Madrid - tramvaje Parla (listopad 2009)

Město Parla leží asi 20 km jižně od Madridu - s hlavním městem ho spojují v krátkých intervalech příměstské vlaky na lince C4. Parlu v současnosti obývá přes 100 000 obyvatel. O obrovském rozvoji tohoto města svědčí, že ještě v roce 1960 měla pouhých 1 500 obyvatel a do roku 2010 se díky obrovské výstavbě na jihu a západě města předpokládá počet obyvatel ve výši 150 000. Podobně jako celý Madrid, i Parlu obklopuje se všech stran poušť.

Město Parla leží asi 20 km jižně od Madridu - s hlavním městem ho spojují v krátkých intervalech příměstské vlaky na lince C4. Parlu v současnosti obývá přes 100 000 obyvatel. O obrovském rozvoji tohoto města svědčí, že ještě v roce 1960 měla pouhých 1 500 obyvatel a do roku 2010 se díky obrovské výstavbě na jihu a západě města předpokládá počet obyvatel ve výši 150 000. Podobně jako celý Madrid, i Parlu obklopuje se všech stran poušť.
Tramvaj v centrální přestupní zastávce. Pod zemí se tu nachází konečná stanice příměstské vlakové linky C4 z Madridu.
Tramvaje jsou pro tak rychle rostoucí město zárukou kvalitní, kapacitní a ekologické dopravy. Jediná okružní linka byla otevřena podobně jako její sestry v Madridu v roce 2007. Linka protíná malé historické centrum, vede přes centrální přestupní bod u železniční stanice a přes poušť na severu, kde také leží vozovna, míří dál na západ skrz velké sídliště s vysokými obytnými budovami. Tady se rozděluje na dvě větve, každá pro jeden směr. Po projetí sídliště se obě stopy opět spojují do jedné, trať projede jižní část, objede obrovský městský park a přijede zpět do centra z jihu.
Tramvaje se prodírají malou rychlostí skrz historické centrum Parly. Na tak moderní travajový systém je cestovní rychlost poměrně malá.
Tramvaje jsou v provozu denně od 5:00 do 1:00, ve špičkách jezdí každých 7 minut, o víkendech a večer jedou po 15 minutách. Pro zajímavost, odpolední špička je od 18:00 do 22:00! Celý okruh objede tramvaj za 27 minut, průměrná cestovní rychlost je pouhých 9 km, a to i přes maximální možnou míru preference a segregace od ostatní dopravy. Okružní linka je provozována obousměrně.
Na západním sídlišti se obě stopy okružní linky rozdělují a každý směr je veden jednou ulicí po lepší pokrytí obydlené oblasti.
Tramvajová trať je na západním sídlišti přikryta umělým trávníkem. Ideální prostor pro venčení psů...
Obrovské sídliště na západě je zčásti ještě ve výstavbě. Tramvajová doprava je však na nápor nových obyvatel připravena.
Takto visí na zastávkách jízdní řády. Na této zastávce v západní části trasy uprostřed sídliště dochází k vyrovnání času po vykonání celého okruhu - pauza trvá cca 3-5 minut.
Citadis od Alstomu přijíždí do vyrovnávací zastávky na západním sídlišti. Využití digitálních informačních panelů není příliš vysoké.
A zde již v centru, kde je trať přikryta živou trávou. V Parle jezdí stejné tramvaje jako na nových linkách v Madridu, tedy obousměrné francouzské Citadisy od Alstomu s pevnými podvozky.
I když pomalá, přesto elegantní. Parle tramvaje rozhodně sluší a město díky ním může růst a vzkvétat.