Magdeburg (2.5.2013)

Téměř čtvrtmilionová metropole spolkové země Sasko-Anhaltsko leží na území bývalé NDR na břehu řeky Labe a údajně je jedním z nejzelenějších měst Evropy. Po druhé světové válce, kdy bylo zničeno 90 % veškeré zástavby, bylo postaveno prakticky celé znova. Po znovusjednocení Německa se i z Magdeburgu odstěhovala na západ více než pětina obyvatelstva a v ulicích centra i v okrajových sídlištích je tento úbytek znát. Magdeburg má velmi rozsáhlou síť tramvají (cca 60 km).

Přímo v centru města se nachází podivuhodná stavba rakouského architekta Hundertwassera. Ve městě, kde vybombardované historické budovy nahradily socialistické paneláky, se jedná o jednu z mála architektonických zajímavostí.
Téměř čtvrtmilionová metropole spolkové země Sasko-Anhaltsko leží na území bývalé NDR na břehu řeky Labe a údajně je jedním z nejzelenějších měst Evropy. Po druhé světové válce, kdy bylo zničeno 90 % veškeré zástavby, bylo postaveno prakticky celé znova. Po znovusjednocení Německa se i z Magdeburgu odstěhovala na západ více než pětina obyvatelstva a v ulicích centra i v okrajových sídlištích je tento úbytek znát. Magdeburg má velmi rozsáhlou síť tramvají (cca 60 km).
Alter Markt - jedna z nejrušnějších tramvajových křižovatek v centru Magdeburgu s typickou zdejší nízkopodlažní tramvají NGT8D.
Centrum města nemá mnoho historických budov. Hlavní třídou je ulice Breiter Weg lemovaná buď socialistickou zástavbou nebo moderními budovami postavenými po roce 1990. Touto hlavní třídou prochází také jedna z nejrušnějších tramvajových tratí. V centru města také leží hlavní vlakové nádraží. Přímo před ním byl nedávno obnoven provoz tramvají, většina linek je ale vedena o několik ulic dál. Magdeburg je nově součástí dopravního systému Marego, hlavním dopravcem městských linek je společnost MVB.
Tramvaje se před magdeburské hlavní nádraží vrátily teprve nedávno - nyní tudy projíždějí linky 3 a 8.
Tramvajová síť je rozvinutá po celém širším centru města a obsluhuje též většinu významných sídlišť. Nejdál od centra vede trať podél Labe jihovýchodním směrem do čtvrti Westerhüsen. V Magdeburgu je v provozu celkem 9 linek, kromě linky 8 jezdí všechny v desetiminutových intervalech. Nejnovější tratí je prodloužení pro linky 3 a 9 do jižního sídliště Reform v prosinci 2012. Nejdůležitější přestupní uzly se nacházejí logicky v centru města, ve večerním období se zde dokonce konají společné rozjezdy. Tramvajové linky jsou číslovány od 1 do 10, noční linky mají čísla 93 až 95.
Opuštěný pozůstatek socialismu a NDR přímo v centru města u křižovatky Alter Markt. Stejně jako již mnoho budov z této éry jí zřejmě čeká demolice a náhrada novostavbou. Na linku 9 jsou pro zvýšení kapacity za nízkopodlažní tramvaje zapřaženy ještě vleky B6A2 od ČKD.
Autobusová síť je díky všudypřítomným tramvajím opravdu jen doplňková. Linky jsou číslovány od 51 výše, noční linky jsou pod čísly 91, 92 a 96. Na některých linkách (52, 53, 69 a 71) je ve všední dny také desetiminutový interval, ostatní linky mají interval kolem 20 minut. Potkáte tu standardní i kloubové autobusy, na některých linkách také nízkokapacitní vozidla. Malé centrální autobusové nádraží leží u zadního východu z hlavního vlakového nádraží.
Další důležitý přestupní uzel - Haselbachplatz - je vybaven on-line informačními displeji, nachází se tu také informační kiosek Dopravního podniku. Linka 3 míří na novou konečnou v sídlišti Reform.
Vozový park tramvají je po nové dodávce tříčlánkových nízkopodlažních vozů NGT8D téměř monotónní - byly vyřazeny poslední tramvaje T4DM a vlečné vozy B4DM. Zůstalo ještě pár tramvají T6A2D a zhruba desítka zmodernizovaných vlečných vozů B6A2D původem z Berlína, které se používají pro zvýšení kapacity hlavně na lince 9. Nízkopodlažní tramvaje, kterých je po poslední dodávce v roce 2012 celkem 83, byly vyráběny původně v Dessau, poté v Bautzenu a poslední dodávku zajistila společnost Alstom. Všechny série však vypadají na první pohled stejně, liší se jenom v detailech. Autobusový park dopravce...
V prosinci 2012 byla otevřena nová trať na jižním okraji města do sídliště Reform. Nově sem jedou linky 3 a 9. Trať zvláštním způsobem objíždí toto sídliště, aby pak skončila v jeho středu.
Napříč Magdeburgem jezdí také jediná vlaková linka S-Bahnu. Linka S1 vede od severu na jih a jezdí v 60minutových intervalech. Spolu s ostatními regionálními vlaky tvoří dohromady 30minutový takt. Svézt se můžete jak klasickými dvoupatrovými přípojnými vozy, tak i jednopodlažní elektrickou jednotkou řady 425 známou například z Mnichova.
Nová konečná Reform na sídlišti na jižním okraji Magdeburgu. Na linku 9 jsou ve všední den nasazeny soupravy s vlekem.
Jeden z posledních zástupců českých tramvají T6A2D ještě s původními dveřmi i sedačkami. Jsou nasazovány už jen jako záložní. Zde zachycena souprava s vlečným vozem na konečné linek 1 a 10 Sudenburg.
Zachovalý interiér jednoho z posledních vozů T6A2D v Magdeburgu. Většinou už potkáte jen rekonstruované vlečné vozy původem z Berlína.
Konečná zastávka Diesdorf na západě města. Zřejmě kvůli hluku a nedaleké škole jede tramvaj celou smyčkou a úsekem od předposlední zastávky do smyčky rychlostí do 10 km/h.
Jízdenkové automaty najdete nejen na zastávkách, ale také v tramvajích. Narozdíl od tohoto staršího kusu lze v tramvajích také platit bankovkami.
Zkrácená verze Citara od Mercedesu na novém centrálním autobusovém nádraží. To leží v těsné blízkosti zadního východu z hlavního vlakového nádraží.
Autobusové nádraží ještě jednou, svou konečnou tu má několik městských i příměstských linek. Dobrá návaznost je také na tramvaje.
Nejrušnější magdeburská koncová trať vedoucí středem sídliště na západním okraji města. Konečná linek 3, 4 a 5 se jmenuje Klinikum Olvenstedt.
Další příklad přestupu hrana-hrana mezi tramvajemi a autobusy. Stačí jen občas pustit autobus na koleje. Z této zastávky odjíždí autobus do více směrů, proto jsou jednotlivé směry odlišeny ještě písmenem před číslem linky. I když nejsou autobusy v Magdeburgu díky rozsálé tramvajové síti příliš významné, na některých linkách se můžete svézt kloubovými autobusy. Ty většinou zajišťují tangenciální směry nebo obsluhují některá paneláková sídliště.
Interiér vlečného vozu B6A2D původem z Berlína, který bývá zapřažen za nízkopodlažní tramvaje hlavně na nejvytíženější lince 9.
A zde ještě jednou český vlečný vůz na konečné linek 8 a 9 Neustädter See poblíž stejnojmenného jezera.
Konečná linky 2 "Alte Neustadt" uprostřed polorozpadlé zástavby na okraji centra města. I když byly tyto tramvaje dodávány v mnohaletém časovém rozpětí a vyrobeny dvěma různými výrobci, vypadají všechny stále stejně.
Nově opravené přednádraží u stanice S-Bahnu Neustadt. Končí zde také autobusová linka 69.
Poloopuštěná čtvrť Neustadt již částečně podlehla demolici. Tato čtvrť duchů se přesto nachází nedaleko městského centra. Projíždí tudy tramvajová linka 2.
Propagace jednotlivých tramvajových linek na zastávkách, aneb důvod pro využití veřejné dopravy se vždycky najde.
Smluvní přepravní podmínky se dají vykládat i zábavnějším a účinnějším způsobem - zde ukázka různorodých sloganů upozorňujících na následky porušení pravidel přepravy.
Malebná tramvajová smyčka Herrenkrug na severozápadním zeleném okraji města, kde jsou ukončeny linky 5 a 6.
Jednokolejnou trať najdete v Magdeburku u konečné linek 5 a 6 "Herrenkrug" nedaleko zdejšího výstaviště a rozlehlého parku.
Prapodivná visutá dráha funguje v parku "kultury a oddechu" Elblauen Park v severozápadní části města. Ve všední den je tento rozlehlý park více než opuštený, ale sousedí s rozlehlým výstavištěm. Tento vyhlídkový monorail jezdí každou půlhodinu po obvodu celého parku a nadjíždí také tramvajovou trať vedoucí do stanice Herrenkrug.
V zastávce Cracau končí spoje linky 2, dál pokračuje jihovýchodním směrem podél Labe linka 8.
Jedna ze dvou tramvajových vozoven leží na jihovýchodním konci města na konečné linky 2 Westerhüsen.
Informační kiosek na důležité tramvajové křižovatce Hasselbachplatz.
Dadaisticky obarvená řada domů, které svírají ulici Otto Richter Strasse na západním okraji města. Nezastavěné okolí ještě více umocňuje zvláštní dojem z těchto domů, které připomínají spíše filmové kulisy než normální obytné domy.
Zastávkový označník na jedné z nejrušnějších zastávek poblíž hlavního nádraží. Každá linka má svoji barvu. Tramvaje jsou v rámečku, autobusy v kolečku. Noční linky se číslují od 91 výše. Marego je nový koordinátor veřejné dopravy, MVB je magdeburský městský dopravce.
I když je magdeburský S-Bahn poměrně nevýrazný, jezdí na něm také tyto příměstské elektrické jednotky. Jediná linka S-Bahnu protíná Magdeburg od severu na jih v hodinových intervalech, které jsou rozpůleny ostatními regionálními vlaky.