Průmyslový Manchester s 600 tisíci obyvateli je středem jedné z největších britských aglomerací, kde žije více než 2 miliony lidí. Není tedy divu, že je protkaná hustou sítí kolejí, z níž část byla před lety prozíravě transformována na systém lehké kolejové dopravy, která je něčím mezi tramvají a příměstskou železnicí. Místní systém Metrolink spojuje centrum Manchesteru se vzdálenými předměstím už přes 30 let a umí zajet až přímo do srdce metropole, byť zde díky metr vysokým nástupištím působí trochu rušivě, nicméně v kontextu se spíše průmyslovým rázem zdejší zástavby ne až tolik. V posledních letech přibyla trať na západě města do rozvojové oblasti ve čtvrti Trafford a dokončena byla dodávka dalších tramvajových vozidel pro uspokojení rostoucí poptávky. Stále velký podíl dopravy mají autobusy, jejichž čím dál větší podíl tvoří ty elektricky poháněné. Manchester se rozhodl jít cestou Londýna, kdy začne po jeho vzoru více regulovat i autobusovou dopravu a vedle žlutých tramvají brzy vyjedou i autobusy v jednotném žlutém nátěru s logem pilné včelky, která bude symbolem integrované dopravy a jednotného tarifu napříč všemi druhy veřejné dopravy.

Tramvajová síť v Manchesteru má úctyhodných 100 kilometrů a 99 zastávek, je tak nejrozsáhlejším lehkým kolejovým systémem v Británii. Původní síť 7 základních linek s jednotným 12minutovým intervalem byla v roce 2020 rozšířena o novu linku po nové trati západně od centra do rozvíjející se čtvrti Trafford k místnímu obřímu nákupnímu centru. Tato linka už se do centra nevešla, proto končí na jeho západním okraji ve stanici Deansgate-Castlefield. Jednotlivé linky jsou ve schématech označeny barvami, čísla se nepoužívají. Na vozových displejích jsou linky označeny pouze názvem konečné stanice....
Jedna z nejrušnějších zastávek místního tramvajového systému St. Peter´s Square. Jezdí tudy 6 linek v souhrnném intervalu 2 minuty. Směrem k nádraží Victoria vznikla v roce 2017 odlehčovací trať, která se tady odpojuje od původní trati dál na východ.
Nová odlehčovací trať v centru se zastávkou Exchange Square obepíná obří obchodní centrum, které vyrostlo na místě výbuchu bomby nastražené teroristy IRA v roce 1996. Jezdí tudy dvě linky.
O tramvajovou dopravu, která má v Manchesteru spíše charakter Stadtbahnu, je čím dál větší zájem. Proto bylo v posledních letech pořízeno dalších 27 dvoučlánkových tramvají pro posílení kapacity hlavně formou zdvojování souprav.
Aktuální schéma tramvajové dopravy s rozlohou 100 km tratí a 99 zastávkami. Nejnověji přibyla červená linka z centra na západ do čtvrti Trafford. Linky jsou označeny jen barvou a na vozidlech svítí vždy jen konečná stanice.
Původní hlavní spojovací trať skrz centrum Manchesteru z roku 1992. Cestující tu vozí už druhá generace vozidel, ta první od italské Ansaldobredy dojezdila v roce 2014 – italských tramvají bylo jen 32.
Tramvaje propojují také obě největší manchesterská nádraží. Jižní nádraží Piccadilly podjíždí krátkým tunelem a dvě linky jsou zde ukončené.
Podzemní tramvajová zastávka pod nádražím Piccadilly, kudy jezdí 3 linky, z toho dvě tu mají konečnou. Toto je jedno z prvních vozidel nové generace, která zde jezdí postupně od roku 2009.
Podzemní kolejiště u tramvajových zastávek Piccadilly pod stejnojmenným nádražím se dá úrovňově přejít a dostanete se přímo na ulici před tímto největším manchesterským nádražím.
Výjezd tramvaje z podzemní stanice Piccadilly, která tu vznikla díky částečné přestavbě tohoto velkého vlakového nádraží. Vysoké tramvaje, které zhusta využívají bývalé železniční tratě na okrajích města, se tu rozvíjejí už přes 30 let.
Vstup z historické budovy nádraží Piccadilly do podzemní stanice tramvají. Místnímu lehkému kolejovému systému se tu říká Metrolink.
Druhým největším manchesterským nádražím je Victoria, kde mají tramvaje také své malé nádraží, s tím vlakovým pak mají společnou krytou halu. Dostanete se sem pěti linkami, které se tu větví do 4 směrů. Jedna linka zde má konečnou.
Jednotlivé linky mají své barvy, každá z osmi linek jezdí v intervalu 12 minut, dvě linky nejezdí v neděli ani celotýdenně večer. Ranní provoz začíná poměrně pozdě – ve všední dny a v sobotu v 6 hodin, v neděli se jezdí až od sedmi.
Provoz skrze centrum je velmi hustý (souhrnný špičkový interval jsou 2 minuty), často tak dochází k nepravidelnostem, které se přenášejí do dlouhých často jednokolejných úseků na okrajích aglomerace. Přestože je cestovní rychlost tramvají relativně nízká kvůli častým ostrým obloukům nebo velmi přísným rychlostním limitů v některých částech tratí, obliba tramvajové dopravy neustále roste a ve špičkách jsou vozidla hlavně v centru velmi plná. Místní úřady tak rozhodly o dalším nákupu nových dvouvozových souprav Flexity Swift od Bombardieru a k původním 120 jednotkám přibylo v letech 2020-22...
Tramvajové nádraží Victoria spojené se stejnojmenným vlakovým nádražím severovýchodně od centra. Také tady začaly tramvaje jezdit už v roce 1992. Ve směru z centra pak využívají bývalé železniční tratě a vedou až daleko za město. Jedna z linek spojuje přímo obě hlavní manchesterská nádraží – dojet z jednoho na druhé trvá cca 6 minut.
Před nástupem do tramvaje je potřeba si validovat jízdenku pomocí tohoto zařízení na každém nástupišti. Systém je založen pro část jízdenek také na vzdálenosti, v těchto případech je potřeba si pípnout také po výstupu. To platí i pokud platíte jednoduše jen pípnutím platební karty podobně jako v Londýně. Jinak lze jízdenky koupit pomocí mobilní aplikace nebo v automatu na zastávce.
Tramvaje přijíždějící do centra od západu sjíždějí z původně železniční estakády do uličního profilu mezi zastávkami Deansgate-Castlefield a St. Peter´s Square. Cestou míjejí budovu bývalého centrálního vlakového nádraží, které bylo opuštěno v roce 1969 a dnes je s něj kongresové a výstavní centrum.
V zastávce Deansgate-Castlefield obklopené moderní výškovou zástavbou končí nejnovější linka do čtvrti Trafford, kam jezdí od roku 2020. Dál do centra už by kvůli kapacitě trati nedojela. Tato stanice leží na estakádě, která byla původně používána vlaky do nyní již zrušené centrální stanice. Tramvaje tady využívají jeden ze dvou historických železničních mostů přes místní vodní kanály.
Zde se za zastávkou Pomona odpojuje nejnovější trať do Traffordu od klikaté trati vedené moderní čtvrtí přestavěné z bývalých doků dál do předměstí Eccles. Obě trasy jsou tady vedeny po estakádách nad vodní hladinou místních kanálů.
Nejnovější červená linka vede na západ do rozvíjející se oblasti s moderními budovami i obřím nákupním centrem. Také tato linka jezdí celotýdenně v intervalu 12 minut.
Klasická zastávka místní tramvaje na nejnovějším úseku u muzea první světové války poblíž manchesterského vodního kanálu. Na vysokém nástupišti nechybí kapacitní přístřešek, on-line informační panely i jízdenkový automat.
Západní konečná nejnovější linky ve čtvrti Trafford, kde se nachází obrovské obchodní centrum. Nová linka si vyžádala dokoupení dalších tramvají, mimoto bylo ale v posledních letech pořízeno dalších 27 dvoučlánkových vozů pro posílení kapacity stávajících linek.
Cestou do čtvrti Eccles zajíždí světlemodrá linka do úvraťové zastávky Media City UK obklopené množstvím administrativních budov i volnočasových aktivit. Už tak pomalé lince s mnoha ostrými oblouky tento zájezd včetně nutnosti změny stanoviště řidiče na atraktivitě nepřidá.
I když zajišťují tramvaje většinu důležitých přepravních vztahů v aglomeraci, stále je tu dost prostoru pro autobusy. Ty provozují jednotliví soukromí dopravci za svoje jízdné (občas existují kombinace tarifu tramvají s některými autobusy, ale jen omezeně) a každý dopravce má svoje autobusy obarvené do svých barev. Díky místnímu organizátorovi jsou ale jednotně dohledatelné jízdní řády a vysoký informační komfort nabízejí jak zastávky, tak i mnohdy velmi kvalitní autobusové terminály vybavené vším potřebným pro čekání cestujících. Město provozuje také dvě speciální bezplatné midibusové linky,...
Plně bezbariérový interiér manchesterských tramvají díky vysokým nástupištím. Nyní jezdí na 8 linkách už 147 dvoučlánkových souprav, které jsou často spřahovány do dvojic. Vozidla byla dodávána v několika sériích prakticky v nezměněné podobě od roku 2009 dodnes.
Jednou z nejdelších linek místního systému je tato do městečka Rochdale na severovýchodním okraji aglomerace. Tramvaj většinou jede poměrně rychle po trasách bývalých železničních tratí, jen ve městě Oldham a právě zde v konečné destinaci Rochdale projíždí jako klasická pouliční tramvaj centry těchto sídel.
Poblíž tramvajové konečné na předměstí Rochdale najdete další z luxusních autobusových terminálů. I odtud jezdí kromě tramvaje až do centra Manchesteru přímá autobusová linka, byť jinudy. Cesta trvá přes hodinu, mnohem rychlejší je to odtud přímým vlakem.
Zde u vlakového nádraží Rochdale se tramvaj odpojuje z trasy původní železniční trati, aby dojela místními ulicemi do centra tohoto vzdáleného předměstí. Tady už ale tramvaj funguje spíš jako napáječ na vlak, kterým se do centra Manchesteru dostanete asi třikrát rychleji než tramvají.
Také v Manchesteru se postupně objevují nové elektrobusy. Těchto 32 zelených dvoupatráků pořídil dopravce Stagecoach na vytížené linky, jednou z nich je i linka na letiště, jejíž smyslem je ale hlavně obsloužit hustou zástavbu na trase.
Klasické naftové nebo hybridní autobusy používají vlastní nátěry jednotlivých dopravců. Místní organizátor TFGM ale chystá převzít nad dosud neregulovanou autobusovou dopravou kontrolu a po vzoru Londýna by měli všichni nasmlouvaní dopravci vozit autobusy v jednotné žluté barvě, jakou dnes používají pouze tramvaje.
Dalším ze soukromých autobusových dopravců je Arriva. Její jednopodlažní autobusy Alexandrer Dennis projíždí kolem historické budovy nádraží Victoria ležícího severovýchodně od centra města.
Místní největší nádraží Piccadilly a jeho odbavovací hala. Nádraží má jednak kusé koleje přímo vedle této haly a jednak průjezdnou část o kus dál. Přímo odtud sjedete po eskalátorech dolů na tramvajové zastávky.
Historická hala zastřešující kusé koleje nádraží Piccadilly. Pomocí šikmých travelátorů se pak dostanete i na jeho průjezdnou část ležící bokem od hlavní nádražní budovy. Kdo to tu nezná a přiběhne na poslední chvíli, se při sprintu na správnou kolej může pořádně zapotit.
Přímo v centru Manchesteru fungují dvě bezplatné midibusové linky vyrážející odtud z přednádražního prostoru největší vlakové stanice Piccadilly. Obě linky jezdící v desetiminutovém intervalu jsou plně dotované městem, tedy pro cestující bezplatné. Do roku 2018 byly tyto linky 3.
Místní bezplatné autobusové linky provozované dopravcem First vzájemně propojují jednotlivá vlaková i autobusová nádraží v centru a také nejvýznamnější zajímavá místa zdejší různorodé architektury.
Na bezplatných linkách centrem Manchesteru jezdí tyto hybridní vozy Optare Versa z roku 2010, kterých bylo zakoupeno celkem 20. Později byly pořízeny také 3 podobné elektrobusy.
I v Manchesteru pokračují jednotliví autobusoví dopravci v obnově svého převážně dvoupodlažního vozového parku směrem k bezemisním technologiím. Většina autobusů už používá hybridní pohon, v poslední době se tu objevilo 32 zelených elektrodvoupatráků od dopravce Stagecoach. Místní organizátor veřejné dopravy TFGM však jde ve šlépějích Londýna a začíná regulovat autobusovou dopravu po vzoru britské metropole. Během roku 2023 by mělo vyjet prvních 50 zcela nových elektrických autobusů Alexandres Dennis ve žluté barvě a s logem včely, která se stane jednotným symbolem oficiální autobusové MHD v...
Severojižní Oxford Road se už před lety zklidnila tím, že zde byl povolen provoz pouze autobusů. Kromě mnoha běžných linek MHD ji využívají i dvě speciální linky V1 a V2 „Vantage“ využívající mimo město speciální silnice s bočním vedení. Zde po průjezdu centrem končí tyto linky u místní královské nemocnice.
Detail bočních koleček speciálních autobusů pro linky Vantage, které využívají betonových kolejí ve stopě bývalé železnice do předměstí Tyldesley a Leigh.
Fialové autobusy Vantage provozované dopravcem First jezdí ve společném úseku ve špičkách každých 10 minut, mimo špičky po 15 minutách, o víkendech po 20. Mimo špičky jezdí v celém úseku pouze linka V1 a do zbylé větve v městečku Tyldesley navazuje na linku V1 autobus linky V2 zde.
Synonymem metrobusů Vantage byl luxus, kterého bylo docíleno nejen vysokou cestovní rychlostí díky samostatné stopě mimo město a vyhrazeným pruhům ve městě, ale také díky nadstandardní výbavě interiéru dvoupatrových autorů včetně těchto kožených sedadel. Speciální autobusy zde jezdí od roku 2016.
V úseku mimo městskou zástavbu je pro autobusy Vantage vybudována takováto silnice z betonových kolejí a bočnic pro co největší prostorovou úsporu a odstranění nutnosti směrově řídit vozidlo řidičem. Dříve tudy vedla železniční trať a místo přestavby na tramvaj bylo zvoleno toto neobvyklé autobusové řešení.
V místech křížení s běžnými silnicemi pro auta musí autobusy sjet z vyhrazení jízdní dráhy a za křižovatkou se zase nakolejit pomocí těchto bočních mantinelů. Také zde se plánuje zapojit tyto linky do nového systému integrované dopravní sítě Bee Network včetně přebarvení autobusů nažluto.
A ještě jeden pohled na autobusovou silnici ve venkovském úseku pro fialové autobusy Vantage. Jízdní doba linky V1 z konečné na konečnou je cca 1 hodina. Otázkou je, proč se v těchto úsecích, kde je dost místa, nepostavila klacíku silnice.
Jeden z 32 elektrobusů dopravce Stagecoach poblíž autobusového terminálu Wythenshave na jižním předměstí Manchesteru poblíž místního letiště. Možná náhodou, možná nikoli, jsou na autobusu vyobrazeny včely, nový symbol nově vznikající integrované sítě autobusů pod kontrolou manchesterského organizátora dopravy.
Vnitřek moderního autobusového terminálu Wythenshave, kde lze přestoupit na tramvaj směr letiště i centrum Manchesteru. O terminály, stejně jako o všechny zastávky, se tu stará místní organizátor TFGM, který i tímto způsobem reguluje autobusové linky jednotlivých dopravců.
Autobusy bývají stabilně nasazovány na stejné linky, proto se někdy objevuje informace o trase i v rámci celovozového nátěru / polepu. Standardem místních autobusů včetně těch dvoupodlažních jsou jen jedny dveře určitě pro nástup i výstup, což maximalizuje počet sedadel v autobusu.
Autobusy kontinentální evropské provenience jsou v Anglii poměrně vzácné, jako tento Mercedes-Benz Citaro dopravce Diamond. Diamond je jeden z prvních dopravců, kteří vyhráli franšízu na provoz autobusových linek pod kuratelou TFGM. Pro ně budou k dispozici nové elektrobusy, ale i starší autobusy, které dostanou nový žlutý nátěr.
Luxusně vypadající dvoupatrák v centru Manchesteru na dlouhé linky X43 ze vzdáleného předměstí na jižním okraji aglomerace. V rámci místního systému působí celkem 40 autobusových dopravců.
Díky novému integrovanému systému Bee network bude upozaděna značka jednotlivých autobusových dopravců a celý systém bude poskytovat plnohodnotný integrovaný tarif s tramvajemi a časem i vlaky. Objednatel dopravy bude jednotlivé dopravce soutěžit formou franšíz na jednotlivé oblasti a právě v roce 2023 začíná prvními dvěma oblastmi s dopravci Go North West a Diamond a brzy mají přibýt další. Základem žluté flotily budou nové elektrobusy doplněné zánovními staršími vozy s novým žlutým nátěrem / polepem. Žlutá barva se objeví také na zastávkách podobně, jako je tomu u autobusové dopravy. A...
Z manchesterského letiště se do centra města dostanete nejrychleji vlakem. Trvá to 20 minut a vlaky jezdí každých 10 minut. Střídají se tu dopravci Northern a TransPennine express.
Dopravce Northern provozuje většinu regionálních vlaků v manchesterské aglomeraci. Železniční doprava je tu i přes velký rozmach tramvají stále velice rozsáhlá – v celé aglomeraci je přes 90 stanic a zastávek. Vlaky jsou částečně zapojeny do místního dopravního systému TFGM, kdy si lze pořídit dlouhodobější jízdenky na dané trasy, některé lze kombinovat i s tramvajemi a autobusy. Plná integrace železnice díky instalaci validátorů na nástupiště se ale očekává až za pár let.
Regionální vlaky jsou rychlou páteří dopravy v celé aglomeraci, výrazně rychlejší než tramvaje. I když jsou vozidla většinou staršího data výroby, poskytují vysoký komfort. Tyto motorové jednotky z počátku 90. let umí jet rychlostí až 145 km/h.
Tato motorová jednotka dopravce Northern byla vyrobena v polovině 80. let a dodnes stále slouží na regionálních vlacích do okolí Manchesteru. Většina vlakových linek projíždí přes nádraží Victoria nebo Piccadilly.
Na koncové koleji nádraží Piccadilly byla zachycena motorová jednotka dopravce Transport for Wales, který odtud vyráží každou hodinu na jihozápad země do hlavního města Walesu Cardiffu. Těchto dvou- nebo třívozových motorových jednotek Alstom Coradia z přelomu tisíciletí má k dispozici 22.
V letech 2017-20 pořídil dopravce Northern cca 100 elektrických i motorových jednotek CAF Civity. Zde se na zastávce Oxford Street v centru potkaly motorová i elektrická verze těchto jednotek. A právě tady se začaly psát dějiny železniční dopravy, neboť trasa Manchester – Liverpool byla vůbec první na světě s pravidelnou osobní dopravou.