Nice (srpen 2013)

Prosluněné turisticky atraktivní jihofrancouzské město na Azurovém pobřeží potřebuje kvalitní systém veřejné dopravy nejen pro uspokojení svých obyvatel a obyvatel rozlehlé aglomerace, ale také pro pohodlný a bezproblémový pohyb turistů, kteří zde zejména v létě tvoří dost podstatnou část všech lidí. Návrat tramvají v roce 2007 znamenal podstatný skok kupředu co do kvality městské dopravy. Každoroční nárůst počtu cestujících ukazuje, že tramvaj je ve Francii a speciálně v Nice opět jako doma.

Náměstí Masséna - zde jezdí tramvaje na baterie. Kdysi dávno tu bylo široké koryto často se rozvodňující říčky ústící do moře. Dnes rozlehlé náměstí, kde se konají kulturní akce.
Další úsek, kde tramvaje nepoužívají troleje - náměstí Garibaldi. Zde se tramvaj kříží s mnoha autobusovými linkami, které přijíždějí zespoda od starého přístavu.
Před Nice je nyní odvážný krok v podobě výstavby druhé tramvajové linky, která povede pod centrem města v podzemí, neboť se do křivolakých uliček historického centra nevejde. Poté povede podél pobřeží až na zdejší letiště s větví do nedalekého sídliště a administrativního centra. Linka T2 by tak v roce 2017 měla nahradit četné autobusové linky ve východozápadním směru, které se dnes složitě proplétají uličkami historického centra, i když s maximální možnou preferencí. Tramvaj nahradí také dnešní autobusový koridor, který vede z centra města směrem na západ a který vypadá v podstatě jako...
Tramvaje Citadis vozí lidi na lince 1 ve dvou délkových verzích - pokud jede kratší tramvaj, kapacita bývá často vyčerpána.
Kratší verze tramvaje na náměstí Masséna při východu slunce. Brzy ráno a pozdě večer mají tramvaje interval 10-15 minut, přes den 4-5.
Na každé zastávce najdete mapu sítě i jízdní řády. Změna tarifu sice přinesla zdražení, ale také atraktivní cenu roční jízdenky - 365 EUR, tedy 1 EUR za den.
Delší verze tramvaje míří od přestupní zastávky Vauban severním směrem k novému úseku k Pasteurově nemocnici.
Začátek úseku bez troleje. Tato ulice bývala kdysi rušnou třídou plnou aut - dnes poklidná pěší zóna, kterou se sune cinkající tramvaj.
Další pěší zóna v centru Nice vedoucí od náměstí Masséna severním směrem k hlavnímu vlakovému nádraží.
Hlavní vlakové nádraží Gare Thiers prochází rekonstrukcí přednádražního prostoru. I když u něj přímo nezastavují tramvaje, k nejbližší zastávce je to necelých 5 minut chůze. Zde také zastavují vlaky TGV.
Příměstská elektrická jednotka, která jezdí v krátkých intervalech po pobřežní trati z Nice do Monaka a dále k italským hranicím. V Nice má ještě několik zastávek - zde nádraží Riquier na východě města, kde kterému zajíždějí také autobusy MHD.
Nový úsek tramvajové trati k Pasteurově nemocnici, který byl otevřen v červnu 2013. Nechybí vzorně udržovaná zeleň.
Zastávka Pont Michel - křížení tramvajové trati s páteřní linkou 6 vedoucí severním směrem do poněkud chudších předměstí Nice. Dál vede nový jednozastávkový úsek k Pasteurově nemocnici.
A zde je tramvaj na opačné konečné - Henri Sappia, kde se nachází tramvajová vozovna. Zastávka je umístěna v podzemí.
Vjezd na konečnou Henri Sappia i do netradiční podzemně-nadzemní tramvajové vozovny, která zvenku vypadá spíš jako muzeum moderního umění.
Z centra města vede na západ podél mořského pobřeží páteřní komnikace určená výradně pro autobusy MHD. Tudy již za pár let povede druhá tramvajová linka. Tento koridor využívají páteřní autobusové linky 3, 9, 10, 22 a 23.
Vyhrazenými pruhy pro autobusy i cyklisty je prošpikováno celé centrum města. Většinou jsou tyto pruhy vedeny jinak jednosměrnými uličkami.
Páteřní autobusové linky, které vozí většinu cestujících v Nice a které tvoří osu autobusové sítě, jsou v mapách a schématech patřičně zvýrazněny a kromě krátkých intervalů také hojně využívají preferenčních opatření, ať už v podobě vyhrazených pruhů, detekcí na semaforech, zvláštních řadicích pruhů na křižovatkách nebo obousměrným provozem v jednosměrkách. Pouze na část páteřních linek jsou však nasazovány kloubové autobusy, ať už z důvodu skromných šířkových poměrů, nebo proto, že ne všude je nutné mít tak kapacitní autobusy. Naopak na mnoha linkách jsou k vidění minibusy, které umějí...
Další úzké místo pro autobusy - běžná auta sem nesmějí. Páteřní linka 7 vede na severozápad města téměř podél tramvaje, obsluhuje ale bloky domů o několik ulic dále.
Dnes přejíždí přes náměstí Garibadli v centru Nice mnoho autobusových linek východozápadním směrem. Většinu z nich by měl v roce 2017 nahradit podzemní úsek druhé tramvajové linky.
Část spojů přetížené meziměstské autobusové linky 100 mezi Nice a Monakem je zajišťována kloubovými autobusy. Na zkoušku zde jezdí také nová generace Mercedesů Citaro. Vozy ve stejném nátěru jsou k vidění také v Marseille.
Takhle vypadalo náměstí Masséna v roce 1945. Hustý tramvajový provoz pak byl pomalu rušen, až v roce 1953 dojezdily tramvaje v Nice úplně.
Jedna z působivých vyhlídek na město - zde na konečné páteřní linky 4 "Las Planas / Sappia" poblíž (ale o několik desítek metrů výše) tramvajové konečné linky 1.
Spolu s linkou 4 jezdí z této kopcovité čtvrti do centra také minibusová linka 36, která obsluhuje křivolaké strmé uličky, kde by měl větší autobus potíže.
Městské autobusové linky často vyjíždějí poměrně daleko za hranice města a lze s nimi absolvovat zajímavé výlety po okolních historických památkách i za úchvatnými výhledy na členité Azurové pobřeží. Při cestě do nedalekého Monaka lze využít autobusovou linku 100. Díky tomu, že ji provozuje zdejší majoritní dopravce Lignes d´Azur, platí na ní v části trasy síťové jízdenky pro Nice, v případě cesty do Monaka postačí jednorázová jízdenka v běžné městské sazbě, čili oproti vlaku neuvěřitelně levná varianta. Možná i proto je linka 100 velmi oblíbená a na části spojů jezdí běžné městské kloubové...
Konečná zastávka Saint Sylvestre, kde začíná páteřní linka 7, která jede spolu s páteřní čtyřkou na jih do centra města ve vyhrazených pruzích. Vozový park standardních autobusů je v poslední době obnovován autobusy Heulliez.
Validátor na tramvajové zastávce, kde je možné si označit jízdenku ještě před nástupem do vozidla. V tramvaji však můžete "validovat" také. Držitelé předplatních nebo turistických jízdenek jsou povinni "si pípnout" při každém nástupu.
Poblíž tramvajové zastávky Vauban na severovýchodním okraji centra vzniklo nové autobusové nádraží pro některé městské i příměstské linky ve směru od východu a severu. Končí zde také páteřní linka 6. Nechybí ani záchytné parkoviště P+R.
Kloubový Citybus přijíždí na páteřní lince 6 na svoji konečnou na autobusovém nádraží Vauban. Kdo chce dál do centra, musí přestoupit na tramvaj.
Starší Heulliez na jedné z polopříměstských linek na novém autobusovém nádraží Vauban. Odtud se dá vyjet za úchvatnými výhledy východním směrem například do starobylé vesničky Éze ležící vysoko nad mořským pobřežím. I samotná cesta je zážitkem.
Řídce obydleným pobřežním čtvrtím pomáhají tyto minibusy. Zde na lince T32, která obsluhuje část pobřeží okolo starého přístavu.
Linka 81 míří z Nice dál za město do přístavu Port de Saint Jean podél pobřeží. Stejnou trasou vede také linka 100 do Monaka.
Při cestování autobusem je dobré mít se na pozoru, neboť informací ve vozidle o aktuální zastávce není příliš mnoho a všechny zastávky jsou na znamení, přičemž jízda mnoha zdejších řidičů je někdy více než dynamická. Totéž platí při čekání na autobus. Letní horka autobusy zvládají všelijak, někdy je klimatizace příjemná, někdy příliš silná, jindy zas málo účinná. Nastupuje se výhradně předními dveřmi, i když zvlášť na předměstích je to s tarifní kázní místních obyvatel všelijaké.
Konečná pro kloubové linky 9 a 10 u starého přístavu. Tady bude začínat druhá tramvajová linka, která pak povede tunelem pod celým centrem Nice.
Detail podoby jízdních řádů autobusových linek, které přijíždějí do Nice od západu z hustě osídlených oblastí za řekou Var.
Další minibusová linka 31 na konečné páteřní linky 3 "La Madeleine" v kopcích nad městem. Poblíž je také zastávka úzkorozchodné provensálské železnice, která se do centra Nice proplétá s pomocí několika tunelů a viaduktů.
Magnet pro turisty - starověká vesnička Éze leží vysoko nad mořským pobřežím a dostanete se sem asi za půl hodiny autobusovou linkou 82 z autobusového nádraží Vauban. Linka 83 vás pak odveze nekonečnými serpentinami dolů k mořskému pobřeží.
Hustě obydlené pobřeží východně od Nice pod historickou vesnicí Éze je kromě vlaků obslouženo linkou 81 a meziměstskou linkou 100. Vydat se však můžete také tímto minibusem na sever po krkolomné silnici plné úchvatných výhledů na moře.
Linka 82 míří z Nice na východ po horské silnici do historické vesničky Éze. Většinou bývá plná turistů.
Přestupní uzel mezi vlaky a autobusy vznikl u nádraží Saint Augustin na západním okraji Nice. Z vlaků tu můžete přestoupit na páteřní linky 9, 10 nebo 23.
Páteřní linka 23 jedoucí z letiště do centra má v přestupním uzlu Saint Augustin netradiční zastávku - ostrovní nástupiště. Proto musí sama sebe překřížit.
Zatím jediná tramvajová linka se smíšeným provozem kratších a delších tramvají Citadis po většinu dne praská ve švech a dlouhé obraty na zastávkách, poněkud líná preference na křižovatkách a dost častý výskyt omezených rychlostí v obloucích nebo v pěších zónách způsobuje, že průměrná cestovní rychlost je velmi nízká (15 km/h). To však nebrání rostoucí oblibě tohoto dopravního prostředku. Místní obyvatelé prostě berou tramvaj jako pouliční dráhu bez nároku na vyšší rychlost. Ve srovnání s dřívějšími autobusy uvízlými v kolonách je dnešní tramvaj rychlejší určitě. Výraznější kvalitativní posun...
Vyhrazený pruh pro páteřní linku 23 poblíž zastávky Saint Augustin. Tudy by měla vést v roce 2017 tramvajová linka č. 2 směr letiště. Linkou 23 se z letiště dostanete do města za běžný tarif. Letištní expresy 98 a 99 jsou již o poznání dražší.
Preference pro autobusy na světelné křižovatce v uzlu Saint Augustin. Jezdí tudy kloubové linky 9 a 10 a za tratí se připojuje letištní linka 23.
Informační panely na tramvajových zastávkách oznamují kromě času příjezdu nejbližších spojů také délku tramvaje. Někdy je lepší počkat si na další spoj zajišťovaný delším vozidlem.
Informační centrum dopravce Lignes d´Azur naproti hlavnímu vlakovému nádraží nabízí zdarma nejen mapy sítě, ale také jízdní řády jednotlivých linek.
Vytíženost meziměstské linky 100 mezi Mentonem, Monakem a Nice dobře vystihuje tento nápis.
Mezi oběma terminály mezinárodního letiště jezdí zdarma tento autobus. I z druhého terminálu se tak dostanete k městské autobusové lince 23, ve které platí normální tarif a není o tolik pomalejší než letištní expresy. V roce 2017 by se již mělo dát z letiště dostat do centra Nice za necelou půlhodinu tramvají.