Autobusy v Paříži a okolí hrají podstatnou roli, a to nejen jako doplněk páteřní sítě metra a železnice, ale v centru města nahrazují dávno zrušené tramvaje jako pouliční pomocník zejména pro ty, kteří nechtějí sestupovat do spletitého pařížského podzemí. I když se mohutně rozvíjí síť tramvají zejména dále od centra města, je tady mnoho projektů, které mají za cíl povýšit běžné autobusy na atraktivnější, rychlejší a spolehlivější dopravní prostředek, který může i nemusí být jakýmsi předskokanem kapacitnější kolejové dopravy.

Standardní dvoudveřový Citelis v centru Paříže na konečné u nádraží Montparnasse. Plnobarevné displeje jsou využívány pro čísla linek, kterým jsou přiřazeny jednotlivé barvy pro lepší orientaci cestujících. Navíc lze z číslování linek poznat, odkud kam linka jede.
Městský autobus dopravního podniku RATP pod Vítězným obloukem. Zatímco na okrajích Paříže se budují nové tramvajové linky, povrchovou dopravu v centru zajišťují autobusové linky v krátkých intervalech a doplňují tak poměrně bariérové metro.
Aktuálně je vozový park RATP obnovován autobusy Iveco nové generace - pod značkou Urbanway se skrývá pokračovatel úspěšného Citelisu. Linky trojmístné číselné řady nezajíždějí do centra, ale navazují na metro nebo tramvaje na okraji Paříže a zajišťují dopravu do jejího hustě osídleného okolí. I nové autobusy již mají plnobarevné informační panely.
V ulicích Paříže a jejích předměstích najdete i autobusy značky Scania, jako například zde na konečné linky T1, která je zároveň železniční zastávkou Noisy-le-Sec pro linku RER E a linku Transilien P.
Kloubové autobusy v Paříži najdete spíše mimo centrum města. Nová vozidla pocházejí buďto od Mercedesu nebo od MANu. Mnohem výrazněji se na nových autobusech prezentuje také organizátor STIF.
Kromě vybraných metrobusových linek se do všech autobusů v Paříži nastupuje pouze předními dveřmi. Tomu je uzpůsoben také vzhled autobusů a výrazné označení jednotlivých dveří. Důslednou kontrolu jízdních dokladů však od zdejších řidičů nečekejte.
V Paříži se začíná objevovat nový typ zastávkových přístřešků i označníků. Tento přístřešek má dokonce střechu pokrytou zelení. Nové označníky jsou štíhlejší a mnohem vyšší než ty dosavadní.
Nový zastávkový označník integrovaný s přístřeškem je součástí celkového řešení městského mobiliáře včetně sloupů veřejného osvětlení.
Na mnoha místech Paříže a jejího okolí najdete tyto minibusové linky, které většinou navazují na metro a obsluhují některé hůře dostupné lokality, kde by třeba velký autobus neprojel. Jedním z vozítek na takových linkách je například tento francouzský minibus Gruau.
Přestupní zastávka mezi tramvají a autobusy kousek od letiště Orly na konečné stanici Porte de´l Essonne tramvajové linky T7. Již brzy by měla tramvaj nahradit další část těchto návazných linek díky jejímu prodloužení dál na východ.
Autobusový koridor v rámci projektu nazvaném zkratkou TCSP najdete v jihozápadní části regionu Ile-de-France. Linka 91-06 tu spojuje dvě stanice RER. Ve velké části trasy již vede tato samostatná silnice uprostřed relativně neobydlené krajiny. Koridor využívají i jiné lokální linky.
Autobusový koridor TCSP funguje zčásti již od roku 2000, postupně dochází k jeho prodlužování. Toto je původní úsek vedený zelení a rozvojovým územím. Koridor křižuje také četné kruhové křižovatky a na semaforech si volí zelenou. Běda však, když musí z různých příčin využít silnici pro ostatní auta.
Nejintenzivnější provoz na koridoru TCSP je v jeho východní části. Linka 91-06 tu již jezdí v poměrně krátkém intervalu a na části spojů jezdí tyto nové kloubové Solarisy. Rychlé autobusy tu slouží zejména pro obsluhu místního vědecko-výzkumného parku a studentského kampusu a navazují na linky RER B a C ve stanici Massy Palaiseau.
Další ukázka průchodu autobusového koridoru TCSP kruhovou křižovatkou, autobusy tu na semaforech mají vlastní signály. Do konce roku 2015 by měla být dokončena další část koridoru, opět zatím vedeného nezastavěnou krajinou.
Asi nejúspěšnějším projektem na zrychlení a zatraktivnění obyčejných autobusů je linka TVM vedená v tangenciálním směru napříč jižními předměstími Paříže. Již od roku 1993 se postupně rozrůstá tato autobusová linka s velmi velkým podílem samostatné jízdní dráhy i preference na semaforech. Od počátku projektu raketově roste počet cestujících. K lince TVM přibyla ještě linka 393 s podobnou infrastrukturou. Obě linky využívají nejsilnější společný úsek a jezdí na nich kloubové autobusy - u linky TVM se jedná již o třetí generaci vozidel. Zvláštní péči mají přestupy na vlak, které jsou pro...
Konečná zastávka linky 91-06 u stanice RER Massy Palaiseau. Autobusy tu provozují různí dopravci sdružení v konsorciu Optile, které čítá přes 4000 autobusů v pařížské aglomeraci. Organizátor dopravy STIF postupně sjednocuje vzhled vozidel a zvýrazňuje svoji značku.
Mnohem výraznějším a úspěšnějším autobusovým projektem je linka TVM (Trans-Val-de-Marne). Ta vede o něco blíže Paříži než koridor TCSP a funguje již od roku 1993. Linka byla od té doby několikrát prodlužována a posilována. Zastávky jsou vybaveny tímto jednotným a výrazným mobiliářem. V naprosté většině trasy jsou autobusy vedeny v samostatném koridoru.
Zde končí souběžná linka 393, která využívá od roku 2011 původní trasu linky TVM a funguje v delších intervalech, ale na obdobném principu - tedy maximální využití samostatné jízdní dráhy a přednost na křižovatkách. Od linky TVM se odpojuje a vede ke stanici linky RER B Sucy Bonneuil.
Průjezd koridoru TVM přes kruhovou křižovatku, na které se obrací linka 393. Jezdí na ní kloubové autobusy Citelis a stejně jako na lince TVM je i zde nástup všemi dveřmi. V letech 1997-2001 se v části trasy linky TVM testoval provoz tramvají na pneumatikách (silnice byla v testovaném úseku osazena vodicí kolejnicí). Z tohoto projektu pak vznikly tramvajové linky T5 a T6 v jiných místech okolí Paříže.
O dost jižněji, ale stále ještě součástí systému, který koordinuje společnost STIF, vznikla v roce 2011 linka T-Zen 1. Linka, která opět propojuje jednotlivé větve příměstských vlakových linek RER s osídlením mezi. I zde je velká část trasy vedena v samostatném koridoru, na rozdíl od linky TVM však vede tato linka z velké části dosud nezastavěným územím. Až bizarně vypadají četné kruhové křižovatky, které jsou křižovány autobusovou silnicí za pomoci lesa semaforů uprostřed volné, až skoro zemědělské krajiny. Každopádně projekt má prý úspěch a již se plánuje dalších 5 linek pod značkou T-Zen....
Linka TVM je v naprosté většině trasy vedena v samostatném koridoru. Nyní má délku přes 20 km a 32 zastávek. V roce 2013 pro ní bylo pořízeno 45 kloubových autobusů MAN. Jedná se již o třetí generaci autobusů od zprovoznění linky v roce 1993 (původní kloubové vozy PR 180.2. byly v roce 2003 vystřídány kloubovými Agorami a poté v roce 2013 MANy).
Společný úsek linek TVM a 393. Obě metrobusové linky provozuje pařížský RATP. Linky jsou díky krátkým intervalům a vysoké rychlosti velmi oblíbené a navážejí obyvatele rostoucích předměstí jižně od Paříže na vlaky RER a Transilien.
Poblíž železniční trati, kterou využívá linka RER D, vznikla zcela nová zastávka Créteil-Pompadour, kde je možné přestoupit z metrobusů TVM a 393 na vlaky. Jednoduché přestupní místo je velmi využíváno. Zdejší metrobusy jezdí často a rychle, ale poměrně nepravidelně. Vzhledem k dlouhé trase a vysoké vytíženosti se dokáže sjet i několik autobusů najednou.
První linka nejnovějšího konceptu rychlých autobusových linek T-Zen spojuje dvě větve zelené linky RER D v nejvzdálenějším pátém tarifním pásmu v jižní části regionu. Od roku 2011 jezdí tyto autobusy Iveco Crealis na 15 km dlouhé trase se 12 zastávkami.
Linka T-Zen 1 začíná u vlakového nádraží Corbeil Essonnes a pokračuje dál na východ přes řeku Seinu. Hned za ní začíná vyhrazený autobusový koridor. Vozidla vycházejí konstrukčně z autobusu Iveco Citelis, hlavní odlišnost je v designu - člověk na první pohled vidí rozdíl oproti běžným autobusům.
Dalším příkladem projektu vyšší úrovně autobusové dopravy je koridor TCSP v jihozápadní části regionu Ile-de-France. Na oba konce této metrobusové trasy se dá dojet vlakem RER. I když je tento projekt ze všech výše zmíněných asi nejméně frekventovaný, funguje již od roku 2000 a v současnosti se staví další úsek mezi již hotovými částmi. Opět se jedná o samostatnou autobusovou silnici, která má na křižovatkách přednost před ostatním provozem. Zde se ale nejedná o jednu linku, ale o svazek různých lokálních linek, z nichž vyčnívá linka 91-06. Na ní zčásti jezdí i kloubové autobusy Solaris,...
Na konečné linky T-Zen 1 se potloukají i další lokální autobusové linky a navazují na vlaky RER. Na lince 401 jezdí také modifikované kloubové vozy Heulliez. Místní linky tu provozují zejména dopravci Transdev a Keolis.
Všechny zastávky linky T-Zen 1 v části, kde je pro linku vyhrazen samostatný koridor, mají jednotné vybavení a zvýšenou nástupní hranu, nebo lépe řečeno sníženou úroveň vozovky. Vozy nejsou nijak opticky naváděny, vše řídí řidič.
Metrobusy T-Zen mají i vlastní dopravní značku. Samostatná silnice je tvořena betonovou vozovkou a křižování s ostatními ulicemi i kruhovými objezdy je ošetřeno semafory, které nenutí autobusy zastavovat, maximálně trochu zpomalit.
Podobně jako koridor TCSP je i linka T-Zen 1 vedena z velké části nezastavěnou krajinou, zřejmě s velkolepými plány na rozvoj osídlení. V současnosti jezdí po této lince 12 autobusů, připravují se projekty na dalších 5 linek T-Zen, z toho dvě s přímým napojením na linku T-Zen 1.
Východní konečná linky T-Zen 1 u nádraží Lieusaint-Moissy. I na podobě nátěru autobusů má velký podíl místní organizátor STIF. Dopravcem linky T-Zen 1 je Transdev.
Na ostatních autobusových linkách, ať už provozovaných pařížským RATP nebo velkými soukromými hráči Transdev, Keolis či sdružením menších dopravců Optile, se úspěšně obnovují vozidla, modernizuje zastávkový informační systém i zlepšují jednotlivá preferenční opatření. Stále viditelnější je také zdejší organizátor STIF, který nejenže objednává jednotlivé linky, ale také financuje obnovu vozového parku i celé infrastruktury. Zároveň je zárukou jednotného tarifu na celém tomto obrovském území. O budoucnost se autobusy v Paříži a okolí rozhodně bát nemusejí, stále rostoucí počet obyvatel hlavně v...
Takto vypadá pařížský přenosný zastávkový označník. Hlavní je jednoduchost a funkčnost.
Významným dopravcem v okolí Paříže je Transdev. Nové vozy jsou opatřeny jednotným stříbrným nátěrem STIF. Logo organizátora je stále častěji a výrazněji vidět i na autobusech majoritního pařížského dopravce RATP.
Přestupní uzly jsou postupně vybavovány velkoplošnými panely s aktuálními odjezdy linek autobusů, vlaků i dalších dopravních prostředků. V Paříži totiž papírové jízdní řády udávají pouze interval, proto jsou takové informace výrazným pokrokem.
Ukázka typických autobusových jízdních řádů. Nejsou důležité časy odjezdů, ale trasa linky a zastávky včetně rozmístění jednotlivých stanovišť v rámci přestupního uzlu a mapy okolí.