Tramvajové velkoměsto uprostřed Polska je pozoruhodné svými dlouhými příměstskými tratěmi, kterých ale postupně ubývá. Naposledy byla zrušena trať vedoucí na sever začátkem roku 2018. I tak je ale Lodž jedním z největších tramvajových provozů v Polsku. Ukázkovou modernizací prošla v poslední době hlavní východozápadní linka 10 včetně tramvajové novostavby. Radikální proměna původně koncového nádraží Fabryczna s budoucím průjezdným systémem dává centru Lodže nový impuls rozvoje, s tím souvisí i zcela nový systém příměstské železnice. Pozadu nezůstává ani obnova vozového parku MHD.

Tramvajová síť je tvořena rastrem severojižních a východozápadních tratí, které se v centru na několika místech křižují. Úzkorozchodné tratě jsou nataženy mnohdy i velmi daleko za město, zde většinou jen jednokolejně. Z příměstských tratí dodnes zůstaly pouze dvě, obsluhované linkami 41 a 43. Relativně čerstvě je pro katastrofální stav zrušena větvená trať na sever a s ní i linky 45 a 46. Naopak velmi pozitivní je celková modernizace a prodloužení páteřní východozápadní linky 10, pro kterou byly také...
Zástupce nejnovější dodávky nízkopodlažních tramvají Pesa Swing z roku 2018 na centrální přestupní zastávce Piotrkowska Centrum, která se radikálně změnila v roce 2015 v rámci celkové modernizace páteřní východozápadní linky 10.
Zcela nová podoba přestupní tramvajové zastávky Piotrkowska Centrum z roku 2015 na sebe upozorňuje už zdálky ve dne i v noci. Velkorysé zastřešení zakrývá 4 nástupiště, kde se potkává hlavní severojižní i východozápadní trať.
Ukázková centrální přestupní zastávka Piotrkowska Centrum – aktuální informace, dostatek prostoru, vzdušná architektura i dostatečné osvětlení i v noci. Tudy prochází také páteřní východozápadní linka 10, na jejíž trase byla provedena kompletní modernizace trati včetně jejího prodloužení východním směrem.
I když prošla MHD v Lodži za posledních několik let radikální změnou, původní typické tramvaje Konstal tu stále převažují. Centrem projíždí také jediná sólo linka č. 7. Postupem času však vysokopodlažní Konstaly mizí z páteřních linek, kde je nahrazují nízkopodlažní vozidla, buďto nová nebo ojetá ze západu.
Při pohledu na schéma sítě MHD vylepené na každé tramvajové zastávce můžete vidět dva základní barevné svazky linek – modrý východozápadní a žlutý severojižní. Ty jsou ještě doplněny růžovou a zelenou skupinou, která má společný průjezd centrem Lodže.
Kromě velkých map a podrobných tarifních informací jsou zastávky označeny také výraznými cedulemi s názvem linky a čísly linek včetně jejich příslušnosti k některému z barevných svazků. Základem většiny zastávek tak není označník, ale přístřešek. V centru města najdete historizující verze těchto přístřešků.
Zástupce starší 22kusové série tramvaje Pesa Swing z roku 2015 přijíždí do mimoúrovňové přestupní zastávky Mickiewicza / Szpital im. WAM. I zde prošla hlavní východozápadní trať zásadní modernizací. I tento přestupní uzel je bezbariérově přístupný díky výtahům.
Interval na lince 10 je velmi krátký, poloviční než na jiných linkách, i přes téměř absolutní segregaci od ostatní dopravy se tak stává, že se dvě desítky sjedou za sebou.
Západní konec modernizované linky 10 uprostřed jednoho z největších sídlišť Lodže. Sem do konečné zastávky Retkinia vedou kromě páteřní linky 10 také další 3 linky. Na lince 10 jezdí pouze nové nízkopodlažní Pesy, na ostatní zdejší linky se už chystají také nízkopodlažní vozy.
Setkání nové tramvaje Pesa a zástupkyně prvních nízkopodlažních tramvají v Lodži na konečné zastávce Retkinia. Tramvají Bombardier Cityrunner z roku 2001 tu jezdí 15, hlavně na linkách 11, 12 a 18.
Západní konečná linky 10 – Retkinia. Výborně se tu také přestupuje na návazné autobusy – třeba zde na kloubové Volvo vyrobené v Polsku. Pro linku 10 bylo v roce 2015 pořízeno 22 plně nízkopodlažních tramvají Pesa Swing. Nyní pokračuje další dodávka těchto vozů, určená primárně pro linku 14.
I přes dodávky zcela nových tramvají – naposledy velký kontrakt na plně nízkopodlažní Pesy Swing – se obnovuje přestárlý vozový park tvořený původně pouze klasickými Konstaly také ojetinami ze západu, najdete tu hlavně staré článkové Düwagy nejen z Německa, ale i Rakouska či Finska, zatím poslední injekcí ze západu jsou první nízkopodlažní tramvaje Siemens z počátku 90. let z německé Bochumi. Doménou ojetin jsou vybrané tramvajové linky, nikoli však ty páteřní, kterým vévodí nové nízkopodlažní vozy. Útočištěm pro...
Turecký Mercedes-Benz Conecto má v Lodži už poměrně bohaté zastoupení. První tyto vozy přišly v roce 2006 a zdejší dopravní podnik jich má z této doby cca 30. V dalších letech přibyly už modernější plně nízkopodlažní verze této značky.
Východní konec linky 10 „Olechów“, kam byla prodloužena v roce 2015 o 4 km. Jelikož nový úsek není až tak využitý, jezdí sem pouze polovina spojů, označená jako 10A. Zbytek končí v původní smyčce Augustów.
Interiér nejnovější tramvaje Pesa Swing. Málo sedaček, ale hodně prostoru. K 22 kusům z roku 2015 pro linku 10 nyní postupně přichází dalších 12 pro linku 14.
Lodž Fabryczna – v podstatě nové nádraží v centru města, které vzniklo zahloubením původního stejnojmenného nádraží. Do roku 2022 mají být již zahloubené koleje tohoto původně hlavového nádraží prodlouženy tunelem pod centem města na západ k hlavní severojižní trati. Nově sem byla v roce 2016 přivedena také tramvajová doprava.
Původní budovu nádraží Fabryczna zakrývá monumentální hala. Vedle nových podzemních kolejí najdete také nové autobusové nádraží. Celková rekonstrukce probíhala v letech 2011 – 2016. Po jeho napojení na hlavní severojižní trať by se z tohoto nádraží měl stát nejvýznamnější dopravní uzel v Lodži.
Schéma místního zárodku jakéhosi lodžského S-Bahnu ukazuje, že nádraží Fabryczna zatím zůstává jaksi stranou zájmu. Dosud je hlavním vlakovým nádražím stanice Kaliska západně od centra. Po dostavbě tunelu pod centrem by ale měla být část vlaků přesměrována právě přes podzemní stanici Fabryczna.
Modernizovaná elektrická jednotka EN57 v nové podzemí stanici Fabryczna. Zatím odtud jezdí v podstatě jen lokální vlaky. Vše je ale připraveno i na rušný provoz dálkových vlaků – napojení na návaznou MHD je výborné.
V kontrastu s rozpadajícími se příměstskými tratěmi za hranicemi Lodže koleje uvnitř města vzkvétají a postupně se modernizují. Zcela novou podobu má okolí původní koncové železniční stanice Fabryczna severně od historického jádra. Po 5 letech celkové přestavby tohoto prostoru je nové nádraží přesunuto pod zem a zároveň je připraveno na prodloužení kolejové trasy dál na západ pod centrem města k hlavní severojižní trati. Dnes je sice nové velkoryse pojaté nádraží Fabryczna poměrně pusté (jezdí sem hlavně...
Stará jednotka EN57 se na moderní nádraží v centru Lodže už příliš nehodí. Okolo stanice Fabryczna je ještě dost volného prostoru na další rozvoj centra Lodže, ze které se po 2. světové válce moc nedochovalo.
20 dvoudílných Flirtů od Stadleru je základem nového systému příměstské železnice LKA v okolí Lodži. K tomu by mělo v nejbližší době přibýt ještě 14 třídílných polských elektrických jednotek Newag. Velká část příměstských linek vede přes nádraží Kaliska na západě Lodže.
Přes stanici Kaliska vedou regionální i dálkové vlaky. Staví se tunel východně od této stanice do nového nádraží Fabryczna. I Kaliska mají slušnou návaznost na tramvaje i autobusy, ale do centra je to ještě kus cesty.
Sehnat jízdenku v Lodži je velmi snadné, máte-li bankovní kartu, můžete si jízdenku koupit v automatu v každé tramvaji. Tyto automaty nahradily prodej jízdenek u řidiče. Na zastávkách automaty nenajdete.
Na lince 4 jezdí převážně ojetiny z různých koutů světa. Tento zachovalý částečně nízkopodlažní Düwag z roku 1962 (tehdy byl vyroben jako dvoučlánkový) pochází, jak nátěr napovídá, z finských Helsinek. Ještě předtím ale jezdil v Porýní.
Tato vysokopodlažní ojetina z roku 1982 na lince 16 pochází z německého Bielefeldu. V poslední době přicházejí do Lodže první nízkopodlažní tramvaje Siemens z počátku 90. let z německé Bochumi. Celkem by jich mělo být až 35.
Pro první porevolučně modernizovanou linku 11, která vznikla z ambiciózního projektu na rychlotramvaj sever-jih, bylo dodáno v roce 2008 celkem 10 tramvají Pesa 122N. Odtud z její severní konečné Helenówek už bohužel od roku 2018 tramvaje dál za město nejezdí, nahradily je poměrně nedávno (v únoru 2018) autobusy.
Nové nádraží Fabryczna předznamenává i velkou injekci do příměstské železniční dopravy, která se postupně stává samozřejmou páteří dopravy v celém regionu. Z evropských peněz byly dodány nové dvoudílné elektrické jednotky od Stadleru, v očekávání jsou další nové, tentokrát třídílné jednotky. Po dostavbě tunelu pod centrem Lodže by se měla vlaková doprava pod značkou LKA ještě více rozvinout. Modernizace vozového parku se samozřejmě týká i městské dopravy a lodžskéého městského dopravního podniku MPK.
Konec Lodže i konec kolejí, které jsou dál na sever zarostlé. Lodž tak v únoru 2018 přišla jednu ze tří příměstských tratí kvůli velmi špatnému stavu a neochotě místních obcí a měst investovat do oprav. Na lince 11A jezdí hlavně dvojice Konstalů, zatímco na její sesterské lince 11B pouze nízokopodlažní vozy.
Náhradní autobus za zrušenou příměstskou tramvaj č. 45 z města Zgierz severně od Lodže. S ní tudy ještě do začátku roku 2018 jezdila i linka 46 do obce Ozorków. Bohužel i když autobus popojíždí v koloně, určitě je rychlejší než tramvaj trpící na zdevastované a neudržované trati.
Na poetické konečné Pólnocna (něco jako Výstaviště Holešovice v Praze) severně od centra Lodže končí příměstská tramvajová linka 43. Ta vede západním směrem přes Konstantynów (kde končí část spojů) až do města Lutomiersk. Potkáte tu třeba tyto původně bochumské tramvaje Düwag ze 70. let 20. století.
I když nastal v údržbě úzkorozchodných lodžských tratí velký pokrok, stále se dají najít úseky, kde obdivujete schopnost tramvají po něčem takovém jezdit a nevykolejit. Zde jeden z modernizovaných Konstalů v zastávce Nowomiejska / Pólnocna.
Příměstská linka 43, nyní už opět provozovaná lodžským dopravním podnikem, má své zázemí ve vozovně Brus, kde najdete i malé dopravní muzeum. Jezdit touto linkou je ale utrpení, na rozbité, z velké části jednokolejné, trati se jezdí krokem a celá cesta až na konečnou trvá hodinu a půl. I zde tak bez masivních investic hrozí zrušení této příměstské trati.
Město Konstantynów, konečná pro část spojů příměstské linky 43, ležící zhruba v polovině této dlouhé a pomalé trasy. Tento vůz Düwag z roku 1963 pochází z německého Bielefeldu, poté jezdil nějakou dobu i v rakouském Innsbrucku. Tramvaje ze zde obrací zpětným pohybem na kolejovém trojúhelníku.
Interiér 55leté stále provozní tramvaje Düwag na lince 43. Ke stavu trati se toto muzeální vozidlo perfektně hodí. Pro běžnou přepravu cestujících už méně.
Další Düwag z 60. let přijíždí po jednokolejném úseku od západu do města Konstantynów. Na trati je řada výhyben, které na rychlosti linky také nepřidají. Až na konečnou do Lutomiersku jezdí linka 43 jen zhruba jednou za hodinu.
Výrazně modernizovaný Konstal na lince 16, která vede po západním obvodu města a má oproti jiným linkám poměrně dlouhé intervaly. Z této jižní konečné Plac Niepodleglosci vyjíždí také příměstská linka 41 mířící do města Pabianice jihozápadně od Lodže.
Autobusy Solaris tvoří stále větší podíl ve flotile městského dopravního podniku MPK. Standardních autobusů této značky tu jezdí přes 50, kloubových cca 100. Nově má v roce 2019 přibýt další padesátka, tentokrát i třeba se solárními panely na střeše.
Jeden z nejstarších autobusů městského dopravce značky Jelcz. Tyto polské výrobky pak byly následovány rovněž polskými Volvy, tureckými Mercedesy a opět polskými Solarisy.
Turecké Conecto dvou generací i dvou délek. Novější je už plně nízkopodlažní. I v Lodži jsou elektronické panely využívány k informaci o času do odjezdu spoje z konečné. Městský dopravce MPK disponuje cca 400 autobusy, téměř všechny jsou alespoň částečně nízkopodlažní a necelá polovina je klimatizovaná.
Dříve na tento příměstský úsek do Pabianic jezdila městská linka 11, po její modernizaci a nasazení nízkopodlažních tramvají ale byla nahrazena linkou 41. Na ní potkáte dvojice tramvají Konstal. I tato trať je velmi zubožená a přežívá jen silou vůle. I na ní najdete jednokolejné úseky. I přes nízkou rychlost tu jezdí dvouvozové tramvaje celkem vytížené.
Nové tramvaje vtiskly v polední době novou tvář tramvajové dopravě na dvou hlavních tramvajových osách – severojižní lince 11 a východozápadní lince 10. Dodávky nových, již osvědčených tramvají Pesa probíhají i nyní, a to pro linku 14. Jelikož však ani to nestačí, i nadále se využívá pomoci ze západu, naposledy v podobě ojetin prvních nízkopodlažních tramvají Siemens z Bochumi. Lépe na tom jsou městské autobusy, které se daří obnovovat průběžně, po polských Volvech a tureckých Mercedesech, byly, jsou a budou dodávány i polské...
Konečná linky 41 v Pabianicích jihozápadně od Lodže. V tomto poměrně velkém městě je tramvaj významným pojítkem v rámci celého města rozkládajícího se právě podél trati. Jinak mají ale Pabianice vlastní systém městských autobusů.
Místní autobusy v Pabianicích, kam také zajíždí příměstská tramvaj z Lodže. Rychleji se tam ale dostanete vlakem třeba z tohoto nádraží. Síť příměstských vlakových linek LKA se nyní rozvíjí díky novým jednotkám i plánům na nové kolejové spojení pod centrem Lodže.
Na lince 17 vedené po západním obvodu Lodže a ukončené zde na jihu v Chocianowicích u obřího nákupního centra spolu s linkou 11B potkáte téměř vždy tyto výrazně modernizované Düwagy, kterým byl vložen střední nízkopodlažní článek. Jejich dodávky ještě probíhají, zatím jich jezdí 10.
Pestrá směs vozidel na dvoře vozovny v Chocianowicích. Místní dopravní podnik má ještě další 3 funkční vozovny, z toho jedny dílny a jednu spíše muzejní vozovnu Brus. Celkem se stará o cca 570 tramvají.
Maskovaný modernizovaný Düwag z počátku 80. let na lince 17 na trati v nedobrém stavu severozápadně od centra Lodže.
Jeden ze 4 Düwagů odkoupených z finských Helsinek na lince 4 vyjíždí z konečné u nádraží Dabrowa. Původně měly tramvajové koleje vést dál přes železniční trať po mostě vpravo dál do průmyslové zóny. Po smělých plánech jsou patrné zbytky již položených kolejí na silničních přejezdech.
Kloubové Conecto u nového nádraží Fabryzcna, neboli nového centra Lodže. Tureckých Mercedesů má Lodž cca 130, z toho kolem stovky je už nového typu.
Postupná elektronizace jízdného a instalace automatů do tramvají ukončila prodej jízdenek u řidiče. Důležitou informací na informačních displejích, ostatně stejně jako v celém Polsku, je, kdo má dnes svátek.
Mnohem snazší než dříve je také sehnat jízdenku na MHD, samozřejmostí v každém vozidle je jízdenkový automat prodávající jízdenky minimálně pomocí bezkontaktních platebních karet. I předplatní jízdenky jsou postupně elektronizovány a pozadu nezůstává ani modernizace zastávkové infrastruktury včetně on-line informačních tabel. V roce 2017 prošla síť MHD také malou revolucí a díky optimalizaci linkového vedení je nynější síť o něco přehlednější a provázanější. Na zastávkách se o tom můžete informovat také na...
Klasický čtyřdveřový Konstal pouze po částečné modernizaci. Tyto tramvaje stále tvoří základ vozového parku v Lodži.
I takto může vypadat modernizace původních tramvají Konstal – moderní informační systém, ubrání čtvrtých dveří, zcela jiné sedačky i dveře.