotbalový stadion a velké autobusové nádraží.
Stanice lisabonského metra nejsou umístěny příliš hluboko a celkově působí metro čistým a přívětivým dojmem. Vozy metra jsou klimatizované, informační a naváděcí systém je přehledný a funkční. Použité materiály odrážejí místní zvyklosti - stanice jsou hojně vyzdobeny kachličkovými mozaikami, jako obklady stěn i podlah je použit světlý lesklý kámen. Novější stanice už více přiznávají i syrový beton. Při vstupu do metra je nutné překonat skleněné turnikety, odbavovací systém funguje na bázi bezkontaktních čipových karet a jejich verze pro jednorázové jízdy ve formě tzv. "ultralight"...
Nová konečná stanice modré linky "Amadora Este" vznikla v roce 2004 jako další prodloužení severozápadním směrem do rozrůstajících se lisabonských předměstí. Nyní se pracuje na prodloužení této linky směrem do obrovského sídliště ke stanici vlaku Reboleira. Skoro celé hustě obydlené severozápadní předměstí je totiž nyní závislé pouze na vlacích a autobusech.
Interér vstupního vestibulu typické stanice metra s turnikety. Ve všech stanicích jsou tyto nepřeskočitelné, ale nikoli nepropustné turnikety. U všech je také trvale přítomná obsluha, ochotná poradit a pomoci v případě problémů.
Metro přijíždí do konečné stanice Amadora Este na modré lince, mající ve znaku racka. V Lisabonu je v metru levostranný provoz po vzoru železnice.

AUTOBUSY

Kloubových autobusů v Lisabonu příliš nenajdete. Ty nejnovější jsou od Mercedesu, jsou klimatizované a s možností wi-fi připojení k internetu. Zde na konečné na okružní křižovatce se sochou markýze Pombala.
Autobusová síť v Lisabonu je velmi rozsáhlá. Městské linky provozuje tradiční lisabonský dopravce Carris, který tu působí i v tramvajové dopravě, a to již od roku 1872. Autobusy jsou natřeny ve výrazném žlutém laku a mnoho linek potkáte i v samotném centru poté, co jim až na výjimky uvolnily místo tramvaje. Tramvaje sice ustoupily hlavně metru, v mnoha oblastech ale metro nejezdí a přesto tu po tramvajích zbyly fragmenty kolejnic nebo trolejového vedení. Preferovat v úzkých uličkách věčně ucpaného historického centra autobusy je téměř nemožné, ale přesto tu najdete poměrně dost vyhrazených...
Autobusy MAN tu jezdí v mnoha podobách španělských karosářů. Autobusy hlavního městského dopravce Carris mají výrazný žlutý nátěr. Zde u lisabonského přístavu nedaleko muzea MHD. Linky s růžovým terčem značí oblast západně od centra - zejména čtvrť Belém.
Další variace na téma MAN na konečné linek v Cais Sodré u břehu řeky Tejo v centru města. Nejnovější autobusy již mají barevné displeje pro zvýraznění barvy linky.
Nové autobusy MAN jezdí na zemní plyn. Standardní autobusy jsou dvoudveřové, kloubové třídveřové. Do všech autobusů se totiž nastupuje pouze předními dveřmi.
Všechny zastávky jsou na znamení a i při nástupu je třeba mávat. Ve většině autobusů dosud není instalováno hlášení zastávek ani zde nejsou informační displeje, proto je při neznalosti zastávek nutné být před výstupem ve střehu. Naštěstí jsou mezizastávkové vzdálenosti poměrně malé. Na velké části zastávek je funkční dynamický informační systém, ukazující reálné příjezdy nejbližších spojů. Zastávky jsou označeny poměrně dobře a nechybí ani jízdní řády. Bohužel však většinou udávají pouze interval, který nebývá ani ve špičkách malý, takže nezbývá než čekat. Obecně jsou autobusy poměrně hojně...
Jeden z nejstarších Mercedesů z druhé poloviny 90. let přijíždí k břehu řeky Tejo do Cais Sodré po zrušené tramvajové trati, kde kdysi jezdila linka 24 ve směru od čtvrti Campolide.
Kloubové vysokopodlažní Volvo z první poloviny 90. let na příměstské lince v ranní špičce ve čtvrti Benfica severozápadně od Lisabonu. Tato rozlehlá sídlištní oblast je závislá jen na autobusech a vlacích.
U příležitosti světové výstavy EXPO v roce 1998 bylo na východě Lisabonu postaveno velkolepé vlakové a autobusové nádraží s rukopisem slavného architekta Calatravy.
V roce 2006 došlo k velké reorganizaci linkového vedení povrchové dopravy mající za cíl zjednodušit nepřehlednou síť, zajistit lepší návaznost na metro a vlaky a hlavně zastavit každoroční pokles počtu cestujících. Mnoho linek bylo přečíslováno přidáním sedmičky před původní dvouciferné číslo, část linek byla přetrasována a hlavně byla oblast Lisabonu a okolí rozdělena do barevných sektorů. Linky, které v těchto sektorech převážně jezdí, mají stejnou barvu. Carris dále provozuje Aerobus, což je letištní expres do centra města se zvláštním tarifem. Letiště v Lisabonu leží naneštěstí pro místní...
Autobusové nádraží Oriente přiléhající ke stejnojmennému vlakovému nádraží má v ose dvě chodby, jednu podzemní a jednu nadzemní a z nich se paprskovitě rozbíhají příchody k jednotlivým povrchovým nástupištím. Ukončeny jsou zde jak městské tak příměstské linky.
Nový plynový MAN před nádražím Oriente na "červené" lince 44. Červená barva značí právě oblast severovýchodně od centra.
Tyto barvy se v reálném provozu promítají v jízdních řádech, na zastávkách, ale i na vozidlech formou barevných terčíků za čelním oknem. Nejnovější autobusy s barevnými displeji zobrazují číslo rovnou barevně. Růžovou barvu má oblast západně od centra (Belém), modrá je na severozápadě (Benfica), zelená na severu (Campo Grande), červená na severovýchodě (Oriente) a žlutá v centru Lisabonu. Ještě jsou tu šedé linky, které překračují více sektorů a většinou mají tangenciální charakter. V provozu je 19 linek s dvoucifernými čísly (jakási základní síť většinou delších linek) a 52 linek číselné...
V centru Lisabonu jezdí několik minibusových linek. Jedna z nich pod číslem 737 zajíždí k dominatně města, historickému hradu Castello, jedné z mála památek dochovaných po ničivém zemětřesení v roce 1755.
Autobusy Carris pod monumentálním akvaduktem poblíž čtvrti Campolide a stejnojmenného nádraží.
Další minibusy v tramvajové zastávce Estrela. Autobusy potkáte v centru často a často jezdí ulicemi, kde jsou ještě náznaky zrušených tramvajových tratí. Linky číselné řady 700 vznikly při velké reorganizaci linkového vedení v roce 2006 z původních dvouciferných čísel.
Vozový park společnosti Carris je poměrně nový - kolem roku 2005 došlo k jeho masivní obnově. Většinou tu jezdí autobusy standardní délky doplněné kloubovými autobusy na několika linkách a také minibusy zejména v centru. Nejstarší jsou kloubové autobusy Volvo s vysokou podlahou z let 1991-1995. Ve stáří je následují standardní autobusy Mercedes již s nízkou podlahou z let 1997-1998. Kolem roku 2005 plynuly do Lisabonu velké dodávky nových nízkopodlažních autobusů značek MAN, Mercedes-Benz a Volvo. Nejnovějšími přírůstky z posledních let jsou standardní MANy a Volva se španělskými karoseriemi...
V okolí Lisabonu působí celá řada dalších autobusových dopravců. Například tento dopravce jezdí v severozápadní oblasti. Převážně starší Mercedesy jsou vybaveny záclonkami proti zdejšímu agresivnímu slunci.
Tento dopravce provozuje příměstské linky severně od Lisabonu. Významné autobusové nádraží této oblasti najdete u stanice metra Campo Grande, kde se potkávají dvě linky metra. V pozadí se tyčí velký fotbalový stadion.
V příměstských oblastech provozuje autobusovou dopravu řada jiných dopravců, ale již na nich neplatí síťové jízdenky na lisabonskou MHD. Stává se, že linky Carris zasahují hluboko do vzdálených předměstí, takže pokud máte celodenní jízdenku pro Lisabon, v těchto autobusech platí, ale ve všech okolních souběžných linkách jiného dopravce již ne. Autobusy ostatních dopravců jsou o poznání starší než flotila dopravce Carris. Většinou tu jezdí německé autobusy Mercedes nebo MAN. Každý dopravce má svůj výrazně odlišený barevný nátěr i svůj vlastní tarif.
Kloubový autobus dálkovějšího typu opět na autobusovém nádraží Campo Grande.
Pozoruhodné výrobky najdete v muzeu Carris západně od centra pod impozantním mostem přes řeku Tejo. V Lisabonu byly dříve obvyklé dvoupatrové autobusy. Původní nátěr městských autobusů byl zelený, poté se přešlo na oranžový a dnes je žlutý.