Porto (26.9.2011)

Porto je druhé největší portugalské město ležící zhruba uprostřed země u břehu řeky Douro, která kousek za městem ústí do Atlantského oceánu. Kromě světoznámého portského vína je město pozoruhodné svojí tradiční portugalskou architekturou a svým reliéfem, který je tvořen hlubokým korytem řeky Douro.

Portské metro, jak se říká zdejším tramvajím, projíždí po malebném mostě Ludvíka I. přes široké koryto řeky Douro.
Porto je druhé největší portugalské město ležící zhruba uprostřed země u břehu řeky Douro, která kousek za městem ústí do Atlantského oceánu. Kromě světoznámého portského vína je město pozoruhodné svojí tradiční portugalskou architekturou a svým reliéfem, který je tvořen hlubokým korytem řeky Douro.
Most Ludvíka I. - jedno z nejfotogeničtějších míst v Portu. Linka D po něm přejíždí řeku Douro z historického centra směrem na jih do čtvrti Vila Nova de Gaia.
I když má samotné Porto jen cca 350 000 obyvatel, spolu s okolní aglomerací zde žijí necelé dva miliony lidí. Proto je fungující veřejná doprava nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje a života vůbec. Za poslední roky prošla městská doprava radikální proměnou. Za významného přispění Evropské unie zde vznikl zcela nový dopravní systém, zvaný Metro de Porto.
K jižnímu konci mostu Ludvíka I. se můžete od nábřeží Doura dostat kabinkovou lanovkou. Jízdné na ní je komerční, výhled pozoruhodný.
Jedná se vlastně o jakousi rychlodrážní tramvaj, která je na většině míst zcela oddělená od ostatní dopravy. V centru se jede převážně pod zemí, na okrajích na povrchu. Tramvajové soupravy jezdí na předměstích rychle po trasách bývalých železničních tratí a ve chvíli, kdy se zanoří do center místních čtvrtí, se chovají jako klasické pouliční tramvaje. Spojuje se tedy rychlost s kouzlem místní obsluhy.
A ještě jednou most Ludvíka I. - nahoře jezdí tramvaje, dole autobusy a auta.
Celý systém portského "metra" vznikl velmi rychle. Základní kostra, tedy společná trať centrem města vznikla v letech 2002 - 2004. V následujících letech byla otevřena další samostatná linka D v kolmém směru ke stávající hlavní trase a dále byla základní trať prodlužována a rozvětvována oběma směry, až vzniklo celkem 5 linek (A, B, C, E, F), které jedou v centru města ve společném úseku a skládají se do špičkového intervalu cca 3 minuty.
Portské "metro" má v centru i svoji podzemní část. V úseku mezi hlavním vlakovým nádražím Campanha a stanicí Senhora da Hora jede spolu 5 ze 6 zdejších linek s průměrným špičkovým intervalem 3 minuty.
I když je portské "metro" jeden provázaný systém, má mnoho tváří. Jednou z nich jsou podzemní stanice v centru, které se tváří jako klasické metro. Další podobou je ukončení linky A ve čtvrti Matosinhos na západě - zde se "metro" tváří jako klasická pouliční tramvaj. A třetí podobu na sebe portské metro bere na lince B, kdy jede severozápadním směrem daleko za město a má rychlodrážní charakter, který podporuje ještě souběžná rychlíková linka Bx s vozidly schopnými jet rychlostí až 100 km/h.
Interiér vozidla Eurotram, kam se vejde až 80 sedících cestujících. Podobné tramvaje jezdí také ve Štrasburku. Vozidlo je plně nízkopodlažní a má zvláštní široké jednokřídlé dveře, jejichž otvírání a zavírání trvá až příliš dlouho.
Nejnovější tratí je úsek od městského stadionu nedaleko hlavního vlakového nádraží východním směrem do čtvrti Fanzeres. Linka F zde projíždí poměrně novou sídlištní zástavbou po zatravněné trati. Na konečné nechybí záchytné parkoviště. Tato trať byla otevřena v lednu 2011.
Eurotram přijíždí na začátek společného úseku do stanice Senhora da Hora. Odtud se linky větví do třech směrů. Všechny portské tramvaje jsou důkladně klimatizované, někdy až moc.
Pojedete-li tramvají dále do centra, zastavíte u vlakového nádraží Campanha, přes které jezdí všech 5 linek ve společném centrálním svazku. Toto hlavní nádraží na východě města je sice od centra poněkud vzdáleno, ale díky "metru" se tam dostanete za 5 minut. V samotném centru Porta je ještě jedno vlakové nádraží, a to hlavová stanice Sao Bento, které je však využíváno pouze regionálními vlaky.
Přestupní stanice Trindade v centru města, kde se kříží společná trať pro 5 linek se sedmou linkou D, která vede samostatně severojižním směrem. V této stanici také najdete zákaznické centrum dopravce, ve kterém však nemají žádné informační materiály.
Metro de Porto je moderní a funkční systém a jen těžko si lze představit, jak to tu fungovalo před jeho vznikem. Vozový park je složen z vozidel Eurotram, které jezdí také ve Štrasburku. Tyto sedmidílné housenky jsou plně nízkopodlažní a mají široké jednodílné odsouvací dveře. Eurotramvaje jsou doplněny novými rychlodrážními tramvajemi ADtranz, používanými hlavně pro linku B. Nová vozidla sice již nejsou plně nízkopodlažní, zato jsou rychlejší a pohodlnější. Všechny portské tramvaje jsou obousměrné.
I v Portu mají tramvaje svoji dávnou historii - zachovány jsou dokonce 3 linky, které vozí turisty za komerční tarif (na každé lince je nutné platit zvlášť). Zde, na náměstí Carmo, jsou proti sobě ukončeny linky 18 a 22.
V Portu však najdete také nemalé pozůstatky po původních tramvajích. Dodnes zde jezdí 3 historické tramvajové linky v podání původních dřevěných vozů. Linka 18 a 22 jezdí v historickém centru na kopci, linka 1 vede podél nábřeží řeky Douro a doprovází ji západním směrem až k jejímu ústí do oceánu. Podle pozůstatků kolejí a trolejí v ulicích však byla zdejší tramvajová síť mnohem rozsáhlejší. Historické tramvaje jsou spíš atrakcí pro turisty a tak zde neplatí klasické jízdní doklady na MHD.
Konečná stanice linky 22 "Batalha". Přímo zde je přestup na pozemní a částečně i pozdemní lanovku dolů k řece Douro, k úpatí mostu Ludvíka I. Poblíž je také místní příměstské autobusové nádraží
Portské "metrotramvaje" doplňuje samozřejmě ještě hustá autobusová síť, hlavním provozovatelem je společnost STCP s modrobílými autobusy ve standardní i kloubové verzi. Svézt se můžete MANy, Mercedesy i Volvy, vše již nízkopodlažní, klimatizované a většinou poháněné zemním plynem. Do autobusů se nastupuje všemi dveřmi, je ale nutné vždy po nástupu validovat svoji jízdenku.
Zatímco linky 18 a 22 se pohybují v historickém centru Porta. ležícím na kopci, linka 1 vede podél řeky Douro západním směrem až do čtvrti Passeio Alegre, kde ústí řeka Douro do rozbouřeného oceánu.
Součástí systému MHD je také pozemní lanovka od břehu řeky Douro poblíž úpatí velkolepého mostu Ludvíka I. podél původních městských hradeb ke konečné stanici historické tramvaje 22. Tato pozemní lanovka má proměnný sklon a s tím související automatické vyrovnávání polohy kabiny pro cestující. Na druhém břehu Doura je v provozu kabinková lanovka, která však v tarifu MHD zařazena není.
Na většině linek jezdí Eurotramvaje spřažené do dvojic. Nástupiště portského metra jsou dlouhá 70 metrů. I když mají tramvaje poptávkové otvírání dveří, v praxi se příliš nepoužívá. Nejsou zde turnikety, ale při každém nástupu je nutné validovat jízdenku.
Kromě Eurotramvají jezdí v Portu i tyto nové dálkové tramvaje ADtranz, určené hlavně pro linku B a její rychlíkovou kolegyni Bx. Tyto tramvaje umí jezdit rychlostí až 100 km/h.
A zde již rychlíková linka Bx na příměstské trati do města Póvoa de Varzim na severozápad od Porta. Zastávková linka B odtud jezdí každou půlhodinu a linka Bx rovněž, přičemž rychlík Bx je o 8 minut rychlejší.
Typický zastávkový přístřešek na příměstské trati pro linky B a Bx. Nechybí ani kamerový systém, díky němuž je i tato sice bytelná, ale odlehlá zastávka v neporušeném stavu.
Informace o některých nových zastávkách na lince Bx v centru Porta. Rychlík byl asi v centru příliš rychlý a ve společném úseku s ostatními linkami to zřejmě nedělalo dobrotu..
Plynový MAN v modrobílém nátěru místního největšího autobusového dopravce STCP v centru Porta. Hlavní autobusové linky mají kulatá stovková čísla.
Obstarožní MAN na lokálním autobusovém nádraží v centru města poblíž zastávky Batalha historické tramvajové linky 22. Flotila místních dopravců vyjíždějících za město je sice o něco lepší, než toto na obrázku, vesměs se však také jedná o starší modely německých autobusů.
A ještě jeden pradávný meziměstský autobus v potemnělých uličkách městského centra.
Vstup do podzemní stanice metra Bolhao na společném úseku 5 linek. V pozadí typický portugalský kostel vykládaný modrobílými kachličkami "Azulejos".
Starší městský Mercedes na lince 901 vedoucí spodním patrem proslulého mostu Ludvíka I. V pozadí je zdejší pozemní lanovka.
Konečná zastávka u stanice metra Bolhao v centru města a jeden z nejnovějších kloubových přírůstků Volvo. Většina chodníků je v Portu vykládána malými bílými kluzkými kostičkami.
Pozemní lanovka spojuje centrum Porta na kopci s nábřežím řeky Douro u severního úpatí velkolepého mostu Ludvíka I. Lanovka začíná na kopci podzemním skoro vodorovným úsekem.
Poté se dramaticky mění sklon, přičemž kabina lanovky se drží stále vodorovně díky nafukovacímu vaku.
A zde již lanovka klesá podél městských hradeb dolů k řece Douro. Narozdíl od historických tramvají a kabinkové lanmovky na druhém břehu zde platí předplatní i turistické jízdenky na MHD.