Madrid (březen 2011)

Jedna z největších a nejrychleji rostoucích evropských metropolí potřebuje i neméně intenzivní rozvoj veřejné dopravy, neboť více aut se již do ulic města navzdory jejich velké šířce nevejde. Madrid sází na hustou síť metra a také na rozvoj rychlé příměstské železnice. I když by se zdálo, že linky metra protkávají Madrid křížem krážem velmi hustě už nyní, v plánech je jejich další zahušťování zejména v širším centru a v rozvojových předměstích.

Čerstvě otevřená konečná stanice linky 9 "Mirasierra" ne severozápdě Madridu, kde také leží depo metra. Stanice vypadá podobně jako většina nových madridských stanic, odlišují ji alespoň velkoplošné mozaiky oslavující výročí 25 let madridského organizátora dopravy CRTM.
Jedna z největších a nejrychleji rostoucích evropských metropolí potřebuje i neméně intenzivní rozvoj veřejné dopravy, neboť více aut se již do ulic města navzdory jejich velké šířce nevejde. Madrid sází na hustou síť metra a také na rozvoj rychlé příměstské železnice. I když by se zdálo, že linky metra protkávají Madrid křížem krážem velmi hustě už nyní, v plánech je jejich další zahušťování zejména v širším centru a v rozvojových předměstích.
Poutač upozorňující na otevření nové stanice metra 28.3.2011. V pozadí klasické jízdenkové automaty.
Důkazem o těchto činech je realizace tří prodloužení tras metra za poslední půlrok. V říjnu 2010 byla prodloužena linka 11 o jednu stanici (La Fortuna) jihozápadním směrem, v březnu 2011 následovaly 4 nové stanice na východním konci linky 3 a konečně na konci března 2011 přibyla stanice Mirasierra na lince 9 na severozápadním okraji Madridu.
Vstup do nové konečné stanice metra Mirasierra. Stanice se nachází pod obytnou čtvrtí, za kterou leží pod kopcem depo metra.
Všechny nové stanice vypadají podobně, jsou uloženy poměrně hluboko, nástupiště jsou ostrovní a podzemní prostor hloubených stanic je velkoryse vzdušný. Do podpovrchového vestibulu vede soustava eskalátorů a nechybějí ani výtahy, které vás dopraví až na povrch. Povrchové vstupy jsou také standardní a nijak zvlášť se od sebe navzájem neliší. Voleny jsou i stejné materiály a barvy, pro někoho trochu fádní systém, nicméně možná poměrně levný.
Při návštěvě Madridu neváhejte navštívit okružní linku metra 12, ležící daleko za městem a spojující nově vybudovaná předměstí na poušti. I když vede trasa poměrně dlouhými neobydlenými úseky, je celá pod zemí.
S novými stanicemi metra je nutné doplňovat i vozový park. Nejnovější soupravy jezdí na lince 11, kde byla kvůli prodloužení o novou stanici a hlavně kvůli uvažovanému velkému prodloužení severovýchodním směrem změněna šířka profilu vozů z 2,3 na 2,6 m. Nové soupravy metra se od těch starších liší pouze jiným čelem a drobnými změnami interiéru. Díky použitým materiálům a bohatému osvětlení působí všechny novější soupravy metra velmi čistým a přívětivým dojmem.
Oproti poslední návštěvě zřejmě došlo k omezení kapacity nasazených souprav na příměstské okružní lince metra 12 - nyní jsou zde provozovány pouze třívozové soupravy, kapacitně však plně dostačující.
Páteří příměstské dopravy je železnice, kterou provozují státní dráhy RENFE. I když pro uživatele jednorázových jízdenek zatím neexistuje integrace MHD a železnice, jsou příměstské vlaky stále více využívány i pro cesty po Madridu. Svou rychlostí totiž směle konkurují pomalému metru, které bylo historicky budováno v obloucích malých poloměrů a s velkou hustotou stanic.
Příměstské autobusy navazují na okružní metro 12 a příměstskou železnici v městečku Leganés. Všechny autobusy v systému mají jednotná pravidla pro barevný nátěr - městské autobusy v Madridu jsou nově modré, všechny příměstské autobusy jsou zelené bez ohledu na dopravce.
Nyní se pracuje na nové železniční trati, která propojí významné madridské nádraží Chamartín s mezinárodním letištěm Barajas. Inu, Madridu už asi spojení s letištěm pouze pomocí metra nestačí. Spíš než nutnost další kapacity jde asi v tomto případě o možnost přímého spojení vlakem až na letiště ze vzdálenějších destinací v okolí Madridu.
Další nová konečná stanice "La Fortuna", která byla otevřena v říjnu 2010, leží na jihozápadním konci linky 11. Plány s linkou 11 jsou velkolepé - připravuje se její významné rozšíření směrem do východní části Madridu.
Druhým nepostradatelným příměstským dopravním prostředkem jsou autobusy, které dnes končí svoji pouť do hlavního města především v podzemních terminálech zvaných Intercambiador, umístěných u stanic okružní linky metra 6. Jedinou výjimkou je terminál Plaza de Castilla, u kterého se plánuje jeho přesunutí směrem do centra do stanice Nuevos Ministerios pomocí podzemní silnice pouze pro tyto autobusy. Postupně se také přestavují poslední staré terminály do podoby oddělených prostorů pro autobusy a pro cestující kvůli lepšímu zdraví lidí, kteří tu museli dýchat zplodiny z nastartovaných autobusů.
Na lince 11 jezdí nejnovější soupravy metra o šířce skříně 2,6 m. Původně zde jezdily úzkoprofilové soupravy, proto muselo dojít při prodloužení linky do stanice La Fortuna ke stavebním úpravám zbylých stanic. Je však nutné zmínit, že tato trasa byla od začátku budována jako širokoprofilová, ale jezdily na ní úzkoprofilové vozy.
Poslední zmínka patří městským autobusům, kde pobíhá postupná, ale znatelná obnova vozového parku. Hlavní a možná i jediný provozovatel městských autobusů, společnost EMT, nahrazuje nejstarší nízkopodlažní autobusy novými, zejména značkou Irisbus. S tím mizí i poslední červené autobusy a vy se nyní setkáte téměř výhradně s novým modrým jednotným nátěrem.
Ukázka vlakového i staničního informačního systému. Prodlužování sítě metra je tak časté, že občas narazíte na neaktuální schémata nebo seznamy stanic.
Vstup do nové soupravy metra. Vše je velmi čisté a světlé. I v nejnovějších vozech však najdete poměrně nepohodlné plastové sedačky a ještě k tomu v nevelkém počtu.
Nejstarší typ vozů metra jezdí na městské okružní lince 6. Zde v dopravním uzlu Príncipe Pío. Pro tyto vozy je typický zvuk píšťal jako výstraha před zavřením dveří.
A ještě jedou rušná stanice Príncipe Pío ve vrcholící dopravní špičce. Uspořádání stanice metra umožňuje přestup hrana-hrana v nejdůležitějších směrech.
Interiér starší soupravy metra. Příčně uspořádané sedačky jsou tu výjimkou. Naopak pravidlem jsou plastové sedačky a možnost průchodu mezi vozy.
Informační panely upozorňují na 25. výročí fungování zdejšího organizátora dopravy, který tu má velmi silné kompetence.
Poutač nad vstupem do stanice Sol v srdci Madridu upozorňuje na čtyři nové stanice linky 2, které byly otevřeny 16.3.2011.
A takto vypadá nová konečná stanice Las Rosas na východním konci linky 2. Nové stanice obsluhují místní obytnou čtvrť a také velké obchodní centrum. Na kruhové křižovatce nad jednou ze stanic je vybudován malý přestupní uzel pro návazné autobusy.
Stanice Aeropuerto T4 (Terminál 4 mezinárodního letiště Barajas) není jen konečnou stanicí rychlé linky metra L8, ale vše je už připraveno na prodloužení železniční trati, která sem povede od západu a umožní tangenciální spojení severozápadních předměstí Madridu s letištěm.
Nové i zánovní autobusy Irisbus v centru města. Díky svižné obnově vozového parku je již většina městských autobusů v modré barvě (původní městské autobusy byly červené).
Názorná ukázka přestavby podzemního autobusového přestupního terminálu (Intercambiador) Moncloa. Původně se autobusy dělily o nepříliš dobře větraný prostor s cestujícími, nyní jsou čekárny odděleny od nástupišť a cestující už v podzemí nedýchají zplodiny z autobusů.
Pro Madrid jsou typické široké bulváry s mnohapruhovými ulicemi pro auta. V každodenních zácpách výrazně pomáhají vyhrazené pruhy. Páteřní linka 27 jich využívá ve většině své trasy.
Informační systém ukazuje v reálném čase příjezdy nejbližších spojů. Základní informace o provozu linek najdete i v papírové podobě.
Nový autobus značky Irisbus se španělskou karoserií a s reklamou na nové telefonní číslo pro SMS jízdenku.