Jihošvédské přístavní město leží kousek od dánské Kodaně, se kterou ho od roku 2009 spojuje most přes öresundskou úžinu. V rovinatém Malmö, třetím největším švédském městě s téměř 400 000 obyvateli zajišťují MHD pouze autobusy, ale ne ledajaké. Na páteřní lince 5 potkáte dvoukloubové vozy a město úspěšně zvyšuje podíl elektrobusů, kterých tu jezdí už cca třetina celkového počtu vozidel pro MHD. Nový podzemní železniční tunel pod centrem města s novou stanicí Triangeln umožnil v roce 2010 přiblížit okolní region městu a pro část místních se vlak stal dopravním prostředkem po vlastním Malmö. Navíc se odtud dostanete za pár minut do dánské Kodaně, kam jezdí vlaky každých 20 minut. Z Malmö to trvá na kodaňské letiště pouhých 21 minut.

Autobusovou dopravu v Malmö má na starosti místní jihošvédský koordinátor Skanetraffiken, který se stejně tak stará i o regionální autobusy a železnici. Autobusové linky pak provozují jednotliví dopravci, přičemž MHD v Malmö zajišťuje největší skandinávský dopravce Nobina. Páteří MHD je 8 hlavních autobusových linek očíslovaných o 1 do 8. Linka 3 je okružní. Většina těchto linek jezdí ve špičkách každých 5 minut, mimo špičky se interval pohybuje mezi 5 a 10 minutami. O víkendu je většinou interval 15 minut, na linkách 5 a 6 v sobotu 10 minut. Páteřní linky jsou doplněny dalšími s čísly od 31...
Páteřní linka 5 v terminálu před hlavním nádražím severně od centra Malmö v podání 15 dvoukloubových hybridních autobusů Van Hool z roku 2014. Pětka jezdí ve všední dny každých 5 minut.
Nejnovějšími přírůstky elektrické flotily pro MHD je 60 kloubových vozů Volvo a 22 standardních MANů. Krátké MANy jezdí na okružní lince č. 3. Pořízeny byly v roce 2021 a mohou se dobíjet také na trase. U hlavního nádraží, které je od roku 2010 průjezdné, se potkávají páteřní linky 2-5, 7 a 8. Celkem jezdí v Malmö 8 páteřních linek a 5 doplňkových.
Dvoukloubový autobus Van Hool vypadá stejně zepředu i zezadu. Zde na lince 5 před historickou budovou hlavního nádraží, které už nyní funguje jako průjezdné. Pětka pak pokračuje na sever do nové kancelářsko-obytné čtvrti Västra Hamnen u mořského pobřeží.
Vstup do haly hlavního nádraží, které leží severně od centra Malmö. Nádraží kombinuje kusé koleje v původní budově pro zde ukončené dálkové vlaky a nová podzemní nástupiště pro vlaky vedené novým městským tunelem.
Do Malmö zajíždí také švédské vysokorychlostní vlaky spojující všechna velká švédská města. Jejich maximální rychlost je 200 km/h. Těchto jednotek X2000 bylo v letech 1989-1998 vyrobeno 44.
V roce 2010 vznikl pod centrem Malmö nový železniční tunel, který umožnil přivést regionální vlaky až do samotného centra města. Díky tomu také vznikla okružní městská linka se 7 zastávkami. Takto vypadá podzemní nástupiště hlavního nádraží. Surový beton je oživen promítáním přírodních motivů na zdi za kolejemi.
Skrz centrum Malmö jezdí také vlaky Öresundtag spojující Švédsko a Dánsko pomocí soustavy mostů a tunelů přes öresundskou úžinu. Z Malmö se dostanete vlakem do Kodaně každých 20 minut, na kodaňské letiště to trvá pouhých 21 minut.
Nová podzemní stanice Triangeln leží v poměrně velké hloubce. Díky městskému tunelu dojedete vlakem až přímo do historického centra, a to již od roku 2010.
Dlouhé podzemní nástupiště stanice Triangeln v centru Malmö. Regionální vlaky tu jezdí v podobě elektrických jednotek Alstom Coradia X61, kterých je v jihošvédském kraji Skane cekem 99.
Už zhruba třetinu autobusové flotily MHD tvoří elektrobusy. První dodávka 13 vozů byla v roce 2018 v podobě standardních elektrobusů Volvo. Ty potkáte třeba na lince 7. Následovalo 60 kloubových elektrobusů Volvo a 22 standardních elektrobusů MAN v roce 2021. Tyto všechny umožňují průběžné dobíjení na konečných. Aktuálně se pro rok 2022 plánuje pořízení 21 dvoukloubových elektrobusů Van Hool pro upravenou páteřní linku 8. Dvoukloubové hybridní autobusy Van Hool už v Malmö jezdí od roku 2014 na páteřní lince 5 v počtu 15 kusů. Ze starších autobusů, poháněných plynem, jsou zde k vidění hlavně...
Moderní vstup do nového podzemního nádraží Triangeln přímo v nevelkém historickém centru. Přes tento uzel projíždí po vyhrazeném koridoru 5 z 8 páteřních autobusových linek.
Autobusová silnice a zastávka Triangeln v centru města na severojižním koridoru, který končí u hlavního nádraží. Za sebou tu stojí hybridní kloubové Citaro z roku 2019 a zástupce prvních elektrobusů Volvo, kterých bylo v roce 2018 dodáno celkem 13.
Nový kloubový elektrobus Volvo na doplňkové lince 35 v malém terminálu Gustav Adolf Torg v centru Malmö. Tady se potkává i s dalšími 4 páteřními linkami. Nové kloubové elektrobusy v počtu 60 kusů jezdí od roku 21 a finálně mají být nasazovány na linky 5 a 7.
Dvoukloubový Van Hool na severní konečné linky 5 v nové čtvrti Västra Hamnen u mořského pobřeží. Z druhé strany sem přijíždí další páteřní linka 2. V pozadí je nejvyšší budova Skandinávie Turning Torso od architekta Calatravy vysoká 190 metrů.
Zadní část dvoukloubové housenky ukrývá motor vyrábějící elektřinu, kterou jsou pak poháněna kola. Nevyužitý prostor nad motorem je daň za symetrický design vozidla. V roce 2022 bude dodáno 21 podobně vypadajících elektrobusů Van Hool, které budou určeny pro upravenou metrolinku 8, jež bude mít nově konečnou právě zde ve čtvrti Västra Hamnen.
Interiér přechodového měchu dvoukloubového Van Hoolu a jeho zadního článku. Tento belgický výrobce tu bude mít od roku 2022 kromě těchto 15 autobusů také 21 elektrobusů.
Hybridní kloubové Citaro v upraveném designu se zakrytím kol bylo dodáno v roce 2019. Zde byl vůz zachycen na páteřní lince 2 na severní konečné Västra Hamnen. V této čtvrti je asi nejlépe vidět, jak rychle se Malmö proměňuje z původně průmyslového města.
V parku kolem městského hradu západně od centra jezdí v sezóně od června do září historická tramvaj z místního dopravního muzea. Jezdí po místní jednokolejné trati a má na cestě 9 zastávek.
Trasa historické tramvaje se na krátké cestě v okolní místního hradu větví a jezdí o letních víkendech cca od 12 do 16:30 v intervalu 12 minut.
Na trase superpáteřní linky 5 s provozem dvoukloubových autobusů jsou i úseky s vyhrazenými pruhy a zastávkami uprostřed silnice. Nyní se připravuje nová trasa linky 8 pro provoz dvoukloubových elektrobusů, která povede z jihu přes centrum do čtvrti Västra Hamnen.
Pro Malmö se důležitým dopravním prostředkem staly v roce 2010 také vlaky, a to díky výstavbě tunelu pod centrem města, které z tehdejšího hlavového hlavního nádraží udělaly průjezdné a přivedly vlaky až pod nevelké historické centrum pomocí nové stancie Triangeln. Jezdí tudy jak příměstské vlaky do různých destinací, tak i vlaky přes öresundskou úžinu a kodaňské letiště až do centra dánské Kodaně. Přímo v Malmö jezdí okružní linka se 7 zastávkami jak v centru, tak po obvodu města. Regionální modré elektrické vlaky v jižním Švédsku v podobě jednotek Alstom Coradia X61 jsou také pod hlavičkou...
Dvoukloubový Van Hool vyjíždí z terminálu od hlavního nádraží, kde se s vlaky potkávají městské i regionální autobusy. Těchto velkokapacitních vozidel je nyní 15, brzy přibude 21 dalších.
Nové patnáctimetrové Scanie místního hlavního dopravce Nobina odpočívají u hlavního nádraží, odkud odjíždějí také regionální spoje. Zatímco městské autobusy jsou zelené, příměstské jsou žluté. Vše pod hlavičkou organizátora Skanetraffiken.
Na regionálních linkách v okolí Malmö jsou k vidění také tyto velkokapacitní plynové MANy.