Plauen (29.8.2005)

Tramvajové město v bývalém východním Německu je centrem oblasti Vogtland, která sousedí s naším Plzeňským a Karlovarským krajem. Proto je Plavno poměrně snadno dostupné jak časově, tak cenově. Výraznými rysy zdejší městské dopravy jsou téměř výhradní tramvajový monopol a příkladně intenzivní propagace MHD.

Nádražní hala připomíná éru nedávno minulou.
Tramvajové město v bývalém východním Německu je centrem oblasti Vogtland, která sousedí s naším Plzeňským a Karlovarským krajem. Proto je Plavno poměrně snadno dostupné jak časově, tak cenově. Výraznými rysy zdejší městské dopravy jsou téměř výhradní tramvajový monopol a příkladně intenzivní propagace MHD.
Tramvaj KT4D na moderní zastávce u horního nádraží.
Městská doprava v Plavnu rovná se tramvaj. Kolejová doprava tu obsluhuje všechny části města a doplňuje ji jediná autobusová linka A. Provozovatelem je společnost PSB, která si mimo jiné z této zkratky vytvořila slogan Pünktlich - Sicher - Bequem, čili přesně - bezpečně - pohodlně, což zdejší městskou dopravu docela vystihuje.
Centrum města se změnilo k nepoznání. Zde se také nachází centrální přestupní zastávka Tunnel.
Tramvajový provoz je na tak malé město neobyčejně rozsáhlý díky historickému vývoji. I když se i toto město potýká s odlivem obyvatel během devadesátých let, možná i díky kvalitní dopravní infrastruktuře a malebnosti města to zde není tolik znát. Výjimkou jsou posmutnělá okrajová sídliště. Naštěstí jich ale není tolik.
Konečná stanice linky 3 v sídlišti ale zároveň uprostřed zeleně. Vše září novotou.
Je vidět, že město si tramvají patřičně váží a proto jsou také všechny tratě po důkladné rekonstrukci. Jezdí se po úzkém rozchodu s českými tramvajemi KT4D. Ne všechny pocházejí z Plavna, některé byly dodatečně dokoupeny z nedalekého Zwickau.
Horní pohled na výjezd ze zastávky Tunnel, kde se potkávají všechny linky.
I když není v Plavnu jediná nízkopodlažní tramvaj, je téměř jisté, že se tu brzy objeví, nejspíš ve formě typu Leoliner z lipského dopravního podniku, která se svojí menší kapacitou přiblíží současnému typu KT4D i potřebám města. Všechny české tramvaje prošly rekonstrukcí, zde jim byly ponechány čtyřkřídlé skládací dveře. Modernější interiér je zpestřen progresívním informačním systémem - ploché obrazovky LCD informují cestující jak o trase linky a času, tak o aktualitách z města. Tyto informace jsou prokládány občasnou reklamou. Zvenku mají tramvaje dobře čitelné převíjecí transparenty.
Krytá nástupiště centrálního bodu Tunnel. Po celý den je tu velmi rušno.
Největší zvláštností a také jedním z důvodů, proč je užitečné tento provoz navštívit, je propagace MHD na tramvajových vozech. Každá souprava má na střeše nad okny po obou bocích připevněny transparenty s textem, propagujícím městskou dopravu. Modifikací je mnoho a málo z nich se opakuje na více tramvajích.
Každá tramvaj se honosí nějakým propagačním sloganem.
Největší důraz je věnován zvýrazňování výhod oproti automobilové dopravě a informování o dopadech automobilismu na životní prostředí a chod města. Nevím, jak se daří tímto způsobem lákat lidi do městské dopravy, každopádně to moc nestojí a člověk má na jednu stranu dobrý pocit z příkladné propagace, na druhou stranu je mu líto, že něco podobného nevidí i u nás, když neustále sílící každodenní kolony v ulicích paralyzují naše velká města.
Tramvaj vjíždí do strmé pěší zóny. Zastávka je určena pro dvě soupravy.
Kromě největšího problému - automobilismu se na transparentech objevují také různé rýmovačky nebo informace o webových stránkách či významných výročích městské dopravy. Více o propagaci v Plavnu se dozvíte na těchto stránkách v sekci Propagace MHD.
Konečná zastávka u horního nádraží. Na poměrně malém prostoru jsou tu ukončeny i všechny příměstské autobusy.
Díky komplexní rekonstrukci tramvajových tratí v Plavně jsou všechny zastávky standardně vybaveny digitálními panely, které dynamicky informují o času, zbývajícím do příjezdu jednotlivých linek. Většina zastávek má zvýšenou nástupní hranu. Tam, kde to není možné, upozorňuje hlásič ve vozidle na horší výstup z tramvaje.
Na každé zastávce se dozvíte, kdy pojede tramvaj a přitom nemusíte s lupou pátrat v jízdních řádech.
V centru města jsou vedeny tramvaje po kopcovité pěší zóně sníženou rychlostí. I v Plavně dokazují tramvaje bezproblémové soužití s chodci v jednom prostoru. Podobně liberálně je řešen prostor centrální tramvajové zastávky Tunnel, která doznala výstavbou obchodního centra zásadní proměny. Komfortně zastřešená nástupiště doplňuje informační středisko dopravního podniku. V Tunnelu se sjíždějí všechny linky, navzdory svému názvu jsou zastávky povrchové. Tramvaje jsou tu slušně využívány a proto panuje v centrálním uzlu čilý ruch.
Kombinace prudkého klesání, pěší zóny a tramvajového provozu dokazuje, že když se chce, jde všechno.
Nové zastávky jsou také vybudovány v těsné blízkosti Horního nádraží, kam přijíždí většina vlaků. Před výpravní budovou z let socialismu je integrované autobusové nádraží včetně tramvajových zastávek. Nástupní hrany autobusových zastávek jsou "zubaté", což šetří místo a pomáhá řidičům lépe manévrovat. Na toto autobusové nádražíčko zajíždějí všechny regionální linky, které přijíždějí do Plavna.
Zubatá hrana autobusového nádraží usnadňuje řidičům práci a šetří místo.
Oběhy tramvajových vozidel jsou optimalizovány, takže tramvaj na konečné tráví nanejvýš pár minut a pokračuje jako původní nebo jiná linka po své trase. Proto se řidiči mezi sebou střídají. Navzdory zavedení tohoto systému jsme se setkali s dopravními zácpami, zdržujícími kolejovou dopravu, což se následně promítlo do provozu jinde, protože systém krátkých oběžných dob je na takové výkyvy nebezpečně náchylný. Navzdory krátkým pobytům tramvají na konečných jsou tramvajová obratiště obrovská.
Vlevo vidíte jízdní řád linky 2, která jako jediná jezdí k dolnímu nádraží. V období, kdy nejede, tam místo tramvaje jezdí linkové taxi.
Řidiči tramvají v Plavně umějí i jiné věci než jen řídit tramvaj. Prodají vám jízdenku, zavolají taxi nebo večer vám na požádání zastaví mezi zastávkami. Je pravda, že v malém městě je asi jednodušší všechny tyto úkony provádět, ale porovnejte tento rozsah služeb třeba s Prahou.
I v prázdninovém dopoledni bylo na centrální zastávce Tunnel rušno a tramvaje byly na německé poměry značně vytíženy.
Některé zastávky jsou na znamení, je jich ale minimum. Zvláštností tramvajové sítě jsou jednak členitý terén na okrajích města a jednak jižní část linky 2 k Dolnímu nádraží. Tato trať je tramvají pojížděna pouze v pracovní dny mimo prázdniny.
Zajímavé uspořádání tramvajového svršku na trati do průmyslové čtvrti na severovýchodě města.
V ostatních obdobích je pro malý zájem cestujících doprava zajišťována taxíky systémem Linientaxi, čili auto, jezdící podle jízdního řádu. Na této rozporuplné trati leží tramvajová vozovna, což však znamená, že od vozovny se můžete svézt tramvají i o víkendech nebo o prázdninách. Druhým způsobem zahrnutí taxislužby do systému MHD je tzv. Anruf - Sammel - Taxi, které pojede, jen když si ho dopředu telefonicky objednáte. Vše samozřejmě za tarif MHD.
Jediná městská autobusová linka dokládá, že Plauen je opravdu Tramvajové město.
Atrakcí spíše pro děti je parková železnice v západní části města která vede údolím městského parku. Dráha je elektrifikována, což není u parkových železnic zrovna obvyklé. Poblíž její konečné stanice se nachází konečná jediné městské autobusové linky A a také nezvykle vysoký kamenný most. Autobusová linka jezdí východo-západním směrem a můžete se na ní například svézt nízkopodlažním Citarem či některým z midibusů. Linka byla v době návštěvy během odpolední špičky tak zpožděná, že autobusy jezdily zcela mimo jízdní řád.
Parková úzkorozchodná železnice na elektrický proud se nachází v městském parku nedaleko horního nádraží.
Dopravní podnik v Plavnu nezapomíná ani na svoji minulost a tak má ve své sbírce třeba soupravu legendárních tramvají Gotha, nebo její předválečnou předchůdkyni. Pro zpestření služeb nabízí PSB tzv. Pivní tramvaj, která se dá využít k netradičním večírkům či oslavám.
Historická souprava tramvají Gotha odpočívala v jediné vozovně u dolního nádraží.