Mannheim spolu s Ludwighafenem tvoří průmyslové dvojměstí na soutoku řek Rýn a Neckar a včetně s okolních měst a obcí tvoří zhruba půlmilionovou aglomeraci. Tu protkává nejen železniční síť, ale i nejrozsáhlejší tramvajový systém na rozchodu 1000 mm v Německu. Mannheim je pozoruhodný zachovalým půdorysem centra města s přísně pravoúhlými ulicemi. Ludwigshafen, ze kterého po válce nezbylo téměř nic, je zas zajímavý svým nedokončeným a napůl opuštěným systémem podzemního Stadtbahnu.

Centrální křižovatka Paradeplatz v Mannheimu. Vozový park dopravce RNV je poměrně unifikovaný. Na rozdíl od Heidelbergu zde mají tramvajové tratě obratiště, takže zde většinou jezdí jednosměrné tramvaje dvou základních typů a dvou základních délek.  RNV vznikl v roce 2004 sloučením městských dopravců jednotlivých měst této aglomerace. Logo RNV je zde také mnohem výraznější než logo integrovaného systému VRN.
         Mannheim spolu s Ludwighafenem tvoří průmyslové dvojměstí na soutoku řek Rýn a Neckar a včetně s okolních měst a obcí tvoří zhruba půlmilionovou aglomeraci. Tu protkává nejen železniční síť, ale i nejrozsáhlejší tramvajový systém na rozchodu 1000 mm v Německu. Mannheim je pozoruhodný zachovalým půdorysem centra města s přísně pravoúhlými ulicemi. Ludwigshafen, ze kterého po válce nezbylo téměř nic, je zas zajímavý svým nedokončeným a napůl opuštěným systémem podzemního Stadtbahnu.
Od roku 2003 je obnovován vozový park tramvají RNV vozidly Variobahn od Bombardieru,  to v pěti- i sedmičlánkovém provedení. Část pětičlánkových tramvají je kvůli příměstské lince 5, která také projíždí srdcem Mannheimu, obousměrná.
         Obě města, které od sebe dělí mohutný tok Rýnu, jsou součástí integrovaného systému VRN, který pokrývá také město Heidelberg východně od Mannheimu. Od roku 2003 spojuje celou aglomeraci také S-Bahn Rehin-Neckar, jehož 6 základních linek propojuje jednotlivá města a jeho páteří je osa Heidelberg - Mannheim - Ludwighshafen. S-Bahn provozovaný Německými dráhami, na jehož linkách se můžete svézt jednopodlažními elektrickými jednotkami řady 425 typickými třeba pro Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart nebo Mnichov, zasahuje například až do Karlsruhe. Blízkost této "kolébky"...
Ve centru Mannheimu jezdí tramvaje po pěší zóně. Většina linek má základní desetiminutový interval a jezdí celodenně a celotýdenně. Pouze linka 9 a také rychlíková linka 8 jezdí pouze ve špičkách všedních dnů. V centru Mannheimu potkáte i příměstské linky 4 a 5.
         Kromě tradičních tramvajových linek, které společně operují na území Mannheimu (cca 60 km tratí) a Ludwigshafenu (cca 35 km tratí), tu potkáte také okružní příměstskou linku 5, která spojuje Mannheim s Heidelbergem dvěma příměstskými tratěmi. Tato tramvajová dráha dříve nosila název OEG. Další podobnou linkou, která míří daleko za hranice Ludwigshafenu, je linka č. 4, označovaná podle dřívějšího provozovatele také jako RHB. Nyní provozuje všechny tramvaje v aglomeraci dopravce RNV. Tím je mimo jiné také zajištěna dokonalá provázanost příměstských tramvají s městskými.
V polovině 90. let byly dodávány nízkopodlažní pěti- a sedmičlánkové tramvaje MGT od Düwagu v celkovém počtu 70 kusů. Postupně jsou přebarvovány do nového schématu RNV. Na křižovatce Paradeplatz najdete také velké dopravní informační centrum.
         I když se na naprosté většině tratí jedná o povrchový tramvajový systém na rozchodu 1000 mm, najdeme zde i podzemní úseky, které naznačují dřívější velkolepý projekt na přestavbu a povýšení současného tramvajového provozu. Myšlenka podpovrchového Stadtbahnu, který by podjížděl centra měst a na okrajích vedl po povrchu, byl plánován od 60, let 20. století. Základem mělo být 5 linek označených A až E. V 70. letech tak vzniklo několik podzemních úseků, zejména pod Ludwigshafenem, který po válce ztratil historické centrum a ke slovu se dostala poměrně brutální architektura a v 60. a 70....
Pravoúhlým centrem Mannheimu jsou po pěších zónách vedeny všechny místní tramvajové linky, část z nich vede přes Rýn do Ludwigshafenu. Na území Mannheimu jezdí kromě příměstských linek 4 a 5 také typicky městské linky 1-3 a 6-9.
         V Ludwigshafenu vzniklo v 70. letech nové hlavní vlakové nádraží ležící v území nikoho západně od centra a tramvajovým tunelem bylo napojeno na stávající síť MHD. Tento tunel zůstal společně s dalším úsekem hned u břehu Rýna zachován dodnes. Jiná podzemní trasa byla pro nízké využití i neatraktivní polohu zastávek opuštěna v roce 2008. Dodnes jsou po velkolepých plánech na vznik Stadtbahnu patrné pozůstatky v podobě slepých vjezdů do tunelů, opuštěných kolejí a nástupišť pod hlavním nádražím, ale také stavební přípravou na 80-90 cm vysoká nástupiště v podzemních zastávkách. Jeden...
Uliční síť centra Mannheimu je zde uspořádána do pravého úhlu a jednotlivé ulice i bloky domů nemají názvy, ale jsou označeny kombinací písmen a čísel.
         Dnes už se o budování podzemní dráhy neuvažuje a tramvaje pyšně projíždějí ulicemi center obou měst včetně architektonicky pozoruhodného centra Mannheimu po pěších zónách. Uliční síť je zde uspořádána do pravého úhlu a jednotlivé ulice i bloky domů nemají názvy, ale jsou označeny kombinací písmen a čísel. Tímto pravoúhlým centrem Mannheimu jsou vedeny všechny místní tramvajové linky, část z nich vede přes Rýn do Ludwigshafenu. Na území Mannheimu jezdí kromě příměstských linek 4 a 5 také typicky městské linky 1-3 a 6-9. Většina linek má základní desetiminutový interval a jezdí...
Od roku 2003 spojuje celou aglomeraci také S-Bahn Rehin-Neckar, jehož 6 základních linek propojuje jednotlivá města a jeho páteří je osa Heidelberg - Mannheim - Ludwighshafen.  Rušné hlavní vlakové nádraží leží v Mannheimu jižně od centra, ale v jeho relativní blízkosti.
         Rušné hlavní vlakové nádraží leží v Mannheimu jižně od centra, ale v jeho relativní blízkosti. Vedle historické budovy je postaveno také nové moderní autobusové nádraží pro mohutně rostoucí dálkovou dopravu konkurující monopolnímu DB. Nad ním stojí několikapodlažní parkovací dům.
Do sousedního Ludwigshafenu se můžete dostat vlakem i tramvají. Tramvaje překonávají Rýn po dvou mostech. Zde u hlavního nádraží se potkala současná tramvaj s historickou používanou pro komerční jízdy.
         Do sousedního Ludwigshafenu se můžete dostat vlakem i tramvají. Tramvaje překonávají Rýn po dvou mostech. Koleje z toho západnějšího vedou do podzemní stanice Rathaus, ze které se trať hned vynoří na povrch a pokračuje skrz znovupostavené centrum. Od východu se pak připojuje druhá trať z Mannheimu. Blízko nejrušnější zastávky Berliner Platz leží železniční zastávka Mitte, která je díky své poloze mnohem více využívána než ludwighafenské hlavní nádraží, které bylo postaveno poněkud stranou městského života. Tato poměrně brutální a nehostinná stavba je napojena na další pozemní úsek...
Starší tramvaje ještě v původním nátěru. V zastávce Neuostheim se od mannheimské tramvajové sítě odpojuje příměstská linka 5 vedoucí do Heidelbergu.
         V Ludwigshafenu jezdí tramvaje taktéž v základním intervalu 10 minut. Z Mannheimu sem míří linky 4, 6, 7 a 8. Jediná čistě místní linka 10 má interval desetiminutový. Příměstská tramvaj č. 4, která vede jihozápadním směrem daleko za město, však svůj desetiminutový interval udržuje pouze na okraj Ludwigshafenu, dál do městečka Bad Dürkheim, už jezdí jen po půl hodině a o víkendu dokonce po hodině. O letních víkendech funguje extra dlouhá přímá tramvajová linka spojující příměstské tramvaje 4 a 5. Kromě základní sítě tramvajových linek najdete v Ludwigshafenu (a v jednom případě i v...
Konferenční uspořádání interiéru zadního dílu jednosměrné tramvaje MGT6.
         Vozový park dopravce RNV je poměrně unifikovaný. Na rozdíl od Heidelbergu zde mají tramvajové tratě obratiště, takže zde většinou jezdí jednosměrné tramvaje dvou základních typů a dvou základních délek. V polovině 90. let byly dodávány nízkopodlažní pěti- a sedmičlánkové tramvaje MGT od Düwagu v celkovém počtu 70 kusů, od roku 2003 jsou dodávány tramvaje Variobahn od Bombardieru, to v pěti- i sedmičlánkovém provedení. Část pětičlánkových tramvají je kvůli příměstské lince 5 obousměrná. Barevné řešení je v zásadě dvojí - původní tyrkysovobílá kombinace byla nahrazena...
Kromě tradičních tramvajových linek, které společně operují na území Mannheimu (cca 60 km tratí) a Ludwigshafenu (cca 35 km tratí), tu potkáte také okružní příměstskou linku 5, která spojuje Mannheim s Heidelbergem dvěma příměstskými tratěmi. Tato tramvajová dráha dříve nosila název OEG.
         Městské autobusové linky v tomto dvojměstí mají dvojciferná čísla - v Mannheimu potkáte hlavně linky číselné řady 40, 50 a 60, v Ludwighafenu se svezete linkami začínajícími sedmičkou nebo osmičkou. Noční linky začínají devítkou. Díky rozsáhlému tramvajovému systému zde ale autobusy hrají spíše druhé housle. Autobusy pod hlavičkou dopravce RNV jsou oblečeny do oranžovobílého kabátu. RNV vznikl v roce 2004 sloučením městských dopravců jednotlivých měst této aglomerace. Logo RNV je zde také mnohem výraznější než logo integrovaného systému VRN.
Kvůli výluce v části příměstské linky 5 pomáhaly také náhradní autobusy označené totožně.
Na jihovýchodním okraji Mannheimu vznikla v letech 2005-6 nová tramvajová trať kolem nového stadionu SAP Arena vedoucí až k lokálnímu nádraží S-Bahnu.
Vedle historické budovy hlavního vlakového nádraží je postaveno také nové moderní autobusové nádraží pro mohutně rostoucí dálkovou dopravu konkurující monopolnímu DB. Nad ním stojí několikapodlažní parkovací dům.
Tramvaje míří z centra Mannheimu také na severovýchod po dvou mostech přes řeku Neckar, která se poblíž vlévá do Rýna.
I když se na naprosté většině tratí jedná o povrchový tramvajový systém na rozchodu 1000 mm, najdeme zde i podzemní úseky, které naznačují dřívější velkolepý projekt na přestavbu a povýšení současného tramvajového provozu. Jeden takový leží západně od centra Mannheimu a používá ho linka 2.
Podzemní zastávka Rathaus v Ludwigshafenu. Také tato stanice byla stavebně připravena na 80-90 cm vysoká nástupiště. Část kolejí je dosud nevyužita. Původní Stadtbahn měl mít 5 linek označených A až E.
Blízko nejrušnější zastávky Berliner Platz leží železniční zastávka Mitte, která je díky své poloze mnohem více využívána než ludwighafenské hlavní nádraží, které bylo postaveno poněkud stranou městského života. Nad tramvajvou zastávkou byla tato budova ze 70. let na podzim 2015 zbořena. Berliner Platz je pojímán jako jeden velký dopravní prostor se smíšeným pohybem vozidel MHD a chodců.
Městské autobusové linky v tomto dvojměstí mají dvojciferná čísla - v Mannheimu potkáte hlavně linky číselné řady 40, 50 a 60, v Ludwighafenu se svezete linkami začínajícími sedmičkou nebo osmičkou. Autobusy pod hlavičkou dopravce RNV jsou oblečeny do oranžovobílého kabátu.
V Ludwigshafenu vzniklo v 70. letech nové hlavní vlakové nádraží ležící v území nikoho západně od centra a tramvajovým tunelem bylo napojeno na stávající síť MHD. Nehostinnost celého místa dotváří ještě mohutná konstrukce dálničního mostu nad nádražím.
S-Bahn provozovaný Německými dráhami, na jehož linkách se můžete svézt jednopodlažními elektrickými jednotkami řady 425 typickými třeba pro Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart nebo Mnichov, zasahuje například až do Karlsruhe. Toto je však expresní příměstská jednotka konceptu SÜWEX, který provozují DB na 5 linkách v jihozápadní části Německa s těmito Flirty 3. generace od Stadleru.
V 70. letech vzniklo v rámci projektu Stadtbahn několik podzemních úseků zejména pod Ludwigshafenem, který po válce ztratil historické centrum. Tento tunel vedoucí pod hlavním nádražím zůstal společně s dalším úsekem hned u břehu Rýna zachován dodnes. 2 ze 4 nástupišť se ale již nepoužívají.
Jiná podzemní trasa byla pro nízké využití i neatraktivní polohu zastávek opuštěna v roce 2008. Dodnes jsou po velkolepých plánech na vznik Stadtbahnu patrné pozůstatky v podobě slepých vjezdů do tunelů,
V Ludwigshafenu jezdí tramvaje taktéž v základním intervalu 10 minut. Z Mannheimu sem míří linky 4, 6, 7 a 8. Jediná čistě místní linka 10 má interval desetiminutový.
Sedmičlánková tramvaj míří od továrny BASF do centra Ludwigshafenu a cestou míjí vjezd do tunelové trasy uzavřené pro nezájem v roce 2008.
Linka č. 4, označovaná podle dřívějšího provozovatele také jako RHB, je vlastně příměstská tramvaj, která vede jihozápadním směrem daleko za město, a svůj desetiminutový interval udržuje pouze na okraj Ludwigshafenu. Dál do městečka  Bad Dürkheim, už jezdí jen po půl hodině a o víkendu dokonce po hodině.
Kromě základní sítě tramvajových linek najdete v Ludwigshafenu (a v jednom případě i v Mannheimu) expresní tramvajové spoje označené písmenem X. Slouží ve špičkách pracovních dnů pro rychlejší spojení z dlouhých větví tramvajové sítě - jedna linka X je například vedena ke zdejšímu průmyslovému gigantu BASF. Rychlíkové spoje zastavují pouze v některých zastávkách a podobně je v Mannheimu řešena také linka 8 spojující obě města.