Pazardžik (květen 2014)

Osud malého trolejbusového provozu v bulharském Pazardžiku je o poznání veselejší než ve městě Pernik. Zhruba 70tisícové město ležící na železniční spojnici mezi Sofií, Plovdivem a pobřežím Černého moře, jde příkladem nejen v zajištění veřejné dopravy, ale i v péči o malebné historické jádro města.

Jeden z osmi nových ukrajinskýh trolejbusů LAZ v malebném a udržovaném historickém centru města. Ve špičkách tudy jezdí trolejbus každých 10 minut.
Osud malého trolejbusového provozu v bulharském Pazardžiku je o poznání veselejší než ve městě Pernik. Zhruba 70tisícové město ležící na železniční spojnici mezi Sofií, Plovdivem a pobřežím Černého moře, jde příkladem nejen v zajištění veřejné dopravy, ale i v péči o malebné historické jádro města.
Na dvoře trolejbusové vozovny jsou odstavené i původně zlínské trolejbusy Škoda 9Tr a 14Tr, které ještě před dodávkou nových trolejbsusů z Ukrajiny jezdily v běžném provozu.
Trolejbusová doprava se v Pazardžiku rozjela teprve v roce 1993. Bohužel vlivem společenských změn na konci 80. let i sem dolehly ekonomické potíže, a tak byl nevelký trolejbusový provoz zahájen pomocí ojetých trolejbusů Škoda 9Tr a 14Tr původem ze Zlína a Ostravy. Kromě dvou novějších vozů ZIU a Trolza nebyl jejich vozový park obnovován až do roku 2013. Proto se Pazardžik stal díky dlouholetému provozu legendárních strojů 9Tr hojně navštěvovaným místem dopravních nadšenců nejen z České a Slovenské republiky.
I tento vůz Škoda 9Tr, původem ze Zlína, zajišťoval dopravu v Pazardžiku od zavedení trolejbusů v roce 1993. Dojezdil v roce 2013. Nyní se jedná o zachování některého z exponátů pro muzejní účely.
V roce 2013 zakoupilo město za vlastní prostředky celkem 8 nových nízkopodlažních ukrajinských trolejbusů LAZ, které vystřídaly přestárlé české vozy a které dnes bez problémů zajišťují převážnou většinu výkonů. Jako záložní slouží několik původních "čtrnáctek" a také jeden novější ZIU. Na dvoře vozovny, která se nachází v sídlišti na severozápadě města, však můžete najít i pár odstavených vozů Škoda 9Tr (návštěva proběhla v květnu 2014). Sebevědomý městský dopravce s částečným podílem soukromého kapitálu je hrdý na velkorysou obnovu trolejbusů i trolejového vedení, díky čemuž může...
Jedna ze tří dochovaných "devítek" na dvoře vozovny, která se nachází uprostřed sídliště na severovýchodě města. Zde jsou také ukončeny všechny trolejbusové linky.
Trolejbusy jezdí v Pazardžiku na 6 linkách, z toho pouze 2 mají rozumný celodenní provoz. Páteřní linky 1 a 1E zajišťují spojení hlavního vlakového nádraží s centrem města a trolejbusovou vozovnou. Jejich trasa se liší v malé větvi mezi nádražím a centrem. Souhrnný interval ve špičkách je 10 minut. Pak jsou zde linky 2 a 2E, které se liší od linky 1 tím, že nejedou přes centrum města a pojíždějí kratší spojovací trať k vozovně. Obě linky jezdí jen ve špičkách dohromady v celkovém rozsahu 6 párů spojů za den. Linky 4 a 5 pak vedou od trolejbusové vozovny (jedna přes centrum, druhá kratší...
Současnost trolejbusů v Pazardžiku ale patří novým nízkopodlažním LAZům. Několik vozů Škoda 14Tr také původem ze Zlína slouží jako záložní, v běžném provozu jsme je nepotkali.
Síť trolejbusů, která pokrývá cca 2/3 území Pazardžiku, je doplněna také několika městskými autobusovými linkami, na kterých jezdí ojeté autobusy ze západní Evropy - například Renaulty z Paříže nebo minibusy VDL z Nizozemska. U vlakového nádraží můžete potkat také řadu autobusů různých značek, které provozují soukromí dopravci do okolních obcí a měst. Evropská unie spolufinancuje rekonstrukci vlakového nádraží a postupně probíhá také modernizace železničního koridoru. Díky poloze nádraží, poměrné vzdáleného od centra města, je a bude trolejbusová doprava nezbytnou součástí městské...
Interiér plně nízkopodlažního trolejbusu LAZ. Všech 8 vozidel bylo dodáno v roce 2013 a v běžném provozu stačí pokrýt všechny denní výkony.
Dvůr trolejbusové vozony je volně přístupný, není problém podívat se na zdejší vozidla zblízka. Městskou autobusovou dopravu zajišťuje stejný podnik, ale z garážemí na jiném místě.
Zatímco trolejbusy jsou v Pazardžiku nové, autobusy na městských linkách pocházejí z druhé ruky, například tento vůz Renault je původem z Paříže.
Souhrnný jízdní řád všech trolejbusových linek v Pazardžiku. Nejčastěji jezdí linky 1 a 1E mezi Hlavním nádražím a trolejbusovou vozovnou přes střed města. Ostatní linky jezdí pouze v rozsahu vybraných spojů ve špičkách.
Křižovatka poblíž hlavního nádraží, kde se trolejbusy směřující do centra města větví do dvou větví. Proto je také hlavní linka rozdělena na varanty 1 a AE.
Na hlavním vlakovém nádraží jsou také ukončeny některé příměstské autobusové linky zajišťované soukromými dopravci. I zázemí pro cestující je na bulharské poměry slušné.
Nádraží v Pazardžiku leží na hlavní trati mezi Sofií a pobřežím Černého moře, proto je frekvence spojů poměrně vysoká. Trolejbusy vás pak odvezou do centra města za necelých 10 minut.
Většinu vlaků, ať už osobních nebo rychlíků, vozí původní československé lokomotivy Škoda. Bulharské železnice nabízejí na rychlících původní rumunské vozy podobné našim vozům řady B.
Na méně vytížených městských linkách jezdí tyto ojeté nízkopodlažní minibusy původem z Nizozemska.
Jediný exponát trolejbusu ZIU 682 vypomáhá ve špičkách novým trolejbusům LAZ. Jedná se o modernější verzi legendárního ruského trolejbusu ZIU,
V 17 hodin se ze zdejšího průmyslového kombinátu Kaučuk vyvalí dělníci z ranní směny. Továrna leží na východě města a zajíždějí sem také trolejbusové linky.
Smyčka trolejbusů č. 4 a 5 u brány továrny Kaučuk. V tuto dobu odtud odjíždějí jediné dva odpolední spoje (jeden jede do vozovny přes centrum města a druhý kratší cestou po spojovací trati, kudy za den projede jen několik spojů ve špičkách).