Aglomerace čítající kolem 2,5 milionu obyvatel se oficiálně jmenuje Great Manchester a jejím centrem je průmyslový Manchester, kdysi zejména textilní fenomén a kolébka průmyslové revoluce. Odtud také vyjela první veřejná železnice na světě do nedalekého Liverpoolu v roce 1830. Ostatně železnice je v Manchesteru jako doma a právě na jejím základě byla rozvinuta v uplynulých 25 letech nejrozsáhlejší síť lehké kolejové dopravy v Británii. Žluté tramvaje Metrolink doplňují dvoupatrové autobusy, které dokonce v jednom případě povýšily na částečně segregovaný systém typu BRT s využitím bočního navádění.

Zdejší systém městské kolejové dráhy Metrolink je nejrozsáhlejší v Británii a je to vlastně něco mezi tramvají a v Německu oblíbeným Stadtbahnem, čili něco jako rychlá příměstská tramvaj. Do tak rozsáhlé aglomerace je to asi nejvhodnější druh páteře hromadné dopravy. První dvě linky vznikly v roce 1992 jako řešení dlouholetého problému, jak propojit v centru Manchesteru dvě největší vlaková nádraží – Piccadilly a Victoria. Původní plán ze 60. let 20. století na vytvoření železničního tunelu mezi těmito nádražími vzal z finančních důvodů za své a zelenou dostal lehký kolejový systém vedený po...
Nejnovější zastávka Exchange Square leží na odlehčovací trati v centru Manchesteru, která byla otevřena v únoru 2017. Stále hustší provoz tramvají po jediné spojovací trati v centru už působil až příliš velké nepravidelnosti a zdržení. Hned vedle je nové obří obchodní centrum Arndale, které nahradilo původní zdevastované centrum po ničivém teroristickém útoku v roce 1996.
Zastávky tramvají Metrolink mají nástupiště ve výšce 900 mm, přístup na ně je možný pomocí šikmých plošin nebo schodů. Vše je žluté – v barvě systému Metrolink. Stejnou výšku nástupišť má celá britská železnice.
Nejrušnější zastávka v centru – St. Peter´s Square. Zde se nově odpojuje odlehčovací trať směrem na vlakové nádraží Victoria. V tomto společném úseku jezdí ve špičce tramvaje cca každé 2 minuty.
Nejvytíženější úsek sítě Metrolink – původní železniční viadukty překonávající čtvrť protkanou vodními kanály. Tramvaje tudy přijíždějí do centra od západu. Ještě v 60. letech 20. století tudy přijížděly vlaky do již zaniklého nádraží Central.
Mohutný železniční viadukt, který dnes tramvaje sítě Metrolink využívají jen zčásti. Dole podjíždí tento velkolepý ocelový most železniční trať vedená z nádraží Piccadilly. Pod mosty se nachází pozoruhodná čtvrť protkaná vodními kanály.
Od roku 1992 se Metrolink postupně rozrůstal, největší rozmach nastal mezi lety 2010 a 2014. Z původních 26 elektrických dvouvozových jednotek v roce 1992 vyrostl vozový park až na dnešních 120 jednotek, přičemž první generace modrozelenobílých vozidel už byla vystřídána druhou generací, tentokrát žlutých tramvají, od Bombardieru. Základní koncept linkového vedení tvoří 8 linek se základním intervalem 12 minut, z nichž 3 jsou posilové a na hlavních trasách půlí tento základní interval na polovinu. Celotýdenně večer a v neděli je v provozu 5 základních linek. Jedním z nejdelších a zároveň...
Lodě, které dnes mají v Manchesteru už jen rekreační význam, však byly kdysi jedním z hlavních nákladních dopravních prostředků. Zdejší doky a přístavy však už dnes slouží jinému účelu. Výhled z tramvaje na tuto historickou čtvrť je díky vysokému viaduktu úchvatný.
Další kritický úsek sítě Metrolink – trať vedená z centra k zastávce Deansgate-Castlefield. Nejen že je tudy vedena naprostá většina linek, na trati je také velmi pomalá rychlost a rovněž několik omezujících návěstidel – nezřídka se tu vytváří kolona tramvají a tudíž i značné nepravidelnosti.
Toto bylo kdysi nádraží Central, od 60. let 20. století však již nepoužívané a odpojené od kolejové sítě. Po jeho zrušení tu bývalo obří parkoviště, dnes se tato monumentální stavba používá pro veletrhy a výstavy.
Hala bývalého nádraží Central z druhé strany. Viadukty, které do něj přiváděly vlaky od západu, dnes zčásti používají tramvaje. Poblíž se nachází významná přestupní zastávka Deansgate-Castlefield, kde je také ukončena nejnovější linka F z letiště.
Omezení rychlosti jsou uváděna v mílích za hodinu. V této zastávce je od roku 2014 ve směru od západu ukončena linka F z letiště. Přestoupit tu můžete také na vlaky směřující skrz nádraží Piccadilly dále na jih.
8 linek městské kolejové dopravy Metrolink je sice označeno písmeny, v praxi se ale používají pro označení jednotlivých linek pouze konečné stanice. Všechny zastávky mají nástupiště ve výšce 900 mm, tedy stejně jako britská železniční síť. Přístup do vozidel je už pak bezbariérový. Dvouvozové elektrické jednotky jsou obousměrné se čtveřicí dveří na každé straně. Na nejvytíženějších linkách můžete vidět jednotky spřažené do dvou. Celý vozový park je unifikovaný, současné žluté jednotky začaly do Manchesteru přicházet v roce 2009 a jednak nahradily první generací tramvají a jednak byly použity...
Poblíž přestupní zastávky Deansgate-Castlefield vyrostla dosud nejvyšší budova Manchesteru. A v blízkém okolí postupně vyrůstají další mrakodrapy. Druhou generaci tramvají dodává postupně od roku 2009 firma Bombardier.
Skromná podzemní zastávka Piccadilly pod stejnojmenným vlakovým nádražím. Za tímto krátkým tunelem je také možno obracet zde ukončené tramvaje linek C a D. Právě nutnost propojení hlavních vlakových nádraží v Manchesteru byla impulsem pro vznik nejrozsáhlejšího tramvajového systému ve Velké Británii.
Přednádražní prostor před částečně hlavovým nádražím Piccadilly. Kromě tramvají spojují tuto vstupní bránu do Manchesteru s ostatními body centra tři midibusové linky, které zde začínají a které jsou bezplatné.
Piccadilly je nejrušnějším vlakovým nádražím v Manchesteru. Vedou sem koleje z Londýna i ze zdejšího mezinárodního letiště. Většina kolejí je kusých, jižně od hlavního kolejiště vedou dvě průběžné koleje západním směrem do Liverpoolu.
Vlaky jsou od hlavní odbavovací haly nádraží odděleny turnikety. Přesnost provozu je tu vším a za zpoždění platí dopravci sankce. Proto je nutné přijímat opatření i proti cestujícím, kteří dobíhají na poslední chvíli.
Tři bezplatné linky krouží kolem centra Manchesteru a spojují kromě dalších významných bodů také dvě největší nádraží Piccadilly a Victoria. Jezdí v krátkém intervalu a většinou i s nulovými emisemi.
Veřejnou dopravu v celé aglomeraci organizuje společnost TFGM, která jednak vlastní celou kolejovou infrastrukturu včetně vozidel a jednak má pod sebou autobusové zastávky i další návaznou silniční infrastrukturu. Samotný provoz kolejového systému Metrolink pak zajišťují vysoutěžené firmy vždy na 10 let – aktuální kontrakt má sdružení Keolis-Amey. Autobusové linky provozují soukromí dopravci – nejvíce zastoupeni jsou tu dopravci Stagecoach, Arriva a First. Tramvaje i autobusy jsou provozovány bez dotací, objednatel proplácí pouze ztrátu z uznávání slev nebo rozdíl mezi integrovaným jízdným a...
Oranžová, zelená a fialová midibusová linka vás doveze na všechna důležitá místa v centru Manchesteru, a to zadarmo a bez bariér. Nástupní zastávka u nádraží Piccadilly.
Bezplatné minibusy jsou různě příznačně označené a obarvené, část z nich jsou elektrobusy. Všechny tři linky vyjíždějí od nádraží Piccadilly.
Tramvaje se staly běžnou součástí dopravního života vlakového nádraží Victoria – nad jejími kolejemi vznikla nová prosklená konstrukce, která zastřešuje i část vlakových nástupišť. Část tramvajových kolejí se ale aktuálně nevyužívá, jsou tu jako rezerva pro další budoucí růst počtu spojů. Na tomto nádraží se v roce 2017 odehrál teroristický útok, při němž zemřelo 22 lidí.
Dvojice tramvají na historicky první lince nového systému směřující po původně železniční trati do města Bury na severu vjíždí do prostoru nádraží Victoria, ke kterému jsou tramvajová nástupiště nově připojena a zastřešena vzdušnou prosklenou konstrukcí.
Na tramvajové spojnici nejvýznamnějších nádraží Victoria a Piccadilly leží také toto moderní autobusové nádraží Shudehill, kam přijíždějí autobusy od severovýchodu. Součástí autobusového nádraží je také tento parkovací dům.
Čekací hala uzavřeného autobusového terminálu Shudehill přímo v centru Manchesteru s dobrou pěší dostupností centra i s možností přestupu na tramvaje.
Provoz žlutých tramvají v centru Manchesteru je velmi rušný a tramvaje jezdí solidně zaplněné. Bohužel stále intenzivnější provoz začíná zpomalovat sám sebe a nepravidelnosti jsou tu na denním pořádku. Pomoci měla nová odlehčovací trať v centru, nicméně stále se většina linek potkává v úzkém hrdle mezi zastávkami Deansgate-Castlefield a St. Peter´s Square, kde se navíc jezdí poměrně pomalu kvůli využití původní železniční infrastruktury s její nepříliš velkorysou modernizací. Bohužel i zcela nově postavené tratě mohly být budovány s vyšší konstrukční rychlostí – například trať proplétající se...
Cihlové nádraží Deansgate leží na trati od Liverpoolu na letiště procházející také nádražím Piccadilly. Po pěší lávce se dostanete na významnou zastávku tramvají Deansgate-Castlfield, kde končí také linka F z letiště. U názvu stanice je znát i logo manchesterského dopravního systému a zároveň organizátora TFGM.
Většinu vlaků v okolí Manchesteru provozuje společnost Northern. Velká část vlaků jezdí na naftu, jako i tento osobák projíždějící stanicí Deansgate jižně od centra města.
V centru Manchesteru jsou některé ulice věčně plné autobusů – není divu, až do centra míří většina autobusových linek, často v souběhu s kolejovou dopravou. Stejně jako jinde v Británii je však autobusový trh regulovaný jen velmi omezeně, například užíváním autobusové infrastruktury nebo alternativním uznáváním integrovaných jízdenek.
Modrožluté autobusy Magic Bus jsou jen obchodní značkou části linek zdejšího majoritního dopravce Stagecoach. Toto autobusové nádraží Piccadilly Gardens přímo v centru Manchesteru je zároveň hlavní tramvajovou křižovatkou systému Metrolink – stýkají se zde tratě od západu i od obou hlavních vlakových nádraží.
Jedna z nejrušnějších autobusových tras v Manchesteru – Oxford Street - směřující do centra města od jižní univerzitně-nemocniční čtvrti. Tato důležitá tepna byla v nedávné minulosti výrazně zklidněna ve prospěch autobusů i cyklistů.
Jak už bylo uvedeno, původním páteřním dopravním prostředkem i po městě samotném se měla stát železnice. Odvěký problém, jak propojit dvě hlavní nádraží Piccadilly a Victoria, byl nakonec vyřešen nikoli železničním tunelem, ale povrchovou lehkou drážní dopravou. I tak ale železnice představuje významný dopravní prostředek pro celou aglomeraci. Vlaky odtud vyjíždějí v krátkých intervalech také na poměrně vzdálené letiště jižně od Manchesteru. Díky tramvajím jsou obě hlavní nádraží, byť ležící hned na samém okraji centra města, dobře napojena na zbytek centra, navíc mezi nimi a mezi dalšími...
Po dobu výluky tramvají v centru kvůli vojenské přehlídce byly v provozu tyto náhradní autobusy výrazně označené názvem systému Metrolink. Navigaci od tramvají k zastávkám zajišťoval dostatek informačního personálu.
Autobus společnosti First zastavuje na zastávce, která je také obsluhována jednou ze tří okružních bezplatných linek (Metroshuttle). Na každé zastávce je také výrazné logo organizátora TFGM.
Krátká odbočka se zastávkou MediaCityUK vznikla v roce 2010, 10 let po zprovoznění trati novou administrativní čtvrtí Salford Quay, kde byly kdysi doky a přístavy. Během všedních dnů tady končí posilová linka D, v neděli a celotýdenně večer sem zajíždí základní linka E pokračující dále do čtvrti Eccles na západě Manchesteru.
Autobusové linky používají také stále více preferenčních opatření, na vytížených autobusových tazích jsou běžné vyhrazené pruhy, asi nejrušnější severojižní autobusová ulice Oxford Street byla nedávno poměrně výrazně zklidněna, do její části vůbec běžná auta nesmějí – přednost dostaly autobusy i cyklisté. A právě odtud vyjíždí také fialové linky V1 a V2 nazvané Vantage Bus. Jedná se o projekt autobusové dopravy vyšší kvality, který vznikl v roce 2016 po dlouhých diskuzích i protestech místních občanů. Velká část této cca hodinu trvající trasy je vedena po vyhrazených pruzích, fialové...
Těsně za zastávkou Pomona ležící na viaduktu přes jeden z vodních kanálů je vidět budoucí nové rozvětvení této klikaté trati v nové administrativní čtvrti Salford Quays. Stavba této odbočky byla zahájena v roce 2017.
A zde je vidět rozestavěná trať z druhé strany. Po mostě přijíždí pomalou rychlostí tramvaj od čtvrti Salford Quays, kde je kvůli trasování kolejí cestovní rychlost tramvají tristně nízká. Trať sem byla prodloužena v roce 2000.
Konečná zastávka tramvají na mezinárodním letišti ležícím poměrně daleko jižně od Manchesteru. Nejrychlejším spojením s centrem zůstává vlak. Tramvají dojedete na okraj centra Manchesteru za 40 minut. Tato nová trať zprovozněná v roce 2014 slouží spíš pro rozvoz do čtvrtí na trase a také pro dopravu pracovníků letiště. Také proto jako jediná jezdí už od tří hodin ráno.
Hlavním a nejrychlejším dopravním prostředkem pro cestu z  letiště je vlak, který vás doveze na hlavní nádraží Piccadilly ležící v podstatě v centru Manchesteru zhruba za čtvrt hodiny.
Tramvajová linka F po cestě z letiště zastavuje například zde uprostřed čtvrti Wythenshave, hned vedle moderního autobusového terminálu. Tramvaje se normálně úrovňově kříží s ulicemi, všude je ale světelná signalizace, bohužel nepříliš dobře vyladěná pro zcela hladký průjezd tramvají.
Nový autobusový terminál v centru čtvrti Wythenshave s možností přestupu na tramvaje směr centrum i letiště. I zde vznikla moderní odbavovací hala oddělená od jednotlivých  venkovních autobusových stanovišť, takže cestující mohou čekat na svůj spoj v zimě v teple a v létě v chládku.
Oblíbenost autobusů díky vyšší rychlosti, než auta uvízlá v kolonách, a i díky kvalitnímu marketingu a komfortně vybaveným novým autobusům, překvapuje i propagátory tohoto systému a k původním dvaceti vozům již rok po spuštění muselo přibýt dalších 5. Základní všednodenní interval 7,5 minuty ve společném úseku musel být v ranní špičce směrem do Manchesteru a odpoledne zpět posílen dalšími vloženými spoji. Oproti původní trase je také tato fialová linka prodloužena jižně do centra Manchesteru pro významné již téměř autobusové ulici Oxford Street směrem k místním univerzitám a nemocnicím. Odtud...
Některé autobusové zastávky umějí nejen zajímavě vypadat, ale také umějí dobít telefon nebo umožní zdarma brouzdat na internetu. Většina přístřešků v Manchesteru je ale standardizovaných, avšak s množstvím informací včetně jízdních řádů nebo mapy okolí. Bohužel displeje s aktuálními odjezdy zde ještě příliš rozšířené nejsou.
Majoritní dopravce Stagecoach je také průkopníkem v pořizování hybridních autobusů. Každý dopravce si propaguje svoje linky a svůj tarif, i když zároveň všichni uznávají integrované jízdenky TFGM.
Konečná zastávka E ve čtvrti Eccles západně od Manchesteru. Tramvaje sem jezdí od roku 2000. Na ně tu komfortně navazují i místní autobusy. Část linek ale vede v podstatě souběžně s tramvají až do centra Manchesteru.
Malý přestupní autobusový terminál na konečné stanici linky tramvaje E v městečku Eccles západně od Manchesteru.
Interiér obousměrných 28 dlouhých dvoučlánkových tramvají Bombardier Flexity Swift M5000 má díky výšce nástupišť 900 mm podlahu v jedné úrovni.
Nová čtvrť vznikla také východně od nádraží Piccadilly směrem ke sportovně kongresovému areálu Etihad Campus. I zde jezdí tramvaje v souhrnnému intervalu 6 minut. Na každé zastávce najdete jízdenkový automat, přístřešek i aktuální informace o příjezdech. Tramvaje jsou označeny pouze cílovou zastávkou, nikoli linkou.
Elektrický osobní vlak v nácestné zastávce Eccles na zhruba hodinové cestě z Manchesteru do Liverpoolu ve stopách první normálně provozované osobní železnice na světě z roku 1830.
Fialové autobusy jezdí na speciálních linkách V1 a V2 označených pod názvem Vantage Bus, neboli místní BRT částečně vedené i po speciální silnici s bočním naváděním. Tato linka křižuje také centrum Manchesteru přímo u jedné z hlavních tramvajových zastávek – St. Peter´s Square.
Detail předního kola i s pomocným horizontálním kolečkem pro úsek s bočním naváděním, který je dlouhý cca 7 km a nachází se již mimo Manchester západně od něj. Mimo tento naváděný úsek jsou autobusy zpravidla odděleny od ostatní dopravy alespoň vyhrazenými pruhy.
Fialový autobus „Vantage“ v úseku s bočním naváděním. Je dlouhý 7 km a autobusy zde jezdí v souhrnném intervalu 7,5 minuty (v neděli dvojnásobném). Mohou jet rychlostí až 80 km/h. Tato autobusová silnice vznikla v roce 2016 na místě zrušené železniční trati.
U každé zastávka autobusové silnice najdete mapu okolí. Silnice kopíruje bývalou železniční trať a vede volnou krajinou. Okolo je vybudován pěší a cyklistický rekreační koridor. Autobusová silnice vede až do města Leigh, kde končí linka V1.
Setkání obou fialových linek na autobusové silnici s bočním naváděním. Linka V1 využívá celý 7km úsek, zatímco linka V2 se v části trasy odpojuje pokračuje po normálních silnicích do města Atherton. Obě linky pak vedou skrz centrum Manchesteru až do jeho univerzitního a nemocničního komplexu na jihu.
Fialových autobusů jezdí na linkách V1 a V2 už 25, pro start nového systému jich bylo k dispozici 20. Nutnost posílení dopravy i prodloužení linky v centru Manchesteru si však vyžádalo dodatečný nákup dalších vozů značky Volvo s karoserií Wright.
Zastávky na fialových linkách jsou koncipovány poměrně komfortně, nechybí ani on-line informace o odjezdech spojů. Na těchto linkách platí běžný integrovaný tarif. Jejich zavedení předcházely prý bouřlivé diskuze místních obyvatel.
Úrovňové křížení autobusové silnice. Boční navádění je v těchto místech přerušeno, ale autobusy využívají setrvačnosti z předchozího rovného úseku. Občas to ale při vjetí mezi boční „kolejnice“ trochu cukne.
Komfortně jsou vybaveny i zdánlivě opuštěné zastávky. Některé však slouží pro cesty do přírody i za sportem. Nechybí ani cyklostojany. V tomto úseku už jezdí linka V1 sama. V neděli tak můžete na další spoj čekat i půl hodiny.
Linka V1 na autobusové silnici, která využívá již zaniklé železniční trati. Město Leigh, kde linka V1 končí, je prý jedno z největších v Británii, kam nevedou žádné koleje. Za úspěchem tohoto projektu stojí nejen vysoká cestovní rychlost a pohodlí, ale určitě také kvalitní marketingová podpora.
Jeden z pětadvaceti speciálních autobusů Wright v autobusové stopě na cestě do města Leigh. Na palubě těchto hybridních autobusů najdete kromě klimatizace také wi-fi připojení nebo dobíjecí USB zásuvky. Komfortně působí i kožené sedačky.
Křížení speciální autobusové silnice s běžnou venkovskou silnicí. Při vjíždění do naváděného úseku musí dbát řidič zvýšené opatrnosti. Po najetí do něj už může pustit volant.
Východní konec naváděného úseku, kde jsou patrné i příčné „kanály“ zabraňující vjezdu jiným vozidlům než autobusům. Dál směrem k Manchesteru už linky V1 a V2 pokračují po místní dálnici ve vyhrazených pruzích. Na několika místech po trase jsou také vybudována záchytná parkoviště.