Norimberk (květen 2007)

Norimberk je se svými 500 000 obyvateli druhé největší bavorské město hned po Mnichově. Spolu se sousedním Fürthem tvoří souměstí, spojené linkou metra. V blízkém okolí se nacházejí také města Erlangen a Schwabach. Celá oblast dává dohromady integrovaný dopravní systém VGN, který letos slaví již 20 let existence. Jednotlivé oblasti systému jsou navzájem spojeny železnicí.

Srdcem norimberské dopravy je hlavní nádraží s monumentální kamennou odbavovací halou, přeměněnou v atraktivní obchodní centrum. Norimberk je významným železničním uzlem, proto je tu velmi rušno. Centrum města se nachází v těsné blízkosti nádraží a prochází jím pouze linky metra. Tramvaje byly z historického středu města vyhnány a nyní najdete tramvajové koleje jen v jeho okolí. Naštěstí i u hlavního nádraží. Významnými body města jsou také letiště na severu, které bylo spojeno s městem pomocí metra v roce 1999 a vyhlášené norimberské výstaviště, které s centrem spojuje opět metro. Metro...
Původní vozy metra typu DT1 zahajovaly provoz v roce 1972. Stejné vozy jezdí i v Mnichově.
Na každém nástupišti ve stanicích metra najdete veliký plán kolejové dopravy v Norimberku.
Hlavním městským dopravcem je společnost VAG, vedle ní jsou tu také Německé dráhy (DB), provozující S-Bahny a další regionální vlakové linky, a také několik menších autobusových dopravců, zajišťujících dopravu v okolí města. V Norimberku se můžete svézt jak vlakem, tak metrem, tramvajemi a autobusy. Železniční doprava v regionálním pojetí se dělí na S-Bahn (3 linky potkávající se na hlavním nádraží v jednotném intervalu 20 minut) a R-Bahn (běžné regionální vlaky). Některé R-linky však nejedou až na hlavní nádraží. Třeba linka R21 je ukončena na kusé koleji na okraji Norimberka. Dál do centra...
Přednádražní prostor hlavního nádraží s usekanými tramvajovými kolejemi, které vedly do historického centra.
Čtyřčlánková plně nízkopodlažní tramvaj GT8N tvoří základ vozového parku tramvají. Linka 8 je nejdelší tramvajovou linkou v Norimberku.
Velkou zajímavostí Norimberku je jeho metro (U-Bahn), které tu jezdí od roku 1972. V současnosti tu jsou 2 linky U1 a U2, protínající se dvakrát v centru. Stanice jsou většinou mělce založeny, na okrajích města bývají povrchové. Ve špičkách jsou mezi spoje těchto linek vloženy spoje, které nejezdí až na konec trasy a které jsou označeny jako linky U11 a U21. Souhrnné intervaly jsou 3-4 minuty ve špičkách a 6-7 minut v sedlech a o víkendu. Večer se jezdí po 10 minutách a to až do 1:00. Svézt se můžete vozy typu DT1 a DT2 (2 vozové soupravy spřažené po dvou nebo provozovány samostatně). Ještě...
Vůz S-Bahnu před odjezdem z hlavního nádraží.
Regionální železniční linka R21 je ukončena na okraji města u stanice metra Nordostbahnhof.
Pro zajímavost stejné vozy metra jezdí i v Mnichově a tak tu můžete potkat i původně mnichovské metro. Z Mnichova bylo odkoupeno 6 souprav v roce 2003, nyní byly pro prozatímní výpomoc kvůli nedostatku provozuschopných vozidel dodány 4 další ojeté soupravy. Ty jsou však jen dočasně pronajaty, proto je můžete spatřit v původním modrobílém mnichovském nátěru i s původními čísly včetně mnichovského městského znaku. Chystanou převratnou novinkou je zavedení třetí linky U3, kde budou jezdit plně automatizované vlaky typu DT3. Tyto vlaky budou dvouvozové a svým vzhledem budou podobné předchozímu...
Stanice metra Hlavní nádraží s prostorným nástupištěm a se soupravou druhé generace (typ DT2).
Plánek sítě metra a jízdní řády linky U2 ve stanici Nordostbahnhof.
Zabezpečení je provedeno systémem kamer a infračidel včetně kolejových obvodů. Proto nebudou nástupiště od kolejiště oddělena stěnou, jako je tomu i jiných automatických provozů. Případný pád osoby do kolejiště bude monitorován pouze opticky pomocí digitální techniky. Takto automaticky by měla jezdit i stávající linka U2 a to od roku 2009. V následujících letech se také připravuje prodloužení chystané linky U3 na obou koncích a prodloužení linky U1 o 2 stanice ve městě Fürth (jedna stanice bude otevřena již koncem letošního roku). Tramvajová doprava, jak již bylo řečeno, se vyhýbá...
Nástupiště stanice Nordostbahnhof. Většina podzemních stanic je řešena pomocí kombinace skla, betonu a oceli.
Metro první generace DT1 v novém nátěru dopravce. K vidění byly i mnichovské vozy v původním modrobílém nátěru.
Nad každými dveřmi je samozřejmostí plánek sítě metra i s návaznými linkami povrchové dopravy.
Autobusová síť čítá asi 60 městských linek v Norimberku (linky 20-99) a dále mnoho regionálních linek (linky 111 a výše). Větší města v systému VGN mají vždy několik vlastních linek MHD zvláštní číselné řady. Intervaly autobusových linek v Norimberku jsou nejčastěji 10 a 20 minut (včetně jejich násobků). Ve vozovém parku hlavního dopravce VAG je cca 350 červenobílých nízkopodlažních autobusů standardních i kloubových. Nejnovější dodávkou byly standardní i kloubové MANy a kloubová Citara od Mercedesu. VAG také disponuje midibusy značky Neoplan. Většina autobusů je poháněna zemním plynem....
Setkání tramvají v zastávce Mögeldorf na lince 5 do ZOO. Tramvaje stejného typu jezdí i v Mnichově.
Starší MAN s plynovým pohonem v zastávce Mögeldorf. Městské autobusy tu mají méně dveří.
Noční doprava je zajištěna pouze o víkendových nocích, a to 24 linkami číslovanými od N1 výše. Noční linky mají interval 60 minut a potkávají se u hlavního nádraží v Norimberku, dalších 5 linek jezdí v okolí Fürthu a 4 linky v okolí Erlangenu. Místo sjezdu nočních linek je dobře zviditelněno velkým informačním sloupem Nightliner. I v Norimberku a okolí jezdí taxíky na zavolání (AST), vždy mají vymezenou oblast působnosti. V Norimberku myslí i na bezpečnost cestujících ve večerních hodinách. Večer a v noci vám totiž řidič autobusu na přání zastaví i mimo pravidelné zastávky, abyste se nebáli...
Nejnovější kloubový MAN, opět s plynovým pohonem vyčkává na odjezd od hlavního nádraží. Kneeling ještě značně usnadňuje již tak snadný přístup do vozidla.
Kolem tohoto označníku u hlavního nádraží se v noci setkávají noční autobusy.
V dubnu 2007 byl stejně jako v dalších 10 německých městech spuštěn pilotní projekt nového způsobu odbavování cestujících - přes mobilní telefon. Systém se jmenuje Handy Ticekting a jeho princip je velmi jednoduchý. Jízdenku lze zakoupit pomocí mobilního telefonu. Zájemce si vybere druh placení (předplacení) jízdného a víc už se o jízdní doklady nemusí starat. Vše potřebné má ve svém mobilu, kterým se také prokazuje při přepravní kontrole. Zatím se zkouší funkčnost systému na základních typech jízdenek, do budoucna však bude možné díky placení jízdného mobilem upravovat výši tarifu podle...
Linka 5 je ukončena přímo u hlavního nádraží.
Starší naftový autobus MAN v pozadí s hradbami kolem historického centra.
V Normiberku se můžete vozit i polskými Solarisy. Autobus v zastávce Nordostbahnhof vyčkává příjezdu metra z centra.
Do autobusů se nově nastupuje pouze předními dveřmi. Na vítací nálepce však chybí čeština.