Páté největší slovenské město východně od Bratislavy má cca 80 000 obyvatel a poměrně rozsáhlou MHD v podobě autobusové dopravy. Tu tady provozuje místní monopolní autobusový dopravce Arriva Nitra, stejně jako regionální dopravu v Nitranském kraji. Z Bratislavy je to nejrychlejší autobusem, z Prahy sem nově o víkendech jezdí přímá vlaková linka Arrivy. Od poslední návštěvy v roce 2006 se výrazně proměnila nejen MHD, ale i hlavní autobusové nádraží.

Nové autobusové nádraží se staví na místě toho původního již od roku 2015. Kompletně hotovo by mělo být do poloviny roku 2019. Nitra si nové nádraží opravdu zasloužila, to původní bylo již dlouho v katastrofálním stavu. Nové důstojné nádraží stojí na místě toho původního poblíž vlakové stanice. Zdejší hlavní autobusový dopravce se proměnil ze SAD Nitra na Veolia Transport Nitra a posléze v roce 2013 na Arriva Nitra. Postupnému vývoji majitelů tohoto nadnárodního dopravce odpovídá i postupná změna vzhledu nově dodávaných vozidel. Z původních barev SAD se postupně přecházelo na bílošedočervený...
Postupně od roku 2015 vzniká na místě původního zchátralého autobusového nádraží nové, esteticky i funkčně odpovídající 21. století. Jeho majitelem i správcem je místní monopolní dopravce Arriva Nitra, což je vidět i na barevném provedení konstrukce.
Součástí nového autobusového nádraží, které leží poblíž vlakového nádraží, jsou i nové informační služby pro cestující, kromě nových informačních kiosků funguje také čekárna a úschovna zavazadel.
Arriva Nitra, přejmenovaná v roce 2013 z Veolia Transport Nitra a v roce 2008 ze SAD Nitra, provozuje městskou i regionální dopravu v Nitranském kraji. Vozový park tvoří z velké části autobusy SOR, na nejvytíženější regionální linky jsou nasazovány tyto patnáctimetrové Solarisy.
K úplnému dokončení stavby nového autobusového nádraží zbývá několik nástupišť pro dálkové linky. Těch se mají cestující dočkat v první polovině roku 2019.
Na novém autobusovém nádraží nechybí ani velkoplošné informační panely s aktuálními odjezdy spojů. Autobusové nádraží je využíváno pouze pro regionální spoje, linky MHD mají zastávku přímo před vlakovým nádražím.
Městská hromadná doprava je provozována v podobném rozsahu jako při poslední návštěvě v roce 2006, i v podobně nepřehledném, chcete-li pestrém linkovém vedení, ale s výrazně obměněným vozovým parkem, i když i dnes s poměrně vysokým průměrným stářím vozidel (přes 11 let). Hlavní úlohou nitranské MHD zůstává spojovat centrum s největšími sídlišti Klokočina na jihu a Chrenová na východě. MHD také obsluhuje průmyslové zóny na severu a jihu i poklidnou čtvrť pod horou Zobor včetně zdejšího léčebného ústavu. Na tuto městskou horu kdysi vedla sedačková lanovka, nyní po ní zůstává už jen název...
Zhruba takto se v posledních 15 letech vyvíjela obnova vozového parku na regionálních linkách SAD Nitra, poté Veolia Transport Nitra a nyní Arriva Nitra. Po Karosách a tureckých Mercedesech je to nyní hlavně dvojkombinace SOR - Iveco.
Arriva provozuje v Nitře kromě hromadné dopravy také další služby v rámci městské mobility – od roku 2017 také systém sdílených jízdních kol. Jedno ze 7 stanovišť najdete i na novém autobusovém nádraží. Celkem je k dispozici 70 kol.
Provizorní nástupiště pro dálkové linky, jehož přestavba bude poslední etapou modernizace nitranského autobusového nádraží. Hotovo by mělo být oproti původním předpokladům o půl roku později, v polovině roku 2019.
Jeden z nejstarších Crosswayů ve službách regionální dopravy, ještě v barvách Veolia Transport.
Zastávky MHD před hlavním vlakovým nádražím v Nitře. Ve vozovém parku Arrivy převažují autobusy SOR, nejvíce zastoupený je typ BN 12, kterých tu jezdí 21 kusů. Tento dříveřový je z roku 2010.
I když nejrychlejší je to do Nitry z Bratislavy autobusem, skrz Nitru vede také několik železničních tratí. Až z Prahy sem nově jezdí o víkendech motorové vlaky Arriva, na místních výkonech potkáte například tyto nové částečně nízkopodlažní motorové jednotky řady 861 z ŽOS Vrútky, kterých bylo vyrobeno mezi roky 2011 a 2015 celkem 32 kusů.
Nová podoba jízdních řádů MHD v barvách Arrivy Nitra. Linkové vedení je stále poměrně nepřehledné, nejčastěji jezdící linkou je stále č. 24 od vlakového nádraží do sídliště Klokočina. Jen špičkový interval byl od poslední návštěvy v roce 2006 prodloužen ze 7,5 na 10 minut.
Typický zastávkový označník MHD u hlavního vlakového nádraží. V Nitře je provozováno celkem 28 linek, z toho 20 celotýdenně. Nejčastější interval je 30 minut ve špičce a 60 minut mimo špičku. Jízdné je časové, u řidiče si můžete koupit jízdenku na hodinu, 24 hodin i týden. Jízdenku pořídíte také formou SMS.
Páteří linek MHD zůstávají stejně jako při poslední návštěvě v roce 2006 linky 12, 14, 24 a 32 se špičkovým intervalem 20 minut, u linky 24 dokonce 10 minut. Oproti minulosti se interval mírně prodloužil a to z 15 na 20, resp. ze 7,5 na 10 minut. Naprostá většina linek má ale stále interval 30 minut ve špičkách a 60 minut o víkendech. Úpravy se dočkal tarifní systém, kdy z nepřestupních jízdenek se stalo časové jízdné, u řidiče si tak můžete koupit jízdenku na 60 minut, 24 hodin i 1 týden. A jednotlivé jízdné se dá platit i pomocí SMS.
Jeden z 9 kloubových SORů z roku 2009 na sídlišti Klokočina na páteřní lince 32 spojující obě největší nitranská sídliště. V roce 2009 se odehrála velká obnova vozového parku kloubových vozidel. Tehdejší dožívající početnou flotilu Ikarusů nahradily právě tyto SORy a také 13 ojetých Van Hoolů.
Zastávka Kmeťova na sídlišti Klokočina na jihu Nitry je jedním z hlavním autobusových obratišť. Kromě běžných linek tu jezdí také dvě páteřní linky – 24 s intervalem 10 minut ve špičce a 32 s celotýdenním intervalem 20 minut, spojující přes centrum dvě největší nitranská sídliště – Klokočinu a Chrenovou.
Velký kvalitativní posun v MHD Nitra nastal v roce 2009, kdy bylo spolu s 9 novými kloubovými SORy dodáno i 13 těchto ojetých Van Hoolů AG 300 z roku 2002, které tu jezdí spolehlivě dodnes.
Interiér plně nízkopodlažního Van Hoolu dodnes určuje kvalitu místní MHD. Vozy pocházejí z roku 2002 a v roce 2009 přišly do Nitry jako ojeté z Holandska.
Třídveřový kloubový Van Hool má díky motoru umístěnému mezi první a druhou nápravou prostornou a tichou záď s natáčecí zadní nápravou. Do všech 13 autobusů byla po dodání do Nitry doplněna celovozová klimatizace.
Ještě v roce 2006 byla Nitra rájem přestárlých Ikarusů, v roce 2009 přišel radikální zlom v podobě nákupu 9 nových kloubových autobusů SOR a 13 ojetých kloubových Van Hoolů, které znamenaly a dodnes znamenají obrovský kvalitativní skok v kvalitě MHD. Vozový park standardních autobusů byl nadále obnovován částečně nízkopodlažními SORy BN 12, nízkokapacitními SORy BN 9,5 a v Nitře se nově objevilo také několik Scanií původem ze Stockholmu poté, co sloužily několik let v Teplicích. Najdete tu také pár Solarisů, 1 Crowssway a 1 Citaro. K vidění je také ještě několik tureckých Mercedesů Conecto, a...
Pro méně vytížené linky MHD je k dispozici 12 částečně nízkopodlažních SORů BN 9,5, které byly dodány v letech 2012 a 2013. Ostatní vozidla pro MHD jsou buďto ve 12metrovém (53 kusů) nebo 18metrovém (14 kusů) provedení.
Jediný kloubový turecký Mercedes-Benz Conecto z roku 2000 je stále v provozu. Zde zachycen na manipulačním přejezdu v centru Nitry u bývalého obchodního domu Prior, kde se potkává naprostá většina linek MHD.
Jeden ze čtyř prvních hrbatých SORů v Nitře z roku 2004 s pohonem na stlačený zemní plyn. Všechny čtyři vozy jsou stále v provozu a k nim postupně přibylo dalších 17 autobusů stejného typu.
Jedna z posledních pěti Karos v nitranské MHD. Tato je z roku 2005 a původně odkoupená z Banské Bystrice, o čemž vypovídá i její nátěr. Z 90 autobusů je cca 80 alespoň částečně nízkopodlažních.
Další z 12 nízkokapacitních SORů projíždí kolem pěší zóny v historickém centru Nitry. Také tudy vede MHD k jednomu ze dvou mostů přes řeku Nitra do východní části města.
Další injekce v podobě ojetých autobusů přišla do Nitry urychlit obnovu vozového parku v roce 2012 z Teplic, a to v podobě třech ojetých Scanií z roku 2003 původem ze Stockholmu. Jedno ze tří vozidel bylo v roce 2018 vyřazeno.
Všechny zastávky MHD jsou v Nitře na znamení. Upozornění na nutnost dát včas řidiči znamení najdete i ve vozidlech.
Arriva v Nitře neprovozuje pouze MHD a regionální autobusovou dopravu, ale o víkendech sem zajíždí také její vlaková linka z Prahy. Od roku 2017 provozuje též systém městských sdílených kol a od roku 2018 turistický vláček rozvážející návštěvníky města po jeho historickém centru. Od roku poslední návštěvy (2006) je tedy možné pozorovat výrazný pokrok ve městských i regionálních dopravních službách, nicméně výraznější kvalitativní posun jak ve vozovém parku, tak i v linkovém vedení, nebo třeba v podobě zastávek by si Nitra určitě ještě zasloužila.
Arriva provozuje od roku 2018 také turistický vláček, který vozí návštěvníky města po zachovalém historickém centru Nitry. Jezdí v turistické sezoně denně každou hodinu a za cenu 2 EUR. Ve vybrané víkendy s ním můžete dojet i k Zoborskému klášteru. Dosud provozoval původní vláček z roku 2006 jiný soukromý provozovatel.