Liverpool je rozrostlé přístavní město v severozápadní části Anglie a jeho historická část leží na pravém břehu širokého koryta řeky Mersey, která se pak vlévá širokým Liverpoolským zálivem do Irského moře. Podle řeky Mersey je pojmenován také zdejší rozsáhlý dopravní systém pokrývající celou aglomeraci. Jeho základem je železnice, zčásti vedená pod centrem města v podzemí. Částečně se jedná spíše o metro, mající podzemní stanice v centru a krátké intervaly, zčásti jsou to spíše vlaky vedené po povrchu. Samozřejmostí jsou četné autobusové linky, překonávající široké koryto řeky dvěma tunely. Veškerá veřejná doprava je i přes vysoký stupeň liberalizace britského dopravního trhu zapojena v integrovaném systému umožňujícím využívat na jednu jízdenku vlaky i autobusy. Liverpool samotný má jen asi půl milionu obyvatel, celou aglomeraci však obývá cca 1,3 milionu lidí.

Hlavní vstupní branou do Liverpoolu je hlavová železniční stanice Lime Street. Zde končí jak dálkové vlaky z Londýna, tak i místní vlaky třeba z nedalekého Manchesteru. Ukončena je zde také červená linka City Line, která využívá národní sítě železnic ve východní části liverpoolské aglomerace. Pod tímto velkolepým nádražím najdete také podzemní stanici zelené linky Wirral Line, která tvoří pod centrem města jednosměrný podzemní okruh. Tato linka pak využívá jediný železniční tunel pod řekou Mersey, pokračuje dál pod městem Birkenhead a větví se do třech směrů – každý je obsluhován vlaky po 15...
Nádraží Lime Street je vstupní branou do města a leží na východním okraji historického centra města. Pod jeho rozlehlou povrchovou halou leží i stanice podzemní městské železnice. Nádraží aktuálně prochází rekonstrukcí.
Motorové i elektrické vlaky společnosti Northern zajišťují dopravu v okolí Liverpoolu na síti červených linek City Line, které končí právě zde na nádraží Lime Street. Těmito vlaky se dostanete i do nedalekého Manchesteru zhruba za hodinu.
Modernizace nádraží Lime Street přinese větší komfort pro lokální i dálkové cestující – každou hodinu sem míří také rychlé vlaky až z Londýna.
Vstup do podzemní stanice městské železnice Merseyrail na nádraží Lime Street, pod kterou spadá modrá, zelená a červená železniční linka, vždy široce rozvětvená. Pod žlutým logem se prezentuje celý integrovaný systém v aglomeraci čítající cca 1,5 milionu obyvatel.
Již zmodernizovaná pravá část nádražní haly stanice Lime Street nově slouží jako stanoviště taxi – tolik kolejí už nebylo pro dnešní provoz potřeba.
Síť páteřní kolejové dopravy v liverpoolské aglomeraci ukazuje tři hlavní vlakové svazky linek – modrá Northern Line se společným podzemním úsekem pod centrem města, zelená Wirral Line s podzemním jednosměrným okruhem v centru a červená City Line, povrchová síť linek začínajících na nádraží Lime Street a pokrývajících celou východní oblast.
Takto vypadají podzemní stanice zelené a modré linky pod centrem Liverpoolu. Na obou linkách jezdí tyto nepříliš svižné třívozové soupravy z konce 70. let.
Vlaky na městské zelené a modré lince byly počátkem tohoto tisíciletí výrazně zmodernizovány hlavně v interiéru. Jejich zastaralost však donutila zdejší dopravní autoritu ke kompletní obměně vozového parku, která má nastat kolem roku 2020.
Hlavní liverpoolské nádraží Lime Street prochází postupnou rekonstrukcí, v rámci nepotřebnosti části kolejí byla do prostorné odbavovací haly zatažena i stání pro taxík. Před tímto nádražím zastavuje množství autobusových linek, poblíž je také jedno z hlavních autobusových nádraží na ulici Queen Street přímo na severním okraji historického centra. Druhé autobusové nádraží s názvem One Station najdete jižně od historického jádra poblíž zdejších historických doků / přístavišť. I když je páteří dopravy v Liverpoolu železnice, zčásti vypadající spíše jako metro, autobusy tu mají velké slovo a...
Vedle železnice jsou i v Liverpoolu nedílnou součástí veřejné dopravy dvoupatrové autobusy. Tyto zelené již s hybridním pohonem. Jedním z hlavních dopravců je Arriva. Prakticky neregulovaný autobusový trh tu je alespoň svázán jednotným tarifem a zastávkovou infrastrukturou.
Jedna ze dvou hlavních autobusových stanic v centru Liverpoolu (Queen Street) – zde se u pilovitých nástupišť oddělených od vozovky proskleným stěnami odbavují autobusy z celé východní části aglomerace. Najdete tu také velmi dobře vybavené infocentrum.
Další autobusové nádraží v centru s názvem One Station najdete jižně od historického jádra, kde nedávno vzniklo obří nákupní centrum. I zde najdou cestující útočiště před agresivním větrným a deštivým počasím. Kromě regionálních spojů od západu se tu odbavují i dálkové linky.
Kromě hybridních autobusů najdete v Liverpoolu od srpna 2017 i tyto čínské elektrobusy BYD, již v novém barevném kabátě skupiny Arriva. Jezdí jich tu celkem 12.
Další zelený hybridní autobus na konečné poblíž liverpoolského muzea a historických doků. Každý dopravce má svůj vlastní tarif, ale zároveň všichni uznávají i integrované jízdenky. Samozřejmostí nových autobusů se také stává wi-fi připojení a dobíjecí USB zásuvky.
Hybridní autobus Volvo ve společnosti elektrobusu BYD na autobusovém nádraží One jižně od historického centra. Kolem tohoto rušného uzlu vyrostlo obří nákupní centrum a také velký parkovací dům.
Městský elektrický vlak v novém žlutostříbrném kabátě vyjíždí ze společného podzemního úseku pod centrem města – modrá linka Northern zde má souhrnný interval 5 minut.
Metro s vlastnostmi vlaku nebo vlak suplující metro – to jsou dvě hlavní kolejové linky pod Liverpoolem. Modrá Northern Line a zelená Wirral Line. Obě jsou vedeny pod historickým centrem Liverpoolu pod zemí a obě se pak vynořují na povrch a větví se do několika směrů. Každá z větví má interval 15 minut a v souhrnných úsecích se jezdí po pěti minutách, někdy ve špičkách i častěji. Podzemní stanice jsou celkem stísněné, díky nim se lze ale pohodlně dostat až do samotného jádra města. Soupravy v novém žlutém kabátě jsou třívozové a pocházejí z konce 70. let 20. století, kdy vystřídaly původní...
Jediný pozůstatek po první nadzemní elektrické dráze na světě – tzv. Liverpool Overhead Railway obsluhovala přístavy na jihu města a končila tímto krátkým tunelem s jedinou podzemní stanicí. Portál tunelu se nachází ve čtvrti Dingle.
Stanice Liverpool South Parkway je velkým dopravním uzlem na jihu města, kde se kříží modrá s červenou linkou městské železnice a také tu zastavují další regionální i dálkové vlaky.
Poblíž železniční stanice Liverpool South Parkway se nachází nový velkolepý autobusový terminál s komfortní odbavovací halou, jako obvykle oddělenou od prostoru pro autobusy. Přestupuje se tu také na autobusy směr nedaleké letiště Johna Lennona.
Velké autobusové nádraží Liverpool South Parkway zvenku. Jelikož je v Británii autobusový trh liberalizovaný, jednou z mála možností, jak jej regulovat a integrovat s ostatními druhy dopravy, je právě zastávková infrastruktura.
Dveře autobusového nádraží vedoucí k jednotlivým stanovištím se otvírají až po příjezdu autobusu. Samozřejmostí jsou on-line informace o odjezdech spojů.
Žluté vlaky na městských kolejových linkách prošly v letech 2002-2005 výraznou modernizací interiéru, nicméně jejich pokročilé stáří je znát především na jízdních vlastnostech. Proto se již chystá kompletní obnova těchto 59 třívozových jednotek. Soutěž vyhrál Stadler Rail a v letech 2019-2021 by měl dodat celkem 52 čtyřvozových jednotek, které mají nabídnout nejen vyšší kapacitu, ale také kratší jízdní doby díky svižnějším vlastnostem. Zajímavostí rovinatého Liverpoolu je síť návazných půjčoven jízdních kol, které je možné odstavit přímo ve stanicích zdejší městské železnice Merseyrail.
Hlavními provozovateli autobusových linek v Liverpoolu jsou Arriva a Stagecoach – každý má svůj vlastní tarif i různé akční nabídky, oba však uznávají také integrované jízdenky systému Merseytravel.
V mnoha stanicích městské železnice najdete tyto půjčovny jízdních kol, která si lze v jedné stanici půjčit a třeba v jiné vrátit za nevelký poplatek, využít je možné také předplatné. Cyklistika je v Liverpoolu oblíbená – vždyť taky nejvýše položené místo je jen 70 metrů nad mořem.
Různé možnosti placení, mnoho dalších návazných služeb, to je systém kolejové dopravy Merseyrail, žluté vlaky na modré, zelené a částečně i červené lince.
Nádražíčko v konečné stanici jedné z větví zelené linky na západním výběžku mezi zálivem řeky Mersey a Irským mořem. Nechybí tu jízdenkový automat ani prodejní místo obsazené personálem. Na jedné z nástěnek je inzerováno také plnění kvalitativních standardů za uplynulé období.
Žlutý vlak přijíždí na zelené lince do jedné z povrchových zastávek na západním poloostrově. Vlaky na zelené a modré lince provozuje jako franšízu konsorcium Serco-Abellio. Město a jeho dopravní autorita plánuje po 40 letech provozu těchto souprav jejich kompletní obměnu.
K modré a zelené lince je nutno pro obsluhu města i aglomerace připočítat ještě síť červených linek Central Line, které vyjíždějí z hlavového nádraží Lime Street a které souběžně s ostatní železniční dopravou provozuje dopravce Northern. Část těchto vlaků je elektrická, část jezdí na naftu, v podstatě stejným typem vlaku se z Liverpoolu dostanete za hodinku také až do vedlejšího velkoměsta Manchester. Na většině stanic městské železnice jsou turnikety, někde však chybí, přítomni jsou také průvodčí. Vzorné jsou informace na zastávkách včetně elektronických tabulí a velkoryse je zastoupen také...
I když prošly tyto čtyřicetileté vlaky v letech 2002-2005 velkou modernizací, jejich jízdní vlastnosti už neodpovídají moderním požadavkům – proto budou nahrazeny kolem roku 2020 svižnějšími a hlavně kapacitnějšími soupravami o čtyřech vozech od firmy Stadler Rail.
Staré vlaky v novém kabátě na další konečné stanici New Brighton jedné z větví zelené Wirral Line. Celkem je těchto třívozových vlaků s napájením z postranní kolejnice pro zelenou i modrou linku k dispozici 59.
I když z pobřežního městečka New Brighton ležícího na dohled od Liverpoolu jezdí městská železnice, v krátkém intervalu se odtud až do centra Liverpoolu dostanete i autobusovými linkami 432 a 433, které využívají jeden ze dvou tunelů pod Liverpoolským zálivem. Oba druhy dopravy však nevynikají přílišnou rychlostí – největší zdržení vzniká dlouhými prostoji na zastávkách.
Jedna z větví severní modré linky končí v městečku Kirkby. I odtud se můžete do centra Liverpoolu dostat v krátkých intervalech přímým autobusem. Koleje sice vedou dál na severozápad, využívají je však jen sporadicky nákladní a možná i některé osobní motorové vlaky.
Nové dvoupatrové autobusy dopravce Stagecoach. I přes klimatizovaný interiér, wi-fi na palubě či dobíjecí zásuvky je u většiny autobusů informační systém velmi chudý a největším pokrokem je alespoň zobrazování a vyhlašování aktuální zastávky.
V autobusové dopravě samozřejmě kralují patrové autobusy, semtam potkáte i jednopodlažní. Velký podíl již mají zelené hybridní autobusy a postupně se také ukazují elektrobusy. Autobusová doprava je plně v rukou soukromých dopravců, zdejší koordinátor zajišťuje zastávkovou infrastrukturu a také to, aby ve všech autobusech v oblasti platily integrované jízdenky. Jinak si dopravci prodávají své vlastní jízdenky. Dvě největší autobusová nádraží v centru jsou po modernizaci a i zde se cestující dočkali v Británii oblíbených uzavřených čekáren, kde je prostor pro cestující oddělen od vozovky...
Jednopodlažní městské autobusy jsou tu podobně jako jinde v Anglii ve výrazné menšině. Maximum sedaček a pouze jedny dveře jsou standardem i pro tyto vozy.
Nový hybridní autobus Arrivy na konečné přímo v centru Liverpoolu. Z něj se dostanete přímo bez přestupu do většiny oblastí v celé aglomeraci, mnohdy s přímým souběhem se železnicí.