Čtvrtmilionové hlavní město Saska-Anhaltska ležící v rovinaté části středního Německa na řece Labi má rozsáhlý tramvajový provoz, který pokrývá skoro celé město. Autobusům tu už mnoho práce nezbývá. Od poslední návštěvy v roce 2013 přibylo několik nových tramvajových tratí a další nová trať vedená paralelně s vytíženou osou z centra na sever je ve výstavbě. Už dlouho neměnný vozový park zelenobílých tramvají kombinující nízkopodlažní tramvaje s vlečnými vozy B6A2 by měl dostat již brzy vzpruhu v podobě nových tramvají Alstom Flexity. Autobusová flotila na linkách MHD provozovaná místním dopravním podnikem MVG byla v poslední době téměř kompletně obnovena standardními i kloubovými hybridními MANy. Městem projíždí od severu na jih také jediná linka S-Bahnu. Regionální doprava je součástí systému Marego.

Tramvaje v Magdeburgu potkáte skoro všude. Jejich rozlehlá síť s 9 linkami byla v posledních letech ještě rozšířena. V jižní části centra vznikla v letech 2018-20 nová spojovací tangenciální trať pro linku 5 a na severu byla linka 1 v roce 2021 prodloužena do místního sídliště s konečnou Kannenstieg. Naopak sousední krátká trať na konečnou IKEA byla snad jen dočasně opuštěna. Aktuálně se staví nová významná trať z centra na sever vedená paralelně s hlavní severojižní tratí západně od železniční trati, která město rozděluje na dvě části. Čerstvě je znovu otevřen také tramvajový podjezd pod...
Typická magdeburská tramvaj projíždí po hlavní severojižní trati kolem asi nejznámější magdeburské budovy od extravagantního rakouského architekta Hundertwassera. Těchto tramvají tu napočítáte 83.
Centrální křižovatka Alter Markt nedaleko hlavního nádraží, kde se potkávají skoro všechny magdeburské tramvaje. V noci se tu také konají centrální rozjezdy nočních linek N1-N9, z nichž dvě jsou tramvajové.
Další důležitá přestupní zastávka Hasselbachplatz jižně od centra. Na těchto zastávkách jsou odjezdové panely opatřeny výraznými kostkami s písmenem nástupiště. V rámci postupné modernizace nejstarších tramvají dostávají vozy barevné displeje odrážející fakt, že každá linka tu má svoji barvu.
Magdeburg protíná od severu na jih významná železniční trať, která se pak větví do několika směrů. Hlavní nádraží s historickou budovou leží přímo v centru města, bohužel trochu stranou od hlavní tramvajové trati. Pro lepší napojení na MHD sem ale před lety postavili přeložku, kterou používají linky 3 a 9. Nedaleko jsou ale také další zastávky v nově řešeném podjezdu pod tratí, kde vznikl také nový silniční tunel.
Devítka je jednou z typických magdeburských linek v základním 10minutovém intervalu ve všední dny. Zde v zastávce přes hlavním nádražím. O letních prázdninách byl interval prodloužen na 15 minut.
Pro zvýšení kapacity na nejvytíženějších linkách je stále k dispozici 11 vlečných vozů B6A2 původem z Berlína, které jsou zapřahovány za nízkopodlažní tramvaje. Tyto vozy byly vyrobeny na konci 80. let.
Zastávkové jízdní řády tramvajových linek. Žlutě podbarveny jsou linky ve výluce. Místním standardizovaným parametrům se zcela vymyká linka 8, kterou potkáte jen během školního roku, a která má jen několik málo spojů – ráno jede pouze jednosměrně.
Severně od hlavního nádraží vznikl nový silniční tunel, který svedl intenzivní automobilovou dopravu do podzemí a na povrchu uvolnil prostor pro 4 linky tramvají z centra na západ i pro chodce a cyklisty. Tato trať byla kvůli stavbě tunelu několik let zavřená. K hlavnímu nádraží se dostanete přímo od z těchto linek díky zastávce přímo v podjezdu.
Moderní podchod vede od historické budovy hlavního nádraží pod jednotlivými nástupišti železnice. Na druhé straně pak vyjdete u autobusového nádraží a velkého záchytného parkoviště.
Linkové vedení tramvají je už dlouho stabilní a v čase reagovalo pouze na nové tratě. Většina linek má základní interval ve všední dny 10 minut a do většiny koncových úseků vede jedna linka. Výjimku tvoří linky 3 a 5, které mají špičkový interval dvojnásobný, a také školní linka 8 jen s několika málo spoji ráno a odpoledne. V sobotu je jednotný interval 15 minut, v neděli 20. Tramvajový park MVG je už léta beze změn – poslední nové tramvaje od Alstomu typu NGT8D dorazily v roce 2012. Tyto tramvaje sem byly dodávány už od roku 1995 a postupně si je přebírali různí výrobci. Liší se však od sebe...
Magdeburgem projíždí také jediná linka místního S-Bahnu Mittelelbe, která začíná jižně od města v lázních Schönebeck a pokračuje daleko na sever do města Wittenberge. Německé dráhy tu nasazují také tyto klasické elektrické jednotky řady 425.
Do Magdeburgu zajíždí i tyto stříbrné elektrické jednotky Bombardier Talent systému S-Bahn Mitteldeutschland. Těmito vlaky se odtud dostanete do Dessau či Halle.
Nizozemské Abellio provozuje regionální vlakové linky v Sasku-Anhaltsku a Durynsku od roku 2015. K dispozici má cca 90 vlakových jednotek, většinou se jedná buď o tyto Stadlery Lint nebo Talenty od Bombardieru. Jedna z linek odtud zajíždí až do Berlína.
Západně od hlavního nádraží stojí moderní autobusové nádraží, používané městskými i regionálními spoji. Kousek odtud jsou i tramvajové zastávky na východozápadní páteřní trati.
Jedna z mála příležitostí, jak v centru spatřit městský autobus, je autobusové nádraží u nádraží hlavního. Po nedávné radikální obnově vozového parku se tu setkáte skoro jen s hybridními autobusy MAN. 31 jich má standardní délku, 17 je kloubových. Zbývá tu ale také ještě cca 18 starších kloubových Solarisů.
V přestupním uzlu Hasselbachplatz narazíte na malý infokiosek dopravního podniku MVG, který má na starosti celou MHD v Magdeburku.
Jedna z nejstarších tramvají LHB z roku 1995, za níž je zapřažen jen o 5 let starší vlečný vůz B6A2, projíždí na lince 5 významnou křižovatkou Hasselbachplatz na jihu centra. Právě pro linku 5 vznikla jižně od centra v letech 2018-20 nová tangenciální trať propojující jednotlivé radiály.
Tramvaje LHB z poloviny 90. let se osvědčily natolik, že se v téměř nezměněné podobě vyráběly až do roku 2012. Poslední série už dodával Alstom. Jejich jedinou vadou na kráse je v parném létě chybějící celovozová klimatizace.
Devadesátkový interiér magdeburských tramvají, jejichž poslední desetikusová série sem dorazila v roce 2012. Nízkopodlažní je pouze část podlahy tohoto tříčlánkového vozidla.
Výčet tramvajových linek na označníku dává najevo, že zastávka Opernhaus je jednou z nejfrekventovanějších a leží na páteřní severojižní trati vedené dnes již zklidněnou ulicí Breiter Weg. Aby se této trati trochu odlehčilo, staví se západně od železniční trati paralelní spojení centra se sídlišti na severu.
Na vytížených linkách je za nízkopodlažní tramvaje zapřahováno 11 vlečných vysokopodlažních vozů B6A2 z konce 80. let původem z Berlína. Jako záložní tu mají ještě pár tramvají T6A2, které jezdí také s vlečnými vozy. Magdeburk nyní napjatě očekává příchod prvních zbrusu nových tramvají Alstom Flexity, které budou o 8 metrů delší než stávající nízkopodlažní tramvaje a které nahradí jak poslední Tatry, tak i nejstarší nízkopodlažní vozy z poloviny 90. let. Celkem je objednáno 35 nových tramvají s opcí na 28 dalších – je totiž nutno myslet i na chystané rozšíření sítě.
Detail zadních úzkých dveří původně berlínského vlečného vozu B6A2, čímž se navyšuje kapacita na nejvytíženějších spojích. Po příchodu nových tramvají Alstom Flexity už ale vlečňáky asi nebudou potřeba.
V užších tramvajích už díky uspořádání sedadel mnoho prostoru na stání nezbývá. I nejstarší vlečné vozy jsou udržovány v perfektním technickém stavu a čistotě.
V závěru roku 2021 se magdeburská tramvajová síť rozrostla o nový úsek na severním okraji města s tímto obratištěm Kannenstieg. Na kilometrovém úseku vznikly 3 nové zastávky. Naopak opuštěn byl původní koncový úsek do zastávky IKEA.
Nejnovější tramvajová smyčka Kannenstieg v severním sídlišti, kde nyní končí severojižní linka 1.
Vlečné vozy byly během letní návštěvy nasazovány na různé linky, ale vždy jen na některá pořadí těchto linek. Kromě těchto jedenácti zde existují ještě dva další, které jsou ale spojovány s posledními zástupci tramvají T6A2. Ty měly ale o prázdninách volno.
Typické cinkací označovače jízdenek používají několik verzí hravých sloganů, které mají nalákat na označení jízdenky a tudíž dodržování tarifní kázně. Vedle klasického způsobu tu ale zkoušejí také novinku v podobě automatického odbavení a počítání ceny za jízdu jen podle aktuální polohy přes mobilní aplikaci.
Dosud nejkapacitnější souprava v Magdeburku. Nové tramvaje od Alstomu budou sice o 8 metrů delší než nynější tříčlánkové, ale zas o něco kratší než tyto soupravy.
Místní nízkopodlažní tramvaje mají trojici bezbariérově přístupných dveří, na krajích vozidel se ale musí do schodů. Barevnost interiéru napovídá dobu vzniku tohoto typu vozidla
Asi nejmalebnější konečná zastávka má název Herrenkrug a nachází se uprostřed zelené oázy na pravém břehu Labe. Linka 6 sem jede skrz velký park kultury a oddechu, kde ještě při minulé návštěvě fungoval bizarní parkový monorail. Dnes už po něm není ani památky.
V rámci nového kapacitního silničního spojení jižně od centra města vznikl nedávno tunel pod hlavním nádražím a zde vzniká nový most přes Labe, po kterém povede i přeložená tramvajová trať pro linky 4 a 6. Hotovo má být v prosinci 2023.
Oproti zatím stabilnímu vozového parku tramvají prošla nevelká flotila autobusů městského dopravce MVG v poslední době téměř kompletní obměnou. Zakoupeno bylo v letech 2019-23 celkem 31 standardních a 17 kloubových hybridních MANů. Ty jsou spolu se staršími Solarisy ve standardním i kloubovém provedení nasazovány na 15 městských linek číslovaných od 51 výše. Od poslední návštěvy se proměnil také systém nočních linek – ty jsou nyní označeny N1 až N9, jezdí už od 23 hodin v půlhodinovém intervalu, který se průběhu noci prodlužuje na hodinu a dvě z linek jsou tramvajové. Centrální rozjezd se...
Během výstavby nového mostu přes Labe a přeložky tramvajové trati fungovala místo linek 4 a 6 náhradní autobusová linka 46, na kterou byl nasazen jediný kloubový autobus od soukromého subdodavatele. Koleje na obrázku už nebudou nikdy používány – nahradí je nová trať na novém mostě.
Existenci tramvají T6A2 v Magdeburgu dokazovala během letní návštěvy pouze tato cvičná tramvaj s polepem patřičně odlišeným od standardních vozidel.
Jedna z tramvají T6A2 byla přetvořena v tento pracovní vůz pro údržbu a měření kolejí. Aktuální činnost a účel vozidla popisují digitální displeje na všech bocích i čelech. Zachycen byl na obří sídlištní smyčce u jezera Neustädter See na severu města.