Dvousettisícové město v severní Itálii je zvláštní svým provozem tramvají na pneumatikách, podobně jako v sousedním dvojměstí Mestre-Benátky. Tramvaje na pneumatikách v podobě tříčlánkových modrých vozidel Translohr tu jezdí od roku 2007 na jediné severojižní lince, která spojuje historické centrum a hlavní vlakové nádraží s předměstími na severu i jihu. V části historického centra jezdí tramvaje na baterie. Zbytek místní MHD, dobře napojené hlavně na centrální železniční nádraží severně od centra, tvoří autobusy poháněné hlavně plynem, ale už také i elektřinou.

Léto je ideální příležitostí pro opravy a výluky, zrovna během návštěvy bohužel probíhala týdenní výluka jediné zdejší tramvajové linky. Tříčlánkové tramvaje byly ve stejném intervalu nahrazeny kloubovými autobusy. Jediná tramvajová linka protíná Padovu od severu na jih. Z předměstí míří do historického centra a k hlavnímu vlakovému nádraží, které je zároveň hlavním přestupním uzlem.
Na jediné lince tramvaje vedené od jihu na sever jezdí od roku 2007 tyto tříčlánkové tramvaje na pneumatikách. Během krátké návštěvy tohoto města však byla výluka, takže zůstalo všech 16 tramvají Translohr uzavřených ve vozovně na jižní konečné této linky.
Tramvaje nahradily během léta na týden kvůli opravě trati autobusy, zčásti zajišťované s novými Citary již v kabátu nového provozovatele Busitalia, částečně ještě v livreji původního městského dopravce APS se staršími kloubovými vozy.
Starší Iveco v barvách původního dopravce APS na náhradní dopravě v historickém centru, kde jezdí tramvaje bez trolejí. Padova je jedním ze dvou italských provozů tramvají na pneumatikách.
Jízdní řád jediné tramvajové linky v Padově, základní interval je 7 minut. V neděli se jezdí o poznání méně. Autobusové linky jsou rozděleny na ty, které jsou provozovány po celý týden, dále na ty, které jezdí jen ve všední dny a ty, které jezdí zas jen o víkendu.
Základem sítě MHD v Padově je kromě jediné severojižní linky také několik základních autobusových linek, provozovaných ve všední dny i o víkendu (celkem 8 linek městských + 5 příměstských). Město protíná od západu na východ železniční trať mezi Benátkami a Boloňou a potkávají se tu také vlaky od Milána i od severu.
Detail drážního tělesa v centru města pro tramvaj na pneumatikách. Tato kolejová spojka již byla zrušena. Pásům určeným pro pneumatiky je potřeba věnovat mimořádnou péči, jinak je jízda tímto dopravním prostředkem velmi nepohodlná. V centru nejsou troleje asi na 600 m dlouhém úseku, tramvaje zde jezdí na baterie.
Autobus náhradní dopravy projíždí po tramvajovém tělese na hlavním náměstí Prato della Valle v centru Padovy ležícím jižně od vlakového nádraží. Toto náměstí je prý největším v Itálii.
Tramvaje na pneumatikách začaly v Padově jezdit v roce 2007, o dva roky později se zdejší jediná linka od nádraží na jih prodloužila také severním směrem. Dnes je tramvajový provoz jedním ze tří italských provozů těchto speciálních tramvají Translohr. Další najdeme o kousek dál ve dvojměstí Benátky-Mestre. Jezdí zde 16 tříčlánkových modrých vozidel.
Detail průjezdu tramvajové trati malou okružní křižovatkou. Na krátkém úseku je kvůli úzkým ulicím v centru trať vedena jednokolejně různými ulicemi. Zastávky jsou poměrně časté a cestovní rychlost není nijak závratná. Celkem je na trase jediné tramvajové linky 26 zastávek.
Zde je důvod týdenní výluky tramvají v Padově – výměna opotřebené vodicí kolejnice, která je zejména v obloucích na rozdíl od klasického železničního tělesa extrémně namáhaná.
Starší plynové kloubové Iveco přijíždí po mostní estakádě k vlakovému nádraží ze severní části tramvajové linky. Jižní část trasy byla otevřena v roce 2007, zbytek linky severně od nádraží o dva roky později. Celkem je jediná linka dlouhá přes 10 km.
Italský autobus výrobce Menarinibus na zastávce tramvaje u hlavního nádraží, toho času ve výluce. Barevné pruhy slouží pro řidiče tramvaje, aby věděli, kde zastavit. Díky systému vedení tramvaje na pneumatikách je většina zastávek využitelná i pro náhradní autobusy.
Odbočka tramvajové trati u hlavního nádraží, která slouží pro případné operativní odstavování tramvají. Tady by měly odbočovat další dvě plánované linky směrem na východ a jihovýchod. Nádraží leží zhruba v polovině trasy tramvajové linky. Celý přednádražní prostor je koncipován jako multimodální přestupní terminál.
Jednotlivá nástupiště před hlavním nádražím jsou vtipně označena těmito totemy, které připomínají známé značky v mapách Google.
Přestupní uzel před hlavním nádražím je také patřičně vybaven informacemi o celém uzlu, mapou MHD i mapou města Padova. Dostatečný prostor tu mají jak chodci, tak i cyklisté.
Nově opravené přednádraží na nejdůležitějším dopravním uzlu v Padově dalo mnohem více prostoru udržitelným způsobům pohybu. Je zde také více zeleně.
Jediná tramvajová linka protíná Padovu od severu na jih. Na krátkém úseku v historickém centru (cca 600 m) jezdí tramvaje bez trolejí díky bateriovému pohonu. Ve všední dny a v sobotu se jezdí cca po 7 minutách. Jedinou tramvajovou linku doplňují další městské a příměstské autobusy, jejichž provozovatelem je dopravce Busitalia Veneto, který vznikl spojením národních italských železnic FS a městského koncernu APS. Tento dopravce provozuje městské a příměstské linky v tomto regionu.
Moderně vybavený interiér opravené nádražní haly. Vlaky tudy jezdí často, Padova leží na křižovatce čtyř tratí. Hustý provoz je po všech z nich. Rychle se odtud dostanete do sousedních měst, například do Benátek či Boloni.
Vedle vlakového nádraží leží také nové autobusové nádraží pro dálkové spoje. Jedním z hlavních dopravců v této oblasti je Busitalia, odnož italských národních železnic. Zdejší pobočka Busitalia Veneto provozuje také MHD v Padově. Tento dopravce vznikl jako společný podnik italských národních drah FS a městského holdingu APS v Padově.
Městský Citelis v původních barvách dopravce APS na jedné z mnoha zastávek u hlavního nádraží. Vlevo je vidět podoba zastávkových jízdních řádů MHD. Linka 24 je jednou z polopříměstských linek zasahujících za hranice města.
Minibus italského výrobce Menarinibus na místně obslužné zvláštní lince DP prolétající se centrem Padovy. Například o víkendu jezdí jen malá část linek a také zvláštní linky 41-43, které nahrazují některé všednodenní linky.
Dopravce Busitalia Veneto obnovuje vozový park pro MHD v Padově nejen plynovými autobusy Menarinibus, ale má také 6 čínských elektrobusů BYD. Tyto vozy jsou v Itálii k vidění třeba také v Miláně.
Zde starší dvoudveřový italský autobus Autodromo s typickým italským označníkem u hlavního nádraží.
Jižní konečná tramvajové linky leží nejen u jediné vozovny, ale je také důležitým přestupním bodem pro jižní předměstí Padovy. Starší autobus Iveco je v typickém italském nátěru.
Na lince náhradní autobusové dopravy za tramvaj bylo možné svézt se různými typy autobusů různého stáří a barev. Všechny vozy jsou ale kloubové a nízkopodlažní.
Na příměstské lince 88 jezdí také tento čínský elektrobus BYD, kterých pro Padovu pořídila společnost Busitalia celkem 6.
Kromě tramvají Translohr se v Padově můžete svézt hlavně plynovými autobusy, a to buďto v původním oranžovém nátěru, nebo v novém modrém nátěru Busitalia. Jezdí tu jak kloubové autobusy Iveco nebo Mercedes-Benz, tak i standardní autobusy italských výrobců (např. Menarinibus nebo Autodromo). Nedávno bylo pořízeno také 6 čínských standardních elektrobusů BYD.
Detail přední části čínského elektrobusu BYD na zastávce u jižní konečné tramvajové linky.  Linka 88 odtud míří na jih za hranice Padovy do příměstské obce Albignasego.
Plyn a elektřina, to jsou hlavní pohonné hmoty pro MHD v Padově.
Klasický plastový a omyvatelný interiér staršího kloubového autobusu Iveco City Class, nahrazujícího během výluky tramvaje Translohr.