Hlavní město východoněmeckého okresu Vogtland blízko hranic s Českou republikou se na svou velikost 60 000 obyvatel hemží tramvajemi. Poměrně zachovalé kopcovité město se vymyká tím, že zde nejsou skoro žádné autobusové linky. Přesto byla od poslední návštěvy v roce 2005 opuštěna krátká tramvajová trať k jižnímu nádraží. A tramvaje tu také nejezdí od 8 večer i o nedělních brzkých ránech. V roce 2020 bylo změněno linkové vedení, první tři tramvajové linky jsou nově pouze jednosměrné. A dosavadní monotónní vozový park tramvají KT4D byl v posledním desetiletí částečně obnoven novými nízkopodlažními vozidly.

Tramvajové linky v Plavně obsluhují všechny hlavní části města. Linkové vedení tramvají nabízí 6 linek, podle schématu připadají na většinu tratí dvě linky. Ve skutečnosti ale jezdí do každé větvě pouze linka jedna. Linky 1 až 3 jsou totiž jednosměrné. Jednička se na konečné převlíkne na dvojku, na další konečné na trojku a pak se z ní stane opět jednička. Linky 4 a 5 jsou plnohodnotně obousměrné, ale nejezdí v sobotu ráno, kdy je částečně nahrazuje linka 6. Ta jezdí také ve všední dny dopoledne v době školních prázdnin.
Klasická tramvaj KT4D na lince 4, která jako jediná zajíždí přímo před horní vlakové nádraží, jehož budova z 80. let je hlavní vstupní branou do hlavního města okresu Vogtland.
Konečná linky 4 u Horního nádraží i se zástupcem nové generace nízkopodlažních tramvají od Bombardieru. Těch bylo v letech 2011-7 dodáno celkem 9.
Před Horním nádražím se kromě zastávky tramvají nalézá také autobusový terminál pro regionální linky. Autobusy jsou v okrese Vogtland sdruženy do stejnojmenného dopravního systému, jehož páteří jsou vlaky a 8 páteřních autobusových linek „PlusBus“.
Horní vlakové nádraží leží na hlavní trati z Drážďan přes Chemnitz a Cvikov do Hofu s provozem elektrických jednotek. Jezdí tu ale také typické motoráky RS1 od Stadleru, se kterými se dostanete až třeba do českého Chebu. Jejich provozovatelem je Vogtlandbahn.
Pro páteřní linky místní regionální autobusové dopravy bylo v roce 2019 pořízeno těchto 40 autobusů Setra. Tyto linky „PlusBus“ jezdí od roku 2019, je jich 8 a všechny jezdí ve všední dny každou hodinu, o víkendech po dvou hodinách.
Od Horního nádraží klesá linka 4 do centra Plavna. Čtyřka jezdí na rozdíl od linek 1 až 3 obousměrně. S linkou 5 je v sobotu ráno a během prázdninových všedních dní částečně nahrazena linkou 6, což ale znamená, že k Hornímu nádraží v tuto dobu nejezdí nic.
Hlavní trať na pěší zóně v centru, kde tramvaje stoupají od centrální přestupní zastávky Tunnel směrem k Hornímu nádraží. Před ním se rozvětvují do třech směrů.
Setkání tramvaje a jednoho z mála městských autobusů v zastávce Am Albertplatz. Ty jezdí na linkách A a B v intervalu 20 minut ve všední dny a 60 minut o víkendech. V této zastávce se obě linky potkávají.
Dolní konec pěší zóny s provozem tramvají s kolejovým trojúhelníkem a centrální přestupní zastávkou Tunnel, kde se potkávají všechny místní linky. Tramvaje končí provoz v 8 hodin večer, poté je nahrazují noční autobusové linky N1 až N4.
Všechny tramvajové linky 1 až 5 jezdí ve všední dny v intervalu 12 minut, v sobotu po 15 a v neděli po 30 minutách. V neděli brzy ráno je nahrazuje linkové taxi a všechny tramvaje končí v 8 večer. Poté tu jezdí noční autobusové linky s rozjezdem v centrální zastávce Tunnel. Na autobusy v Plavně moc práce nezbývá – jediné dvě městské linky A a B pokrývají zbytek města, přičemž linka B nahrazuje již před lety zrušenou tramvajovou trať k jižnímu nádraží. Autobusové linky jezdí ve všední dny po 20 minutách, o víkendech po hodině. Naopak k severnímu nádraží zajíždí linka 4, ale dá se od něj dostat...
Pro Plavno typická tramvaj KT4D. I po dodání nových nízkopodlažních vozidel jich tu jezdí ještě 15. Některé byly dodány jako ojeté ze sousedního Cvikova. Tato je původní, jedna z nejnovějších, z roku 1988.
Centrální přestupní zastávka Tunel v historickém centru Plavna. Potkávají se tu všechny místní tramvajové linky včetně autobusové linky B. V obdobích s delšími intervaly se tu také odehrávají vzájemné přestupy.
Centrální přestupní zastávka Tunnel poskytuje cestujícím kvalitní zázemí. Díky jednotnému intervalu všech linek a vzájemnému vyčkávání spojů tu při přestupu mnoho času nestrávíte.
Informační vitrína s jízdními řády. Tramvajové linky mají ve všední dny interval 12 minut, v sobotu 15 a v neděli 30. Po osmé večerní je nahrazují noční autobusy označené písmenem N.
Po této trati jižně od centra a kousek od zastávky Tunnel míří tramvaje východním směrem do tří větví za říčkou Weisse Ester.
Jižní konečná obousměrné linky 5 „Südvorstadt“. Všechny zdejší tramvaje mají reklamní nátěr / polep.
Interiér tramvaje KT4D. Všechny zdejší vysokopodlažní tramvaje prošly ve druhé polovině 90. let modernizací, na rozdíl od jiných měst jim ale zůstaly typické skládací dveře.
Linka 3 po sjezdu z kopců východně od centra Plavna u nové vlakové zastávky Plauen Mitte. Původní jižní nádraží zaniklo a vlaky zastavují zde, mnohem blíže hlavní tramvajové trati i regionálním autobusům. Původní nádraží také opustila krátká tramvajová větev, kde se nyní nachází pouze tramvajová vozovna.
U vlakové zastávky Plauen Mitte zastavují kromě tramvají také regionální autobusy včetně sítě páteřních linek PlusBus.
Konečná Waldfrieden u velkého sídliště v kopcích východně od města, kde se linka 2 převléká na trojku. Od roku 2020 bylo změněno linkové vedení tramvají – první tři linky jsou vždy jednosměrné a na konečné se mění čísla.
Další východní konečná – Reusa. Běžně sem jezdí obousměrná linka 4, v sobotu ráno a během prázdninových všedních dní jsou však linky 4 a 5 nahrazeny linkou 6, která vynechává smyčku u Horního nádraží.
Opačná konečná linek 5 a 6 Plamag severozápadně od centra. Od roku 2013 bylo postupně pořízeno 9 dvoučlánkových tramvají od Bombardieru. Prvních 6 bylo dodáno do roku 2014, poslední tři pak v roce 2017.
Vozový park místních tramvají byl ještě do roku 2011 monotónní – tvořily ho vysokopodlažní dvoučlánkové československé tramvaje KT4D, část z nich byla odkoupena ze sousedního Cvikova. Dodnes jich jezdí 15. V letech 2013-7 bylo postupně pořízeno 9 nízkopodlažních dvoučlánkových tramvají NGT6DE od Bombardieru. Tramvaje v Plavně jsou jednosměrné a jezdí na rozchodu 1000 mm. A ještě jedna zajímavost – všechny tramvaje mají reklamní celopolep, bohužel často inzerující produkty automobilového průmyslu.
Interiér nízkopodlažní tramvaje Bombarider, která má schod pouze v krajních částech vozidla. Rozchod kolejí v Plavně je 1000 mm.
Kolejový přesmyk před obratištěm Plamag na severozápadě města na zdejším průmyslovém předměstí.
Na severním okraji města jezdí tramvaje do blokové smyčky Preisselpohl a cestou zpátky vedou koleje touto jednosměrnou tratí mezi budovami zdejší továrny. Sem jeze z centra jednička, zpátky pak dvojka.
Nástěnka připomínající 45letou historii tramvají KT4D, které jsou typické pro velkou část východoněmeckých provozů. Celkem bylo do Plavna dodáno 35 těchto tramvají jako nových, později bylo ze Cvikova pořízeno ještě 10 dalších ojetých vozů.