Nordhausen (3.5.2013)

Město v severním Duryňsku na jižním úpatí pohoří Harz má něco přes 40 000 obyvatel a z dopravního hlediska je kromě nevelkého tramvajového provozu pozoruhodné především příměstskou tramvajovou linkou s provozem dvousystémových tramvají.

Nová i starší generace tramvají Combino na konečné u hlavního nádraží. Pro tento tramvajový miniprovoz stačí celkem 12 tramvají. Polovina je obousměrných, tři z nich umožňují provoz bez elektrického napájení.
Město v severním Duryňsku na jižním úpatí pohoří Harz má něco přes 40 000 obyvatel a z dopravního hlediska je kromě nevelkého tramvajového provozu pozoruhodné především příměstskou tramvajovou linkou s provozem dvousystémových tramvají.
U hlavního nádraží také přecházejí dvousystémové tramvaje na lince 10 z elektrického na dieselový pohon. Navazující úsek do Ilfeldu sdílený s úzkokolejkou do pohoří Harz je totiž bez elektrického vedení.
Dopravní srdce Nordhausenu se nachází na jihu města, kde je na jednom místě jak hlavní vlakové nádraží, tak autobusový terminál i konečná stanice tramvajové linky 1. Esteticky i prakticky povedená rekonstrukce přednádražního prostoru umožnila vytvořit nejen místo, kde se přestupuje z jednoho druhu dopravy na druhý, ale i důstojný veřejný prostor bez aut - na přednádraží navazuje pěší zóna (s provozem tramvají) vedoucí severním směrem vstříc historickému centru.
Jednosměrně pojížděná pěší zóna v centru města poblíž hlavního nádraží je vlastně součástí velké blokové smyčky, kde je ukončena linka 1.
V Nordhausenu jsou provozovány dvě tramvajové linky (1 a 2), každá v desetiminutovém intervalu. Linka 1 vede od nádraží k nemocnici, linka 2 vede východozápadním směrem. Obě linky se potkávají na společném úseku v historickém jádru. Část linky 2 je jednokolejná. Na kolejích tu potkáte už jen nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje Combino od Siemensu v neobvykle krátké verzi, která však na velikost města naprosto postačuje. Část tramvají, které byly dodávány od roku 2000, je jednosměrná, ostatní obousměrné. Většina tramvají je obalena do celovozové reklamy.
Zde vjíždí tříčlánkové Combino do pěší zóny z konečné u hlavního nádraží. V Nordhausenu vozí tramvaje reklamu na svoji automobilovou konkurenci.
Největší dopravní zajímavostí je však příměstská tramvajová linka 10, která ve městě kopíruje trasu linky 1, ale u nádraží stáhne pantograf, nastartuje naftový agregát a dál pokračuje po regionální neelektrifikované úzkokolejce do obce Ilfeld na úpatí pohoří Harz. Úzkokolejka HSB pokračuje dále do hor a jezdí zde především rekreační parní a motorové vlaky napříč celým pohořím. Příměstská tramvaj sem jezdí v intervalu 60 minut. Pro dvousystémový provoz linky 10 byly v roce 2004 pořízeny tři obousměrné tříčlánkové tramvaje Combino. Poměrně velký dieselový agregát, obousměrné uspořádání a ještě...
Mezi budovou vlakového nádraží a tramvajovými zastávkami se nachází autobusový terminál pro městské i příměstské linky. Jednotlivá stání jsou uspořádána pilovitě, aby se jich na malý prostor vešlo co nejvíc.
Pro úplnost je nutné zmínit též autobusovou dopravu, která však v tomto maloměstě nehraje příliš významnou úlohu. Městské linky jsou označeny písmeny, příměstské linky čísly. Potkat tu můžete jak klasické nízkopodlažní německé stroje, tak i vozy značky Iveco (Crossway). Část vozů jezdí na naftu, část na plyn. Většina linek se potkává v terminálu u vlakového nádraží.
Kromě německých Mercedesů a MANů se můžete v okolí Nordhausenu svézt i nízkopodlažními Corsswayi od Iveca. Budova vpravo je koncové nádraží úzkokolejky z pohoří Harz, po jejíž části vede také tramvajová linka 10.
A ještě jeden autobusový zástupce, tentokrát s plynovým pohonem. Městské autobusové linky jsou v Nordhausenu označeny písmeny.
Poměrně velkou část interiéru dvousystémové tramvaje zabírá naftový agregát. V kombinaci s dveřmi na obou stranách vozidla tak tato tramvaj poskytuje jen minimum míst k sezení.
Konečná zastávka linky 10 ve vesnici Ilfeld. Dál už pokračují jen motorové výletní vlaky do pohoří Harz.
Konečná zastávka linky 10 se nachází cca půl kilometru od nádraží v Ilfeldu, kde dochází ke křižování s motorovými vlaky HSB zdejší úzkokolejky.
Dvousystémová tramvaj v neelektrifikovaném úseku. Linka 10 zde jezdí v intervalu 60 minut, v neděli jen každé dvě hodiny.
Jeden z novějších vozů dopravce HSB, který provozuje celý systém úzkorozchodných tratí v Harzu. Celá síť má cca 60 km.
Konečná zastávka linek 1 a 10 na nejvýše položeném místě u nordhausenské nemocnice. Tramvaje sem v jezdí v souhrnném intervalu 10 minut.
A pod kopcem je konečná linky 2 (Parkallee). Na tak velké otočce vypadá zdejší tramvaj obzvlášť titěrně. Odtud vede trať jednokolejně jednou z nejhezčích částí města.
Druhá konečná linky 2 (Nordhausen Ost). I když jsou kromě linky 10 na všech konečných smyčky, část tramvají je obousměrná.
Interiér tříčlánkového Combina je celý nízkopodlažní. Tramvaj je dlouhá pouhých 19 metrů.