Lyon (červenec 2011)

Od poslední návštěvy v roce 2008 se v Lyonu událo mnohé. Zejména byla významně rozšířena síť tramvají a trolejbusů. Linkové vedení autobusů zažilo v září 2011 malou revoluci. Tramvaje v Lyonu oslavily 10 let od svého znovuzrození a letiště bylo propojeno s centrem města novou vlakotramvají.

Tramvaje slaví v Lyonu již 10 let. Za tu dobu se zdejší síť rozrostla na 4 linky a délku 48 km. Reklama na tramvajích také hlásá, že 89% cestujících platí řádně jízdné.
Od poslední návštěvy v roce 2008 se v Lyonu událo mnohé. Zejména byla významně rozšířena síť tramvají a trolejbusů. Linkové vedení autobusů zažilo v září 2011 malou revoluci. Tramvaje v Lyonu oslavily 10 let od svého znovuzrození a letiště bylo propojeno s centrem města novou vlakotramvají.
Jeden z lyonských mostů přes řeku Rhonu umožňuje regionálním vlakům i rychlovlakům TGV dostat se na hlavní nádraží Gare Part Dieu. Některé regionální vlaky mají celovozový nátěr zdejšího départementu Rhones-Alpes.
Zatímco síť metra je víceméně stabilizovaná (prodlužuje se pouze linka B jihozápadním směrem), velký rozmach prožívá tramvajová doprava. V roce 2009 byla zprovozněna zcela nová linka T4 na jihu města, která navazuje na linku T2. Již nyní se ale staví spojka k hlavnímu nádraží, takže linka T4 pojede až do centra a dále bude pokračovat po lince T1 až do univerzitního kampusu na severu Lyonu. Na prodloužení se připravuje také linka T1 z centrálního ostrova jihovýchodním směrem přes řeku k metru B.
Kloubový trolejbus Cristalis na lince C1 projíždí kolem výstavního parku "Zlatých hlav" v centru města. Tato silnice je určena pouze pro vozidla MHD. Linka C1 byla nedávno významně prodloužena severním směrem ke konečné stanici metra D.
K lince T3 přibyla v roce 2010 vlakotramvaj zvaná "Rhonexpress", která spojuje hlavní nádraží s letištěm Saint Exupéryho na východě Lyonu. Rychlé tříčlánkové červené vlakotramvaje ujedou celou vzdálenost za 29 minut. Přes den jezdí každých 15 minut a ve slabších obdobích po půl hodině. Rhonexpress využívá až do čtvrti Meyzieu trasu linky T3, která vznikla pár let předtím využitím bývalé železniční trati. Úsek od konečné tramvaje T3 k letišti je zcela nový. Na letišním expresu platí zvláštní jízdné a provozuje ho společnost Veolia Transdev.
Nový kloubový Citelis s částečně prosklennými bočnicemi na lince 58 - od září 2011 byla tato linka přečíslována na C5 jako jedna z páteřních linek.
K významnému rozšíření došlo také u trolejbusů. Lyon má celkem 9 trolejbusových linek (ale linka C13 toho času obsluhována autobusy). Nejnovější jsou linky C1, C2 a C3, pro které byly zakoupeny moderní kloubové trolejbusy Cristalis (podle toho také označení linek). Linky C1 a C2 byly v roce 2011 významně prodlouženy severním směrem - linka C1 míří ke konečné stanici metra D a linka C2 vede severovýchodním směrem do předměstí Rillieux Semailles. Na linkách C1, C2 a C3 jezdí kloubové trolejbusy, na ostatních linkách standardní. Zvláštností je linka 6, která není označena písmenem C, protože...
V Lyonu se rozrůstá nejen síť tramvají a trolejbusů, ale i metra. Zde se staví prodloužení linky B jihozápadním směrem pod Rhonou k nádraží Oullins. Zlepší se tak propojení jižních předměstí Lyonu.
29.8.2011 došlo k malé revoluci v linkovém vedení autobusů (i trolejbusů). Silné páteřní linky byly označeny podobně jako nové trolejbusové linky písmenem C - vznikly tak páteřní linky C1 až C26, mezi nimiž jsou zamíchány také stávající trolejbusové linky kromě linky 6. Ostatní doplňkové autobusové linky si ponechaly svá původní čísla. U některých silných linek došlo k přečíslování, aby se vešly do intervalu C1 až C26. Linka C13 je dlouhodobě obsluhována autobusy, i když se jedná o trolejbusovou linku. Další rozvoj trolejbusů se dle dostupných pramenů v tuto chvíli nepředpokládá.
Také z dopravního značení lze vytvořit zajímavou kruhovou křižovatku. Tato leží na východním předměstí Lyonu ve čtvrti Meyzieu, kde mimo jiné končí tramvaj T3.
Jonnage - poslední čtvrť na východě Lyonu, která je obsloužena autobusy MHD - zde linkou 95. Dál už jezdí pouze regionální autobusy. Zdejší dopravní pdonik TCL je v rukou nadnárodní společnosti Keolis.
V parku "Zlatých hlav" severně od centra Lyonu je v letním období v provozu také parková železnice pro děti, která krouží kolem severovýchodního okraje parkového jezera.