Mainz (červenec 2015)

Mainz je dvousettisícové hlavní město spolkové země Porýní-Falc a leží pár kilometrů západně od Frankfurtu na Mohanem. S ním ho ostatně spojuje několik linek zdejšího S-Bahnu a také některé rychlejší vlakové linky. Malebné město na břehu řeky Rýn provozuje nevelký tramvajový systém, který se však již brzy významně rozroste. Městskou tramvajovou a autobusovou dopravu provozuje místní dopravní podnik MVG. Mainz je plně zapojen do integrovaného systému RMV i do sousedního RNN.

Malebné město na břehu řeky Rýn provozuje nevelký tramvajový systém, který se však již brzy významně rozroste. Městskou tramvajovou a autobusovou dopravu provozuje místní dopravní podnik MVG. Mainz je plně zapojen do integrovaného systému RMV i do sousedního RNN. Základem vozového parku jsou tyto obousměrné tramvaje GT6M dodávané od roku 1996. Hlavní tramvajová křižovatka se nachází přímo před hlavním vlakovým nádražím.
         Mainz je dvousettisícové hlavní město spolkové země Porýní-Falc a leží pár kilometrů západně od Frankfurtu na Mohanem. S ním ho ostatně spojuje několik linek zdejšího S-Bahnu a také některé rychlejší vlakové linky. Malebné město na břehu řeky Rýn provozuje nevelký tramvajový systém, který se však již brzy významně rozroste. Městskou tramvajovou a autobusovou dopravu provozuje místní dopravní podnik MVG. Mainz je plně zapojen do integrovaného systému RMV i do sousedního RNN.
U hlavního nádraží, které je významným přestupním uzlem včetně autobusových linek, se tramvaje větví do dvou směrů, severnější větev pro linky 50 a 51 se pak těsně před koncem opět větví. Jižně od historického centra vede hlavní trať obsluhovaná linkami 50 a 51 přímo na jih. Žlutobílým autobusům dopravního podniku MVG pomáhají na některých linkách také červené autobusy DB nebo vozy soukromého dopravce Autobus Sippel.
         Tramvajová síť o rozchodu 1000 mm čítá asi 20 kilometrů a jezdí a ní tři linky (50, 51 a 52). Všechny se potkávají v historickém centru, kterým vede poměrně strmá kopcovitá trať, kvůli úzkým uličkám vede každá kolej jinou ulicí. U hlavního nádraží, které je významným přestupním uzlem včetně autobusových linek, se tramvaje větví do dvou směrů, severnější větev pro linky 50 a 51 se pak těsně před koncem opět větví.
Mainz je dvousettisícové hlavní město spolkové země Porýní-Falc a leží pár kilometrů západně od Frankfurtu na Mohanem. S ním ho ostatně spojuje několik linek zdejšího S-Bahnu a také některé rychlejší vlakové linky. Sem na hlavní nádraží jezdí z Frankfurtu linka S8.
         A jakými tramvajemi se můžete v Mainzu svézt? Nejstarší obousměrné tříčlánkové tramvaje Düwag ze 70. a 80. let procházejí v dílnách pražského dopravního podniku rekonstrukcí, během které je jim dosazován střední nízkopodlažní článek. První nízkopodlažní tramvaje byly dodány v roce 1996, a to od firmy Adtranz. Obousměrná tříčlánková vozidla typu GT6M zde jezdí v počtu 16 kusů. V roce 2012 pokračovala modernizace vozového parku dodáním 9 jednosměrných pětičlánkových tramvají Variobahn od Stadleru (stejné provedení bylo tehdy dodáno do rakouského Grazu) o délce 30 metrů. Do budoucna se...
V Mainzu už jezdí i plně nzkopodlažní tramvaje: v roce 2012 pokračovala modernizace vozového parku dodáním 9 jednosměrných pětičlánkových tramvají Variobahn od Stadleru (stejné provedení bylo tehdy dodáno do rakouského Grazu) o délce 30 metrů. Do budoucna se počítá s dodáním dalších pěti kusů, což pomůže po otevření nové trati, tzv. Mainzelbahn.
         Velkým projektem, který by měl být dokončen v roce 2016, je tzv. Mainzelbahn, 9 km dlouhá nová tramvajová trať s 16 novými zastávkami vedená do sídlišť na západ města, kde nahradí často jezdící kloubové autobusové linky. Otevřena by měla být v roce 2016 a počítá se na ní s provozem dvou linek - odkloněné linky 51 a zcela nové linky 53. Pro novou trať bude potřeba více vozidel - proto již probíhá modernizace starších vysokopodlažních tramvají a mají být dodány také zcela nové tramvaje Variobahn.
Autobusová doprava, jak už to tak bývá, doplňuje základní síť tramvají a zajišťuje především obsluhu velkých obytných celků na západě města (kam již brzy povede nová tramvajová trať, zvaná Mainzelbahn). Na linkách MHD je velký podíl kloubových autobusů - zastoupeny jsou značky MAN, Mercedes-Benz a Volvo.
         Autobusová doprava, jak už to tak bývá, doplňuje základní síť tramvají a zajišťuje především obsluhu velkých obytných celků na západě města (kam již brzy povede nová tramvajová trať) a míří také přes řeku Rýn do sousedního historického města Wiesbaden. Hned za mostem přes Rýn vyrostl nový přestupní uzel krytý moderní konstrukcí s plachtovím. Na linkách MHD je velký podíl kloubových autobusů - zastoupeny jsou značky MAN, Mercedes-Benz a Volvo.
První nízkopodlažní tramvaje byly dodány v roce 1996, a to od firmy Adtranz. Obousměrná tříčlánková vozidla typu GT6M zde jezdí v počtu 16 kusů. Zde projíždí linky 50, 51 a 52 malebným historickým centrem.
         Žlutobílým autobusům dopravního podniku MVG pomáhají na některých linkách také červené autobusy DB nebo vozy soukromého dopravce Autobus Sippel. MVG provozuje na 31 linkách celkem 150 autobusů. Nejfrekventovanější linky mají přes den interval 10 minut, číslovány jsou od 54 výše. Linky mířící do Wiesbadenu, které jsou provozovány společně s tamním dopravcem ESWE, jsou číslovány naopak do 50. Hlavní spojnicí Mainzu a Wiesbadenu je páteřní linka 6 provozovaná společně oběma městskými podniky. Autobusy MVG jsou žlutobílé, autobusy ESWE většinou modrooranžovobílé.
Jižně od historického centra strmě stoupá hlavní trať obsluhovaná linkami 50 a 51 přímo na jih, od obou hlavních linek se pak odděluje linka 52 do krátké jednokolejné větve.
Kvůli neexistenci obratiště na druhém konci linky 52 zde jezdí obousměrné tramvaje. Na zbylých linkách postačují jednosměrná vozidla. Na tomto obratišti linky 52 (Am Schinnergraben) najdete smyčku příkladně zasazenou do místní komorní zástavby.
Na jižním konci linky 52 najdete krátkou jednokolejnou trať, která se proplétá místní vilovou zástavbou.
Jižní konečná "Bürgerhaus" pro linky 50 a 51. Část tramvají má celovozovou reklamu. Nejstarší vozy z 80. let procházejí v současné době rekontrukcí v pražském DP a připravují se na zvýšení vypravení po otevření nové trati v roce 2016.
Městské autobusy míří také přes řeku Rýn do sousedního historického města Wiesbaden. Hned za mostem přes Rýn vyrostl nový přestupní uzel "Brückenkopf" krytý moderní konstrukcí s plachtovím.
MVG provozuje na 31 linkách celkem 150 autobusů. Nejfrekventovanější linky mají přes den interval 10 minut, číslovány jsou od 54 výše. Linky mířící do Wiesbadenu, které jsou provozovány společně s tamním dopravcem ESWE, jsou číslovány naopak do 50. Hlavní spojnicí Mainzu a Wiesbadenu je páteřní linka 6 provozovaná společně oběma městskými podniky. Autobusy MVG jsou žlutobílé, autobusy ESWE většinou modrooranžovobílé.
Do Mainzu lze dojet z Frankfurtu také po pravém břehu řeky Mohan linkami S1 nebo S9 mířícími do Wiesbadenu (zastávka Kastel). Na linkách frankfurtského S-Bahn již jezdí také moderní vlakové jednotky řady 430. Z nádraží Kastel můžete do Mainzu dojet některou z autobusových linek spojujcích Mainz a Wiesbaden.
Na severozápadním okraji tramvajové sítě se větví linky 50 a 51. Tratě jsou zde již vedeny poměrně řídkou zástavou - větev do zastávky Poststrasse pro linku 51 byla zdvoukolejněna teprve v roce 2007.
Konečná zastávka Poststrasse pro linku 51 i se servisním vozidlem místního dopravce. Obousměrné vozy jsou používány i na linkách, které mají na koncích obratiště.