Východofrancouzské město se 100 tisíci obyvateli je druhým největším městem Lotrinska po Métách a pátým největším univerzitním městem ve Francii. Až do roku 2023 se Nancy vyznačovalo unikátním provozem trolejbusů s vodicí kolejnicí. Tato slepá ulička vývoje zde fungovala od roku 2001 a nyní se přestavuje na klasický trolejbus. Důvodem jsou jednak komplikace s potřebnou obnovou vozového parku, i nepraktický způsob tohoto druhu dopravy, jehož prakticky jedinou výhodou je úspora prostoru v historickém centru. Po reorganizaci linkového vedení v roce 2019 se tato trolejbusová tramvaj stala součástí páteřních linek Tempo, kterou doplnily další 3 autobusové linky s provozem kloubových vozidel. Ty tu fungují ale už od roku 2013. MHD tu má na starosti společnost STAN, pro kterou provozuje vozidla MHD nadnárodní Transdev. Nyní po dobu téměř dvouleté rekonstrukce nahrazují trolejbusotramvaje klasické autobusové linky značené jako A a B. Největší komplikace nastanou v okolí hlavního nádraží přímo v historickém centru, kde bude probíhat nejvíce stavebních prací.

Unikátní linka trolejbusů s vedením pomocí střední kolejnice v centru města fungovala od roku 2001 do března 2023. Tento způsob dopravy zde fungoval od roku 2001, kdy nahradil klasické trolejbusy. A nyní se opět přestavuje na trolejbusy z důvodu neudržitelnosti provozu, kdy dosluhujících 25 dvoukloubových trolejbusů TVR od Bombardieru nebylo čím nahradit a také byl čím dál větší problém udržovat trasu pojížděnou pneumatikami stále ve stejné stopě sjízdnou. Výhodou tohoto systému byla úspora místa v centru umožňující provozu 24metrových kolosů i ve stísněných podmínkách a také schopnost...
Unikátní provoz dvoukloubových trolejbusů se střední vodicí kolejnicí je už minulostí. V březnu vyjela linka Tempo1 po 22 letech naposledy a začala téměř dvouletá rekonstrukce na klasický trolejbus. Dráha pro 24metrové kolosy se bude muset trochu rozšířit hlavně zde u hlavního nádraží.
Trolejbusy projížděly historickým centrem díky vodicí kolejnici s minimálními prostorovými nároky. V místech zastávek byla vozovka snížena pro plně bezbariérový nástup, který usnadňovalo přesné boční vedení pomocí kolejnice.
V prosinci 2000 začínal zdejší unikátní provoz páteřní 11kilometrové linky s 25 vozidly TVR od Bombardieru. Po ukončení přestavby celé trasy budou nahrazeny stejným počtem stejně dlouhých klasických trolejbusů Hess Lightram. Zde v zastávce Division de Fer opouští linka historické centrum Nancy a pokračuje na východ.
Prudkými protisměrnými oblouky přijíždí trolejbus do zastávky u hlavního nádraží po překonání mostu přes nádražní kolejiště.
Hlavní trať skrz historické centrum, která nyní prochází celkovou přestavbou a rozšířením pro provoz klasických trolejbusů. Kvůli uzavření této páteřní komunikace pro MHD pojedou náhradní autobusy skrz centrum velice komplikovaně a zdlouhavě.
Příjezd do historického centra podél železniční trati od západu směrem k hlavnímu nádraží. Jedním z velkých problémů tohoto systému bylo pojíždění vozovky pneumatikami ve stále stejné stopě a nutnost neustálého opravování vozovky, tudíž i poměrně nepříjemná jízda.
Před začátkem velké výluky byly zastávky oblepeny velkoformátovými informacemi o náhradní autobusové dopravě, která bude zejména v centru velice komplikovaná. Většinu trasy nahradí linka A, část z centra na západ ještě alternativně vedená linka B.
Nové schéma linkového vedení MHD po uzavření páteřní linky Tempo 1. Průjezd centrem od východu na západ a dostupnost hlavního nádraží bude výrazně komplikovanější až do konce roku 2024. Část zátěže této linky, která jezdila v intervalu 5-6 minut, převezmou i ostatní autobusové linky.
Přenosná informační tabule připravuje cestující na velkou výluku i na zastávkách na západním předměstí, kde trolejbusová trasa stoupá do prudkého kopce již bez kolejového vedení.
Právě kvůli tomuto prudkému stoupání z centra do západního předměstí Vandoeuvre byla zvolena unikátní kombinace klasického trolejbusu a tramvaje se střední vodicí kolejnicí, což se ukázalo jako kombinace nevýhod obou těchto druhů dopravy.
V nejprudším stoupání do předměstí Vandoeuvre je trolejbusová trasa vedena zúžením, kde je provoz řízen semaforem. Ostatní tranzitní doprava vede okolními serpentinami.
Západně od Nancy terén prudce stoupá a páteřní linka Tempo 1 si s tím hravě poradí. Klasická tramvaj by tu mohla mít adhezní problémy. V roce 2019 prošla síť MHD velkou reorganizací a tato linka byla zařazena do skupiny páteřních linek pod názvem Tempo.
Detail nakolejování trolejbusu těsně před západní konečnou zastávkou u nemocnice Vandoueuvre. Obě smyčky jsou takto kvůli úspoře místa řešeny, znamená to ovšem zbytečné zdržení pro pomalém najíždění na nakolejovací místo. Kdyby se nakolejení nepovedlo, jsou ve vozovce krátce po sobě ještě dvě další taková místa.
Úsporná podoba smyčky díky kolejovému vedení u nemocnice Vandoueuvre přes místní výpadovku dál na jihozápad. Linka Tempo 1 odtud vyjíždí každých 5-6 minut.
Interiér třetího článku unikátních vozidel TVR od Bombardieru. Tyto trolejbusy za 22 let provozu prošly drobnou úpravou interiéru i zevnějšku. Nyní bude všech 25 vozidel vyřazeno a nahrazeno novými trolejbusy od švýcarského Hessu.
Poměrně velkou část tříčlánkového vozidla TVR zabírají kola. Ve voze je také dostatek informačních panelů umožňujících zobrazit i trasu linky na mapě. Na trase dlouhé 11 km je 28 zastávek.
Během více než dvacetiletého provozu speciální trolejbusové linky došlo dvakrát k reorganizaci provozu MHD, kterou organizuje společnost STAN a provozuje Transdev. Při druhé reorganizaci v roce 2019 došlo k přeznačení této linky, která protíná město od západu na východ a stala se součástí páteřní sítě Tempo. Spolu s touto linkou Tempo 1 jsou jako páteřní označeny další 3 autobusové linky Tempo2 – Tempo4, které jezdí v krátkých intervalech (7-10 minut) a svezete se zde speciálně upravenými kloubovými autobusy. Všechny páteřní linky se potkávají v úzkých uličkách historického centra, kam...
Detail sjezdových výhybek i nouzového nakolejení na výjezdu z východní konečné Essey Mouzimpré. Komplikací pro tuto linku byl i dlouhý manipulační úsek do vozovny, která se nachází poměrně daleko od trasy linky v její východní části.
Severovýchodní konečná na předměstí Essey, kde se linka Tempo 1 potkává s další páteřní autobusovou linkou Tempo3 pokračující dál na východ.
Předposlední den provozu trolejbusové linky s kolejovým vedením se ve smyčce Essey Mouzimpré konala rozlučková akce, kde se mohl každý návštěvník nechat vyfotit v kokpitu řidiče a napsat na tramvaj vzkaz. Přítomni byli také informátoři poskytující rady pro cestování během dlouhé následující výluky.
Jedna z autobusových zastávek u hlavního nádraží, odkud budou po trase přestavované trolejbusové linky vyrážet náhradní autobusy značené A a B. Cestování odtud bude na obě strany kvůli nutné uzavírce rekonstruovaných komunikací výrazně delší než dosud.
Barevný zastávkový označník, protože v Nancy má každá linka svou barvu. Páteřní linky Tempo mají číselnou řadu T1 až T4. Na linkách T2-T4 jezdí kloubové autobusy. Linky Tempo vznikly v roce 2019 při velké reorganizaci sítě MHD.
Východní konečná na předměstí Laneuveville páteřní linky Tempo2 poblíž malebného soutoku vodních kanálů. Spolu s linkou Tempo3 jezdí každých 7,5 minuty a svezete se na nich 40 kloubovými autobusy Irisbus Crealis ve speciálním designu.
Páteřní linky Tempo mají výrazný design vozů i polepů. Tyto vozy byly dodány v roce 2013 spolu se vznikem páteřních linek, tehdy byly ještě očíslovány pouze běžnými čísly a pojmenovány názvem Stanway.
Na čtvrté páteřní lince Tempo4 jezdí starší kloubové Mercedesy v klasickém provedení z let 2009-10, které jsou používány také na okružních linkách C1 a C2. Zde přes zastávku Place Charles III. jezdí mnoho autobusových linek včetně dvou páteřní, třetí odjíždí z druhé strany tohoto náměstí.
Velkoplošné schéma hlavního přestupního uzlu MHD u hlavního nádraží, kde se potkává většina místních autobusových linek i tramvajotrolejbusová linka T1.
Na ostatních autobusových linkách, které jsou číslovány od 11 výše, potkáte většinou standardní autobusy značek Mercedes-Benz a Iveco, případně i Irisbus. Všechny autobusy v Nancy jsou poháněny zemním plynem.
Od roku 2019 fungují v Nancy dvě minielektrobusové okružní linky Citadine, na které jsou nasazovány tyto 4 šestimetrové elektrobusy Bolloré Bluebus. Linka v historickém centru Nancy je zdarma. Druhá funguje na jižním předměstí Vadoeuvre.
Historická budova hlavního nádraží Nancy Ville s novou podobou přednádraží, které je nově věnováno pouze pěším. K této budově přibyla moderní skleněná přístavba. Nádraží má ideální polohu uprostřed města hned na kraji jeho historické části
Pohled na původní nádražní budovu centrální stanice Nancy Ville i s novou elektrickou příměstskou jednotkou v barvách regionu Grand Est. Přes vlakové kolejiště se klene most používaný linkami MHD včetně místního tramvajotrolejbusu.
A čím se v Nancy svezete na linkách MHD? 24metrové trolejbusy TVR od Bombardieru už míří do kovošrotu a od roku 2024 je nahradí klasické dvoukloubové trolejbusy Hess Lightram. Bude jich 25, stejně jako původních vozů TVR. Na páteřních autobusových linkách Tempo potkáte hlavně 40 kloubových Irisbusů Crealis s futuristickým vzhledem. Na lince T4 jezdí starší kloubová Citara od Mercedesu nebo naopak nejnovějších 16 Urbanwayů od Iveca z roku 2018. Kloubové vozy potkáte ale i na některých dalších linkách včetně okružních linek C1 a C2. Zbytek flotily STAN tvoří standardní autobusy od Iveca nebo...
Interiér nové přístavby původního historického hlavního nádraží, kde najdete také infocentrum místní MHD. Nádraží leží na páteřní trati mezi Paříží a Štrasburkem. Díky rychlovlakům TGV se odtud do Paříže dostanete za hodinu a půl.
V letech 2015-7 byly vozový park standardních autobusů obnoven těmito 20 vozy Iveco Urbanway. Z vozového parku autobusů určeného pro linky MHD je přibližně 90 kloubových a 90 standardních.
Na běžných linkách potkáte také tyto autobusy Irisbus Citelis, které však nejsou nejstarší ve flotile STAN. Těmi jsou Citara od Mercedesu, nejstarší z roku 2006.
Pro doplňkové linky je určeno zhruba 35 minibusů, většina je používána pro speciální službu pro hendikepované (Handistan). Na některých předměstích fungují také minibusy na zavolání, které vás v rámci dané oblasti dovezou kam potřebujete.
Zatímco linky MHD provozuje pod hlavičkou STAN nadnárodní Transdev, regionální linky pod označením regionu Grand Est tu provozuje jiný gigant – Keolis.
Pod značkou Sub provozuje Keolis 9 příměstských autobusových linek do okolí Nancy. Autobusy mají tento jednotný vzhled a pro linky je k dispozici 23 autobusů Mercedes-Benz Citaro, z toho 14 kloubových.