Hlavní město Brandenburska leží jen pár kilometrů od Berlína, ale ještě před 30 lety obě tato města oddělovala neprostupná hranice. Dnes už je Berlín srostlý i dopravně, zajíždějí sem jak příměstské S-Bahny, tak i některé berlínské autobusové linky. Tramvajová síť se od poslední návštěvy v roce 2014 mírně rozrostla. A rozrostly se i některé zdejší tramvajové vozy, část pětičlánkových tramvají dostala další dva články. A nezahálelo se ani v autobusové dopravě, kde kromě klasické obnovy přibyla i jedna nová délková kategorie.

V roce 2017 se postupimská tramvajová síť rozrostla o další dvě zastávky na severním konci páteřní linky 96. Nová konečná Campus Jungfernsee uprostřed nové zástavby je zároveň i malým autobusovým terminálem. Tramvaje sem vedou zčásti po jednokolejné trati kvůli zachování uličního prostoru v již existující zástavbě.
Dvě z 18 nejnovějších tramvají Variobahn od Stadleru se potkávají na hlavním dopravním uzlu u Hlavního nádraží. Sem přijíždějí jak rychlé vlaky, tak i pomalejší S-Bahny z Berlína.
8 ze 17 tramvají Combino od Siemensu bylo v letech 2017-8 prodlouženo o dva nové články, které jsou na první pohled o něco vyšší než ty původní. Tyto tramvaje tak jsou o deset metrů delší než dříve a jsou nasazovány hlavně na páteřní lince 96.
V ulicích Postupimi nově potkáte také 7 těchto XXL autobusů Mercedes-Benz Capacity. Provozuje je místní regionální dopravce Regiobus Potsdam Mittelmark.
Původní zkratku a značku místního dopravního podniku ViP postupně vystřídalo nové logo i nový název „Verkehrsbetrieb Stadtwerke Potsdam“. Linka 96 jako jediná jezdí celodenně každých 10 minut.
Ve flotile druhého největšího místního dopravce Regiobus Potsdam Mittelmark je také několik polských Solarisů v různých délkových variantách. Naposledy obnovil svůj vozový park autobusy Mercedes-Benz.
Městský podnik SWP (dříve ViP), který provozuje cca 75 autobusů, obnovuje v poslední době standardními i kloubovými MANy.
V Postupimi končí také linka S7 berlínského S-Bahnu. Mnohem rychlejší je to z Berlína ale spěšným vlakem RE. Všude lze použít integrované jízdenky místního systému VBB.
Kvůli rostoucímu poštu cestujících byla navýšena kapacita také některých vozidel. Polovina nízkopodlažních tramvají Combino od Siemensu byla v letech 2017-8 rozšířena o dva nové články, které tyto tramvaje prodlužují o 10 metrů. Nové XXL tramvaje jsou používány na páteřní lince 96, která jako jediná jezdí celodenně v intervalu 10 minut. V Postupimi se (byť jen v pracovních dnech) můžete stále svézt i vysokopodlažními tramvajemi KT4D, ale už jen na několika málo pořadích. Všechny dosud provozní vozy prošly před pár lety střední opravou v pražském dopravním podniku.
Kolejiště postupimského nádraží přemosťuje nový nadchod, který je zároveň prošpikován službami a obchody pro cestující.
Zastávka Alter Markt/Landtag na cestě mezi Hlavním nádražím a historickým centrem Postupimi. Projíždí tudy naprostá většina tramvajových linek a také část městských autobusů.
Prodloužené Combino přijíždí do turistické zastávky Alter Markt/Landtag, kde jsou vyznačeny také nejvýznamnější pamětihodnosti dostupné linkami MHD.
Kloubové Citaro z roku 2017 postupimského dopravního podniku na centrální přestupní zastávce Platz der Einheit v centru města, kde se potkávají všechny tramvajové a část autobusových linek. Konají se tu také večerně-noční centrální rozjezdy.
Další prodloužené Combino na centrální přestupní zastávce Platz der Einheit i s propagačním nápisem na boku. Nejstarší tramvaje tohoto typu jsou staré už 22 let. Prototyp Combina z roku 1996 nyní slouží k testování automatického provozu bez řidiče.
Krátká linka 99 začíná v centrálním uzlu Platz der Einheit a ve standardním intervalu 20 minut jezdí do východní části města. Večer je tato linka prodloužena k Hlavnímu nádraží.
Severní brána do historického centra Postupimi je místem zúžení tramvajové trati do jednokolejné splítky. Jezdí tudy linky 92 a 96 v souhrnnému špičkovém intervalu 5 minut.
Jedna z osmi prodloužených tramvají Combino na nové severní konečné linky 96 Campus Jungfernsee. Tramvaje sem byly prodlouženy o dvě zastávky v prosinci 2017. Část nového úseku je jednokolejná.
Obnova vozového parku plynule pokračuje v autobusové dopravě. Místní dva hlavní dopravci (městský dopravní podnik SWP – dříve ViP a regionální dopravce Regiobus Potsdam Mittelmark) nakupují různě. Zatímco městský dopravce v poslední době pořídil standardní i kloubové MANy, u regionálního dopravce zvítězily Mercedesy včetně sedmi vysokokapacitních vozů Capacity.
Nová konečná linky 96 Campus Jungfernsee na severním okraji města je také konečnou pro 4 autobusové linky. Berlínská linka 638 vede až na západní okraj Berlína ke konečné linky metra U7 Spandau.
Jedna z devíti provozních souprav dvojic tramvají KT4D, které jsou nasazovány pouze v pracovní dny. Během vánočního omezení jezdila pouze tato jedna na lince 92. Zde zachycena v zatravněném oblouku hned za konečnou Kirschallee. Všechny dosud provozní vozy prošly před pár lety střední opravou v pražském dopravním podniku.
Midibus Solaris na návazné lince vyčkává příjezdu tramvaje 92 na konečnou Kirschalle. Přestup hrana-hrana je zde samozřejmostí.
Jedna z posledních 9 dvojic tramvají KT4D v provozu na lince 92 na konečné Kirschallee, kam jezdí tramvaje od roku 1999. Všechny tyto vozy pocházejí původně z Berlína, kde už jich jezdí také poslední zbytek na lince M17. Tato tramvaj byla vyrobena v roce 1987.
Interiér tramvaje KT4D s typickými skořepinovými sedadly. Kvůli vysokopodlažnosti jsou tyto vozy nasazovány pouze na vybraná pořadí doplňkových linek v pracovní dny.
V době návštěvy jediná nasazená souprava tramvaj KT4D na jihovýchodní konečné linky 92 Bisamkiez, kde v intervalu 10 minut ve špičkách a 20 minut mimo špičky doplňuje páteřní linku 96, která jezdí každých 10 minut po celý den. Každý druhý spoj linky 92 ve špičce pokračuje dál po lince 96 až na konečnou Marie-Juchacz-Strasse.
Setkání tramvají Combino na páteřní lince 96, která jako jediná se všech postupimských linek jezdí celodenně každých 10 minut. Zde se u zastávky Abzweig Betriebshof ViP odpojuje krátká trať do místní vozovny.
Interiér prodlouženého Combina, které se díky dvěma novým článkům prodloužilo o 10 metrů.
Jedna z prvních 4 tramvají Combino (nepočítáme-li již neprovozní prototyp) z roku 1998 na jihovýchodní konečné Marie-Juchacz-Strasse páteřní linky 96.
Konečná zastávka linky 96 Marie-Juchacz-Strasse na okraji místního sídliště Drewitz / Kirchsteigfeld daleko za Postupimí. Tramvaje sem dojely v roce 1996.
Zastávkové jízdní řády tramvajových linek a schéma sítě místní MHD, která je součástí berlínsko-brandenburského dopravního systému VBB. Většina linek má celodenní interval 20 minut, linka 92 jezdí ve špičkách každých 10 minut a linka 96 jezdí po deseti minutách celodenně.
Ukončení linky 93 v zastávce Glienicker Brücke je řešeno formou trojúhelníku.
Konečná linky 93 Glienicker Brücke. Tramvaj Variobahn  se zde otáčí zpětným pohybem na kolejovém trojúhelníku.
Každých 20 minut navazuje na tramvaje 93 na konečné Glienicker Brücke autobus linky 316 směřující přes hraniční most do již berlínského Wannsee. Pro méně vytížené linky pořídil berlínský BVG tyto autobusy VDL Citea.