Poznaň - úvod (červenec 2005)

Výstavní město uprostřed Polska je asi dopravně známé především provozem českých nízkopodlažních tramvají RT6 N1. Pokud srovnáte Poznaň s jiným velkým polským městem Lodží, budete překvapeni, jak velké rozdíly v úrovni městské dopravy mohou být na území jednoho státu. Oproti zanedbané a špinavé Lodži je totiž Poznaň na celkem vysoké úrovni.

Přednádražní prostor hlavního nádraží sevřený z obou stran kolejištěm.
Výstavní město uprostřed Polska je asi dopravně známé především provozem českých nízkopodlažních tramvají RT6 N1. Pokud srovnáte Poznaň s jiným velkým polským městem Lodží, budete překvapeni, jak velké rozdíly v úrovni městské dopravy mohou být na území jednoho státu. Oproti zanedbané a špinavé Lodži je totiž Poznaň na celkem vysoké úrovni.
Odstavné koleje hlavního nádraží, kde odpočívají příměstské elektrické jednotky.
Dopravní podnik (MPK) v Poznani je laděn do zelenožlutých barev a toto barevné schéma se promítá nejen do nátěrů tramvají a autobusů, ale i do vzhledu zastávek a jízdních řádů. Pokud zavítáte do Poznaně vlakem, ocitnete se před moderní budovou hlavního nádraží, kde již čeká několik autobusových linek a na dosah je páteřní tramvajová trať centrem města. Před odbavovací halou nádraží je umístěn obrovský billboard s plánkem sítě MHD. Jedna tramvajová trať na tomto plánu je vyznačena jako železnice. Značí totiž místní rychlodrážní úsek tramvaje se zkratkou PST.
Nový most přes hlavní nádraží i s českou tramvají RT6 N1.
Hned před nádražím padne do oka nový most přes železniční kolejiště, který ústí do skleněného areálu výstaviště. I když železnice tvoří bariéru a rozděluje město na dvě části, její kolejiště je mírně zahloubené a obě části města v centru spojuje několik mostů. Jeden z nich, Most Teatralny, je určen pouze pro tramvaje a pěší. Další bariérou je řeka Warta, která odděluje původní město a nová sídliště na východě.
Kyvadlová doprava, polsky Wahadlo, při výluce jedné z největších tramvajových křižovatek v Poznani.
Zejména na okrajových sídlištích, kterých je tu požehnaně, je místa dost, a tak zde vznikly mnohaproudé komunikace s širokými středními travnatými pásy. Také si tu libují v obrovitých kruhových křižovatkách, často kombinovaných se semafory.
Obrovské sídliště na jihovýchodě Poznaně je z velké části obslouženo moderní tramvajovou tratí.
V Poznani jezdí tramvaje po normálním rozchodu a normální je také technický stav tratí. Ve srovnání s Lodží nebe a dudy. Většina tratí je v uspokojivém stavu nebo po nedávné rekonstrukci. Toto léto probíhá výluka významné kruhové křižovatky Rondo Sródka ve východní části města, v jejímž středu je umístěna úplná tramvajová křižovatka. Výluka si vyžádala celou řadu opatření, protože toto místo je opravdovým dopravním uzlem. Zde je také umístěna konečná zastávka dětské parkové železnice, směřující kolem jezera k ZOO. Kvůli výluce se podstatně změnilo linkové vedení tramvají, takže na každé...
Rychlíková autobusová linka A protíná celé město, ale díky dopravním zácpám zas tolik rychlá není.
Skleněné zastávkové přístřešky do jisté míry nahrazují označníky, protože občas samotný označník chybí. V přístřešku najdete název zastávky, jízdní řády, informace o tarifu a také úplné schéma linek MHD. Jízdní řády se tisknou na zelenožlutobílou šablonu a pokud je počet zastávek linky příliš dlouhý na to aby se do jízdního řádu vešel, zbytek trasy nahradí tři tečky. V Poznani se jízdní řád dodržuje s tolerancí -1 až +3 minuty, což je také na každém JŘ uvedeno. Vývěs jízdních řádů na zastávkách je proveden nalepením na nerezový plech a přetřením bezbarvým lakem, takže jízdní řád se stává...
Součástí každé zastávky jsou informace o tarifu. Proti nepřízni počasí jsou papírové jízdní řády chráněny průhledným lakem.
V Polsku se bezpečnost cestujících zřejmě moc neřeší, takže i v Poznani najdete spoustu zastávek, kde se z tramvaje vystupuje přímo mezi auta na rušné obousměrné komunikaci. Auta sice občas zpomalí, ale zbytek musí cestující pro svoji bezpečnost udělat sami.
Docela nebezpečná tramvajová zastávka na frekventované komunikaci. Polským řidičům se kvůli přecházejícím cestujícím moc zastavovat nechce.
Hlášení zastávek se zde ještě k slovu moc nedostalo, uslyšíte ho jen v těch nejnovějších vozidlech, kterých však není málo. Zastávky na znamení v Poznani jsou jen výjimečně, nicméně při výstupu jsou lidé zvyklí používat tlačítka, aby řidič věděl. K otvírání dveří je rovněž většina tramvají i autobusů vybavena tlačítky. Samostatnou kapitolou jsou tramvaje původem z Německa.
Ukázka jízdních řádů nočních autobusových linek.
Označení linek na tramvajích je docela zvláštní, ale praktické. Tramvaje bez digitálních panelů mají číslo linky na obou čelech vystaveno na střeše a tvoří ho kruhová plechová cedule proděrovaná číslem linky. Toto označování je praktické zejména, když stojí více tramvají za sebou. Plechové plácačky s čísly na střechách se staly tak tradiční a osvědčené, že na nejnovějších rekonstruovaných polských tramvajích jsou oranžové digitální panely přesně ve tvaru a poloze původních plechových cedulí. A pokud je tramvaj tímto informačním systémem vybavena, svůj samostatný digitální displej má i...
Modernizovaná tramvaj Konstal K105N se prohání po rychlodráze do severního sídliště.
Boční plastová orientace nabízí zevnitř vozu mnoho užitečných informací. Není tu jen úplný seznam zastávek, ale i jízdní doby, výčet linek, na které se dá přestoupit, zvýraznění přestupních bodů, názvy ulic, kterými linka projíždí. Zkrátka oproti pražským cedulím docela bohatý teploměr. Takové ztvárnění cedulí si ale asi vyžaduje poněkud stabilní systém MHD. V Praze při každoročních úpravách jízdních dob by to asi nešlo. Ještě jedna zajímavost informačních systémů. Při jízdě se na vnitřním diodovém displeji za názvem zastávky zobrazuje její pořadové číslo, čili kolikátá zastávka od konečné.
Konečná u tramvajové vozovny na jihovýchodě Poznaně. Digitální panely informují o odjezdu linek.
Na několika místech v Poznani jsou umístěny velkoplošné digitální panely s informacemi o odjezdech autobusů (na autobusovém nádraží Rondo Rataje) nebo o odjezdech tramvají (u tramvajové vozovny Staroleka) - zde je také speciální displej s číslem linky, která odjede z konečné jako první. A vůbec, na mnoha tramvajových zastávkách stojí velké digitální hodiny.
Moderní autobusové nádraží Rondo Rataje. Takové digitální panely se nevidí ani u nás.
Při jakýchkoliv údržbářských pracích používá dopravní podnik, jak je v Polsku zvykem, upravené přední díly autobusu Ikarus 280 s upraveným interiérem pro uložení nářadí a podobně. Porouchané autobusy jsou rovněž odtahovány tímto vozidlem.
Montážní vozidlo dopravního podniku, které vzniklo úpravou předního dílu článkového Ikarusu.
Noční doprava je v Poznani autobusová i tramvajová. Linky jsou očíslovány 200 a výše. Pravidelné intervaly se zde moc nenosí (pohybují se kolem 50 minut) a noční provoz začíná již kolem půl jedenácté. Tramvajová linka, jedoucí po rychlodrážním úseku, nejezdí v noci z pondělí na úterý. Noční linky mají odlišné jízdní řády pro všední den i dny víkendové. Pokud budete cestovat noční dopravou na jednotlivé jízdenky, budete si muset trochu připlatit.
Konstal vjíždí na nový most nad hlavním nádražím. Číslo linky je dobře viditelné i zdálky.
Jinak je u tramvají tarif časový s několika druhy jízdenek. U autobusů se rozlišuje jednorázová jízdenka do nebo nad 10 zastávek. Typů znehodnocovačů ve vozidlech je celá řada, buď několik druhů polských elektronických označovačů nebo klasické německé razítkovače, které byly zřejmě z Německa převzaty spolu s ojetými tramvajemi. Práce zdejších revizorů je pilná. Potkali jsme je dokonce v pozdních večerních hodinách, což je u nás výjimkou.
Další pracovní vůz jako skladiště krumpáčů a lopat při menší opravě tramvajové smyčky za provozu.
V Poznani se stejně jako v Lodži a možná i v jiných polských městech zastavuje u označníku středem, nikoli čelem vozidla. Většina tramvajových zastávek je pro jednu soupravu, což v centru trochu zdržuje, ale čekající lidé zase nemusí běhat. Ve všech prostředcích MHD jsou u dveří malé koše na jízdenky a jiný příležitostný odpad.
Tento semafor dává na konečné stanici znamení o odjezdu konkrétní linky.
Ani Poznani se nevyhnuly reklamní nátěry vozidel, často úspěšně bránící ve výhledu z vozidla. Nechybí ani propagace automobilismu přímo na tramvajích, neboli auto v životní velikosti nalepené na boku tramvaje.
Na tramvajových zastávkách visely v létě užitečné plánky výlukového linkového vedení.
Jedna z rozsáhlých kruhových křižovatek uprostřed s tramvajovou křižovatkou. Zde se protínají moderní tratě na jihovýchodním sídlišti.