Hlavní město italské Sicílie má asi 600 000 obyvatel a dohromady s jeho aglomerací zde žije přibližně milion lidí. Palermo se nachází v severozápadní části tohoto ostrova na jižním cípu Evropy, kam se kromě letadla dostanete už jen lodí nebo vlakem na lodním trajektu. Místní letiště leží cca 30 km západně od Palerma a s centrem ho spojují často jezdící příměstské vlaky, které se v Palermu postupně proměňují v jakési metro i s nově vznikající okružní linkou pod centrem. Od roku 2015 zde jezdí také tramvaje na 4 linkách, z nichž jedna je od ostatních zcela oddělena. Ulice v historickém centru ale patří pouze autobusům, z nichž nejpáteřnější linka 101 jezdí každé 4 minuty. Tramvaje tak slouží hlavně pro obsluhu okrajových sídlišť a obchodních center.

Tramvaje fungují v Palermu teprve od prosince 2015, i když jejich výstavba začala už v roce 2007. Na 4 linkách o celkové délce tratí 17 km tu jezdí 17 bílých pětičlánkových plně nízkopodlažních tramvají Bombardier Flexity Outlook. Zatímco linky 2-4 vyjíždějí do různých směrů z konečné zastávky Notarbartolo u stejnojmenného vlakového nádraží západně od centra vstříc místním okrajovým sídlištím, linka 1 je od ostatních zcela oddělena a začíná na druhé straně centra u hlavního vlakového nádraží a pokračuje dál na jihovýchod skrz místní sídliště a kolem mořských pláží na konečnou k obchodnímu...
Palermo má od roku 2015 opět tramvaje. Tři ze čtyř linek vyjíždějí do okrajových sídlišť na úpatí místních hor na západě města. Linky 2, 3 a 4 vyjíždějí od vlakového nádraží Notarbartolo.
Jednoduchá konečná pro 3 tramvajové linky před vlakovým nádražím Notarbartolo a západním okraji historického centra, do kterého se už bohužel tramvaje neprobojovaly. Souhrnný interval tří linek se pohyboval kolem 7 minut.
Linka 4 vede od nádraží Notarbartolo na západ a pak rovnou na jih podél místního průtahu dálnice Palermem. V každém směru jede po jedné straně této částečně zahloubené dálnice a zde je průjezdný konec linky.
Jednosměrné zastávky na zvláštní trase linky 4 obepínající dálnici skrz západní předměstí Palerma. Pokud nikdo na zastávce nestojí ani nechce vystupovat, tramvaje je projíždějí plnou rychlostí.
Západní konečná linky 2 uprostřed místního sídliště Borgo Nuovo na úpatí hor šplhajících až do 750 metrů nad mořem.
Poblíž křižovatky, kde se rozdělují linky 2 a 3, leží vozovna pro západní část tramvajové sítě v Palermu. Celkem je pro 4 linky k dispozici 17 tramvají stejného typu.
Snadno omyvatelný Interiér pětičlánkové nízkopodlažní tramvaje Bombardier Flexity Outlook. Až na jednu výjimku jsou linky zakončeny kolejovým přejezdem, proto je nutná obousměrnost.
A zde pro úplnost konečná linky 3 CEP kousek od linky 2, opět na úpatí místního pohoří. Tramvají se ze všech konečných dostanete k vlakovému nádraží Notarbartolo do 15 minut. Na italské poměry se tu jezdí velmi svižně a dokonce funguje i preference na semaforech.
Jízdenkový automat na jedné z tramvajových zastávek nejevil známky života. Nicméně jednodenní turistické jízdenky na celou MHD bylo možné sehnat v trafikách.
Jelikož se nepodařilo tramvaje vrátit zpátky do historického centra, hrají stále hlavní úlohu městské dopravy v Palermu autobusy. Ty jezdí v krátkých intervalech především po hlavní třídě, která spojuje hlavní nádraží se severozápadem města a přitom protíná zdejší historické jádro s úzkými ulicemi. Cestou se autobusy potýkají s častými semafory a nutností dlouze objíždět zjednosměrněnou hlavní třídu okolními ulicemi. Z autobusových linek, které jsou číslovány od 100 výše, vyniká především páteřní linka 101 z hlavního nádraží po hlavní třídě do předměstí na severozápadě, která jezdí většinou v...
Během pauzy na konečné zobrazují informační displeje hodnotnou informaci o výrobci místních tramvají.
Schéma tramvajové sítě v Palermu vypadá uceleně a propojeně, zdání však klame. Zakreslena je i autobusová linka 102, která spojuje obě konečné vzájemně oddělených tratí – hlavní nádraží a nádraží Notarbartolo.
A zde ještě jednou konečná linek 2, 3 a 4 u nádraží Notarbartolo se dvěma kusými kolejemi a jedním ostrovním nástupištěm. Kdyby se podařilo tramvaje dostat více do centra města, jejich úspěch by byl určitě mnohem větší.
Páteřní autobusová linka 102 tvořící spojení mezi dvěma oddělenými tramvajovými systémy. Jezdí každých 12 minut mezi oběma tramvajovými konečnými, což jsou zároveň dvě největší palermská vlaková nádraží.
Severně od hlavního nádraží začíná samostatná tramvajová linka 1, která obsluhuje předměstí na jihovýchodě podél mořského pobřeží. I zde jezdí standardizované tramvaje Bombardier. Linka 1 má nejkratší intervaly, neboť zde jezdí sama.
Cestou od hlavního nádraží vede linka 1 kolem panelákových sídlišť, nedaleko trati se pak nachází široký pás místních pláží.
Dál na jihovýchod už jede linka 1 volnější krajinou směrem k místní nákupní zóně, kde se také nachází vozovna pro tuto linku.
Konečná linky 1 Rocella u místního obřího obchodního centra, kde se nacházejí také logistické areály a poblíž je i vlaková zastávka na hlavní trati do Messiny.
Na trať linky 1 se poblíž její konečné Rocella napojuje jednokolejná spojka do místní vozovny, která slouží pouze pro tuto linku. Má kapacitu 18 tramvají, takže zřejmě připravená a velkou expanzi. S údajnými velkými plány na rozvoj tramvajové dopravy se dokonce počítá s výstavbou třetí vozovny.
Další autobusové linky už mívají intervaly delší a část z nich má čísla vyšší než 200, některé jsou dokonce i osmistovkové. To se týká třeba výletních linek strmě stoupajících do místního pohoří nad mořským pobřežím severozápadně od centra, odkud jsou úžasné výhledy. Na linkách MHD provozovaných městským dopravcem AMAT, potkáte většinou autobusy standardní délky, a to jak model Urbanway od Iveca nebo italské Menarinibus Citymood včetně zkrácené 10metrové verze. Mezi kloubovými autobusy určenými pro páteřní linku 101 najdete kromě nejnovějších Urbanwayů také vozy Menarinibus z roku 2016....
Hlavové hlavní nádraží je okázalou vstupní branou do města a leží jihovýchodně od historického centra. Před nádražím má zastávku nebo konečnou také mnoho autobusových linek, které stále tvoří hlavní páteř MHD v centru Palerma. Na toto nádraží míří jak příměstské vlaky z letiště, tak regionální a dálkové vlaky ze zbytku Sicílie.
Nejpáteřnější linka palermské MHD má číslo 101 a ve všední dny jezdí každé 4 minuty a jako na jedinou jsou nasazovány kloubové autobusy. Nejnovější jsou tyto třídveřové Urbanwaye od Iveca.
Klasické zastávkové informace – pouze trasa linky, rozsah provozu a průměrné intervaly. Linky číselné řady 100 jsou ty základní. Vede linka 101 se čtyřminutovým intervalem, následovaná linkou 102 jezdící každých 12 minut. Ostatní linky už mají intervaly delší.
Počáteční stanice páteřní linky 101 přímo vedle hlavního nádraží. Tato nejfrekventovanější linka v Palermu dále vede přímo skrz centrum na severozápadní okraj centra.
Severozápadní konečná stanice jediné kloubové linky v Palermu (101) na jeho okraji poblíž místní nemocnice a stadionu. Na provozu linky se podílejí kloubové autobusy Iveco Urbanway a Menarinibus.
A zde starší typ z nepočetné flotily kloubových vozů pro páteřní linku 101 – italský výrobek Menarinibus z roku 2016.
Doplňkové autobusové linky 124 a 234 v zastávkách u hlavního nádraží zajišťované kratšími autobusy Menarinibus Citymood. Čísla autobusových linek MHD v Palermu mají vskutku velký rozsah – od 100 až po 812.
Historickým centrem Palerma a jeho nevyzpytatelnými uličkami se proplétají minibusy, které vozí cestující zdarma mezi hlavním nádražím a pobřežní mořskou promenádou. Další taková linka by pak měla jezdit mezi náměstím Nezávislosti na západním okraji centra a záchytným parkovištěm.
A zde již onen bezplatný centrální minibus na konečné poblíž pobřežní promenády a parku u místní brány Porta Felice skrz zbytky městského opevnění.
Krátké desetimetrové autobusy Menarinibus Citymood tvoří poměrně velkou část vozového parku městského dopravce AMAT. Počet dveří je však stejný jako u o 8 metrů delších kloubových autobusů.
Palermo má však ještě jeden trumf v boji za lepší veřejnou dopravu – vlaky. Původní příměstská železnice se totiž proměňuje v jakési metro. Hlavní příměstská trasa mezi hlavním nádražím a letištěm, kde jezdí moderní jednopodlažní elektrické jednotky každou půlhodinu, získala v poslední době několik nových zastávek na území Palerma a její trasa se postupně v centru také zahloubila. Z nádraží Notarbartolo na západním okraji města vede už mnoho let krátká odbočka se dvěma zastávkami přes výstaviště mířící ke zdejšímu přístavu, ze které by již brzy měla být plně okružní linka s novými podzemními...
Linka s nejvyšším číslem 812 zároveň šplhá do nejvýše položeného místa místní MHD – na horu Monte Pellegrino až do výšky 450 metrů nad mořem. Linka jezdí z centra ve všední dny v intervalu 100 minut, o víkendech jezdí každou hodinu. Úžasné výhledy jsou nejen na hoře samotné, ale již po cestě serpentinami, kterými si autobus prodírá cestu protijedoucími vozidly za pomoci silného a častého troubení.
Nástupní zastávka speciální  „horské“ linky MHD č. 812 u místního kláštera pod horou Monte Pellegrino tyčící se na západ od centra Palerma.
Elektrické příměstské vlaky jezdí na páteřní trase z hlavního nádraží na místní letiště vzdálené asi 30 km od Palerma. V poslední době přibylo na této trase s půlhodinovým intervalem mnoho nových zastávek na území města a část trasy byla také zahloubena.
Druhé nejvýznamnější vlakové nádraží v Palermu – Notarbartolo západně od centra. Tady navazuje na hlavní příměstskou trasu krátká odbočka, ze které se již brzy vyklube nová okružní linka, jakési palermské metro.
Krátká odbočná větev příměstských vaků z nádraží Notarbartolo do stanice Giachery je obsluhovaná motorovými vlaky. V půlhodinovém intervalu s jízdní dobou 7 minut byla v době návštěvy tato linka obsluhována dvěma soupravami – jednou moderní nízkopodlažní a pak tímto stařičkým motorovým vozem.
Prozatímní koncová stanice Giachery na krátké odbočce příměstských vlaků k místnímu výstavišti. Již se staví zbylý úsek pod centrem se třemi novými podzemními stanicemi, díky kterému se z této linky stane jakési okružní metro.
Na náměstí Castelnuovo byla vystavena maketa nových městských vlaků od firmy Hitachi, které budou vozit cestující na nové okružní vlakové lince pod centrem Palerma po dokončení výstavby tunelu vedeného právě pod tímto náměstím.