Norimberk (září 2011)

Norimberk je druhé největší město Bavorska a s jeho metropolí Mnichovem má mnoho společného nejen v oblasti městské dopravy. Stejně jako v Mnichově zde tvoří základ dopravního systému metro a tramvaje. A podobně jako v Mnichově si tramvaje prošly v druhé polovině 20. století obdobím redukcí a rušení tratí. Po roce 1990 se i zde karta obrátila, i když ne tak docela. Postupný rozvoj metra zavdal příčinu k dalším redukcím tramvajových kolejí. A nepříliš kvalitní preference před automobily to tramvajím také neulehčuje.

Norimberské metro původně tvořily dvě linky, které se potkávaly v centru ve stanicích Hauptbahnhof a Plärrer. Linka U1 je vlastně meziměstskou linkou, když vede západním směrem až do města Fürth, které ač samostatné město tvoří s Norimberkem jednolitý celek. Linka U1 vede v části své trasy na obou jejích koncích částečně na povrchu a potkáte zde původní soupravy známé také z Mnichova.
Variotram od Stadleru je nejnovějším přírůstkem ve vozovém parku tramvají. Díky novým dodávkám zde již nepotkáte starší vozidla Düwag. Linka 8 míří od stanice metra Frankenstrasse po jedné z nejnovějších tratí na jih.
Metro U1 přijíždí do stanice Lagwasser Nord. V jihovýchodní části trasy vede tato linka většinou po povrchu. Starší vozy metra na lince U1 mají buď původní rudý nátěr nebo novější červenobílý.
Druhá linka metra prošla zajímavým vývojem. Z linky U2 se postupným prodlužováním a rozvětvováním staly linky dvě - U2 a U3. Obě linky mají v centru společný úsek mezi stanicemi Rathenauplatz a Rothenburger Strasse. Obě linky byly také nedávno automatizovány, takže zde potkáte pouze nové soupravy a bez strojvedoucího. Automatizace linek U2 a U3 nepotřebovala žádné masivní úpravy stanic, protože i přes automatický provoz nejsou na nástupištích dělící stěny. Ve všední dny jezdí čtyřvozové soupravy, o víkendu s poloviční kapacitou. Interval může být díky absenci jízdního personálu krátký i v...
Přestupní zastávka mezi tramvajemi a autobusy "Doku-Zentrum". Zároveň se zde převléká linka 6 na linku 9 a obráceně.
Informační leták upozorňuje na tramvajových zastávkách, že i pro výstup z tramvaje je nutné stisknout tlačítko, jinak tramvaj nezastaví. Všechny zastávky včetně tramvajových jsou totiž na znamení, mávat na zastávce ale nemusíte.
Kloubový autobus na tangenciální lince 65 s reklamou na noční dopravu. Spolu s linkami 35 a 45 tvoří tyto autobusy ucelený okruh kolem města.
Automatickou linkou U2 se dostanete například na norimberské letiště, linka U3 bude v prosinci 2011 prodloužena severním směrem o dvě stanice. S tím souvisí původně plánované zkrácení tramvajové linky 9 o úsek mezi Hlavním nádražím a smyčkou Thon - sem by pak jezdila jen linka 4. Poslední zprávy ale hovoří o tom, že nakonec zůstane linka 9 zachována a uvidí se, jak bude úspěšná i po prodloužení metra, které je s ní víceméně v souběhu.
Zde už linka 7 cestující nevozí. Kvůli údajné rekonstrukci tunelu, který vede do smyčky Bayernstrasse, jsou cestující vysazeni o jednu zastávku dříve a na konečnou již jede tramvaj bez lidí. Smysl celé linky 7 se tak ještě více ztráci.
Poloopuštěná zarostlá konečná Bayernstrasse, kam se jezdí bez lidí otáčet linka 7. O kus dál zastavuje tangenciální autobus 65.
Nejstarší typ nízkopodlažní tramvaje z počátku devadesátých let na konečné linky 8 Worzeldorferstrasse. Tato linka obsluhuje sídliště na jihozápadě Norimberka.
S prodloužením metra nepřímo souvisí i další novostavba, tentokrát na tramvajové síti. Plánované zkrácení linky 9 na Hlavní nádraží totiž zrodilo problém s ukončením příliš mnoha linek v poměrně malém přednádražním prostoru. Tak se zrodil plán nejen na přetrasování některých linek, ale hlavně na novostavbu tramvajové trati silničním tunelem pod Hlavním nádražím, která by spojila zdejší rušnou křižovatku s tratí vedoucí jižně od nádraží.
Starší autobus v okrajové čtvrti Langwasser u stanice metra Langwasser Mitte. Kvůli rekonstrukci tunelů je metro zkráceno o dvě stanice a cestující jsou převeleni do náhradních autobusů.
Autobusový terminál u stanice metra Röthenbach a kloubový MAN v městském nátěru dopravce VAG, který provozuje i metro a tramvaje.
Výhled z automatického metra na linkách U2 a U3. Prostor u čelního okna bývá zvlášť oblíben dětmi.
Po této trati by již od prosince měla vést přetrasovaná linka 5, která dnes končí na Hlavním nádraží a nově povede místo linky 8 jižním směrem - cestování lidem z jihu se tak má zkrátit o 4 minuty. Naproti tomu linka 8 má být v jižní části trasy převedena do trasy linky 7 do zastávky Bayernstrasse. Tím patrně dojde ke zrušení krátké linky 7. Od prosince 2011 by tedy měly v Norimberku jezdit tramvaje číslo 4, 5, 6, 8 a 9. Linky 6 a 9 lze považovat za jednu linku, protože se v zastávce Doku-Zentrum převlékají z jedné na druhou a dvě čísla mají kvůli přehlednosti při průjezdu centrem.
Interiér nových souprav automatického metra, které postupně nahradily klasické soupravy na linkách U2 a U3.
Namodralý interiér konečné stanice linky U3 Gustav-Adolf-Strasse. Automatická linka U3 se bude prodlužovat na obou koncích. Linka U3 má v centru společný úsek s linkou U2, čítající 6 stanic.
S výstavbou nové tramvajové trati západně od Hlavního nádraží došlo v létě 2011 k celkové rekonstrukci tramvajových kolejí v přednádražím prostoru. Během této výluky byla tramvajová síť rozdělena na dvě samostatné části a jednotlivé tramvajové linky byly provozovány ve dvou oddělených trasách s tím, že se v centru "převlékaly". V místech výlukou nejvíce postižených nechyběli informátoři, a to během celého trvání výluky.
Automatické dvouvozové soupravy na konečné linky U3 Maxfeld. V prosinci 2011 bude tato linka prodloužena o dvě stanice.
Informační vitrína v metru plná aktuálních informací. Intervaly linky U3 jsou v sobotu paradoxně kratší než ve všední den. V pracovní dny totiž jezdí čtyřvozové soupravy, o víkendu jen dvouvozové.
Moderní výstup z budoucí stanice metra Kaulbachplatz, která se pro linku U3 otevře v prosinci 2011. Nový úsek metra vede touto ulicí dál na západ k tramvajové trati vedoucí do Thonu.
Budoucí výstup z nové konečné stanice metra U3 Friedrich-Ebert-Platz. Původní obavy z rušení tramvají v této oblasti kvůli metru se snad nakonec nepotvrdily - v plánu bylo zkrácení linky 9 o úsek Hlavní nádraží - Thon.
K tramvajové dopravě a metru potřebuje Norimberk ještě množství autobusových linek. Většina z nich má radiální směr a je ukončena buď u stanic metra nebo tramvají. Výjimku však tvoří tři tangenciální linky 35, 45 a 65, tvořící spolu ucelený okruh kolem města, který spojuje významné přestupní body v širším centru. Nejsilnější z těchto linek je číslo 65, kde jezdí v desetiminutovém taktu kloubové autobusy i o víkendu. Stejný interval má linka 35 v západní části města, ale nasazeny jsou autobusy standardní délky. Kruh uzavírá na severovýchodě linka 45, kde je mimo všední dny interval prodloužen...
Že by DB provozovaly i tramvajovou dopravu? Kdepak, to je jen tramvaj Citybahn z druhé poloviny devadesátých let na konečné linek 4 a 9 Thon oblečená v reklamním nátěru. Odtud by měla být tramvajová trať prodloužena v následujících letech severním směrem do čtvrti Buch Süd.
Stanice Rathenauplatz, kde se rozdělují linky U2 a U3 severním směrem. V Norimberku se ukazuje, že automatické metro nepotřebuje ani fyzické zábrany mezi nástupištěm a kolejištěm.
Čtyřčlánková tramvaj linky 5 na konečné Erlenstegen na východě města. Díky zastávkám na znamení je jízda zejména v okrajových částech města velmi svižná.
I když je v Norimberku S-Bahn trochu odstrčený a používaný hlavně příměstskými cestujícími, probíhá v současnosti výrazná obnova jeho vozového parku. Původní jednopodlažní vozy tažené lokomotivou vystřídají moderní nízkopodlažní elektrické jednotky Talent. Význam norimberského S-Bahnu tak snad o něco povyroste.
Prostor před Hlavním nádražím prochází kompletní rekonstrukcí včetně výstavby nové trati západně od nádraží. Díky tomu je tramvajová síť během léta rozdělená na dvě samostatné části. Jako náhradní dopravu zde doporučují metro.
Rekonstrukce tramvajových kolejí před Hlavním nádražím paralyzovala na celé léto život v tomto přestupním uzlu. Po jejím dokončení to bude opět nejvýznamnější dopravní bod v Norimberku navíc obohacený o novou tramvajovou trať západně od nádraží, kterou by měla využívat prodloužená linka 5.